Науковий Правовий Центр «Скіфія»


Керівник НПЦ «Скіфія» – доцент, кандидат юридичних наук Лісна Іванна Стефанівна.

Студентський керівник – Тімохіна Дар’я, 151 гр.

До складу Наукового правового центру «Скіфія» входять студенти 1 курсу Юридичного факультету: Тищенко Анастасія, Дарнапук Кира, Медведенко Анастасія, Мних Вікторія , Пушкар Катерина, Лупова Єлизавета, Козлінська Тетяна, Миронова Анна, Гайченко Таїсія, Тімохіна Дар’я, Кононенко Михайло, Петренко Марина, Майструк Дмитро

Центр має власну стіннівку, де публікуються основні заходи, звіти про ці заходи. До статей стіннівки додаються фотокартки з засідань та мандрівок гуртку.

Члени Наукового правового центру «Скіфія» досліджують сторінки української історії та права.

Завдання Наукового правового центру «Скіфія»:

  • Забезпечення навчального процесу, спрямованого на оволодіння і поглиблення студентами історико-правових знань з історії України та зарубіжних країн.
  • Надання безпосередньої можливості студентам брати участь у засіданнях, обговорюваннях, дискусіях та круглих столах з історії.
  • Оволодіння знаннями, уміннями і навичками у роботі з історичними джерелами та вміння їх використовувати у доповідях, рефератах та дослідженнях.
  • Попередня ступенева праця над майбутніми курсовими та дипломними роботами.

План роботи наукового гуртка «Скіфія» на 2023-2024 н.р.

ПЛАН РОБОТИ НАУКОВОГО ГУРТКА «СКІФІЯ» НА 2023-2024 н.р.

Дослідити наступні історико-правові теми:

№ з/п Назва теми Відповідальний за дослідження
1 Як і чому настала удільна роздробленість на Русі Тищенко Анастасія
2 Етнічні групи півдня України: економічне і соціально-політичне становище на початку 20-х років ХХ століття Дарнапук Кира
3 Діяльність Є. М. Коновальця Медведенко Анастасія
4 «Червоний» голод – війна Сталіна проти України Мних Вікторія
5 Донецька та Луганська рани України Пушкар Катерина
6 Чому нації занепадають? Лупова Єлизавета
7 308 років з дня розгрому Батурина
8 Адаптація законодавства України до норм Європейського Союзу Козлінська Тетяна
9 Громадянські конфлікти в історії України і втручання сусідніх держав. Миронова Анна
10 Претензії Росії на давньоруську спадщину: історичний контекст і політико-ідеологічні спекуляції. Гайченко Анастасія
11 Підміна Московською державою тексту Березневих статей 1654 р. та поступова і планомірна ліквідація автономного устрою Гетьманщини. Тімохіна Дар’я
12 Правові та міжнародні аспекти сучасної російсько-українського конфлікту: від Майдану до війни. Кононенко Михайло
13 Політичні та правові перспективи врегулювання російсько-української війни в Україні. Петренко Марина
14 Підготовчий етап російсько – української війни ( грудень 2021 – 23 лютого 2022 ) Майструк Дмитро
15 Правовий аналіз злочинів проти людяності, вчинених у ході війни між Росією та Україною: шляхи притягнення винних до відповідальності.