Кафедра інженерії програмного забезпечення


Інформація про кафедру

Кафедру інженерії програмного забезпечення було створено в 2016 році в результаті реорганізації кафедри інтелектуальних інформаційних систем (історія якої у свою чергу бере початок у 2003 році) шляхом її поділу на дві випускові кафедри.

Завідувач кафедри – кандидат технічних наук, доцент Давиденко Євген Олександрович.

Контактна інформація:

2-й корпус, каб. 2-302

(0512) 76-55-98

kaf26ipz@chmnu.edu.ua

Сайт кафедри інженерії програмного забезпечення.

Facebook

Instagram

Склад кафедри

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада E-mail
Давиденко Євген Олександрович кандидат технічних наук, доцент завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення davydenko@chmnu.edu.ua
Scopus
ORCID
Google Scholar
Web of Science
Фісун Микола Тихонович доктор. технічних наук, професор професор кафедри інженерії програмного забезпечення ntfis@chmnu.edu.ua
Scopus
Google Scholar
Швед Альона Володимирівна доктор. технічних наук, доцент доцент кафедри інженерії програмного забезпечення avshved@chmnu.edu.ua
ORCID
Scopus
Google Scholar
Web of Science
Горбань Гліб Валентинович кандидат технічних наук, доцент доцент кафедри інженерії програмного забезпечення hlib.horban@chmnu.edu.ua
Scopus
ORCID
Google Scholar
Кірей Катерина Олександрівна кандидат педагогічних наук, доцент доцент кафедри інженерії програмного забезпечення kateryna.kirey@chmnu.edu.ua
ORCID
Google Scholar
Дворецький Михайло Леонідович кандидат технічних наук доцент (б. в. з.) кафедри інженерії програмного забезпечення mykhaylo.dvoretskyy@chmnu.edu.ua
ORCID
Scopus
Google Scholar
Антіпова Катерина Олександрівна PhD старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення antipova.katerina@chmnu.edu.ua
Google Scholar
ORCID
Scopus
Кандиба Ігор Олександрович PhD старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення ihor.kandyba@chmnu.edu.ua
Google Scholar
Scopus
ORCID
Боровльова Світлана Юріївна старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення svetlya1952@gmail.com
Google Scholar
Дворецька Світлана Володимирівна старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення Svitlana.Dvoretska@chmnu.edu.ua
Google Scholar
Scopus
ORCID
Решетнік Юрій Володимирович старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення  jurij.reshetnik@chmnu.edu.ua
Фаленкова Марина Володимирівна старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення marynakotova@gmail.com
Google Scholar
Scopus
ORCID
Раленко Віктор Сергійович викладач кафедри інженерії програмного забезпечення ralenko.v@chmnu.edu.ua  

ORCID

Google Scholar

 

Стоєв Євгеній Дмитрович викладач кафедри інженерії програмного забезпечення stoiev.yevhenii@chmnu.edu.ua

ORCID

Google Scholar

 

Гончарова Надія Вікторівна аспірантка кафедри інженерії програмного забезпечення honcharova.nadia@chmnu.edu.ua
ORCID
Scopus
Google Scholar
Бондаренко Стефанія Віталіївна провідний фахівець кафедри інженерії програмного забезпечення kaf26ipz@chmnu.edu.ua

 

Діяльність кафедри

3.1 Спеціальності та освітні програми

Кафедра інженерії програмного забезпечення здійснює підготовку бакалаврів та магістрів зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення».Термін підготовки: бакалавр – 3 роки 10 місяців, магістр – 1 рік 4 місяців.

У 2019 році кафедра пройшла акредитацію освітньої програми «Інженерія програмного забезпечення» за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

У 2022 році кафедра пройшла акредитацію освітньої програми «Інженерія програмного забезпечення» за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення» є однією з найбільш актуальних на ринку ІТ-праці. Фахівці з інженерії програмного забезпечення – висококласні розробники програмного забезпечення для комп’ютерних систем і телекомунікаційних мереж. Випускники працюють на посадах:

 • технік з системного адміністрування;
 • інженер з комп’ютерних систем;
 • прикладний та системний програміст;
 • аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення тощо.

У межах даної спеціальності вивчаються технології, що розглядають повний життєвий цикл проєкту розробки програмного забезпечення, що поєднують у собі науковий підхід, серйозну базу досліджень і мають історію реального використання та адаптацію.

3.2. Матеріально-технічне забезпечення кафедри

До складу кафедри інженерії програмного забезпечення належать навчально-наукова лабораторія «Програмної інженерії» та навчально-наукова лабораторія «Системного програмного забезпечення». Лабораторії забезпечують проведення лабораторних та практичних занять у процесі підготовки фахівців. Основне завдання лабораторій полягає у забезпеченні оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу та реалізації завдань відповідно до нормативних документів про вищу освіту.

Викладачі кафедри використовують лабораторію в своїй науково-дослідницький діяльності з метою удосконалення освітнього процесу, розробки методичних матеріалів, сприяння підготовки висококваліфікованих фахівців. У лабораторії виконуються роботи за тематиками, які поглиблюють та розвивають знання студентів і сприяють активному залученню їх до проведення лабораторних занять, науково-практичних конференцій, олімпіад з фахових дисциплін та профорієнтаційної роботи.

Оснащення лабораторій кафедри відчутно поповнено за рахунок благодійної допомоги ІТ-компаній «GlobalLogic Ukraine», «АЛЬФА СЕРВ» та проведення науково-дослідних розробок, що виконуються за кошти державного бюджету.

3.3 Зміст навчання

Кафедра інженерії програмного забезпечення забезпечує надання ґрунтовних знань з мов програмування та технологій:

Для веброзробників (технології / посада):

 • JavaScript (SPA frameworks), HTML5, CSS3 / Frontend Developer;
 • PHP / Backend Developer;
 • Spring / Java Developer;
 • Django / Python Developer;
 • Ruby on Rails / Ruby Developer;
 • NET MVC / C# Developer;
 • MySQL / Database Developer;
 • MS SQL Server / Database Developer;
 • MongoDB / Database Developer;
 • UI Developer.

Для Mobile-розробників (мова програмування / посада):

 • Java, Kotlin (Android API) / Android Developer;
 • JavaScript (React Native) / Android Developer та iOS Developer.

Для Desktop-розробників (технологія / посада):

 • Java FX / Java Developer;
 • Python / Python Developer;
 • .NET, WPF / C# Developer;
 • Ruby / Ruby Developer.