Спеціальності


Перелік спеціальностей та конкурсних предметів для вступу на 1 курс на базі ПЗСО у 2022 році

Довідник абітурієнта

Документи для вступу

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування, повинні надати такий перелік документів:

  • – документ державного зразка про раніше здобутий рівень освіти та донтакти приймальної комісіїодаток до нього (оригінал та копія);
  • – 6 фотокарток розміром 3 × 4;
  • – паспорт та ідентифікаційний код (копії);
  • – військовий квиток або посвідчення про приписку (копія);
  • – сертифікат та результати НМТ або сертифікати ЗНО 2019–2021 років (для вступників на основі ПЗСО, молодший спеціаліст та молодший бакалавр), сертифікат МКТ, МТНК (для вступників на основі ступеня бакалавра);
  • – медична довідка форми 086/о.

 

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗА ФАКУЛЬТЕТАМИ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У ЧНУ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ

Для більш детального ознайомлення з професорсько-викладацьким складом та навчально-інформаційною базою, завітайте на сторінку інституту або факультету, який вас зацікавив.

ЧНУ імені Петра Могили оголошує набір студентів за такими спеціальностями:

Перелік спеціальностей для вступу на 1 курс Вартість одного

року навчання

у 2022 році, грн (денна форма)

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів) у 2022 році

на бюджетну та контрактну форму навчання

Назва Ліцензований обсяг
Денна форма Заочна форма
Медичний інститут 222 Медицина

(магістр на основі ПЗСО)

150 0 29 950 українська мова
математика
історія України
226 Фармація, промислова фармація 30 0 21 200 українська мова
математика
історія України
101 Екологія 20 0 12 700 українська мова
математика
історія України
053 Психологія 45 20 21 200 українська мова
математика
історія України
Факультет фізичного виховання і спорту 091 Біологія 20 0 13 500 українська мова
математика
історія України
227 Фізична терапія, ерготерапія 60 0 21 200 українська мова
математика
історія України
017 Фізична культура і спорт 60 0 13 500 творчий конкурс (фізична культура)
014.11 Середня освіта (фізична культура) 20 10 13 500 українська мова
математика
історія України
Факультет філології 014.01 Середня освіта

(українська мова та література)

10 0 13 970 українська мова
математика
історія України
035.01 Філологія

(українська мова та література)

15 0 13 500 українська мова
математика
історія України
035.041 Германські мови та літератури

(переклад включно, перша – англійська мова)

80 15 21 200 українська мова
математика
історія України
035.043 Германські мови та літератури

(переклад включно, перша – німецька мова)

50 5 21 200 українська мова
математика
історія України
ННЦ

«Школа журналістики»

061 Журналістика 30 5 21 200 українська мова
математика
історія України
Факультет політичних наук 032 Історія та археологія 25 0 13 500 українська мова
математика
історія України
052 Політологія 15 0 21 200 українська мова
математика
історія України
054 Соціологія 15 0 21 200 українська мова
математика
історія України
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (загальний КБ ≥ 140 балів) 45 0 21 200 українська мова
математика
історія України
Юридичний факультет 081 Право

(загальний КБ ≥ 140 балів)

100 20 21 200 українська мова
математика
історія України
Інститут державного управління 231 Соціальна робота 25 5 12 100 українська мова
математика
історія України
281 Публічне управління та

адміністрування

(загальний КБ ≥ 140 балів)

20 5 21 200 українська мова
математика
історія України
Факультет економічних наук 071 Облік і оподаткування 20 5 21 200 українська мова
математика
історія України
072 Фінанси, банківська справа

та страхування

30 0 21 200 українська мова
математика
історія України
073 Менеджмент 45 0 21 200 українська мова
математика
історія України
076 Підприємництво,

торгівля та біржова діяльність

25 5 21 200 українська мова
математика
історія України
193 Геодезія та землеустрій 20 0 13 500 українська мова
математика
історія України
Факультет комп’ютерних наук 121 Інженерія програмного

забезпечення

110 0 21 200 українська мова
математика
історія України
122 Комп’ютерні науки 100 10 21 200 українська мова
математика
історія України
123 Комп’ютерна інженерія 35 5 21 200 українська мова
математика
історія України
151 Автоматизація та

комп’ютерно-інтегровані технології

25 0 14 000 українська мова
математика
історія України

 

Контактні дані приймальної комісії:

(0512) 76-92-87
pk_pruyom@chmnu.edu.ua
«Приймальна комісія ЧНУ імені Петра Могили»
м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10 (головний корпус, каб. 1-103)