Навчально-науковий центр соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню


Працівники центру

 

Опанасенко Людмила Анатоліївна

начальник центру, кандидат психологічних наук, старший викладач, психолог-консультант, тренер, профорієнтолог

10-103
+380 (512) 76 92 84
centerchnu@gmail.com

Захарова Лада Германівна

викладач, психолог-консультант, тренер

4-107
+380 (512) 76 71 80
centerchnu@gmail.com

Деркач Анна Вікторівна

викладач, психолог-консультант, тренер

4-107
+380 (512) 76 71 80
centerchnu@gmail.com

Гава Катерина Олександрівна

провідний фахівець Центру

10-103
+380 (512) 76 92 84
centerchnu@gmail.com

Науково-дослідницька діяльність

Співробітники Центру ведуть активну науково-дослідницьку роботу,  займаючись вивченням актуальних питань функціонування психологічної служби сучасного ЗВО. Результати їхніх наукових напрацювань систематично презентуються на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах. У 2021 р. наукова діяльність фахівців Центру була представлена на таких заходах:

 • на VІ Міжнародній науково-практичній конференції з соціальної роботи «Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології» (12-13 березня 2021 р., м. Київ). Доповідачі: Партенадзе О. В. «Особливості надання психологічної підтримки молоді з інвалідністю та членів їх родин в онлайн форматі», Опанасенко Л. А. «Коучинг у роботі з молоддю: переваги та обмеження», Захарова Л. Г. «Соціально-психологічна підтримка сімей з особами з інвалідністю»;
 • під час роботи круглого столу «Перспективи гуманітарних практик в онлайн-середовищі» (13 березня 2021 р., м. Київ). Доповідачі: Партенадзе О. В., Опанасенко Л. А.;
 • на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інформаційні комунікації в культурі та мистецтві» (8 квітня 2021 р., м. Миколаїв). Доповідачі: Опанасенко Л. А. «Психологічні особливості онлайн-спілкування в освітньому середовищі», Буй Д. В. «Онлайн спілкування: актуальні питання психології та культури, взаємодія учасників освітнього процесу»;

 • на І Всеукраїнській міждисциплінарній науково-практичній онлайн конференції «Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат» (8 квітня 2021 р., м. Тернопіль»). Доповідачі: Л. А. Опанасенко та А. А. Васильєв. Тема виступу: «Взаємодія соціальних інституцій в розбудові інклюзивного простору: від проблемних питань до реальних зрушень», Л. Г. Захарова «Роль інклюзивно-ресурсних центрів в реалізації корекційно-розвиткової складової інклюзивного навчання»;

 • на ХVІІ Міжнародній науково-практичній онлайн-конференції «Сучасні проблеми екологічної психології: психологічний зміст екосоціальних катастроф» (14-15 травня 2021 р., м. Київ). Доповідачі: Л. А. Опанасенко, О. В. Партенадзе. Тематика виступів: «Розвиток стресостійкості у студентів: екологічність психологічної допомоги», «Особливості надання психологічної допомоги населенню в період пандемії грузинськими психологами»;
 • під час роботи круглого столу «Трансформація самовизначення особистості в умовах пандемії корона вірусу» (15 травня 2021 р., м. Київ). Доповідачі: Л. А. Опанасенко, О. В. Партенадзе;
 • на Всеукраїнському науково-практичному онлайн-семінарі «Підтримка та супровід професійного самовизначення обдарованих учнів у сучасному інформаційному освітньому просторі» (31 травня 2021 р., м. Київ). Доповідач пленарного засідання: Л.А. Опанасенко. Тема доповіді «Сучасні психологічні інструменти профорієнтаційної спрямованості»;
 • під час роботи Всеукраїнського круглого столу «Актуальні проблеми напрямків психологічної роботи в закладах вищої освіти» (16 червня 2021 р., м. Дніпро). Доповідачі: Д. В. Буй «Особливості адаптації традиційних форм і методів роботи психолога ЗВО до онлайн умов діяльності», А. В. Деркач «Розвиток комунікативної компетентності студентської молоді в умовах карантину», Л. А. Опанасенко «Профорієнтаційна діяльність психологічної служби ЗВО: засади системної діяльності», О. В. Паретнадзе «Технологія розвитку особистісно-професійних компетентностей майбутніх фахівців Психологічною службою ЗВО»;
 • на ІІІ щорічній науково-практичній конференції до Всесвітнього дня психічного здоров’я «Практики Mental Health» (11 жовтня 2021 р., м. Київ). Доповідач: Л. А. Опанасенко. Тема виступу: «Розробка інноваційного інструментарію та його апробація фахівцями психологічної служби ЗВО як актуальна методологічна проблема»;

 • під час науково-методичного онлайн-семінару «Діяльність психологічної служби у системі освіти щодо забезпечення психологічного благополуччя» (17 листопада 2021 р., м. Київ). Доповідач: Л. А. Опанасенко. Тема виступу: «Тайм-менеджмент для педагогів: психологічні аспекти»;
 • на VІІ Міжнародної науково-практичній конференції «Стан та перспективи розвитку культурологічної науки» (17 листопада, 2021 р., м. Миколаїв). Доповідачі: Д. В. Буй «Soft skills як фактор розвитку культури взаємодії студентської молоді», А. В. Деркач «Культура спілкування як чинник функціонування безпечного простору для роботи груп психологічної підтримки», Л. А. Опанасенко «Імідж сучасного сімейного психолога: етичні аспекти», Л. Г. Захарова «Розбудова інклюзивного простору: культурологічний аналіз»;
 • на ХХІV Всеукраїнській щорічній науково-практичній конференції «Могилянські читання – 2021: Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти» (8-12 листопада 2021 р., м. Миколаїв). Доповідачі: Л. А. Опанасенко «Діяльність центру соціально-психологічної підтримки здобувачів вищої освіти як чинник підвищення ефективності навчання, Д. В. Буй «Психологічні засоби розвитку здатності до успішної самопрезентації у студентів соціономічного профілю», Л. Г. Захарова «Розбудова інклюзивного простору як необхідна умова розвитку сучасного ЗВО», А. В. Деркач «Групи психологічної підтримки як ресурсний простір для особистісного розвитку студентської молоді.

У березні 2021 р. співробітниками Центру підготовлено до друку матеріали онлайн-круглого столу «Технології соціально-психологічної підтримки молоді з обмеженими функціональними можливостями: досвід та перспективи співпраці Україна / Грузія», до яких увійшли: тези доповідей учасників круглого столу та презентаційні матеріали доповідачів.

3 липня 2021 р. Центр виступив організатором круглого столу «Психологічна служба закладу вищої освіти: пріоритетні завдання та кращі практики у формуванні конкурентоздатних фахівців» та виставки авторського психологічного інструментарію (3 липня 2021 р., м. Миколаїв). Захід був проведений за участі голови та членів Асоціації психологів ЗВО України (дивізіон Національної асоціації психологів).

У роботі круглого столу взяли участь представники Миколаївських ЗВО (Відокремлений підрозділ «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв», Миколаївський  національний університет імені В. О. Сухомлинського, Миколаївський національний аграрний університет, Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Національний  університет  кораблебудування імені адмірала Макарова; викладачі та фахівці психологічних служб ЗВО з інших областей України (Український навчально-методичний центр практичної психології та соціальної роботи НАПН України, Буковинський державний медичний університет, Вищий навчальний приватний заклад «Дніпровський гуманітарний університет», Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Державний університет «Одеська політехніка», Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Національний технічний університет України «Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського», Одеський державний аграрний університет, Полтавська державна аграрна академія, Сумський державний університет, Таврійський державний агротехнічний університет імені Дмитра Моторного, Фаховий коледж вимірювань Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку, Херсонська державна морська академія, Херсонський державний аграрно-економічний університет, Херсонський державний університет, Чорноморський морський фаховий коледж Одеського національного морського університету та ін.

Упродовж 2021 р. викладачами центру здійснено апробацію авторського психологічного інструментарію та отримано авторські права на набір метафоричних асоціативних карт «Без меж», набір коучингових карт «Вгору», психологічну настільну гру «Лабіринт успіху» (розробник: Д. В. Буй), техніку для роботи з цілепокладанням «Я хочу, можу, буду», технологію розвитку психологічної структури навчального цілепокладання у старшокласників (розробник: Л. А. Опанасенко), інструкцію до технології «Психологічна платформа модерації» (розробники: І. М. Кучманич, Л. А. Опанасенко).

Навчально-методична робота центру

Співробітниками Центру упродовж 2021 р. організовано та проведено низку тренінгів, майстер-класів, семінарів навчально-методичного характеру, спрямованих на підвищення ефективності освітнього процесу в університеті загалом та психологічної компетентності викладачів зокрема, а саме:

 • 10 та 11 березня 2021 р. – семінари-тренінги для кураторів-дорадників академічних груп 2 курсу. Тренери: А. В. Деркач, Л. Г. Захарова. Тема заняття: «Ефективні копінг-стратегії: долаємо конфлікти»;
 • 8 та 12 квітня 2021 р. – навчальні тренінги для кураторів дорадників студентів 3 курсу. Тренери: О. В. Партенадзе, Д. В. Буй. Тема заняття: «Онлайн спілкування зі студентами: психологічні особливості побудови успішної взаємодії та формування культури самопрезентації»;
 • 1 та 10 жовтня 2021 р. – навчальні тренінги для кураторів-дорадників першокурсників. Тренери: А. В. Деркач, Д. В. Буй. Тема заняття: «Психологічні особливості адаптації студентів-першокурсників: проблемні питання та шляхи їхнього вирішення»;
 • 8 жовтня 2021 р. – семінар для студентів, викладачів і співробітників університету. Тренер: Л. Г. Захарова. Тема заняття: «Ненасильницьке спілкування»;
 • 22 листопада 2021 р. – онлайн-тренінг для кураторів-дорадників 4 курсу. Тренер: Л. Г. Захарова. Тема заняття: «Соціально-психологічний супровід кар’єрного зростання студентів».

Викладачі-психологи Центру систематично підвищують власний рівень професійної підготовки та беруть участь у курсах, семінарах, тренінгах, вебінарах, спрямованих на розвиток їхніх професійно-важливих якостей та набуття актуальних компетенцій. У 2021 р. вони стали активними учасниками наступних заходів:

 • тренінг-семінару «Соціальні та психологічні чинники переживання благополуччя в освітньому середовищі» (23-24 квітня 2021 р. м. Київ) / Л. А. Опанасенко, О. В. Партенадзе;
 • семінару за програмою «PROнавички майбутнього» (25-29 березня 2021 р., м. Святогірськ) / в рамках співпраці МОН України з Програмою ООН з відновлення та розбудови миру з Фондом ООН у галузі народонаселення / Д. В. Буй;
 • семінару «Електронна система проведення конкурсу: нові правила» (7-8 вересня 2021 р., м. Одеса) / Л. Г. Захарова;
 • семінару «Інструментарій підготовки до роботи в грантових проектах, що фінансуються ЄС: індивідуальні гранти та партнерські проекти на прикладі програм Еразмус+ та Горизонт Європа». (20-27 жовтня 2021 р.) / Л. Г. Захарова.

Проєктна діяльність

Центр активно долучається до розробки та упровадження соціально-орієнтованих проєктів.

26 березня 2021 р. відбулося відкриття проєкту Громадського бюджету м. Миколаєва, спрямованого на сприяння соціалізації та працевлаштування молоді з інвалідністю «Миколаїв – місто можливостей». У заході взяли участь: Л. П. Клименко – ректор ЧНУ імені Петра Могили, Г. Л. Норд – директор ННІПО ЧНУ імені Петра Могили, С. М. Бондаренко – директор Міського територіального центру соціального обслуговування, Л. Г. Алпєєва – заступник директора Миколаївського обласного центру зайнятості, І. К. Чекарь – директор Миколаївського відділення фонду соціального захисту інвалідів, Н. А. Сараєва та О. В. Партенадзе – автори проєкту, психологи-практики, волонтери проекту, молодь з інвалідністю, яка проживає в м. Миколаєві, їхні батьки, студенти університету. У межах проєкту на базі університету проводяться тренінги, майстер-класи, психологічні ігри, групи психологічної підтримки, заняття хенд-мейд майстерні для молоді з інвалідністю. Завершення проекту: грудень 2021 р.

У листопаді 2021 р. Центр координує реалізацію проекту Громадського бюджету м. Миколаєва «Мотиваційні тренінги для школярів «Чи є життя без лихослів’я», «Медіаграмотність», «Булінг», «Знайди себе», організовуючи та проводячи інтерактивні лекції для учнів 8-11 класів шкіл міста. Проєктом передбачено охоплення 1200 Миколаївських школярів.

Інклюзивний напрям

Центр активно сприяє соціалізації та поширенню вищої освіти серед молоді з інвалідністю, співпрацюючи з державними установами та громадськими організаціями, які безпосередньо взаємодіють з цією соціальною категорією. Сьогодні в університеті навчається 48 студентів з особливими освітніми потребами. Інклюзивний напрямок діяльності Центру спрямований на забезпечення гідних умов навчання для студентів з особливими освітніми потребами в інтегрованому освітньому середовищі, на посилення особистісних ресурсних можливостей молоді з інвалідністю.

У роботі з молоддю з інвалідністю співробітниками центру особлива увага приділяється питанням соціальної, психологічної та професійної адаптації. Для роботи зі студентами використовується сучасний психологічний інструментарій та інтерактивне обладнання.

Фахівці Центру не тільки акумулюють власний досвід, а й діляться своїми напрацюваннями з фахівцями-практиками соціологічного спектру. Так, 22 січня 2021 р. Л. Г. Захарова та Н. В. Сараєва взяли участь в онлайновому семінарі-практикумі «На шляху до інклюзії» для фахівців КУ ІРЦ Вознесенської міської ради та презентували досвід розбудови інклюзивного простору в університеті. 5 квітня 2021 р. Л. А. Опанасенко та Ю. А. Авраменко долучилися до роботи VІІ Всеукраїнського форуму взаємодії та розвитку в Миколаївській області з метою презентації досвіду реалізації в ЧНУ імені Петра Могили соціальних ініціатив, що передбачають інклюзію.

У Центрі упродовж 2021 р. були організовані інклюзивні культурно-масові заходи, серед яких варто відзначити наступні:

1) відкриття 7 червня 2021 р. виставки творчих робіт «У барвах мрій» вихованців Миколаївського міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Цвєтік-Сєміцвєтік»;

2) проведення 13 жовтня 2021 р. благодійного ярмарку виробів молоді з інвалідністю.

У вересні 2021 р. Центр був долучений до проведення обстеження та оцінки ступеня безбар’єрності університету для осіб з інвалідністю Виконавець: Л. Г. Захарова.

За ініціативи Л. Г. Захарової на базі Центру 29 вересня 2021 р. було проведено онлайновий тренінг-семінар для студентів і зацікавлених осіб на тему: «Юридичні аспекти працевлаштування молоді з інвалідністю» із залученням юриста ВГО «Національна асамблея людей з інвалідністю України» О. Полозюка, а 5 жовтня 2021 р. – семінар для представників структурних підрозділів університету щодо доступу та можливостей використання послуги перекладу жестової мови за допомогою СЕРВІСУ УТОГ.

Протягом 2021 р. фахівцями Центру проведено 2 соціально-психологічних опитування, спрямованих на вивчення актуальних проблем працевлаштування молоді з інвалідністю. До опитування було залучено 151 молодих людей з інвалідністю та 50 роботодавців м. Миколаєва.

На початку лютого 2022 року проведено семінар-практикум “Нові умови участі у програмах академічної мобільності. Еразмус+". На ньому була надана інформація щодо змін в програмі академічної мобільності Еразмус+ на 2022-2027 рр., у якій велику частину фінансування Європейський Союз виділяє на студентів з інвалідністю, а також на інклюзивне навчання.

Індивідуальні та групові консультації

При переживанні студентами та співробітниками університету різних життєвих ситуацій і труднощів, пов’язаних з освітнім процесом чи

міжособистісною взаємодією, часом виникає необхідність у допомозі психологів-консультантів.

Співробітники Центру надають безкоштовні індивідуальні та групові онлайн/офлайн консультації усім учасникам освітнього процесу, які звертаються за таким видом психологічної допомоги. Консультаційні послуги надаються з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00.

Для отримання психологічної допомоги Вам необхідно скористатися зручним способом, а саме:

 • безпосередньо звернутися до фахівців-психологів (10 корпус – ауд. 10-103 або 4 корпус – ауд. 4-107);
 • записатися на консультацію за допомогою телефону: (0512) 76-71-80, (0512) 76-92-84;
 • заповнити реєстраційну googlе-форму і працівник Центру зв’яжеться з Вами найближчим часом

На базі Центру також функціонують групи психологічної підтримки. Їхнє основне завдання – створення простору для щирого спілкування, обміну переживаннями, почуттями, обговорення подій минулого, сьогодення та планів на майбутнє.

Наразі функціонують дві групи психологічної підтримки.

Для усіх охочих студентів. Ведуча: Деркач А.В. (Група психологічної підтримки)

Для студентів з інвалідністю. Ведуча: Захарова Л.Г. (Реєстрація для участі у Групі підтримки та спілкування для студентів з інвалідністю)

Тренінги

Відповідно до розкладу занять академічних груп, викладачі Центру проводять тематичні тренінгові заняття для студентів 1-6 курсів та здобувачів PHd:

 • для першого курсу: «Тренінг соціально-психологічної адаптації, групової взаємодії та командоутворення (team building)»,  «Комунікативний тренінг» (тренери: А. В. Деркач, Д. В. Буй);
 • для другого курсу: «Тайм-менеджмент для студентів», «Конфліктологія. Комунікативна ефективність» (тренер: А. В. Деркач);
 • для третього курсу: «Імідж та успішна самопрезентація студентів», «Публічний виступ: секрети ораторської майстерності» (тренер: Д. В. Буй);
 • для четвертого курсу: «Конкурентоздатність та успішна самопрезентація при працевлаштуванні», «Тренінг проектування професійного становлення та кар’єрного зростання» (тренер: Л. Г. Захарова);
 • для студентів-магістрів: «Тренінг з проектування кар’єрного розвитку» (тренер: Л. Г. Захарова);
 • для здобувачів PHd: «Тренінг з розвитку здатності до цілепокладання у науково-дослідницькій та професійній діяльності» (тренери: Л. Г. Захарова, Л. А. Опанасенко).

Завдяки тренінговим заняттям, студенти мають змогу набути важливих соціально-психологічних компетенцій, необхідних для успішної професійної діяльності та особистісної самореалізації.

Користуються попитом навчальні тренінги для майбутніх фахівців психологів і соціальних працівників. Упродовж лютого 2021 р. для них було проведено низку занять:

 • «Використання МАК у роботі психолога» (3 лютого 2021 р.). Ведуча: Д. В. Буй;
 • «Розвиток креативності» (4 лютого 2021 р.). Ведуча: Д. В. Буй;
 • «Використання проективних методик для діагностики та моніторингу емоцій» (5 лютого 2021 р.). Ведуча: О. В. Партенадзе;
 • «Тренінгові технології як форма роботи» (8 лютого 2021 р.). Ведуча: А. В. Деркач.
 • «Робота з документацією практичного психолога» (9 лютого 2021 р.)  Ведуча: Л. А. Опанасенко;
 • «Знайомство з сучасним інтерактивним обладнанням в роботі психолога» (9 лютого 2021 р.). Ведуча: Л. Г. Захарова;
 • «Знайомство з набором коучингових карт «Без меж» (19 травня 2021 р.). Ведуча: «Д. В. Буй.

Важливу розвивальну функцію у роботі зі студентами реалізують спеціально організовані ігрові тренінгові заняття. Упродовж 2021 р. було проведено такі психологічні ігри:

 • 01.2021 р. – трансформаційна гра «Шлях до успіху». Ведуча: Л. А. Опанасенко. Спрямованість гри: активізація активно-оптимістичної життєвої позиції;
 • 05.2021 р. – трансформаційна гра «Подорож до щастя». Ведуча: Д. В. Буй. Спрямованість гри: налагодження балансу між різними видами активності особистості;
 • 05.2021 р. – коучингова гра «Я хочу, можу, буду». Ведуча: Л. А. Опанасенко. Спрямованість гри: розвиток здатності до цілепокладання;
 • 09.2021 р. – гра «Cash Flow». Ведуча: А. В. Деркач. Спрямованість гри: формування мислення підприємця.
 • жовтень 2021 р. – психологічна модельована гра для студентів економічних спеціальностей «1+1» (окремо для різних груп). Ведуча: А. В. Деркач.

Упродовж 2021 р. було організовано навчання для усіх охочих студентів із розвитку Soft skills. Перша хвиля учасників розпочала навчання 21 січня 2021 р., а друга – 10 листопада 2021 р.

Викликають зацікавлення у студентів університету тренінги з використанням арттерапевтичних технік. Приводом для організації таких занять є переживання сильних негативних емоцій і потреба у відновленні внутрішніх ресурсів.

Діагностична робота

Співробітниками Центру, відповідно до плану роботи у 2021 р., організовано діагностичні зрізи з таких питань:

 • дослідження особливостей психологічної адаптації студентів-першокурсників – охоплено 474 студенти (вересень 2021 р.);
 • вивчення особливостей емоційного реагування студентів на ситуації, спричинені взаємодіями у соціальних мережах (листопад 2021 р. / опитування триває, проводиться спільно з Психологічною службою КНУ імені Тараса Шевченка);
 • вивчення актуального емоційного стану та рівня професійного вигорання професорсько-викладацького складу університету (грудень 2021 р.);
 • вивчення індивідуальних особистісних якостей і властивостей студентів (проводиться за необхідності, при переживанні криз).
Профілактична діяльність

З метою проведення інформаційної кампанії, спрямованої на протидію булінгу та дискримінації в університеті, зокрема та попередженню негативних соціальних явищ загалом, фахівцями Центру систематично проводяться зустрічі зі студентським активом, до яких варто віднести такі:

 • 19 лютого 2021 р. – групове заняття «Профілактика негативних соціальних явищ» для студентів-першокурсників. Спікер: Л. Г. Захарова;
 • 8 вересня 2021 р. – інформаційна зустріч зі студентською спільнотою на тему: «Особливості реагування на факти булінгу, сексуальних домагань та дискримінації». Спікер: Л. А. Опанасенко;
 • 14 вересня 2021 р. – обговорення проблеми домашнього та гендерно обумовленого насилля за участі Почесного посла Фонду ООН в Україні у сфері народонаселення М. Євросиніної та начальника управління молодіжної політики ММР О. Рябенка. Представник Центру: Л. Г. Захарова;

 • 30 вересня 2021 р. – зустріч із представниками студентської колегії з питань організації та проведення тренінгів «Психологічні секрети медіації» для членів студентського самоврядування. Модератор: Л. А. Опанасенко;
 • 13 жовтня 2021 р. – початок занять «Психологічні секрети медіації» для членів студентського самоврядування. Тренер: Д. В. Буй.

На інформаційних дошках усіх структурних підрозділів університету систематично висвітлюється інформація про порядок реагування на випадки булінгу, дискримінації та сексуальних домагань, а також розміщується інформація про надання безкоштовної психологічної допомоги співробітниками Центру.

Для запобігання явища емоційного вигорання серед викладачів Л. Г. Захаровою проводяться балінтовські групи. Так, наприклад, 23 листопада 2021 р. було проведено 2 заняття для різних груп викладачів, спрямовані на зниження рівня професійного стресу та емоційного вигорання при переході з дистанційної на змішану форму навчання.

Профорієнтаційна робота

Центр багато уваги приділяє профорієнтаційній роботі серед юнацької молоді м. Миколаєва та Миколаївської області. З метою створення відкритого інформаційного простору для потенційних абітурієнтів, для надання дієвої допомоги старшокласникам у свідомому виборі професійного шляху у 2021 р. Центр був організатором та учасником таких заходів:

 • проведення індивідуальних та мікро-групових профорієнтаційних консультацій «Чаювання з профорієнтологом» з 28 січня 2021 р. з питань професійного самовизначення та побудови професійного майбутнього;
 • організація та проведення спільно з приймальною комісією університету та філіями Миколаївського обласного центру зайнятості інформаційних онлайн-заходів «Profi-talk»: 24.02.2021 р. та 11.03.2021 р. – школи Вознесенського району; 26.02.2021 р. – школи Первомайського району, 19.03.2021 р., 14.04.2021 р., 25.11.2021 р. – школи Миколаївського району Миколаївської області;
 • проведення Дня відкритих дверей «Могилянські Profi-проби» 23 травня 2021 р. та Дня відкритих дверей онлайн 31 жовтня 2021 р.;

 • начальник Центру Л. А. Опанасенко очолює секцію «Психологія» Миколаївського обласного ТВ МАН та є членом журі конкурсу. 11 лютого 2021 р. Центр був залучений до організації та проведення постерного захисту робіт членів МАН секції «Психологія», а 12 лютого 2021 р. – до організації захисту науково-дослідних робіт. 17 травня 2021 р. учень Первомайської гімназії Б. Стельмащук (науковий консультант – Л. А. Опанасенко, науковий керівник – Ю. М. Александрова) посів 3 місце на всеукраїнському рівні. 10 листопада 2021 р. спільно з Миколаївським обласним еколого-натуралістичним центром учнівського молоді було проведено установчу сесію для школярів-членів МАН секції «Психологія». Психологами Центру з учнями-членами МАН проведено групову консультацію щодо питань здобуття психологічного фаху.

Сприяння працевлаштуванню

Центр є організатором індивідуальних, мікро-групових, групових та масових заходів, спрямованих на працевлаштування студентської молоді та випускників університету.

У 2021 р. фахівцями Центру було подано понад 70 оголошень про актуальні вакансії в м. Миколаєві на інформаційних стендах, офіційних сторінках у соціальних мережах та Телеграм-каналі. Роботодавцями, які звернулися за пошуком працівників, є державні та приватні структури. У жовтні 2021 р. вперше до Центру з пропозицією про вільні вакансії звернулися члени Асоціації випускників університету. 26 січня та 11 листопада 2021 р. Центром було організовано збір резюме студентів, які шукають роботу, 18 листопада 2021 р. оголошено конкурс на креативне резюме серед студентської молоді.

З 19 по 23 квітня 2021 р. було організовано та проведено Тиждень кар’єри 2021«Могилянський PROFISTART», до якого увійшли наступні заходи:

 • 19 квітня 2021 р. – панельна дискусія з питань побудови кар’єри (реальні перспективи для молоді, ідеальний співробітник очима роботодавців, робота в умовах карантину). Спікери: Л. П. Клименко – ректор ЧНУ імені Петра Могили, доктор технічних наук, профессор, Г. Л. Норд – директор Навчально-наукового інституту післядипломної освіти ЧНУ імені Петра Могили, доктор економічних наук, професор, керівники компаній та організацій обласного та міського рівня;
 • 19 квітня 2021 р. – онлайн-тренінги від партнерів університету: «Тренінг проектування кар’єри» (тренери: А. Демірполат – співзасновник психологічного центру «Сімейний простір», практичний психолог, тренер, В. Осипова – практичний психолог  центру «Сімейний простір», профорієнтолог); «Від ідеї до Стартапу»  (тренер: Д. Кранковький – заступник управляючого Інноваційного кластеруRinoHub);

 • 20 квітня 2021 р. – самопрезентація роботодавців та ярмарок вакансій. Спікери: Л.  Опанасенко – начальник Центру, Ю. Авраменко – фахівець зі сприяння працевлаштуванню Центру, HR-менеджери компаній;
 • 20 квітня 2021 р. – онлайн-тренінги від партнерів університету: «Тренінг з написання резюме» (тренери: Н. Фоменко – заступник начальника відділу профорієнтації Миколаївського обласного центру зайнятості, О. Скалько – керівник напряму підбору персоналу агентства з працевлаштування  Goodstaff: ); «Фріланс: 5 кроків до успіху» (тренери: Ю. Татенко – бізнес-консультант, тренер з продажів, консультант всеукраїнського проекту "Дія.Бізнес",  керівник компанії " Goodstaff", викладач  ЧНУ  імені  Петра Могили, Денис Плішко – приватний підприємець, фрілансер);

 • 21 квітня 2021 р. - зустічі-мотиватори з членами асоціації випускників ЧНУ імені Петра Могили, потенційними роботодавцями. Спікери: Л.  Опанасенко – начальник Центру, Ю. Авраменко – фахівець зі сприяння працевлаштуванню Центру, випускники університету;
 • 21 квітня 2021 р. – онлайн-тренінги від фахівців та партнерів університету: «Міжнародні програми: можливості та перспективи» (тренер: Я Гаргаун – провідний фахівець відділу міжнародних зв'язків), «Тренінг з проходження співбесіди» (тренери: Н. Русанова – начальник відділу профорієнтації Миколаївського обласного центру зайнятості,  А. Зеленкова – HR Partner компанії FinTechLab);

 • 22 квітня 2021 р. – майстер-клас від психологинь Центру «Let`sgo! Стартуй без обмежень» (тренери: Д. Буй, Л. Опанасенко);
 • 23 квітня 2021 р. – підсумкова конференція Спікери: Л.  Опанасенко – начальник Центру, Ю. Авраменко – фахівець зі сприяння працевлаштуванню Центру, студенти-учасники 5-денного марафону з працевлаштування.

На основі співпраці з Миколаївським обласним центром зайнятості на базі Центру у 2021 р. було організовано та проведено низку інтерактивних занять «Основи кар’єрного консультування». Тренерами виступили: Н. Русанова (начальник відділу профорієнтації Миколаївського обласного центру зайнятості) та Л. Опанасенко (начальник Центру).

У жовтні 2021 р. Центр був залучений до організації участі студентів університету в навчальному тренінгу по підготовці тренерів «Шукаєш роботу? Спробуй свої сили». Організатор: Миколаївський фонд «Любисток». Мета навчання: підвищення обізнаності молоді щодо основних правил безпеки, можливостей безпечного працевлаштування, міграції в Україні та за кордоном. За результатами участі у даному проєкті його учасниця, студентка-волонтерка університету А. Бахтій 29 листопада 2021 р. провела заняття для усіх зацікавлених на тему «Шукаєш роботу? Подбай про свою безпеку».

Волонтерство, студентські активності

Центр сприяє розвитку соціальних ініціатив, різноманітних проєктів в молодіжному середовищі.

На початку 2021 р. функціонували традиційні для діяльності Центру клуби: «Клуб фахового зростання» (керівник: А. В. Деркач); «Школа студентів волонтерів-профорієнтологів» (керівник: Л. А. Опанасенко); волонтерський клуб «Інклюзія» (керівник: Л. Г. Захарова). Згодом їх змінили нові студентські об’єднання. Так, 4 березня 2021 р. відбулося відкриття нового психологічного студентського клубу «За лаштунками свідомості». Психолог-керівник: Л. Г. Захарова. 13 вересня 2021 р. – відкриття психологічного студентського клубу «Метафора». Психолог-керівник: А. В. Деркач. 26 жовтня 2021 р. – відкриття психологічного клубу з розвитку креативності «Від ідеї до реалізації». Психолог-керівник: Д. В. Буй.

Усім учасникам волонтерського руху в університеті по завершенню заходів, до яких долучені студенти, видаються подяки та грамоти. Так, наприклад, 3 березня 2021 р. відбулося урочисте вручення подяк студентам-волонтерам, задіяним в організації конвокації магістрів, 27 травня 2021 р. – вручення подяк волонтерам-профорієнтологам, залученим до проведення Дня відкритих дверей, 22 жовтня 2021 р. – вручення подяк волонтерам, задіяним у благодійному ярмарку виробів молоді з інвалідністю.

Найбільш продуктивним у 2021 р. напрямком діяльності студентів-волонтерів стало їхнє залучення до роботи з молоддю з ментальними порушеннями в рамках проекту Громадського бюджету м. Миколаєва «Миколаїв – місто можливостей». 4 студентів, а саме: Т. Бусько, Д. Руснак, К. П’яткова, Р. Головін (студенти 2 курсу спеціальності «Психологія») протягом березня-листопада 2021 р. надавали соціально-психологічну допомогу учасникам проекту та їхнім батькам під час спеціально організованого для них навчання на базі університету.

Ю. А. Авраменко у 2021 р. створила та модерує Телеграм-канал «Волонтерський центр» для студентів, які зацікавлені у різних видах соціальної активності. Наразі його учасниками є 205 осіб, які активно відгукуються на заходи, що проводить Центр.

Долучитися до спільноти Волонтерів у Телеграм можна за посиланням

Фотогалерея

Фото 4 - Напрями роботи центру соціально-психологічної підтримки

Фото 14 - Напрями роботи центру соціально-психологічної підтримки Фото 15 - Напрями роботи центру соціально-психологічної підтримки

Фото 23 - Напрями роботи центру соціально-психологічної підтримки

Фото 21 - Напрями роботи центру соціально-психологічної підтримки

Фото 20 - Напрями роботи центру соціально-психологічної підтримки

Фото 19 - Напрями роботи центру соціально-психологічної підтримки

Фото 18 - Напрями роботи центру соціально-психологічної підтримки

Фото 17 - Напрями роботи центру соціально-психологічної підтримки

 

Тренінги з лідерства та профорієнтації для старшокласників

Чорноморський національний університет імені Петра Могили запрошує старшокласників на тренінги з особистісного розвитку та профорієнтації. Детальніше за посиланням.

Контактна інформація

4 корпус, ауд. 4-107,
+380 512 76-71-80
10 корпус, ауд. 10-103.
+380 512 76-92-84
centerchnu@gmail.com
Instagram 
Facebook

У Чорноморському національному університеті імені Петра Могили на базі Навчально-наукового інституту післядипломної освіти 13 грудня 2013 р. створено Навчально-науковий центр соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню.

Мета діяльності Центру: психологічне забезпечення та підвищення ефективності навчально-виховного процесу засобами сучасних соціономічних практик; захист психічного здоров’я і соціального благополуччя студентів, викладачів, співробітників університету та інших зацікавлених осіб.

До провідних завдань Центру належать:

 • проведення навчально-наукових заходів з актуальних соціально-психологічних питань супроводу навчально-виховного процесу, впровадження інклюзії;
 • підготовка та реалізація соціально-психологічних проєктів, спрямованих на надання реабілітаційних послуг, у тому числі особам з інвалідністю;
 • організація та проведення індивідуальних та групових практичних занять (консультацій, тренінгів), спрямованих на особистісний та професійний розвиток, самовдосконалення, психологічну підтримку студентів і викладачів університету;
 • проведення анкетування і тестування студентів та викладачів з актуальних соціально-психологічних питань;
 • організація діяльності студентських активностей, спрямованих на різносторонній розвиток та урізноманітнення студентського життя у позанавчальний час;
 • сприяння працевлаштуванню студентської молоді та випускників університету;
 • організація та проведення профорієнтаційних заходів, що сприяють свідомому професійному самовизначенню потенційних абітурієнтів та консультування з питань успішного професійного вибору старшокласників та їхніх батьків;
 • підвищення психологічної культури усіх учасників навчально-виховного процесу, гармонізація стосунків у студентських і викладацьких колективах;
 • протидія булінгу та дискримінації, допомога у розв’язанні конфліктів.

Відповідно до окреслених завдань, Центр є поліфункціональним, а тому здійснює свою діяльність у різних напрямках:

 • науково-дослідницька діяльність;
 • навчально-методична робота;
 • проєктна діяльність;
 • інклюзивний напрямок;
 • індивідуальні та групові консультації;
 • тренінги;
 • діагностична робота;
 • профілактична діяльність;
 • профорієнтаційна робота;
 • сприяння працевлаштуванню;
 • волонтерство (студентські активності).

Центр активно співпрацює з міськими та районними управліннями освіти, навчальними закладами та інклюзивно-ресурсними центрами, органами охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення, сім’ї, молоді та спорту, центрами зайнятості, підприємствами та установами, громадськими організаціями, засобами масової інформації.

Центр бере участь в міжнародних проєктах та проєктах Громадського бюджету м. Миколаєва, що забезпечує укріплення іміджу ЧНУ імені Петра Могили.