Навчально-інформаційна база


Навчальні програми

Бакалаврат

Геодезія та землеустрій

 Геодезія та землеустрій
 Проєкт освітньо-професійної програми «Геодезія та землеустрій» (бакалавр)
 Освітньо-професійна програма


Галузь знань: 19 Архітектура та будівництво
Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій
Кваліфікація: Бакалавр геодезії та землеустрою ОПП Бакалавр ЗЕД 2018-2019рр.
 Проєкт ОПП_073 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (перший рівень вищої освіти «Бакалавр»)
 ОПП Бакалавр ЗЕД 2019-2020 рр.


Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність:
073  Менеджмент
Кваліфікація:
Бакалавр з менеджментуОблік і оподаткування

 Облік і оподаткування
 Освітньо-професійна програма «Облік і аудит підприємницької діяльності»


Галузь знань: 07 Облік і оподаткування
Спеціальність: 071 Облік і оподаткування
Кваліфікація: Бакалавр обліку та оподаткуванняПідприємництво, торгівля та біржова діяльність

 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 Освітньо-професійна програма «Економіка та управління підприємством»
 Проєкт ОПП_076 «Інтернет-бізнес» (перший рівень вищої освіти «Бакалавр»)
 Проєкт ОПП_076 «Бізнес у сфері послуг» (перший рівень вищої освіти «Бакалавр»)
 Проєкт ОПП_076 «Економіка та управління підприємством» (перший рівень вищої освіти «Бакалавр»)


Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Кваліфікація: Бакалавр підприємництва, торгівлі та біржової діяльностіФінанси, банківська справа і страхування

 Фінанси, банківська справа і страхування
 Освітньо-професійна програма «Фінанси і кредит з поглибленим вивченням іноземної мови»
 Освітньо-професійна програма «Фінансовий менеджмент»
Проєкт ОПП_072 «Фінанси і кредит з поглибленим вивченням іноземної мови» (перший рівень вищої освіти «Бакалавр»)
 Проєкт ОПП_072 «Фінансовий менеджмент» (перший рівень вищої освіти «Бакалавр»)


Галузь знань:
Спеціальність:
Кваліфікація:

Магістратура

Геодезія та землеустрій

 Проєкт освітньо-професійної програми «Землеустрій та кадастр» (магістр)
 Освітньо-професійна програма
 Вибіркові дисципліни
 Концепція освітньої діяльності
 Навчальний план освітньо-професійної підготовки


Галузь знань: 19 Архітектура та будівництво
Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій
Кваліфікація: Магістр землеустрою та кадастру Менеджмент

 Освітньо-професійна програма «Менеджмент»
 Освітньо-професійна програма “Менеджмент у сфері охорони здоров`я”
 ОПП Менеджмент 2019-2020 рр.
 Концепція 2019-2020pp. (Магістр)
 Проєкт ОПП_073 «Менеджмент» (другий рівень вищої освіти «Магістр»)


Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність: 073  Менеджмент
Кваліфікація: Магістр з менеджменту


Облік і оподаткування

 Облік і оподаткування
 Освітньо-професійна програма «Облік і аудит підприємницької діяльності»


Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 071 Облік і оподаткування
Кваліфікація: Магістр обліку та оподаткуванняПідприємництво, торгівля та біржова діяльність

 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 Освітньо-професійна програма
 Освітньо-професійна програма “Управління закладами охорони здоров’я”
 Проєкт ОПП_076 «Економіка та управління підприємством» (другий рівень вищої освіти «Магістр»)


Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Кваліфікація: Магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльностіФінанси, банківська справа і страхування

 Фінанси, банківська справа і страхування
 Освітньо-професійна програма
 Освітньо-професійна програма “Фінансовий менеджмент у сфері охорони здоров’я та фармації” (магістр)
 Освітньо-професійна програма “Фінансовий менеджмент” (магістр)
  Проєкт ОПП_072 «Фінанси і кредит з поглибленим вивченням іноземної мови» (другий рівень вищої освіти «Магістр»)


Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Кваліфікація: Магістр фінансів, банківської справи та страхування

Дисципліни

Менеджмент

РП Менеджмент 4 курс
НП Методологiя системного пiдходу та наукових дослiджень
НП Обгрунтування господарських рiшень i оцiнювання ризикiв
НП Органiзацiя мiсцевого самоврядування
НП Основи дiлових комунiкацiй
НП Професiйна етика
НП Психологiя управлiння
НП Самоменеджмент
НП Управління громадськими та неприбутковими організаціями
НП Управлiння_витратами
НП Стратегiчний менеджмент
РП Менеджмент зовнішньої діяльності
РП Мiжнародний менеджмент
РП Логiстичний_менеджмент
РП Внутрiшня система прийняття рiшень 6.030601
РП Внутрiшня система прийняття рiшень 073 3курс
РП Менеджмент ринку послуг 4курс
РП Методологiя системного пiдходу та наукових дослiджень
РП Навчальна практика 073 2курс
РП Обгрунтування господарських рiшень i оцiнювання ризикiв
РП Стратегiчний менеджмент
РП Управлiння ризиками та кризами 073
РП Управління громадськими та неприбутковими організаціями
РНП Управління громадськими та неприбутковими організаціями
РП Органiзацiя мiсцевого самоврядування
РП Самоменеджмент
РП Стратегічний менеджмент 4курс
РП Менеджмент (2017р.н.)
НП Міжнародний менеджмент
НП Менеджмент ЗЕД
НП Менеджмент 4курс
НП Адміністративний менеджмент
НП Історія менеджменту
НП Логістичний менеджмент
Вища математика
Гроші та кредит (РП)
Гроші та кредит
Економiка працi та соціально-трудові відносини
Економетрика
Економіка підприємства
Економіко-математичні методи та моделі (оптимізаційні методи та моделі)
Економічна діагностика (РП)
Економічна діагностика
Економічний аналіз
Інноваційний менеджмент
Іноземна мова (англійська)
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Інституційна економіка
Інформаційні технології в управлінні діяльністю суб_єктів господарювання
Історія економіки та економічної думки
Коропаративна соціальна відповідальність
Логіка
Макроекономіка
Маркетинг
Менеджмент в ОДВ 2016 р.н.
Менеджмент в органах державної влади
Менеджмент
Міжнародна економіка
Міжнародні організації (НП)
Міжнародні організації_РП
Мікроекономіка
НR-менеджмент
Національна економіка
Операційний менеджмент
Основи дiлових комунiкацiй
Основи економічної теорії
Податкова система
Регіональна економіка
РП Професiйна етика
РП Психологiя управлiння
РП Управлiння витратами
Соціологія
Статистика
Теорія ймовірності
Управління змінами
Управління конкурентоспроможністю підприємств
Управління неприбуткових організацій
Управління персоналом
Управління проектами
Управління санацією підприємства
Філософія
Фінанасова діяльність суб_єктів господарювання
Фінанси
Формування та використання потенціалу підприємства НП
Формування та використання потенціалу підприємства РП
Iсторiя менеджменту
Адмiністративний менеджмент
Антикризовий менеджмент
Аудит
Банківська діяльність
Бізнес комунікації
Бренд менеджмент
Бухгалтерський облік (загальна теорія)
Виробнича практика-2

Геодезія та землеустрій

1С Підприємство
Аналіз господарської діяльності
Банківська система
Вища та супутникова геодезия
Геодезія та землеустрій (Вступ до фаху)
Геодезія
Економетрика
Економіка землекористування
Економіка комерційної діяльності. Тренінг-курс – Підприємництво і бізнес-культура
Економіка підприємства
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Економіка природокористування
Економіка та організація інноваційної діяльності
Економіка та організація торгівлі
Економіко математичне моделювання – Оптимізаційні методи і моделі
Економічна теорія (спеціальність «Фізична культура і спорт»)
Економічна теорія (спеціальність «Фізична реабілітація»)
Електронні геодезичні прилади
Інвестування
Інституційна економіка
Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті
Історія економіки та економічної думки
Контроль, ревізія та експертиза господарської діяльності
Макроекономіка
Маркетинг (напрямок «Фінанси і кредит з поглибленим вивченням англійської мови»)
Маркетинг
Математика для економістів – Вища математика (англійською мовою)
Математика для економістів – Теорія ймовірностей (англійською мовою)
Математична обробка геодезичних вимірів
Менеджмент якості
Менеджмент
Науково-дослідна робота в геодезії, картографії та землеустрою
Національна економіка
Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
Облік в бюджетних установах
Облік у бюджетних і фінансових установах
Облік, звітність і оподаткування на підприємствах
Організаційний розвиток підприємства
Організація виробництва
Організація і методика економічного аналізу
Організація та управління виробництвом
Основи економічної теорії (спеціальність «Право»)
Пенсійна система
Планування і контроль на підприємстві
Політична економія
Потенціал і розвиток підприємства.
Проектне фінансування
Проектний аналіз
Регіональна економіка
Ризикологія
Статистика
Стратегія підприємства.
Тренінг-курс - Основи аналізу бізнес даних
Управління витратами
Управлінський облік
Фінанси
Формування бізнес моделей підприємств
Фотограметрія та дистанційне зондування
Банківська система
Бізнес-планування
Бюджетна система
Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання
Гроші та кредит
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Інвестування
Мікроекономіка
Пенсійна система
Податкова система
Проектне фінансування
Фінанси підприємств
Фінанси
Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва
Фінансовий аналіз
Фінансовий ринок
Метрологія і стандартизація
Організація і управління виробництвом
Основи землевпорядкування
Топографічне креслення та комп’ютерна графіка
Економіка та організація торгівлі
Земельний кадастр
Землеустрій

Аналіз і прогнозування біржового ринку
Глобальна економіка
Державний фінансовий контроль
Економічне управління підприємством
Інноваційний розвиток підприємства
Комерційна діяльність на ринку товарів і послуг
Конкурентоспроможність підприємства
Менеджмент банківської діяльності
Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті
Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
Організація бухгалтерського обліку
Оцінка нерухомості
Педагогіка вищої школи та методологія наукових досліджень – методологія наукових досліджень
Податковий менеджмент
Соціальна відповідальність
Тренінг-курс - Ціни і ціноутворення
Управління проектами
Управлінські інформаційні системи в обліку, оподаткуванні, аналізі і аудиті
Менеджмент банківської діяльності
Управління фінансовою санацією підприємства
Фінансовий менеджмент

 

Події та оголошення


жовтня
19
Оголошуємо конкурс «Моє бачення спорту в університеті»

ЧНУ імені Петра Могили оголошує конкурс для активної молоді Могилянки  «Моє бачення спорту в університеті». Головний приз – спортивний рюкзак  від студентської спортивної спілки. Умови конкурсу: Потрібно обрати представника від кожного факультету/інституту (людину, відповідальну за спортивну діяльність). Створити візитку – …

вересня
29
Безкоштовний вебінар від Senior Software Engineer at SoftServe Зореслава Гораля

Одним з плюсів теперішньої ситуації в країні є можливість працювати в ІТ дистанційно! Наразі існує тенденція збільшення вакансій у категорії JavaScript React. Завтра, 29 вересня о 19:30 відбудеться безкоштовний вебінар від Senior Software Engineer at SoftServe Зореслава Гораля на тему: …

вересня
30
Запрошуємо на День відкритих дверей до бібліотеки ЧНУ імені Петра Могили

Шановні друзі! 30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек   У середу 30.09.2020  запрошуємо усіх охочих на «День відкритих дверей» до нашої бібліотеки    У програмі: Майстер-клас «Як пройти в бібліотеку?..» Відкритий перегляд «Скарби нашої бібліотеки» Презентації книг та бібліотеки З …