Кафедра педіатрії та хірургічних дисциплін


Кафедра педіатрії та хірургічних дисциплін була створена 1 вересня 2022 року шляхом обєднання кафедр педіатрії та хірургічних дисциплін і є одною з двох клінічних кафедр Медичного інституту.

На кафедрі викладаються такі клінічні дисципліни: Педіатрія, пропедевтика педіатрії, психіатрія, дитяча хірургія, медична психологія, виробнича лікарська практика, догляд за хворими, сестринська практика, Хірургія, урологія, отоларингологія та інші для студентів Медичного інституту з 2 по 6 курси. У 2021 року завідувачем кафедри проводились цикл тематичного удосконалення для лікарів різних спеціальностей, а також був здійснений  набір 3-х аспірантів у програмуPhD.

На кафедрі працюють доктора медичних наук та  кандидати медичних наук. Більшість викладачів кафедри – практикуючі лікарі з великим клінічним досвідом, які крім навчальної та наукової роботи, входять до складу груп експертів УОЗ ОДА.

Діяльність кафедри реалізується у трьох напрямках: додипломне та післядипломна навчання, лікувально-діагностична та науково-дослідна робота. Науковою тематикою кафедри є «Клініко-патогенетичне обґрунтування систем первинної та вторинної профілактики найбільш соціально значущих хронічних неінфекційних захворювань внутрішніх органів», Державний реєстраційний номер: 0120U101641.

Завідувач кафедри, к.мед.н., Чернишов О. В. приділяє велику увагу впровадженню сучасних діагностичних та лікувальних технологій у клінічну діяльність педіатричної служби Миколаївщини. Впроваджуються сучасні методи ранньої діагностики психічних захворювань у дітей. Клінічні бази кафедри розташовані у КНП «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня» миколаївської обласної ради, та КНП «Миколаївський обласний центр психічного здоров’я» миколаївської обласної ради.

Контактна інформація

+38 067 981 49 54

pediatricschnu@gmail.com

Викладацький склад

Викладач

 

Науковий ступінь, вчене звання Посада Контактна інформація
Чернишов Олег Володимирович кандидат медичних наук доцент (б.в.з.),
в.о. завідувача кафедри
2-506
0679814954
stramosliab@gmail.com
Горша Оксана Вікторівна доктор медичних наук,  професор професор +38 067 981 49 54
pediatricschnu@gmail.com
Усов Володимир Якович доктор медичних наук професор +38 067 981 49 54
pediatricschnu@gmail.com
Снісаренко Петро Іванович кандидат медичних наук доцент
Яковенко Наталія Олександрівна кандидат медичних наук доцент +38 067 981 49 54
pediatricschnu@gmail.com
Прижмирська Світлана Анатоліївна викладач +38 067 981 49 54
pediatricschnu@gmail.com
Дробот Вікторія Геннадіївна викладач +38 067 981 49 54
pediatricschnu@gmail.com
Грасюкова Наталя Іванівна кандидат медичних наук викладач (сумісник) +38 067 981 49 54
pediatricschnu@gmail.com
Швець Сергій Іванович викладач (сумісник) +38 067 981 49 54
pediatricschnu@gmail.com
Валецький Микита Іванович викладач internist.mk@gmail.com
Пельовина Юлія Олегівна провідний фахівець +38 067 981 49 54
pediatricschnu@gmail.com