Студентський гурток “Soft power”


СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ГУРТОК «Soft power»
Кафедри соціології та політології
Чорноморського національного університету
імені Петра Могили

Гурток започатковано в жовтні 2021 року як добровільне об’єднання студентів, зацікавлених у поглибленому вивченні політичної ситуації в Україні та світі, основ національної та інформаційної безпеки.

ЗАВДАННЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО ГУРТКА:

 • сприяння в підготовці кваліфікованих кадрів з соціології, політології та національної безпеки;
 • організація науково-дослідної роботи студентів;
 • створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів;
 • залучення студентів до участі в наукових конференціях, семінарах, форумах, конкурсах та інших науково-дослідних і просвітницьких заходах;
 • сприяння участі студентів у міжнародних проєктах, програмах навчання і стажування за кордоном;
 • апробація результатів науково-дослідної роботи студентів на міжнародних та всеукраїнських наукових заходах та їх публікація в наукових виданнях;
 • проведення тематичних тренінгів для студентів для професійного розвитку;
 • налагодження зв’язків з іншими студентськими науковими організаціями, об’єднаннями, установами на міжнародному, всеукраїнському та регіональному рівнях.

Тематика наукових досліджень гуртка:

 • основи медіаграмотності громадян як важливий фактор політики інформаційної безпеки держави;
 • особливості формування сучасної політичної мови;
 • політика й етика;
 • пропаганда і контрпропаганда;
 • регіональна політика в Україні (на прикладі Миколаївщини);
 • глобальні виміри сучасної політики безпеки.

Також під час роботи гуртка студенти вивчають особливості написання та оформлення курсових та випускових робіт. Крім наукової роботи, формат гуртка передбачає зустрічі та тренінги із відомими практиками, громадськими діячами, діяльність яких пов’язана із соціополітичними питаннями та проблемами національної безпеки.

У процесі науково-дослідної роботи гуртка «Soft power» студенти готують аналітичні записки щодо обраної тематики дослідження, виступають із науковими доповідями на засіданнях гуртка, проводять соціологічні дослідження, беруть участь у студентських наукових конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо. Також результати своїх досліджень публікують у наукових збірниках.

Діяльність науково-практичного гуртка спрямована на активізацію наукової діяльності студентів, формування навичок роботи в команді та зростання рівня професійного розвитку, вміння вести дискусію та публічно висловлювати свою думку тощо.

Керівник гуртка – Лушагіна Тетяна Вікторівна, к.політ.н., в.о. доцента б.в.з. кафедри соціології та політології ЧНУ імені Петра Могили.

Організація діяльності наукового студентського гуртка здійснюється відповідно до річного плану роботи, а засідання проводяться один раз на місяць з обговоренням підсумків наукових робіт.