Юридичний факультет

Дмитро Сергійович Січко

декан юридичного факультету, кандидат юридичних наук, доцент

Деканат знаходиться: корпус 10, кімн. 10-215

Телефон: (0512) 76-55-65

Е-mail: pravo.chnu@gmail.com

Сьогодні юридичний факультет ЧНУ ім. П. Могили – провідний навчальний і науковий юридичний заклад Миколаївської області. Вчені факультету здійснюють широку програму науково-дослідних робіт у різних сферах юридичної науки, беруть активну участь у науковому консультуванні різних державних і міжнародних органів по правових питаннях.

Факультет має у своєму розпорядженні всі необхідні умови для підготовки кваліфікованих юристів за спеціальністю “Правознавство”. На базі факультету працює Центр інноваційних методик правничої освіти, який аналізує, узагальнює та розробляє новітні навчальні технології, проводить тренінги, видає методичні посібники тощо.

Юридичний факультет ЧНУ забезпечує майбутніх фахівців гідною підготовкою. Студенти-юристи ЧНУ мають відповідний рівень політичної, етичної та психологічної культури: чітко сформовані принципові засади світогляду як загального усвідомлення про навколишній світ і своє місце в ньому. По закінченню навчання, набуті знанні та навички дозволяють визначити шлях самореалізації в умовах реальної дійсності власних життєвих програм. У випускників поступово сформується філософське, економічне, політичне мислення, розуміння в проблемах ринкової економіки, соціальних, національних, історичних та демографічних процесах розвитку суспільства.

Викладачі ЧНУ ім. Петра Могили вже мають значний досвід викладання предметів, зокрема, іноземної мови, тому що в університеті на будь-якому факультеті іноземні мови вивчаються в обсязі на менше 1300 годин. Окрім поглибленої англійської, в ЧНУ ім. Петра Могили викладаються й інші іноземні мови: починаючи з 3 курсу студенти всіх факультетів вивчають другу іноземну мову (німецьку, французьку, іспанську). В університеті є група, яка успішно вивчає китайську мову. Два представники “Корпусу миру” плідно працюють в нашому університеті вже протягом багатьох років.

На юридичному факультеті викладається дисципліна “Криміналістика”. Для забезпечення проведення практичних занять з цієї дисципліни створена матеріально-технічна база, яка включає кабінет криміналістики (обладнаний сучасними техніко-криміналістичними приладами, за допомогою яких студенти поглиблено вивчають методики проведення судово-криміналістичних експертиз), фотолабораторію, криміналістичний полігон та криміналістичні прилади, інструменти, засоби. Старшим викладачем кафедри цивільного та кримінального права та процесу, Коноваловим В.В. на сьогодні проводиться робота щодо техніко-криміналістичного забезпечення навчального процесу. З метою поглиблення гуманітарної і загально-філологічної підготовки в ЧДУ ім. Петра Могили навчальним планом в циклі дисциплін за вибором ВНЗ передбачається поглиблене вивчення таких наук, як етика, естетика, риторика, логіка.

Окрім того сучасний фахівець повинен сьогодні досконало володіти новітньою комп’ютерною технікою. В галузі правознавства, зокрема, великого розповсюдження набули електронні засоби збору та аналізу відповідної інформації. Тому в ЧНУ ім. Петра Могили збільшується кількість годин для опанування курсу “Основи інформатики та обчислювальної техніки” в 5 разів порівняно з освітніми вимогами Міністерства освіти і науки України (268 годин проти 54). Для набуття спеціальності “Правознавство” в ЧНУ ім. Петра Могили створені всі необхідні умови.

Студенти також можуть користуватись великою бібліотекою, яка містить підручники, книги, посібники з фаху українською, російською і англійською мовами (біля 10 000 екземплярів). Плідна робота факультету була б неможливою без зусиль тих, хто допомагав студентам знайти себе в обраній спеціальності, проявити свої здібності. Добрим словом слід згадати бібліотекарів читальної зали, які крім видачі замовленої літератури, надають кваліфіковані консультації, проводять бібліографічні огляди, влаштовують тематичні виставки. Факультет має в розпорядженні юридичну клініку, фотолабораторію і кабінет криміналістики, комп’ютерні класи та читальний зал науково-навчальної літератури.