Спеціальності - ЧНУ iм. Петра Могили

Спеціальності


Перелік спеціальностей по факультетах, за якими здійснюється підготовка фахівців у ЧНУ ім. Петра Могили.

Для більш детального ознайомлення з професорсько-викладацьким складом та навчально-інформаційною базою, завітайте на сторінку інституту або факультету , який вас зацікавив.

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

073 Менеджмент

074 Публічне управління та адміністрування (магістратура):

  • державна служба
  • місцеве самоврядування

 

ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ

035.01 Українська мова та література

035.04 Германські мови та літератури (переклад включно):

  • переклад (англійська мова)
  • переклад (німецька мова)
  • англійська мова та література
  • німецька мова та література

061 Журналістика

 

МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

101 Екологія

222 Медицина (магістр на базі ПЗСО)

227 Фізична реабілітація

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК

071 Облік і оподаткування (спеціалізація: Облік і аудит підприємницької діяльності)

072 Фінанси, банківська справа і страхування (спеціалізація: Фінанси і кредит з поглибленим вивченням іноземної мови)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (спеціалізація: Економіка та управління підприємством)

193 Геодезія та землеустрій

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

072 Менеджмент: Якість, стандартизація та сертифікація (магістратура)

 

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

123 Комп’ютерна інженерія

124 Системний аналіз

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 

ФАКУЛЬТЕТ ПОЛІТИЧНИХ НАУК

032 Історія та археологія (спеціалізація: Історія)

052 Політологія

055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (спеціалізація: Міжнародні відносини)

 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ

053 Психологія

054 Соціологія

231 Соціальна робота

 

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

017 Фізична культура і спорт

 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

081 Право

 

Перепідготовки спеціалістів із наданням другої вищої освіти, ступеневої підготовки фахівців та здобуття вищої освіти без відриву від виробництва (заочна форма навчання) проходить у НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ІНСТИТУТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ за наступними спеціальностями:

 

071 Облік і оподаткування (спеціалізація: Облік і аудит підприємницької діяльності)

072 Фінанси, банківська справа і страхування (спеціалізація: Фінанси і кредит з поглибленим вивченням іноземної мови)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (спеціалізація: Економіка та управління підприємством)

035.01 Українська мова та література

035.04 Германські мови та літератури (переклад включно):

  • переклад (англійська мова)
  • переклад (німецька мова)
  • англійська мова та література
  • німецька мова та література

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

123 Комп’ютерна інженерія

124 Системний аналіз

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

101 Екологія

227 Фізична реабілітація

032 Історія та археологія (спеціалізація: Історія)

052 Політологія

055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (спеціалізація: Міжнародні відносини)

054 Соціологія

231 Соціальна робота

081 Право