Навчально-методичний кабінет соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню


Працівники кабінету

Науково-дослідницька діяльність

Навчально-методична робота кабінету

Проєктна діяльність

Інтерактивна інклюзивна сторінка ‌

Індивідуальні та групові консультації

Тренінги

Діагностична робота

Профілактична діяльність

Профорієнтаційна робота

Сприяння працевлаштуванню

Волонтерство, студентські активності

Фотоматеріали

Контактна інформація

У Чорноморському національному університеті імені Петра Могили на базі Навчально-наукового інституту післядипломної освіти 13 грудня 2013 р. створено Навчально-науковий центр соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню.

Мета діяльності Кабінету: психологічне забезпечення та підвищення ефективності навчально-виховного процесу засобами сучасних соціономічних практик, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя студентів, викладачів, співробітників університету та інших зацікавлених осіб, а також сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу.

До провідних завдань Кабінету, реалізованих упродовж 2023 року,  належать:

– здійснення наукової та методичної діяльності, пов’язаної з актуальними соціально-психологічними питаннями супроводу освітнього процесу ЗВО;

– сприяння розбудові інклюзивного освітнього простору;

– організація та проведення індивідуальних та групових психологічних  консультацій, спрямованих на особистісний та професійний розвиток, самовдосконалення, психологічну підтримку студентів, викладачів і співробітників університету;

– проведення соціально-психологічних опитувань серед студентської молоді університету та його професорсько-викладацького складу;

– організація діяльності студентських активностей, метою яких є різносторонній розвиток та урізноманітнення студентського життя у позанавчальний час;

– підвищення психологічної культури усіх учасників навчально-виховного процесу, гуманізація стосунків у студентських і викладацьких колективах;

– профілактика негативних соціальних явищ, у т.ч. протидія булінгу та дискримінації, допомога у розв’язанні конфліктів;

– сприяння працевлаштуванню студентської молоді та випускників університету;

– організація та проведення профорієнтаційних заходів, що сприяють свідомому професійному самовизначенню потенційних абітурієнтів та консультування їхніх батьків з питань успішного професійного вибору молоддю;

– розробка та реалізація соціально-психологічних проектів для учнівської та студентської молоді м. Миколаєва.

Відповідно до окреслених завдань, Кабінет характеризується поліфункціональністю, а тому здійснює свою діяльність у різних напрямках, зокрема: у науково-дослідницькому, інклюзивному, навчально-методичному, тренінговому, консультативному, діагностичному, волонтерському, просвітницькому, профілактичному, профорієнтаційному, проєктному, а також сприяє працевлаштуванню студентів університету.