Спеціальності


Перелік спеціальностей та конкурсних предметів для вступу на 1 курс на базі ПЗСО у 2023 році

Довідник абітурієнта

Документи для вступу

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування, повинні надати такий перелік документів:

  • документ державного зразка про раніше здобутий рівень освіти та додаток до нього (оригінал та копія);
  • сертифікат та результати НМТ 2022-2023 років або сертифікати ЗНО 2020-2021 років (для вступників на основі ПЗСО, фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр та молодший спеціаліст );
  • 6 фотокарток розміром 3 × 4;
  • паспорт та номер облікової картки платника податків РНОППО (оригінал та копії);
  • військовий квиток або посвідчення про приписку (оригінал та копія);
  • медична довідка форми 086/о.

 

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗА ФАКУЛЬТЕТАМИ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У ЧНУ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ

Для більш детального ознайомлення з професорсько-викладацьким складом та навчально-інформаційною базою, завітайте на сторінку інституту або факультету, який вас зацікавив.

ЧНУ імені Петра Могили оголошує набір студентів за такими спеціальностями:

Перелік спеціальностей для вступу на 1 курс Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів) у 2023 році на бюджетну та контрактну форму навчання
Назва Ліцензований обсяг Основний блок  

Додатковий блок

(один предмет на вибір)

 

 

Додатковий показник

Денна форма Заочна форма
Навчально-науковий медичний інститут 222 Медицина

(магістр на основі ПЗСО та НРК5)

(загальний КБ ≥ 150 балів)

150 0 українська мова

математика

історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія мотиваційний лист
226 Фармація, промислова фармація

(загальний КБ ≥ 140 балів на бюджет та  ≥ 120 балів на контракт )

30 0 українська мова

математика

історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія  

мотиваційний лист

101 Екологія* 15 5 українська мова

математика

історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія  

мотиваційний лист

053 Психологія* 45 20 українська мова

математика

історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія  

мотиваційний лист

091 Біологія та біохімія* 20 0 українська мова

математика

історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія  

мотиваційний лист

227 Терапія та реабілітація* 60 0 українська мова

математика

історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія  

мотиваційний лист

Факультет фізичного виховання і спорту 017 Фізична культура і спорт* 60 0 творчий конкурс (фізична культура) мотиваційний лист
014.11 Середня освіта*

(фізична культура)

20 10 українська мова

математика

історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія  

мотиваційний лист

Факультет філології 014.01 Середня освіта*

(українська мова та література)

10 0 українська мова

математика

історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія  

мотиваційний лист

035.01 Філологія*

(українська мова та література)

15 0 українська мова

математика

історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія мотиваційний лист
035.041 Германські мови та літератури*

(переклад включно, перша – англійська мова)

    80 15 українська мова

математика

історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія мотиваційний лист
035.043 Германські мови та літератури*

(переклад включно, перша – німецька мова)

50 0 українська мова

математика

історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія мотиваційний лист
 

 

 

 

 

Факультет політичних наук

061 Журналістика* 30 5 українська мова

математика

історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія мотиваційний лист
032 Історія та археологія* 25 0 українська мова

математика

історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія мотиваційний лист
052 Політологія* 15 5 українська мова

математика

історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія мотиваційний лист
054 Соціологія* 10 0 українська мова

математика

історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія мотиваційний лист
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії*(загальний КБ  ≥ 140 балів на бюджет та   ≥ 120 балів на контракт) 50 0 українська мова

математика

історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія мотиваційний лист
Юридичний факультет 081 Право

(загальний КБ ≥ 140 балів на бюджет та  ≥ 120 балів на контракт)

100 20 українська мова

математика

історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія мотиваційний лист
Навчально-науковий інститут публічного управління та адміністрування 231 Соціальна робота* 20 5 українська мова

математика

історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія мотиваційний лист
281 Публічне управління та

адміністрування

(загальний КБ ≥ 140 балів на бюджет та  ≥  120 балів на контракт)

20 5 українська мова

математика

історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія мотиваційний лист
Факультет економічних наук 071 Облік і оподаткування* 20 5 українська мова

математика

історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія мотиваційний лист
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок* 25 5 українська мова

математика

історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія мотиваційний лист
073 Менеджмент* 45 0 українська мова

математика

історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія мотиваційний лист
076 Підприємництво та торгівля* 25 5 українська мова

математика

історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія мотиваційний лист
193 Геодезія та землеустрій* 20 0 українська мова

математика

історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія мотиваційний лист
Факультет комп’ютерних наук 121 Інженерія програмного

забезпечення*

100 0 українська мова

математика

історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія мотиваційний лист
122 Комп’ютерні науки* 90 15 українська мова

математика

історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія мотиваційний лист
123 Комп’ютерна інженерія* 40 10 українська мова

математика

історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія мотиваційний лист
174 Автоматизація,

комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка*

(можливий вступ на контракт лише за мотиваційним листом)

25 0 українська мова

математика

історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія  

мотиваційний лист

*Загальний конкурсний бал (КБ) не менше ніж 130 балів для вступу на бюджет.

Контактні дані приймальної комісії:

тел.: +380960606084,

e-mail: pk_pruyom@chmnu.edu.ua .

Facebook

Telegram