Центр соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню


У Чорноморському національному університеті імені Петра Могили на базі навчально-наукового інституту післядипломної освіти створено Центр соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню.

Основною місією Центру є сприяння самореалізації, ініціативам, особистісному та професійному розвитку всіх учасників навчального процесу, абітурієнтів та студентів, в тому числі з соціально незахищених верств населення та тих, які мають статус інваліда, їх батьків, викладачів, науковців, працівників університету та всіх інших зацікавлених осіб.

Мета Центру – психологічне забезпечення та підвищення ефективності навчально-виховного процесу засобами практичної психології та соціальної педагогіки, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників та інших зацікавлених осіб.

Центр покликаний створити умови для формування особистісного саморозвитку та професійної самореалізації всіх споживачів послуг центру, сприяти їх працевлаштуванню, особливо зайнятості молоді та студентів у вільний від навчання час та після закінчення університету, сприяння розвитку молодіжних ініціатив у трудовій та соціальній сфері.

Центр покликаний сприяти розвитку інклюзивної освіти в університеті.

 

Якщо Ви зіштовхнулися з життєвими труднощами –
приходьте до нас на психологічне консультування!

Якщо Ви прагнете до саморозвитку
звертайтеся до нас для участі у тренінгах!

Якщо Ви активна особистість та маєте безліч цікавих ідей –
запрошуємо до співпраці у написанні проектів!

Якщо бажаєте досягнути успіху, поставте собі 4
питання: Чому? А чому б і ні? Чому б і не я? Чому б і
не прямо зараз?

 

Центр соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню

Знаходиться у корпусі №4, кімн. 4-107.
Тел: +380 (512) 76-71-80

Офіційна група Facebook

 

Працівники Центру

Гайдаржи

Гайдаржи Світлана Олександрівна

Керівник центру
E-mail: career_centre@chmnu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Присяжнюк

Присяжнюк Наталія Станіславівна

Провідний фахівець Центру (координатор з питань набору, навчання та сприяння працевлаштуванню студентів-інвалідів)
E-mail: career_centre@chmnu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДемирполатДемірполат Ганна Володимирівна

Психолог

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Напрямки роботи Центру

 

Координація розвитку інклюзивної освіти

Фахівцями Центру здійснюється соціально-психологічна підтримка студентів з обмеженими можливостями з метою подолання ними життєвих труднощів, ефективної адаптації до навчально-виховного процесу, підвищення їх соціального статусу. Інклюзивна освіта є одним з основних напрямків роботи ЧНУ імені Петра Могили. Станом на 2016-2017 навчальний рік у ЧНУ імені Петра Могили навчаються 71 студент з інвалідністю. Задля компенсації функціональних обмежень, що впливають на якість навчання студентів з інвалідністю та надання необхідної підтримки в інтегрованому освітньому середовищі університету передбачений супровід навчання студентів з інвалідністю.  На сьогодні він здійснюється за такими напрямами: психологічний, соціальна та професійна адаптація. Соціальний супровід забезпечує  Центр соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню. Психологічний супровід студентів розпочинається на етапі  вступу і здійснюється впродовж усього терміну навчання. Він тісно пов’язаний із педагогічним та соціальним супроводом і спрямований на підвищення ефективності навчання за рахунок вирішення психологічних проблем студентів, що заважають пізнавальній діяльності, а також набуття ними навичок, що покращують адаптацію до навчального процесу.
Психологічний супровід  включає:

–   Психологічну діагностику студентів з особливими потребами з метою виявлення і вирішення проблем, що виникають в процесі їх інтеграції в освітнє середовище;

–   Надання психологічних консультацій для вирішення виявлених психологічних проблем;

–   Проведення групової роботи: психотерапевтичних тренінгів, семінарів, котрі сприяють у вирішенні студентами психологічних проблем та набуттю необхідних навичок для ефективної адаптації до умов навчання;

–   Виявлення конфліктних ситуацій, що виникають у студентських групах, та сприяння їх вирішенню;

–   Сприяння у подоланні студентами з функціональними обмеженнями негативного впливу хвороби на процес навчання та соціалізації.

 

 

Фото 1 - Напрями роботи центру соціально-психологічної підтримки Фото 2 - Напрями роботи центру соціально-психологічної підтримки Фото 3 - Напрями роботи центру соціально-психологічної підтримки Фото 4 - Напрями роботи центру соціально-психологічної підтримки Фото 5 - Напрями роботи центру соціально-психологічної підтримки Фото 6 - Напрями роботи центру соціально-психологічної підтримки Фото 7 - Напрями роботи центру соціально-психологічної підтримки Фото 8 - Напрями роботи центру соціально-психологічної підтримки

Сприяння професійному розвитку та працевлаштуванню студентів

Центр організовує та проводить заходи, спрямовані на популяризацію психолого-соціальних та професійних знань (лекції, семінари, тренінги, круглі столи та ін.), сприяє практичній підготовці висококваліфікованих фахівців, надає студентам та випускникам послуги, пов’язані з профорієнтацією та підготовкою до роботи за отриманою професією. Також з метою професійного розвитку Центр залучає до своєї діяльності студентів, які мають змогу розвинути свої професійно важливі якості, реалізувати себе у написанні проектів та волонтерській діяльності.

Фото 9 - Напрями роботи центру соціально-психологічної підтримки Фото 10 - Напрями роботи центру соціально-психологічної підтримки Фото 11 - Напрями роботи центру соціально-психологічної підтримки Фото 12 - Напрями роботи центру соціально-психологічної підтримки Фото 13 - Напрями роботи центру соціально-психологічної підтримки

Психологічний супровід навчально-виховного процесу

Центр забезпечує учасників навчального процесу сучасними соціально-психологічними знаннями, підвищує їх психологічну компетентність, здійснює психодіагностичну, розвивальну роботу, проводить психологічні консультації та тренінги.

 

Фото 14 - Напрями роботи центру соціально-психологічної підтримки Фото 15 - Напрями роботи центру соціально-психологічної підтримки Фото 16 - Напрями роботи центру соціально-психологічної підтримки

 

Соціальний напрямок роботи центру

Центр сприяє розвитку соціальних ініціатив у молодіжному середовищі, допомозі соціально вразливим категоріям людей. Завданням цього напрямку є  сприяння розвитку волонтерського руху серед студентів ЧНУ імені Петра Могили та молоді міста.

Фото 23 - Напрями роботи центру соціально-психологічної підтримки Фото 22 - Напрями роботи центру соціально-психологічної підтримки Фото 21 - Напрями роботи центру соціально-психологічної підтримки Фото 20 - Напрями роботи центру соціально-психологічної підтримки Фото 19 - Напрями роботи центру соціально-психологічної підтримки Фото 18 - Напрями роботи центру соціально-психологічної підтримки Фото 17 - Напрями роботи центру соціально-психологічної підтримки

 

Зв’язки з організаціями та міжнародна діяльність

Центр співпрацює з органами охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення, сім’ї, молоді та спорту, внутрішніх справ, іншими органами виконавчої влади, а також громадськими організаціями, іншими навчальними закладами, підприємствами, засобами масової інформації тощо. Також Центр бере участь в міжнародних проектах. Вказані аспекти забезпечують укріплення іміджу ЧНУ імені Петра Могили, розвивають співробітництво університету з різними установами та організаціями.

 

Події та оголошення


Журнал «Простоекономіка»

Кому потрібно розумітись в економіці і фінансах? Якщо економіка оточує всіх людей і всі люди мають гроші, то в цих речах, основних їх моментах мають розумітись усі. Своїм журналом ми ламаємо стандарти подання професійної інформації. Ми знайомимо всіх з серйозними, …

квітня
19
Перегляд кінострічки “Віфлеєм”

Запрошуємо до перегляду кінострічки “Віфлеєм” з нагоди святкування 70-річчя держави Ізраїль 19 квітня на 10.30 в ауд. 11-210

квітня
25
Семінар з прикордонних студій професора, доктора, завідувача Департаменту американських студій Університету Саарланду Астрід Феллнер

25 та 26 квітня на базі Інституту філології ЧНУ ім. Петра Могили пройде семінар з прикордонних студій під керівництвом професора, доктора, завідувача Департаменту американських студій Університету Саарланду (Німеччина) АСТРІД ФЕЛЛНЕР у рамках міжнародної програми Erasmus+. Seminar Program: Doing Cultural Border …