Навчально-інформаційна база (освітньо-професійні програми, дисципліни)


Навчальні програми

Бакалаврат

Історія та археологія

Освітньо-професійна програма «Історія та археологія» (бакалавр)

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю «Історія та археологія»

Програма атестаційного екзамену

Рецензії стейкголдерів до освітньої програми Історія та археологія


Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
Спеціальність:032 Історія та археологія
Кваліфікація: Бакалавр історії та археологіїМіжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Освітньо-професійна програма «Міжнародні відносини» (бакалавр)

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю «Міжнародні відносини»

Програма атестаційного екзамену «Міжнародні відносини»


Галузь знань:  29 Міжнародні відносини
Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Кваліфікація:  Бакалавр з міжнародних відносинПолітологія

Освітньо-професійна програма «Політологія» (бакалавр)

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю «Політологія»

Програма атестаційного екзамену


Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність:  052 Політологія
Кваліфікація:   Бакалавр політологіїСоціологія

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів за спеціальністю «Соціологія»

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю «Соціологія»

Програма ЕК (Методологiя та методи соцiологї) 2018-2019

Програма ЕК (Теорія та історія соціології) 2018-2019


Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 054 Соціологія
Кваліфікація: Бакалавр соціологіїСоціологія масових комунікацій, реклами та PR

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів за спеціальністю «Соціологія масових комунікацій, реклами та PR»

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю «Соціологія масових комунікацій, реклами та PR»


Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 054 Соціологія
Кваліфікація: Бакалавр соціологіїСоціальні комунікації, реклама і PR

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів за напрямком «Соціальні комунікації, реклама і PR»

Навчальний план підготовки бакалаврів за напрямком «Соціальні комунікації, реклама і PR»


Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 054 Соціологія
Кваліфікація: Бакалавр соціологіїМагістратура

Історія та археологія

Освітньо-професійна програма «Історія та археологія» (магістр)

Навчальний план підготовки магістрів за спеціальністю «Історія та археологія»


Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
Спеціальність:032 Історія та археологія
Кваліфікація: Магістр історії та археологіїМіжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Освітньо-професійна програма «Міжнародні відносини» (магістр)

Навчальний план підготовки магістрів за спеціальністю «Міжнародні відносини»

Програма атестаційного екзамену


Галузь знань:  29 Міжнародні відносини
Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Кваліфікація:  Магістр з міжнародних відносин. Перекладач з іноземної мови. «Соціологія»

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів за спеціальністю «Соціологія»

Навчальний план підготовки магістрів за спеціальністю «Соціологія»


Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 054 Соціологія
Кваліфікація: Магістр соціологіїПолітологія

Освітньо-професійна програма «Політологія» (магістр)

Навчальний план підготовки магістрів за спеціальністю «Політологія»


Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність:  052 Політологія
Кваліфікація:   Магістр політологіїДисципліни

Кафедра історії

Бакалаврат

Археологія
Дидактика історії
Етнологія
Історія Росії та СРСР
Історія історичної науки
Історія первісного суспільства
Історія слов’янських країн
Історія України
Історія фармації та медицини
Методи історичних досліджень
Музеєзнавство
Нова та новітня історія Західної Європи і Америки
Основи наукових досліджень
Перехідні демократії з врахуванням досвіду країн Вишеградської четвірки
Спеціальні історичні дисципліни
Спецкурс з археології
Спецкурс з гендерної історії
Спецкурс з джерелознавства, історіографії, методики
Спецкурс з етнології
Спецкурс з історії
Спецкурс з краєзнавства

Магістратура

Актуальні проблеми етнології
Актуальні проблеми історії України
Інтелектуальна історія Європи
Історія державних установ
Соціальна антропологія
Спецкурс з археології
Спецкурс з джерелознавства, історіографії, методики
Спецкурс з історії

Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики

Бакалаврат

Актуальні проблеми міжнародних відносин в Африці та Латинській Америці
Вступ до спеціальності
Геополітика та геостратегія
Зовнішня політика країн Азії
Зовнішня політика країн Західної Європи
Зовнішня політика Росії та країн СНД
Зовнішня політика та дипломатія України
Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах
Історія міжнародних відносин (1789-1945 рр.)
Історія міжнародних відносин (до 1789 р.)
Історія науки і техніки
Історія політичних вчень
Історія релігій
Конфліктологія та теорія переговорів
Країнознавство
Міжнародна інформація
Міжнародні відносини та світова політика
Міжнародні організації
Основи дипломатії
Основи економічної теорії
Світова економіка та міжнародні економічні відносини
Теорія міжнародних відносин

Магістратура

Актуальні проблеми зовнішньої політики країн АТР
Актуальні проблеми зовнішньої політики України
Актуальні проблеми міжнародних відносин у ХХ – ХХІ столітті
Аналіз та прогнозування зовнішньої політики
Дипломатичне та консульське право
Зв’язки з громадськістю у міжнародних відносинах
Історія української дипломатії
Міжнародна та європейська безпека
Міжнародні системи та глобальний розвиток
Науковий семінар (Теорія міжнародних відносин у наукових дослідженнях)
Регіональні проблеми у міжнародних відносинах
Світова політика сучасності
Сучасна дипломатія
Теоретичний семінар (Методологія досліджень з міжнародних відносин)
Україна та Європейський Союз
Україно-польські відносини

Кафедра політології

Політологія (для інших спеціальностей)

Бакалаврат

Виборчі системи держав світу
Вступ до політології
Гендерні аспекти в політиці
Геополітика
Державне управління і місцеве самоврядування в Україні
Документування і діловодство
Європейськi студii
Загальна теорія політики
Історія зарубіжних політичних вчень
Історія і теорія світової політики
Історія політичної думки України
Кратологія Партологія
Полiтична антропологiя та етнополiтика
Полiтична фiлософiя
Політика і економіка
Політика і права людини
Політико-організаційні основи функціонування місцевого самоврядування
Політична географія
Політична історія світу
Політична конфліктологія
Політична культура
Політична соціологія
Політичне прогнозування і політичний аналіз
Політичні інститути і політичні процеси в Україні
Політичні режими і системи сучасності
Сучасна порівняльна політологія
Сучасні проблеми війни та миру
Технології політичних досліджень
Технології політичних процесів
Управління політичними проектами
Програма атестаційного екзамену за рівнем вищої освіти “бакалавр” спеціальності “Політологія”

Магістратура

Зв’язки з громадськістю
Латентна політика
Менеджмент у сфері політичної діяльності
Методика викладання соціально-політичних дисциплін
Методологія політичного аналізу
Новітня політологія
Парламенти світу
Політична етика
Політична іміджологія
Політична психологія
Політична регіоналістика
Політична семантика і лексикологія
Політичний імідж країн світу у ЗМІ
Політичний консалтинг
Спецкурс з прикладної політології
Сучасне українське суспільство і політичний процес

Кафедра соціології

Бакалаврат

Виборчий процес та його регулювання
Вступ до спеціальності (Соціологія)
Соціологія глобальних процесів
Соціологія девіантної поведінки
Гендерна соціологія
Загальна соціологічна теорія (нормативна)
Загальна соціологічна теорія (обов’язкова)
Етносоціологія
Іміджологія
Математично-статистичні методи в соціології
Методи комп’ютерної обробки соціологічної інформації
Методологія та методи соціологічних досліджень
Організація діяльності соціологічних служб
Організація та методи вибіркового дослідження
Паблік рілейшнз
Соціальна політика
Соціальна психологія
Соціальна структура суспільства
Соціологічні методи вивчення ринку
Соціологія громадської думки
Соціологія культури
Соціологія масових комунікацій
Соціологія освіти
Соціологія особистості
Соціологія політики
Соціологія праці та зайнятості населення
Соціологія реклами
Соціологія релігії
Соціологія сім’ї
Соціологія управління
Технології електоральних соціологічних досліджень
Історія філософії
Логіка
Релігієзнавство
Соціальна філософія
Філософія

Магістратура

Актуальні проблеми сучасної соціології
Дослідницькі технології в галузевих соціологіях (магістерський дослідницький семінар)
Консультування у соціальній сфері
Менеджмент персоналу
Методи аналізу нечислових даних в соціології
Методика викладання соціогуманітарних дисциплін
Мультикультуралізм: теорія та практика
Соціальна експертиза та аудит
Соціокультурний розвиток людства
Філософія науки