Навчально-методичний кабінет соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню


Працівники кабінету

Науково-дослідницька діяльність

Навчально-методична робота кабінету

Проєктна діяльність

Інтерактивна інклюзивна сторінка ‌

Індивідуальні та групові консультації

Тренінги

Діагностична робота

Профілактична діяльність

Профорієнтаційна робота

Сприяння працевлаштуванню

Волонтерство, студентські активності

Фотоматеріали

Контактна інформація

У Чорноморському національному університеті імені Петра Могили на базі Навчально-наукового інституту післядипломної освіти 13 грудня 2013 р. створено Навчально-науковий центр соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню.

Мета діяльності Центру: психологічне забезпечення та підвищення ефективності навчально-виховного процесу засобами сучасних соціономічних практик, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя студентів, викладачів, співробітників університету та інших зацікавлених осіб.

В приміщеннях Навчально-наукового центру соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню

До провідних завдань Центру, реалізованих упродовж 2022 р. належать:

  • здійснення наукової діяльності, пов’язаної з актуальними соціально-психологічними питаннями супроводу освітнього процесу ЗВО;
  • сприяння розбудові інклюзивного освітнього простору;
  • організація та проведення індивідуальних та групових психологічних консультацій, спрямованих на особистісний та професійний розвиток, самовдосконалення, психологічну підтримку студентів, викладачів і співробітників університету;
  • проведення соціально-психологічних опитувань серед студентської молоді університету та його професорсько-викладацького складу;
  • організація діяльності студентських активностей, метою яких є різносторонній розвиток та урізноманітнення студентського життя у позанавчальний час;
  • підвищення психологічної культури усіх учасників навчально-виховного процесу, гуманізація стосунків у студентських і викладацьких колективах;
  • профілактика негативних соціальних явищ, у т.ч. протидія булінгу та дискримінації, допомога у розв’язанні конфліктів;
  • сприяння працевлаштуванню студентської молоді та випускників університету;
  • організація та проведення профорієнтаційних заходів, що сприяють свідомому професійному самовизначенню потенційних абітурієнтів та консультування їхніх батьків з питань успішного професійного вибору молоддю.

Відповідно до окреслених завдань, Центр характеризується поліфункціональністю, а тому здійснює свою діяльність у різних напрямках, зокрема: у науково-дослідницькому, інклюзивному, навчально-методичному, тренінговому, консультативному, діагностичному, волонтерському, просвітницькому, профілактичному, профорієнтаційному, проектному, а також сприяє працевлаштуванню студентів університету.