Заочна освіта


Навчально-науковий інститут післядипломної освіти

ПРО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Переваги навчання:

 • навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра і магістра;
 • можливість одночасно працювати та навчатись (усього 3 сесії по 2 тижні);
 • студентам заочної форми навчання надаються виклики на сесію, які є підставою для оформлення додаткових оплачуваних відпусток;
 • комфортні умови навчання для людей з особливими фізичними потребами;
 • можливість навчатись із використанням системи Moodle 3.3;
 • індивідуальні психологічні консультації та додаткові години на вивчення іноземної мови;
 • сучасна навчальна база;
 • вартість навчання значно нижча, ніж на денній формі;
 • конкурс на заочну форму навчання – менший, а вступити до нас – простіше;
 • інформаційний супровід студентів протягом усього періоду навчання незалежно від країни, регіону проживання, місця роботи.

Термін навчання:

 • бакалавр на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) – 4 роки;
 • бакалавр на основі диплому молодшого спеціаліста з профільної спеціальності – 2 роки, а на основі диплому молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста чи магістра з непрофільної спеціальності – 3 роки;
 • магістр на основі диплому бакалавра, спеціаліста – 1,5 роки (крім спеціальностей: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, та 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, які навчаються 2 роки).

 

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Спеціальність Освітні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Освітні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
226 Фармація, промислова фармація Фармація  –
061 Журналістика Журналістика Журналістика
035.01 Українська мова та література  – Українська філологія, іноземна  мова та переклад
035.041 Германські мови та літератури (переклад включно, перша – англійська) Англійська мова і література і друга іноземна мова та переклад Сучасна англомовна комунікація і переклад – англійська мова і література та друга іноземна мова
Теорія та практика перекладу з англійської та другої іноземної мови
035.043 Германські мови та літератури (переклад включно, перша – німецька) Теорія та практика перекладу з німецької та англійської мови Сучасна німецькомовна комунікація і переклад – німецька мова і література та англійська мова
Німецька мова та література і англійська мова та переклад
052 Політологія Політологія Політологія
032 Історія та археологія Історія та археологія Історія та археологія
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини Міжнародні відносини
231 Соціальна робота Соціальна робота Соціальна робота
053 Психологія Психологія Психологія
081 Право Право Право
073 Менеджмент Менеджмент у сфері охорони здоров’я в галузі знань «Управління та адміністрування»
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка та управління підприємством Економіка та управління підприємством
Управління закладами охорони здоров’я в галузі знань «Управління та адміністрування»
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінансовий менеджмент Фінансовий менеджмент
Фінансовий менеджмент у сфері охорони здоров’я та фармації в галузі знань «Управління та адміністрування»
071 Облік і оподаткування Облік і аудит підприємницької діяльності Облік і аудит підприємницької діяльності
193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій
101 Екологія Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування Екологічна стандартизація, сертифікація та управління якістю
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія
124 Системний аналіз Системний аналіз
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування

 Підвищення кваліфікації

На базі навчально-наукового інституту післядипломної освіти проходять курси підвищення кваліфікації за всіма акредитованими спеціальностями.

Зокрема із початку 2020 року на базі НН ІПО проводяться курси підвищення кваліфікації для тренерів-викладачів із різних видів спорту за напрямом 017 «Фізична культура і спорт».

Також проходить навчання лікарів для здобуття ними балів в особисте портфоліо згідно з наказом МОЗ України № 446 від 22.02.2019.

Разом із науково-дослідним інститутом радіаційної та техногенно-екологічної безпеки навчально-науковий інститут післядипломної освіти проводить навчання фахівців та керівників підприємств із питань радіаційної безпеки, захисту та радіаційного контролю під час роботи з джерелами іонізуючого випромінювання.

На базі НН ІПО проходять курси підвищення кваліфікації для вчителів.

Також проводиться навчання за сертифікатними програмами.

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти співпрацює з Миколаївським регіональним центром зайнятості та в рамках співпраці здійснює підвищення кваліфікації для безробітних громадян за більше ніж 30 напрямами підготовки.

З 2014 року наш університет є учасником проєкту «Україна – Норвегія», що направлений на соціальну адаптацію та перепідготовку військовослужбовців та членів їхніх сімей. Двічі на рік у рамках проєкту на базі навчально-наукового інституту післядипломної освіти проходять пере-підготовку за різними напрямами військовослужбовці ЗСУ та інших силових структур, які звільнені у запас або у відставку, учасники АТО/ООС та члени їхніх сімей.

Контакти НН ІПО:

 +38 (0512) 76-55-59
 5.103ipo@gmail.com
 Facebook
 Вул. 1-а Воєнна, 2а, Миколаїв, Миколаївська обл., 54003
10-й корпус, кімната № 10-104