Кафедра історії


kafedra_istorii

Кафедра історії почала свою діяльність із вересня 2007 р. Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання дисциплін галузі знань 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 032 «Історія та археологія». З 2007 р. – за рівнем вищої освіти бакалавр, з 2011 р. – за рівнем вищої освіти магістр, з 2016 р. – за освітньо-науковим рівнем доктор філософії (Ph. D.), а також «Історії України» та «Історії української культури» на всіх спеціальностях у ЧНУ імені Петра Могили.

Важливим компонентом навчання студентів-істориків є практична підготовка, яка здійснюється на археологічній, архівній, музейній та педагогічній практиках. Особливий інтерес викликає проведення розкопок на унікальній пам’ятці періоду пізнього палеоліту (40-10 тис. років тому) – Анетівці ІІ (Доманівський район, Миколаївська область), відкритій д.і.н., професором, академіком В. Н. Станко.

Склад кафедри історії є одним із найпотужніших в ЧНУ імені Петра Могили. Він нараховує 4 докторів наук, 6 кандидатів наук, 2 викладачів. Всього – 12 осіб.

З 2010 р. при кафедрі історії працює Миколаївське відділення Інституту історії України НАН України, яке діє як структурний підрозділ Чорноморського державного університету імені Петра Могили (керівник – Котляр Ю. В.). Співробітники кафедри також є членами Науково-дослідного інституту полоністики та Південного відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського.

Міжнародними партнерами кафедри історії є університет Ка Фоскарі (Венеція, Італія); Академія імені Яна Длугоша (Ченстохова, Польща). Зокрема, введена програма ДРУГОГО ДИПЛОМУ з Академією імені Яна Длугоша (Ченстохова, Польща). Фахівці з історії мають можливість вивчати англійську, німецьку, польську, іспанську, французьку, латинську та старослов’янську мови.

В університеті видаються наукові фахові видання з історичних наук: «Наукові праці. Історичні науки», «Історичний архів», «Чорноморський літопис», що входять до міжнародних науково-метричних баз даних.

При ЧНУ імені Петра Могили діє Спеціалізована вчена рада з правом прийняття до захисту дисертацій наукового ступеня доктора філософії в галузі історії та доктора історичних наук за спеціальностями: 07.00.01 – історія України і 07.00.02. – всесвітня історія.

 

Випускники спеціальності «Історія та археологія» можуть працювати:

  • викладачами, співробітниками наукових установ;

  • учителями та адміністраторами закладів освіти;

  • керівниками районних, міських і обласних відділів освіти;

  • науковими співробітниками в музеях, архівах області, в органах державної влади й управління;

  • радниками та консультантами відомств та установ, депутатського корпусу,

  • партій і громадських об’єднань;

  • спеціалістами управлінь внутрішньої та гуманітарної політики міського, районного та обласного рівня.

 

Для вступу на дану спеціальність у 2017 р. необхідною є здача наступних ЗНО:

  1. Українська мова та література;
  2. Історія України;
  3. Іноземна мова або географія.

Контактна інформація:

Кафедра розташована: 3-й корпус, кімн. 3-102
Електронна адреса: natasha150690@yandex.ua
Телефон: (0512) 76-55-94

 

Професорсько-викладацький склад

 Викладач

Науковий ступінь, вчене звання

Посада

Контакти

Котляр Юрій Вадимович доктор історичних наук, професор завідувач Yuriy.Kotlyar@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-94
Google Scholar
Левченко Лариса Леонідівна доктор історичних наук, доцент професор б.в.з. Larysa.Levchenko@chmnu.edu.ua
(0512) 37-00-65
Міронова Ірина Сергіївна доктор історичних наук, доцент професор б.в.з. Iryna.Mironova@chmnu.edu.ua
(066) 233-34-98
Google Scholar
Шкляж Йосип Михайлович доктор історичних наук, професор професор Yosyp.Shkliazh@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-94
Google Scholar
Гайдай Ольга Михайлівна кандидат історичних наук, доцент доцент Olha.Hayday@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-94
Google Scholar
Шевченко Наталія Володимирівна кандидат історичних наук, доцент доцент Nataliya.Shevchenko@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-94
Google Scholar
Морозова Ольга Станіславівна кандидат історичних наук, доцент доцент Olha.Morozova@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-94
Google Scholar
Підберезних Інна Євгенівна кандидат історичних наук, доцент доцент Inna.Pidbereznykh@chmnu.edu.ua
(066) 432-88-66
Google Scholar
Піструіл Ігор Володимирович кандидат історичних наук доцент Ihor.Pistruil@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-94
Іовчева Аліна Михайлівна кандидат політичних наук старший викладач fordep@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-77
Google Scholar
Шевченко Наталія Володимирівна магістр політології, магістр державної служби завідувач кабінетом Nataliia.Shevchenko@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-94
Google Scholar
Шкірчак Катерина Петрівна магістр історії викладач Kateryna.Shkirchak@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-94

Події та оголошення


Журнал «Простоекономіка»

Кому потрібно розумітись в економіці і фінансах? Якщо економіка оточує всіх людей і всі люди мають гроші, то в цих речах, основних їх моментах мають розумітись усі. Своїм журналом ми ламаємо стандарти подання професійної інформації. Ми знайомимо всіх з серйозними, …

квітня
19
Перегляд кінострічки “Віфлеєм”

Запрошуємо до перегляду кінострічки “Віфлеєм” з нагоди святкування 70-річчя держави Ізраїль 19 квітня на 10.30 в ауд. 11-210

квітня
25
Семінар з прикордонних студій професора, доктора, завідувача Департаменту американських студій Університету Саарланду Астрід Феллнер

25 та 26 квітня на базі Інституту філології ЧНУ ім. Петра Могили пройде семінар з прикордонних студій під керівництвом професора, доктора, завідувача Департаменту американських студій Університету Саарланду (Німеччина) АСТРІД ФЕЛЛНЕР у рамках міжнародної програми Erasmus+. Seminar Program: Doing Cultural Border …