Навчально-інформаційна база (освітньо-професійні програми, дисципліни)


Навчальні програми

Бакалаврат

032 Історія та археологія

Навчально-методичне забезпечення
Навчально-методичне забезпечення (2022 р.)


Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
Спеціальність:032 Історія та археологія
Кваліфікація: Бакалавр історії та археологіїМіжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Освітньо-професійна програма «Міжнародні відносини» (бакалавр)

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю «Міжнародні відносини»

Програма атестаційного екзамену «Міжнародні відносини»

Освітня програма “Міжнародні відносини (з вивченням двох іноземних мов)

Рецензії стейкхолдерів на ОПП “Міжнародні відносини (з вивченням двох іноземних мов)


Галузь знань:  29 Міжнародні відносини
Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Кваліфікація:  Бакалавр з міжнародних відносин052 Політологія

Навчально-методичне забезпечення (2022 р.)


Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність:  052 Політологія
Кваліфікація:   Бакалавр політології054 Соціологія

Навчально-методичне забезпечення (2022 р.)


Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 054 Соціологія
Кваліфікація: Бакалавр соціологіїСоціальні комунікації, реклама і PR

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів за напрямком «Соціальні комунікації, реклама і PR»

Навчальний план підготовки бакалаврів за напрямком «Соціальні комунікації, реклама і PR»


Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 054 Соціологія
Кваліфікація: Бакалавр соціології061 Журналістика

Навчально-методичне забезпечення


Галузь знань: 06 Журналістика
Спеціальність: 061 Журналістика
Кваліфікація: Бакалавр журналістикиМагістратура

032 Історія та археологія

Навчально-методичне забезпечення (2022)
Навчально-методичне забезпечення (2021)

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
Спеціальність:032 Історія та археологія
Кваліфікація: Магістр історії та археологіїМіжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Освітньо-наукова програма «Міжнародні відносини» (магістр)

Навчальний план підготовки магістрів за спеціальністю «Міжнародні відносини»

Програма атестаційного екзамену


Галузь знань:  29 Міжнародні відносини
Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Кваліфікація:  Магістр з міжнародних відносин. Перекладач з іноземної мови.054 Соціологія

Навчально-методичне забезпечення (2022 р.)


Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 054 Соціологія
Кваліфікація: Магістр соціології052 Політологія

Навчально-методичне забезпечення (2022 р.)


Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність:  052 Політологія
Кваліфікація:   Магістр політології061 Журналістика

Навчально-методичне забезпечення


Галузь знань: 06 Журналістика
Спеціальність: 061 Журналістика
Кваліфікація: Магістр журналістикиДисципліни

Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики

Бакалаврат

Актуальні проблеми міжнародних відносин в Африці та Латинській Америці
Вступ до спеціальності
Геополітика та геостратегія
Зовнішня політика країн Азії
Зовнішня політика країн Західної Європи
Зовнішня політика Росії та країн СНД
Зовнішня політика та дипломатія України
Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах
Історія міжнародних відносин (1789-1945 рр.)
Історія міжнародних відносин (до 1789 р.)
Історія науки і техніки
Історія політичних вчень
Історія релігій
Конфліктологія та теорія переговорів
Країнознавство
Міжнародна інформація
Міжнародні відносини та світова політика
Міжнародні організації
Основи дипломатії
Основи економічної теорії
Світова економіка та міжнародні економічні відносини
Теорія міжнародних відносин

Магістратура

Актуальні проблеми зовнішньої політики країн АТР
Актуальні проблеми зовнішньої політики України
Актуальні проблеми міжнародних відносин у ХХ – ХХІ столітті
Аналіз та прогнозування зовнішньої політики
Дипломатичне та консульське право
Зв’язки з громадськістю у міжнародних відносинах
Історія української дипломатії
Міжнародна та європейська безпека
Міжнародні системи та глобальний розвиток
Науковий семінар (Теорія міжнародних відносин у наукових дослідженнях)
Регіональні проблеми у міжнародних відносинах
Світова політика сучасності
Сучасна дипломатія
Теоретичний семінар (Методологія досліджень з міжнародних відносин)
Україна та Європейський Союз
Україно-польські відносини

Кафедра політології

Політологія (для інших спеціальностей)

Бакалаврат

Виборчі системи держав світу
Вступ до політології
Гендерні аспекти в політиці
Геополітика
Державне управління і місцеве самоврядування в Україні
Документування і діловодство
Європейськi студii
Загальна теорія політики
Історія зарубіжних політичних вчень
Історія і теорія світової політики
Історія політичної думки України
Кратологія Партологія
Полiтична антропологiя та етнополiтика
Полiтична фiлософiя
Політика і економіка
Політика і права людини
Політико-організаційні основи функціонування місцевого самоврядування
Політична географія
Політична історія світу
Політична конфліктологія
Політична культура
Політична соціологія
Політичне прогнозування і політичний аналіз
Політичні інститути і політичні процеси в Україні
Політичні режими і системи сучасності
Сучасна порівняльна політологія
Сучасні проблеми війни та миру
Технології політичних досліджень
Технології політичних процесів
Управління політичними проектами
Програма атестаційного екзамену за рівнем вищої освіти “бакалавр” спеціальності “Політологія”

Магістратура

Зв’язки з громадськістю
Латентна політика
Менеджмент у сфері політичної діяльності
Методика викладання соціально-політичних дисциплін
Методологія політичного аналізу
Новітня політологія
Парламенти світу
Політична етика
Політична іміджологія
Політична психологія
Політична регіоналістика
Політична семантика і лексикологія
Політичний імідж країн світу у ЗМІ
Політичний консалтинг
Спецкурс з прикладної політології
Сучасне українське суспільство і політичний процес

Кафедра соціології

Бакалаврат

Виборчий процес та його регулювання
Вступ до спеціальності (Соціологія)
Соціологія глобальних процесів
Соціологія девіантної поведінки
Гендерна соціологія
Загальна соціологічна теорія (нормативна)
Загальна соціологічна теорія (обов’язкова)
Етносоціологія
Іміджологія
Математично-статистичні методи в соціології
Методи комп’ютерної обробки соціологічної інформації
Методологія та методи соціологічних досліджень
Організація діяльності соціологічних служб
Організація та методи вибіркового дослідження
Паблік рілейшнз
Соціальна політика
Соціальна психологія
Соціальна структура суспільства
Соціологічні методи вивчення ринку
Соціологія громадської думки
Соціологія культури
Соціологія масових комунікацій
Соціологія освіти
Соціологія особистості
Соціологія політики
Соціологія праці та зайнятості населення
Соціологія реклами
Соціологія релігії
Соціологія сім’ї
Соціологія управління
Технології електоральних соціологічних досліджень
Історія філософії
Логіка
Релігієзнавство
Соціальна філософія
Філософія

Магістратура

Актуальні проблеми сучасної соціології
Дослідницькі технології в галузевих соціологіях (магістерський дослідницький семінар)
Консультування у соціальній сфері
Менеджмент персоналу
Методи аналізу нечислових даних в соціології
Методика викладання соціогуманітарних дисциплін
Мультикультуралізм: теорія та практика
Соціальна експертиза та аудит
Соціокультурний розвиток людства
Філософія науки