Кафедра історії - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра історії


kafedra_istorii

Кафедра історії почала свою діяльність із вересня 2007 р. Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання дисциплін галузі знань 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 032 «Історія та археологія». З 2007 р. – за рівнем вищої освіти бакалавр, з 2011 р. – за рівнем вищої освіти магістр, з 2016 р. – за освітньо-науковим рівнем доктор філософії (Ph. D.), а також «Історії України» та «Історії української культури» на всіх спеціальностях у ЧНУ імені Петра Могили.

Важливим компонентом навчання студентів-істориків є практична підготовка, яка здійснюється на археологічній, архівній, музейній та педагогічній практиках. Особливий інтерес викликає проведення розкопок на унікальній пам’ятці періоду пізнього палеоліту (40-10 тис. років тому) – Анетівці ІІ (Доманівський район, Миколаївська область), відкритій д.і.н., професором, академіком В. Н. Станко.

 

Склад кафедри історії є одним із найпотужніших в ЧНУ імені Петра Могили. Він нараховує 5 докторів наук, 6 кандидатів наук, 2 викладачів. Всього – 13 осіб.

З 2010 р. при кафедрі історії працює Миколаївське відділення Інституту історії України НАН України, яке діє як структурний підрозділ Чорноморського державного університету імені Петра Могили (керівник – Котляр Ю. В.). Співробітники кафедри також є членами Науково-дослідного інституту полоністики та Південного відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського.

 

Міжнародними партнерами кафедри історії є університет Ка Фоскарі (Венеція, Італія); Академія імені Яна Длугоша (Ченстохова, Польща). Зокрема, введена програма ДРУГОГО ДИПЛОМУ з Академією імені Яна Длугоша (Ченстохова, Польща). Фахівці з історії мають можливість вивчати англійську, німецьку, польську, іспанську, французьку, латинську та старослов’янську мови.

 

В університеті видаються наукові фахові видання з історичних наук: «Наукові праці. Історичні науки», «Історичний архів», «Чорноморський літопис», що входять до міжнародних науково-метричних баз даних.

 

При ЧНУ імені Петра Могили діє Спеціалізована вчена рада з правом прийняття до захисту дисертацій наукового ступеня доктора філософії в галузі історії та доктора історичних наук за спеціальностями: 07.00.01 – історія України і 07.00.02. – всесвітня історія.

 

Випускники спеціальності «Історія та археологія» можуть працювати:

  • викладачами, співробітниками наукових установ;
  • учителями та адміністраторами закладів освіти;
  • керівниками районних, міських і обласних відділів освіти;
  • науковими співробітниками в музеях, архівах області, в органах державної влади й управління;
  • радниками та консультантами відомств та установ, депутатського корпусу,
  • партій і громадських об’єднань;
  • спеціалістами управлінь внутрішньої та гуманітарної політики міського, районного та обласного рівня.

 

Для вступу на дану спеціальність у 2017 р. необхідними є здача наступних ЗНО:

  1. Українська мова та література;
  2. Історія України;
  3. Іноземна мова або географія.

 

Контактна інформація кафедри історії:

Кафедра розташована: 3-й корпус, кімн. 3-102

Еmail: natasha150690@yandex.ua

Телефон: (0512) 76-55-94

 

Професорсько-викладацький склад

 Викладач

Науковий ступінь, вчене звання

Посада

Контакти

Котляр Юрій Вадимович

доктор історичних наук, професор

завідувач кафедри історії

Yuriy.Kotlyar@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-55-94

Профіль у Google Академії

Лозко Галина Сергіївна

доктор філософських наук, професор

професор кафедри історії

Halyna.Lozko@chmnu.edu.ua;

Тел.: (0512) 76-55-94

Профіль у Google Академії

Міронова Ірина Сергіївна

доктор історичних наук, доцент

професор б.в.з. кафедри історії

Iryna.Mironova@chmnu.edu.ua

Тел.: (066) 233-34-98

Профіль у Google Академії

Шкляж Йосип Михайлович

доктор історичних наук, професор

професор кафедри історії

Yosyp.Shkliazh@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-55-94

Профіль у Google Академії

Левченко Лариса Леонідівна

доктор історичних наук

доцент кафедри історії

Larysa.Levchenko@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 37-00-65

Гайдай Ольга Михайлівна

кандидат історичних наук, доцент

доцент кафедри історії

Olha.Hayday@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-55-94

Профіль у Google Академії

Шевченко Наталія Володимирівна

кандидат історичних наук, доцент

доцент кафедри історії

Nataliya.Shevchenko@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-55-94

Профіль у Google Академії

Морозова Ольга Станіславівна

кандидат історичних наук, доцент

доцент кафедри історії

Olha.Morozova@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-55-94

Профіль у Google Академії

Підберезних Інна Євгенівна

кандидат історичних наук, доцент

доцент кафедри історії

Inna.Pidbereznykh@chmnu.edu.ua

Тел.: (066) 432-88-66

Профіль у Google Академії

Піструіл Ігор Володимирович

кандидат історичних наук

доцент кафедри історії

Ihor.Pistruil@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-55-94

Іовчева Аліна Михайлівна

кандидат політичних наук

старший викладач кафедри історії

fordep@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-55-77

Профіль у Google Академії

Шевченко Наталія Володимирівна

магістр політології, магістр державної служби

завідувач кабінетом історії, викладач

Nataliia.Shevchenko@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-55-94

Профіль у Google Академії

Шкірчак Катерина Петрівна

магістр історії

викладач кафедри історії

Kateryna.Shkirchak@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-55-94

Події та оголошення


жовтня
27
Проведення Фестивалю «Кіно проти корупції»

Міністерство освіти і науки України Чорноморський національний університет імені Петра Могили 54003, Україна м. Миколаїв вул. 68 Десантників, 10 Телефон: (0512) 50-03-33 Факс: (0512) 50-00-69 e-mail: rector@chmnu.edu.ua Прес-анонс В ЧНУ ім. Петра Могили в межах проведення Фестивалю «Кіно проти корупції» відбуватимуться  …