Студентське наукове товариство


СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО
МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУ
ЧОРНОМОРСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ

 

Зак Максим Юрійович
Науковий керівник СНТ

професор, завідувач кафедри терапевтичних та хірургічних дисциплін ЧНУ ім. Петра Могили.
Коло наукових та клінічних інтересів: захворювання органів травлення, серця та судин, ревматологічна та ендокринна патологія; ендоскопічна та променева діагностика захворювань органів травлення; лікування стовбуровими клітинами та лізосомами.

 

 

 

 

 

Лозінський Андрій Васильович
Голова СНТ

студент V курсу Медичного інституту, учасник наукових конференцій університетського та всеукраїнського рівнів.
Коло наукових та клінічних інтересів: інфекційні захворювання, профілактика вірусних гепатитів, ВІЛ та СНІД, практичний досвід вирішення цих питань у місті Миколаєві.

 

 

 

 

 

Ілляшенко Юлія Віталіївна

Заступник голови СНТ

студентка ІV курсу Медичного інституту, учасниця наукових конференцій університетського рівня.
Коло наукових та клінічних інтересів: кардіологія, ембріологія серця, питання профілактики та лікування коморбідних кардіологічних пацієнтів, у тому числі в умовах пандемії COVID-19.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА
МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУ
ЧОРНОМОРСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. ПЕТРА
МОГИЛИ

Зміст заходу Строки виконання Відповідальний за виконання
1 Затвердження плану роботи СНТ на 2020-2021 навчальний рік вересень Керівник СНТ
2 Затвердження тем науково-дослідницьких робіт студентів жовтень-грудень Колова методичної комісії, викладачі
3 Створення плану роботи СНТ на 2021-2022 навчальний рік червень Керівник СНТ,
Голова СНТ
4 Підготовка звіту про діяльність СНТ за 2020-2021 навчальний рік червень Керівник СНТ
5 Організаційні збори ради СНТ:

обговорення складу СНТ, вибір складу ради та актива СНТ інституту.

жовтень Керівник СНТ
6 Обговорення плану роботи СНТ на 2020-2021 навчальний рік жовтень Керівник СНТ
7 Залучення студентів молодших курсів до науково-дослідницької діяльності жовтень викладачі
8 Підсумкові збори ради СНТ: підведення підсумків роботи, нагородження найбільш активних учасників СНТ квітень Керівник СНТ
9 Визначення тематик науково-дослідницької діяльності за направленням СНТ жовтень Голова МК, викладачі
10 Оновлення інформації на сайті університету протягом року Голова СНТ, Керівник СНТ,
Рада СНТ

 

Положення СНТ Медичного інституту
План наукової роботи кафедр та гуртків
Звіт про роботу СНТ за 2018-2019 рр.
Звіт про роботу СНТ за 2019-2020 рр.

Події та оголошення


червня
10
Запрошуємо до участі у Міжнародній науковій конференції «Українсько-Польські відносини: до 100-річчя підписання Ризького договору»

Запрошуємо до участі у Міжнародній науковій конференції «Українсько-Польські відносини: до 100-річчя підписання Ризького договору», яка проходитиме в Миколаєві 10-13 червня 2021 р. у рамках щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Ольвійський форум-2021: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі».  Метою конференції є дослідження …

квітня
7
Відкрита зустріч з членами експертної групи в рамках акредитації освітньої програми «Бізнес у сфері послуг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

ВІДКРИТА ЗУСТРІЧ З ЧЛЕНАМИ ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ В РАМКАХ АКРЕДИТАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «БІЗНЕС У СФЕРІ ПОСЛУГ» ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» У рамках роботи експертної групи під …

березня
25
Українсько-Польський науково-дослідний інститут запрошує до участі у Міжнародній науковій дискусії «Українсько-польські відносини й розвиток наукового діалогу»

Шановні колеги! З нагоди 25-річного ювілею заснування Чорноморського національного університету імені Петра Могили Українсько-Польський науково-дослідний інститут запрошує до участі у Міжнародній науковій дискусії «Українсько-польські відносини й розвиток наукового діалогу», яка проходитиме на базі нашого університету 25 березня 2021 р. На …