Кафедра інженерії програмного забезпечення


Інформаційні ресурси

Інформація про кафедру


Кафедру інженерії програмного забезпечення було створено у 2016 році у результаті реорганізації кафедри інтелектуальних інформаційних систем (історія якої у свою чергу бере початок у 2003 році) шляхом її поділу на дві випускаючі кафедри. У 2019 році кафедра пройшла акредитацію освітньої програми за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» першого рівня вищої освіти. Завідувач кафедри – канд. техн. наук, доцент Давиденко Євген Олександрович.
Контактна інформація:
2-й корпус, каб. 2-302
(0512) 76-55-98
Сайт кафедри інженерії програмного забезпечення
Кафедра інженерії програмного забезпечення
Instagram

Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»

  • бакалавр – 4 роки
  • магістр – 2 роки

Кафедра інженерії програмного забезпечення здійснює підготовку бакалаврів та магістрів (проходить ліцензування) зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення».
Цей напрям підготовки є одним з найбільш актуальних на ринку ІТ-праці, оскільки він готує програмістів! На сьогодні програмісти є найбільш затребуваними спеціалістами, середня зарплата яких складає 1500-2000 доларів США. Фахівці з інженерії програмного
забезпечення – висококласні розробники програмного забезпечення для комп’ютерних систем і телекомунікаційних мереж. Випускники працюють на посадах: технік з системного адміністрування; інженер з комп’ютерних систем; прикладний та системний програміст; аналітик операційного та прикладного ПЗ та інші.
В межах даного напряму вивчаються технології, що розглядають повний життєвий цикл проекту розробки ПЗ, що поєднують в собі науковий підхід, серйозну базу досліджень і мають історію реального використання та адаптацію.

Акредитація освітньої програми

Додаткова інформація

Матеріально-технічне забезпечення

Зміст Навчання

Викладацький склад кафедри