Історія факультету


Історія Юридичного факультету ЧНУ ім. Петра Могили тісно пов’язана із заснуванням самого університету як філії Національного університету «Києво-Могилянська Академія». На початковому етапі свого існування 18 травня 1999 року було ухвалено рішення про створення кафедри правознавства у такому складі:

Ситник Віктор Олександрович – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри;

Голодний Михайло Олександрович – кандидат юридичних наук, доцент;

Майданник Олексій Васильович – кандидат юридичних наук, доцент;

Ковальчук Зінаїда Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент;

Барило Тамара Сергіївна – кандидат юридичних наук, доцент;

Проценко Тамара Павлівна – кандидат юридичних наук, доцент;

Костецька Тетяна Анатоліївна – кандидат юридичних наук, доцент;

Бєлан Микола Миколайович – в. о. доцента;

Коновалов Володимир Васильович – старший викладач;

Мамчур Людмила Володимирівна – старший викладач;

Шиян Тетяна Олександрівна – старший викладач.

Із розвитком матеріальних та наукових потужностей університету на базі кафедри 31 серпня 2000 року було створено Департамент правничих наук. Керівником департаменту було призначено кандидата юридичних наук, доцента Ситника Віктора Олександровича. 3 вересня 2001 року департамент реорганізовано у факультет правничих наук.

Протягом 2004-2005 рр. на факультеті працювало вже 3 кафедри: кафедра загальноправових наук, кафедра галузевих правових наук, кафедра державно-правових наук.

Наказом від 11 вересня 2006 року відповідно до рішення вченої ради від 07.09.1996 р. «Факультет правничих наук» було перейменовано у «Юридичний факультет».

26 жовтня 2006 року на засіданні Вченої ради університету (протокол 2(44) та згідно із наказом ректора № 234/К від 31 жовтня 2006 року кафедри юридичного факультету перейменовані таким чином:

  • кафедру загальноправових наук – у кафедру історії та теорії держави і права;
  • кафедру державно-правових наук – у кафедру конституційного та адміністративного права і процесу;
  • кафедру галузевих правових наук – у кафедру цивільного та кримінального права і процесу.

За період існування Юридичного факультету деканами факультету були: кандидат юридичних наук, доцент Ситник Віктор Олександрович (2001–2006 рр.), доктор юридичних наук, професор Кириченко Олександр Анатолійович (2006 р.), кандидат юридичних наук, доцент Ковальова Світлана Григорівна (2011–2012 рр.). Нині факультет очолює кандидат юридичних наук, доцент Січко Дмитро Сергійович (2007–2010 рр.; 2013 – донині).

Сьогодні Юридичний факультет ЧНУ ім. Петра Могили – провідний навчальний і науковий юридичний заклад Миколаївської області. На факультеті працюють 5 докторів та 12 кандидатів юридичних наук.

Учені факультету здійснюють широку програму науково-дослідних робіт у різних сферах юридичної науки, беруть активну участь у науковому консультуванні різних державних і міжнародних органів з правових питань.

Факультет має у своєму розпорядженні всі необхідні умови для підготовки кваліфікованих юристів за спеціальністю «Право». На базі факультету працює Центр інноваційних методик правничої освіти, який аналізує, узагальнює та розробляє новітні навчальні технології, проводить тренінги, видає методичні посібники тощо.

Нині викладання дисциплін циклу загальної підготовки на Юридичному факультеті ЧНУ ім. Петра Могили забезпечують 9 докторів наук, професорів та 8 кандидатів наук, доцентів, які працюють на штатних засадах загально-університетських кафедр: історії, соціології, філософії, інтелектуальних інформаційних систем, англійської мови, теорії та практики перекладу, української філології та світової літератури. Викладання дисциплін циклу професійної підготовки забезпечують на штатних засадах 2 доктори юридичних наук, професори, 12 кандидатів юридичних наук, доцентів. За сумісництвом до викладання залучено 1 доктора юридичних наук, професора.