Студентське наукове товариство


СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО
НН МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУ

ЧОРНОМОРСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ


Науковий керівник СНТ

Зак Максим Юрійович

Професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри     терапевтичних дисциплін ЧНУ ім. Петра Могили.

Коло наукових та клінічних інтересів: захворювання органів травлення, серця та судин, ревматологічна та ендокринна патологія; ендоскопічна та променева діагностика захворювань органів травлення; лікування стовбуровими клітинами та лізосомами.

 

 

 

 

 

 

 

Голова СНТ:

Ілляшенко Юлія Віталіївна

Лаборант кафедри терапевтичних дисциплін НН Медичного інтитуту, лікар-інтерн КНП “МОКЛ” МОР, учасниця наукових конференцій.

Коло наукових інтересів: ендокринологія та кардіологія, питання лікування та реабілітації коморбідних пацієнтів.

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови СНТ

Черненко Дмитро Олександрович

Аспірант кафедри екології, учасник наукових конференцій університетського та всеукраїнського рівнів.

Коло наукових інтересів: радіологія, екологічний моніторинг, електромагнітні випромінювання радіочастотного спектру.

 

 

 

Заступник голови СНТ

Осадченко Ганна Русланівна

Студентка IV курсу НН Медичного інституту, учасниця наукових конференцій університетського рівня.

Коло наукових та клінічних інтересів: імунологія, патогістологія та неврологія. Практичне вивчення цих тем на базі лікарень Миколаєва

 

 

 

 

 

 

 

Мета СНТ: створення умов для самореалізації студентів у просторі наукової творчості, формування ціннісного ставлення до пошуково-дослідницької діяльності, розвитку інтелектуального потенціалу студентів, підвищення соціального статусу знань в студентському середовищі.

Завдання СНТ:

  1. організація науково-дослідницької роботи студентів;
  2. виявлення інтересу і схильностей студентів до науково-дослідницької та пошукової діяльності;
  3. оволодіння методикою науково-дослідницької роботи, вмінням самостійно і творчо мислити, використовувати отримані знання на практиці;
  4. розвиток навичок самостійної роботи з науковою літературою, навчання методиці обробки отриманих даних та аналізу результатів, складання та оформлення доповідей і звітів за результатами науково-дослідної роботи;
  5. формування єдиного наукового співтовариства студентів зі своїми традиціями, популяризація і пропаганда ідей СНТ серед студентів і викладачів Медичного інституту.

Положення СНТ Медичного інституту
План наукової роботи кафедр та гуртків
Рада СНТ
Звіт про роботу СНТ за 2018-2019 рр.
Звіт про роботу СНТ за 2019-2020 рр.
Звіт про роботу СНТ за 2020-2021 рр.
Звіт про роботу СНТ за 2022-2023 рр.