Центр соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню


У Чорноморському національному університеті імені Петра Могили на базі навчально-наукового інституту післядипломної освіти створено Центр соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню.

Основною місією Центру є сприяння самореалізації, ініціативам, особистісному та професійному розвитку всіх учасників навчального процесу, абітурієнтів та студентів, в тому числі з соціально незахищених верств населення та тих, які мають статус інваліда, їх батьків, викладачів, науковців, працівників університету та всіх інших зацікавлених осіб.

Мета Центру – психологічне забезпечення та підвищення ефективності навчально-виховного процесу засобами практичної психології та соціальної педагогіки, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників та інших зацікавлених осіб.

Центр покликаний створити умови для формування особистісного саморозвитку та професійної самореалізації всіх споживачів послуг центру, сприяти їх працевлаштуванню, особливо зайнятості молоді та студентів у вільний від навчання час та після закінчення університету, сприяння розвитку молодіжних ініціатив у трудовій та соціальній сфері.

Центр покликаний сприяти розвитку інклюзивної освіти в університеті.

Напрямки роботи Центру:

 • Координація розвитку інклюзивної освіти. Фахівцями Центру здійснюється соціально-психологічна підтримка студентів з обмеженими можливостями з метою подолання ними життєвих труднощів, ефективної адаптації до навчально-виховного процесу, підвищення їх соціального статусу.
 • Соціальний супровід забезпечує Центр соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню. Психологічний супровід студентів розпочинається на етапі вступу і здійснюється впродовж усього терміну навчання. Він тісно пов’язаний із педагогічним та соціальним супроводом і спрямований на підвищення ефективності навчання за рахунок вирішення психологічних проблем студентів, що заважають пізнавальній діяльності, а також набуття ними навичок, що покращують адаптацію до навчального процесу.
  Психологічний супровід включає:
  – Психологічну діагностику студентів з особливими потребами з метою виявлення і вирішення проблем, що виникають в процесі їх інтеграції в освітнє середовище;
  – надання психологічних консультацій для вирішення виявлених психологічних проблем;
  – проведення групової роботи: психотерапевтичних тренінгів, семінарів, котрі сприяють у вирішення студентами психологічних проблем та набуттю необхідних навичок для ефективної адаптації до умов навчання;
  – виявлення конфліктних ситуацій, що виникають у студентських групах, та сприяння їх вирішенню;
  – сприяння у подоланні студентами з функціональними обмеженнями негативного впливу хвороби на процес навчання та соціалізації.

    

 

 • Сприяння професійному розвитку та працевлаштуванню студентів

Центр організовує  та проводить заходи, спрямовані на популяризацію психолого-соціальних та професійних знань (лекції, семінари, тренінги, круглі столи та ін.), сприяє практичній підготовці висококваліфікованих фахівців, надає студентам та випускникам послуги, пов’язані з профорієнтацією та підготовкою до роботи за отриманою професією. Також з метою професійного розвитку Центр залучає до своєї діяльності студентів, які мають змогу розвинути свої професійно важливі якості, реалізувати себе у написанні проектів та волонтерській діяльності.

Центр соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню в рамках щорічних заходів з підвищення професійної компетентності студентів, вдруге виступив як організатор ділової гри «Business opportunities».  Участь приймали  всі факультети  ЧНУ імені Петра Могили, які представляли розроблені проекти. Студенти мали можливість проявити свої лідерські якості, застосувати знання і навички на практиці, отримати важливий досвід співпраці з успішними підприємцями та бізнес-структурами міста. Оцінку проектів надавали  представники бізнесу, банків і провідні викладачі вузів в якості членів журі.

 

 

 • Психологічний супровід навчально-виховного процесу

Центр забезпечує учасників навчального процесу сучасними соціально-психологічними знаннями, підвищує їх психологічну компетентність, здійснює психодіагностичну, розвивальну роботу, проводить психологічні консультації та тренінги. Окрім планових тренінгів для студентів додатково проводяться тренінги для кураторів груп щодо інноваційних та інтерактивних методів та технологій у виховній роботі та навчанні, а також тренінги за запитом. Тобто група студентів чи куратор(ів) може звернутися до провідних фахівців Центру зі зверненням щодо розробки та проведення тренінгу на запропоновану ними тематику.

   

   

 

 • Консультативнивний центр

Центр соціально психологічної допомоги надає психологічне  консультування а саме :

 • Індивідуальне консультування для студентів
 • Групове консультування
 • Надання просвітницької інформації про психологічне здоров’я та психологічну допомогу.

Студентські роки сповнені багатьма важливими змінами, новими стосунками та подіями. У багатьох студентів ці зміни можуть викликати почуття збентеження, невпевненості, смутку, та тривоги. Але людина не мусить залишатися з цими переживаннями наодинці. Студенти та викладачі ЧНУ імені Петра Могили в Центрі соціально-психологічної підтримки можуть отримати консультацію психолога за індивідуальним запитом. Така можливість має забезпечити психологічну підтримку, доступ до власних ресурсів та гармонізувати емоційний та психологічний стан тих, хто звернувся, зменшити кількість стресових розладів та психологічних навантажень на студентів та викладачів, сприяти посиленню довіри до керівництва ЧНУ, що піклується про власних працівників та студентів.

 • Факультативні психологічні заходи

Як один із варіантів вирішення даної проблематики в Центрі соціально-психологічної підтримки організовано роботу дискусійного студентського клубу «Психологічний майданчик», який виконує функції групи підтримки для студентів. Всі бажаючі можуть приєднатися до зустрічей клубу та разом з психологом обговорити актуальні теми молоді, студентського життя та інше. Тематики зустрічей може бути запропонована як психологом, так і учасниками клубу, та відповідно до тематики розроблюється комплекс вправ, задач та ігор для кожної зустрічі «Психологічного майданчику».

Будь-який студент чи викладач ЧНУ також має змогу долучитися до зустрічей на Кінотренінгах.

Кінотренінг – це відносно новий напрямок в навчальній та психологічній роботі, в якому фільм використовується як метод саморозвитку. Деякі цілі Кінотренінга:

 • Розвиток психологічної та професійної компетентності.
 • Розвиток інтелектуальних навичок.
 • Розвиток рефлексії та емоційної сфери.
 • Розвиток навичок вирішення проблем.
 • Зняття стресу та формування позитивного мислення.
 • Самоаналіз, усвідомлення та переосмислення

Кінотренінг дає змогу зробити несподівані відкриття в тісному колі, можливість проживати почуття героя, як свої власні, залишатися з післясмаком для подальшої роботи над собою. Кінотренінг також проходить щонеділі, відвідування для студентів факультативне, за бажанням.

 • Зв’язки з організаціями та міжнародна діяльність

Центр співпрацює з органами охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення, сім’ї, молоді та спорту, внутрішніх справ, іншими органами виконавчої влади, а також громадськими організаціями, іншими навчальними закладами, підприємствами, засобами масової інформації тощо. Також Центр бере участь в міжнародних проектах. Вказані аспекти забезпечують укріплення іміджу ЧНУ імені Петра Могили, розвивають співробітництво університету з різними установами та організаціями.

Контактна інформація

4-107, 10-103.
+380 512 76-71-80
+380 512 76-92-84
Facebook

Працівники Центру

Гайдаржи

Гайдаржи Світлана Олександрівна
керівник центру, психолог-консультант, тренер

10-103
+380 (512) 76 92 84
centerchnu@gmail.com
vesennee@i.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

Захарова Лада Германівна
викладач, психолог-консультант, тренер

4-107
+380 (512) 76 71 80
centerchnu@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деркач Анна Вікторівна
викладач, психолог-консультант, тренер

10-103
+380 (512) 76 92 84
centerchnu@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авраменко Юлія Андріївна
фахівець Центру
(координатор з питань працевлаштування студентів)

10-103
+380 (512) 76 92 84
centerchnu@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Сараєва Наталія Вікторівна
провідний фахівець Центру
(координатор з питань соціального напрямку та дослідження інновацій в інклюзії)

4-107
+380 (512) 76 71 80
centerchnu@gmail.com;

 

 

 

 

 

 

 

 

Партенадзе Оксана Віталіївна
викладач, психолог психоаналітичної орієнтації, тренер, консультант

10-103
+380 (512) 76 92 84
centerchnu@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опанасенко Людмила Анатоліївна
викладач, психолог-консультант, тренер, профорієнтолог

10-103
+380 (512) 76 92 84
centerchnu@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Буй Дарія Володимирівна
Викладач, психолог, тренер, автор та ведучий соціально-психологічних ігор

10-103
+380 (512) 76 92 84
centerchnu@gmail.com

 

 

 

 

 

 

ФОТОГАЛЕРЕЯ ЦЕНТРУ

Фото 4 - Напрями роботи центру соціально-психологічної підтримки

Фото 14 - Напрями роботи центру соціально-психологічної підтримки Фото 15 - Напрями роботи центру соціально-психологічної підтримки

Фото 23 - Напрями роботи центру соціально-психологічної підтримки

Фото 21 - Напрями роботи центру соціально-психологічної підтримки

Фото 20 - Напрями роботи центру соціально-психологічної підтримки

Фото 19 - Напрями роботи центру соціально-психологічної підтримки

Фото 18 - Напрями роботи центру соціально-психологічної підтримки

Фото 17 - Напрями роботи центру соціально-психологічної підтримки

Події та оголошення


листопада
10
Запрошуємо на онлайн-подію “Літературознавство- XXI ст.”

Онлайн-подія « Л І Т Е Р А Т У Р О З Н А В С Т В О – Х Х І ст. »  Чорноморський національний університет імені Петра Могили за підтримки Міністерства освіти і науки України у рамках …

жовтня
19
Оголошуємо конкурс «Моє бачення спорту в університеті»

ЧНУ імені Петра Могили оголошує конкурс для активної молоді Могилянки  «Моє бачення спорту в університеті». Головний приз – спортивний рюкзак  від студентської спортивної спілки. Умови конкурсу: Потрібно обрати представника від кожного факультету/інституту (людину, відповідальну за спортивну діяльність). Створити візитку – …

вересня
29
Безкоштовний вебінар від Senior Software Engineer at SoftServe Зореслава Гораля

Одним з плюсів теперішньої ситуації в країні є можливість працювати в ІТ дистанційно! Наразі існує тенденція збільшення вакансій у категорії JavaScript React. Завтра, 29 вересня о 19:30 відбудеться безкоштовний вебінар від Senior Software Engineer at SoftServe Зореслава Гораля на тему: …