Навчально-науковий центр соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню


 

Опанасенко Людмила Анатоліївна

начальник центру, кандидат психологічних наук, старший викладач, психолог-консультант, тренер, профорієнтолог

 

10-103
+380 (512) 76 92 84
centerchnu@gmail.com

Захарова Лада Германівна

викладач, психолог-консультант, тренер

 

4-107
+380 (512) 76 71 80
centerchnu@gmail.com

Деркач Анна Вікторівна

викладач, психолог-консультант, тренер

 

4-107
+380 (512) 76 71 80
centerchnu@gmail.com

Партенадзе Оксана Віталіївна

викладач, психолог психоаналітичної орієнтації, тренер, консультант

 

10-103
+380 (512) 76 92 84
centerchnu@gmail.com

Буй Дарія Володимирівна

викладач, психолог, тренер, автор та ведуча соціально-психологічних ігор

 

10-103
+380 (512) 76 92 84
centerchnu@gmail.com

Авраменко Юлія Андріївна

провідний фахівець Центру (координатор з питань сприяння працевлаштуванню студентів)

 

10-103
+380 (512) 76 92 84
centerchnu@gmail.com

Гава Катерина Олександрівна

провідний фахівець Центру

 

10-103
+380 (512) 76 92 84
centerchnu@gmail.com

Науково-дослідницька діяльність – одна із пріоритетних для викладачів Центру. Коло їхніх наукових інтересів пов’язане з різними аспектами психологічної науки і практики. Наукові розвідки фахівців стосуються насамперед наступних питань:

 • розвитку особистісно-професійних компетентностей майбутнього фахівця психологічною службою закладу вищої освіти (О. В. Партенадзе);
 • дослідження комунікативної компетентності як чинника розвитку соціального капіталу студентської молоді (А. В. Деркач);
 • вивчення психологічної структури навчального цілепокладання (Л. А. Опанасенко);
 • упровадження інклюзії в закладах освіти та сприяння соціальній адаптації молоді з інвалідністю до навчання у виші (Л. Г. Захарова);
 • розробка сучасного психологічного інструментарію для діяльності практичного психолога (Д. В. Буй).

Фахівці Центру – активні учасники міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, організатори наукових заходів в ЧНУ імені Петра Могили. Так, спільно з лабораторією екологічної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка, за підтримки Швейцарсько-українського проєкту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO та громадської організації «Товариство незалежних експертів» 15 травня 2020 р. було проведено ХVІ Міжнародну науково-практичну онлайн-конференцію «Сучасні проблеми екологічної психології: соціальні та особистісні ресурси створення благополучного локального середовища». Країнами-учасниками заходу стали: Україна, Ізраїль, Грузія. У роботі конференції взяли участь науковці та студенти з 23 закладів вищої освіти.

У грудні 2020 р. Центр долучився до XXIІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Могилянські читання – 2020: Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти» та провів засідання круглого столу «Технології соціально-психологічної підтримки молоді з обмеженими функціональними можливостями: досвід та перспективи співпраці (Україна/Грузія)», об’єднавши науковців, практиків, представників громадськості двох країн.

У березні 2021 р. викладачі Центру взяли участь у роботі VІ Міжнародної науково-практичної конференції з соціальної роботи «Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології» (м. Київ); у квітні 2021 р. долучилися до Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні комунікації в культурі та мистецтві» (м. Миколаїв) та презентували свої напрацювання на І Всеукраїнській міждисциплінарній науково-практичній конференції «Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат» (м. Тернопіль).

Співробітниками Центру у 2020 р. розроблено 2 соціально-важливих проєкти для жителів м. Миколаєва:

 • «Розвиток інклюзивного суспільства: рання допомога дітям з порушеннями розвитку та їх родинам». Основна мета проєкту – створення умов для надання ранньої допомоги дітям з порушеннями розвитку (раннє втручання) в м. Миколаєві, як першої ланки залучення дитини в інклюзивне середовище та профілактики ранньої інвалідизації (автори проєкту: Л. Г. Захарова, Н. В. Сараєва);
 • «Миколаїв – місто можливостей». Основна мета проєкту – сприяння соціалізації та психологічній адаптації молоді з інвалідністю, сприяння їхньому працевлаштуванню та самореалізації (автори проєкту: Н. В. Сараєва, О. В. Партенадзе, Л. А. Опанасенко).

Проєкт «Миколаїв – місто можливостей» став одним із переможців в категорії «Соціальні проєкти-переможці» Громадського бюджету м. Миколаєва, отримавши підтримку містян у 401 голос. Проєктом передбачено: створення простору для спілкування та розвитку молоді з інвалідністю, проведення арттерапевтичних тренінгів, тренінгів комунікативності, тренінгів з проєктування власного майбутнього, тренінгів з розвитку навичок роботи в команді і ділового спілкування, тренінгів з проєктування професійної самореалізації, профорієнтаційних ігор, артмайстерні тощо. У березні 2021 р. розпочалася робота над реалізацією проєкту із залученням психологів і студентів-волонтерів Центру.

З жовтня 2020 р. по березень 2021 р. на базі Центру реалізовано міжнародний проєкт «Долаючи бар’єри» (Україна-Грузія), спрямований на психологічну підтримку молоді з інвалідністю та їхніх сімей. Автор проєкту: старший викладач Центру – О. В. Партенадзе. Проєктом передбачено: онлайн-тренінги з розвитку комунікативності; групи онлайн-підтримки та щирого спілкування молоді з інвалідністю, їхніх батьків або опікунів.

Центр активно сприяє поширенню вищої освіти серед молоді з інвалідністю, співпрацюючи з державними установами та громадськими організаціями. У 2020-2021 н.р. в університеті навчається 75 студентів з особливими освітніми потребами, із них коштом Фонду соціального захисту інвалідів здобуває вищу освіту 16 осіб.

Інклюзивний напрям діяльності Центру покликаний забезпечити гідні умови навчання для студентів з особливими освітніми потребами в інтегрованому освітньому середовищі та спрямований на посилення особистісних ресурсних можливостей молоді з інвалідністю.

У роботі з молоддю з інвалідністю співробітники Центру особливу увагу приділяють питанням соціальної, психологічної та професійної адаптації, використовують сучасний психологічний інструментарій та інтерактивне обладнання.

На базі Центру для студентів з особливими освітніми потребами функціонує група психологічної підтримки, долучитися до якої можна за посиланням.

З метою розбудови інклюзивного середовища у закладах освіти Миколаївщини співробітниками Центру проводяться навчальні тренінги, семінари, майстер-класи, тематичні консультації для фахівців-психологів, педагогів, працівників інклюзивно-ресурсних центрів.

При переживанні студентами та співробітниками університету різних життєвих ситуацій і труднощів, пов’язаних з освітнім процесом чивикладач.jpg

міжособистісною взаємодією, часом виникає необхідність у допомозі психологів-консультантів.

Співробітники Центру надають безкоштовні індивідуальні та групові онлайн/офлайн консультації усім учасникам освітнього процесу, які звертаються за таким видом психологічної допомоги. Консультаційні послуги надаються з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00.

Для отримання психологічної допомоги Вам необхідно скористатися зручним способом, а саме:

 • безпосередньо звернутися до фахівців-психологів (10 корпус – ауд. 10-103 або 4 корпус – ауд. 4-107);
 • записатися на консультацію за допомогою телефону: (0512) 76-71-80, (0512) 76-92-84;
 • заповнити реєстраційну googlе-форму і працівник Центру зв’яжеться з Вами найближчим часом

На базі Центру також функціонують групи психологічної підтримки. Їхнє основне завдання – створення простору для щирого спілкування, обміну переживаннями, почуттями, обговорення подій минулого, сьогодення та планів на майбутнє. Наразі функціонують дві групи. Ведучі занять:

Викладачі Центру систематично проводять тренінгові заняття для студентів 1-4 курсів (згідно розкладу):

 • теми занять для студентів першого курсу: «Тренінг соціально-психологічної адаптації, групової взаємодії та командоутворення (teambuilding)», «Комунікативний тренінг» (тренери: А. В. Деркач, Л. А. Опанасенко, Д. В. Буй);
 • теми тренінгів для студентів другого курсу: «Тайм-менеджмент для студентів», «Конфліктологія. Комунікативна ефективність» (тренери: А. В. Деркач, Л. Г. Захарова);
 • теми тренінгових занять для студентів третього курсу: «Імідж та успішна самопрезентація студентів», «Публічний виступ: секрети ораторської майстерності» (тренери: О. В. Партенадзе, Д. В. Буй);
 • теми занять для студентів четвертого курсу: «Конкурентоздатність та успішна самопрезентація при працевлаштуванні», «Тренінг проектування професійного становлення та кар’єрного зростання» (О. В. Партенадзе, Л. Г. Захарова).

Завдяки участі у тренінгових заняттях студенти мають змогу набути важливих соціально-психологічних компетентностей, необхідних для успішної професійної діяльності та особистісної самореалізації.

Специфічну функцію в роботі зі студентами відіграють спеціально організовані кінотренінги. Робота з кінострічками створює особливий простір для різностороннього бачення та аналізу актуальних аспектів життєдіяльності, для потужного пошуку варіантів розв’язання проблемних ситуацій, обговорення переваг та обмежень копінг-стратегій. На таких заняттях панує комфортна атмосфера для вільного висловлювання, обміну думками та продуктивної взаємодії.

Викликають зацікавлення у студентів університету тренінги з використанням арттерапевтичних технік. Вони проводяться в мікрогрупах, що не перевищує 10 осіб. Приводом для організації таких занять є переживання сильних негативних емоцій і потреба у відновленні внутрішніх ресурсів.

Окремим блоком тренінгової діяльності Центру постають заняття з розвитку гнучких якостей – «Soft skills» – необхідні навички сучасної молоді. Тренінги направлені на розвиток важливих для сучасного випускника вишу компетенцій, що забезпечують його успішну професійну самореалізацію та посилюють ефективність роботи в колективі. Заняття проходять в онлайн або офлайн режимі з використанням тренінгових вправ, технік, інтерактивних прийомів взаємодії. Кожного разу учасники спочатку опрацьовують теорію щодо певної навички, а потім виконують вправи з її розвитку. Програмою занять передбачено систему домашніх завдань, що сприяють якісному засвоєнню матеріалу та автоматизації навичок.

Основне завдання діагностичного напряму полягає у:

 • виявленні причин труднощів соціально-психологічної адаптації студентів до навчання у виші;
 • вивченні та визначенні індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості (за запитом чи потребою, виявленою у процесі взаємодії зі студентами);
 • виявленні потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному становленні тощо.

Діагностичні зрізи проводяться в індивідуальній або груповій формі, онлайн (з використанням гугл-форм) та офлайн. До основних питань, які вивчаються співробітниками Центру, належать:

 1. Дослідження особливостей психологічної адаптації студентів-першокурсників.
 2. Вивчення взаємовідносин у структурі студентських колективів.
 3. Визначення рівня конкурентоспроможності студентів випускних курсів (soft skills).

У межах цього напряму приділяється увага і соціологічним дослідженням, зокрема, спрямованим на вивчення питання щодо випадків булінгу та дискримінації в університеті.

За результатами досліджень Центр планує свою роботу в інших напрямах своєї діяльності. Учасники діагностичних заходів можуть отримати консультації та рекомендації щодо їхніх результатів.

 

З метою профілактики негативних соціально-психологічних явищ серед учасників освітнього процесу на базі Центру організовуються та проводяться тематичні семінари-практикуми, круглі столи, тренінгові заняття, психологічні ігри тощо. На основі узагальнення вітчизняного та міжнародного досвіду з питань конфліктів фахівцями Центру розроблено Положення про порядок реагування на випадки булінгу, сексуальних домагань та дискримінації (схвалено Вченою радою університету 30 червня 2020 р., протокол №10).

У вересні 2020 р. Навчально-науковим центром соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню спільно з юридичним факультетом університету було підготовлено інформаційні листівки з питань профілактики булінгу, сексуальних домагань та дискримінації, які було поширено у друкованому та електронному вигляді серед студентства та співробітників університету, а також розміщено на офіційному сайті та сторінках у соціальних мережах, університетських стендах.

З 18 по 24 вересня 2020 р. співробітниками підрозділу проведено 8 семінарів-практикумів для викладачів університету на тему «Психологічні та правові аспекти протидії булінгу, сексуальних домагань та дискримінації». У жовтні 2021 р. організовано круглий стіл з представниками студентського самоврядування на тему: «Соціально-психологічні правила безпечної поведінки». З 3 по 10 грудня 2020 р. проведено соціально-психологічне опитування студентів щодо випадків булінгу та дискримінації в університеті.

У листопаді 2020 р. та у лютому 2021 р. проведено 8 семінарів для викладачів-предметників та кураторів-дорадників з метою профілактики кризових явищ серед студентства.

Традиційними заходами стали тематичні тренінгові заняття для кураторів-дорадників: у І семестрі проводяться заняття для дорадників 1 і 4 курсів, а у ІІ – для дорадників 2 курсів і 3 курсів. Також протягом навчального року психологами центру систематично проводяться групові заняття, соціально-психологічні ігри з метою запобігання професійного вигорання серед викладацького складу університету.

Крім зазначених форм роботи, фахівцями Центру підготовлено та розміщено у соціальних мережах та на сайті університету спеціально підібрані інформаційні, мотиваційні та ілюстративні матеріали з інтенцією на самоорганізацію, самомотивацію, самозміну та психологічну підтримку всіх учасників освітнього процесу.

Профорієнтаційна діяльність

Центр багато уваги приділяє профорієнтаційній роботі серед юнацької молоді м. Миколаєва та Миколаївської області. З метою створення відкритого інформаційного простору для потенційних абітурієнтів та їхніх батьків проводять низку заходів:

 • Дні відкритих дверей («Могилянський Profi-fest»);
 • профорієнтаційні фестивалі («Перспектива», «Енерго-Fest», «Profi-talk» і т.д.);
 • профорієнтаційні ігри та тренінги, тематичні майстер-класи;
 • консультування старшокласників та їхніх батьків з питання професійного самовизначення;
 • індивідуальна профдіагностика старшокласників (за запитом).

У ЧНУ імені Петра Могили створено умови для формування конкурентоспроможних фахівців, затребуваних на ринку праці. Фахівцями Центру систематично проводяться заходи для студентів та випускників університету, які сприяють успішному плануванню і побудові їхньої професійної кар’єри, а саме:

 • надання перевіреної інформації про наявні актуальні та потенційні вакансії;
 • консультативна підтримка (індивідуальна та групова) з питань розробки траєкторії кар’єрного розвитку;
 • допомога у написанні резюме та підготовка до проходження співбесіди з роботодавцями;
 • створення банку резюме для потенційних роботодавців (форма для подачі резюме);
 • організація та проведення тематичних майстер-класів, тренінгів, психологічних ігор тощо.


Центральною щорічною та найбільш масштабною подією зі сприяння працевлаштуванню є Тиждень кар’єри, який об’єднує низку заходів, серед яких:

Заходи зі сприяння працевлаштуванню проводяться в online та offline режимах.

фото 2.jpg

Центр сприяє розвитку соціальних ініціатив у молодіжному середовищі та створює платформу для реалізації особистісного потенціалу студентської молоді.

У ЧНУ імені Петра Могили функціонує Волонтерський центр, основними напрямками роботи якого є:

 • «Клуб фахового зростання» (керівник: А. В. Деркач);
 • «Школа студентів волонтерів-профорієнтологів» (керівник: Л. А. Опанасенко);
 • волонтерський клуб «Інклюзія» (керівник: Л. Г. Захарова);
 • студентське об’єднання «Креатив» (модератор: Ю. А. Авраменко).

У 2020 р. волонтерка Центру, студентка 4 курсу спеціальності «Психологія», М. Трапезенко за реалізовану профорієнтаційну діяльність серед старшокласників м. Миколаєва була відзначена стипендією міського голови.

3.jpg

 

У березні 2021 р. за ініціативи студентів-першокурсників було створено психологічний клуб «За лаштунками свідомості». Основна мета діяльності клубу пов’язана з професійним розвитком, творчою діяльністю студентів, створенням комфортного простору для спілкування і взаємодії.

4.jpg

5.jpg

Співробітники Центру сприяють розвитку творчого потенціалу молоді та допомагають зацікавленим студентам в організації і проведенні івентів. Кожен охочий може звернутися до Центру з ідеєю заходу та ініціювати його реалізацію (наприклад: літературний вечір, соціальні ігри, творчі конкурси і т.д.).

Посилання за яким можна приєднатися до групи Волонтерського центру в Телеграм.

6.jpg

7.jpg

8.jpg

 

Фото 4 - Напрями роботи центру соціально-психологічної підтримки

Фото 14 - Напрями роботи центру соціально-психологічної підтримки Фото 15 - Напрями роботи центру соціально-психологічної підтримки

Фото 23 - Напрями роботи центру соціально-психологічної підтримки

Фото 21 - Напрями роботи центру соціально-психологічної підтримки

Фото 20 - Напрями роботи центру соціально-психологічної підтримки

Фото 19 - Напрями роботи центру соціально-психологічної підтримки

Фото 18 - Напрями роботи центру соціально-психологічної підтримки

Фото 17 - Напрями роботи центру соціально-психологічної підтримки

 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили запрошує старшокласників на тренінги з особистісного розвитку та профорієнтації. Детальніше за посиланням.

4 корпус, ауд. 4-107,
+380 512 76-71-80
10 корпус, ауд. 10-103.
+380 512 76-92-84
centerchnu@gmail.com
Instagram 
Facebook

У Чорноморському національному університеті імені Петра Могили на базі Навчально-наукового інституту післядипломної освіти 13 грудня 2013 р. створено Навчально-науковий центр соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню.

Мета діяльності Центру: психологічне забезпечення та підвищення ефективності навчально-виховного процесу засобами сучасних соціономічних практик; захист психічного здоров’я і соціального благополуччя студентів, викладачів, співробітників університету та інших зацікавлених осіб.

До провідних завдань Центру належать:

 • проведення навчально-наукових заходів з актуальних соціально-психологічних питань супроводу навчально-виховного процесу, впровадження інклюзії;
 • підготовка та реалізація соціально-психологічних проєктів, спрямованих на надання реабілітаційних послуг, у тому числі особам з інвалідністю;
 • організація та проведення індивідуальних та групових практичних занять (консультацій, тренінгів), спрямованих на особистісний та професійний розвиток, самовдосконалення, психологічну підтримку студентів і викладачів університету;
 • проведення анкетування і тестування студентів та викладачів з актуальних соціально-психологічних питань;
 • організація діяльності студентських активностей, спрямованих на різносторонній розвиток та урізноманітнення студентського життя у позанавчальний час;
 • сприяння працевлаштуванню студентської молоді та випускників університету;
 • організація та проведення профорієнтаційних заходів, що сприяють свідомому професійному самовизначенню потенційних абітурієнтів та консультування з питань успішного професійного вибору старшокласників та їхніх батьків;
 • підвищення психологічної культури усіх учасників навчально-виховного процесу, гармонізація стосунків у студентських і викладацьких колективах;
 • протидія булінгу та дискримінації, допомога у розв’язанні конфліктів.

Відповідно до окреслених завдань, Центр є поліфункціональним, а тому здійснює свою діяльність у різних напрямках:

 • науково-дослідницька діяльність;
 • навчально-методична робота;
 • проєктна діяльність;
 • інклюзивний напрямок;
 • індивідуальні та групові консультації;
 • тренінги;
 • діагностична робота;
 • профілактична діяльність;
 • профорієнтаційна робота;
 • сприяння працевлаштуванню;
 • волонтерство (студентські активності).

Центр активно співпрацює з міськими та районними управліннями освіти, навчальними закладами та інклюзивно-ресурсними центрами, органами охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення, сім’ї, молоді та спорту, центрами зайнятості, підприємствами та установами, громадськими організаціями, засобами масової інформації.

Центр бере участь в міжнародних проєктах та проєктах Громадського бюджету м. Миколаєва, що забезпечує укріплення іміджу ЧНУ імені Петра Могили.

 

 

Події та оголошення


липня
8
Відкрита зустріч з членами експертної групи в рамках акредитації освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» третього рівня вищої освіти (доктор філософії)

Запрошуємо усіх охочих на відкриту зустріч з експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації освітньої-наукової програми “Публічне управління та адміністрування” за третім рівнем вищої освіти (доктор філософії) за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань 28 …

червня
10
Вебінар з природоохоронної тематики «Екологічний моніторинг заповідних територій Миколаївського Причорномор`я»

Чорноморський національний університет імені Петра Могили та ГО “Агентство регіонального розвитку “Причорномор’я” За участі Відкритого Університету Майдану, Південної філії Інституту національної пам’яті та Національного природного парку “Білобережжя Святослава” За підтримки Британської Ради в Україні Розпочинають проєкт соціальної дії Еко-Фест “Кінбурнcька …

червня
10
Приєднуйтесь до Міжнародної наукової конференції “Українсько-Польські відносини: до 100-річчя підписання Ризького договору”

10-13 червня 2021 р. у рамках щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Ольвійський форум-2021: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» відбудеться Міжнародна наукова конференція  «Українсько-Польські відносини: до 100-річчя підписання Ризького договору». Метою конференції є дослідження різних аспектів українсько-польських відносин, зокрема значення …