Навчально-інформаційна база


Навчальні програми071 Облік і оподаткування

Навчально-методичне забезпечення (2018 р)
 Облік і оподаткування


Галузь знань: 07 Облік і оподаткування
Спеціальність: 071 Облік і оподаткування
Кваліфікація: Бакалавр обліку та оподаткування076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Навчально-методичне забезпечення (2017 р)
Навчально-методичне забезпечення (2018 р)
Навчально-методичне забезпечення (2019 р)
Навчально-методичне забезпечення (2020 р)
Відгуки на ООП


Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Кваліфікація: Бакалавр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності072 Фінанси, банківська справа і страхування

Навчально-методичне забезпечення (2018 р)
Навчально-методичне забезпечення (2019 р)
Навчально-методичне забезпечення (2020 р)


Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Кваліфікація: Бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування

Магістратура

193 Геодезія та землеустрій


Навчально-методичне забезпечення (2020 р)
Навчально-методичне забезпечення (2021 р)
Пропозиції стейкхолдерів до ОПП
Відгуки та рецензії на ОПП
Привітання від стейкхолдерів
Каталог вибіркових дисциплін загальної підготовки
Активності
Договори про оренду обладнання
Бази практики для спеціальності 193 Геодезія та землеустрій
Меморандуми про співробітництво та партнерство


Галузь знань: 19 Архітектура та будівництво
Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій
Кваліфікація: Магістр землеустрою та кадастру073 Менеджмент

ОПП Менеджмент

Навчально методичне забезпечення
Навчально-методичне забезпечення (2021 р)

ОПП Менеджмент у сфері охорони здоров’я в галузі знань “Управління та адміністрування”

Навчально-методичне забезпечення (2019-2020 рр.)
Навчально-методичне забезпечення (2021 р.)


Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність: 073  Менеджмент
Кваліфікація: Магістр з менеджменту


071 Облік і оподаткування

Навчально-методичне забезпечення (2021 р)
Навчально-методичне забезпечення (2020 р)
Меморандуми про співробітництво та партнерство


Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 071 Облік і оподаткування
Кваліфікація: Магістр обліку та оподаткування076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Навчально-методичне забезпечення (2019 р)
Навчально-методичне забезпечення (2020 р)
Відгуки на ООП


Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Кваліфікація: Магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності072 Фінанси, банківська справа і страхування

Навчально-методичне забезпечення (2019 р)
Навчально-методичне забезпечення (2020 р)


Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Кваліфікація: Магістр фінансів, банківської справи та страхування

Нормативні та вибіркові дисципліни

Силабуси вибіркових дисциплін циклу загальної підготовки
Компоненти освітньої програми «Економіка та управління підприємством» другого (магістерського) рівня вищої освіти
Робочі програми компонент (дисциплін) освітньої програми «Бізнес у сфері послуг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2020-2021 навчального року
Компоненти освітньої програми «Бізнес у сфері послуг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти вступників 2020 року
Компоненти освітньої програми «Бізнес у сфері послуг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти вступників 2019 року
Компоненти освітньої програми «Бізнес у сфері послуг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти вступників 2018 року
Компоненти освітньої програми «Бізнес у сфері послуг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти вступників 2017 року
Компоненти освітньої програми «Геодезія та землеустрій» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Робочі програми освітньої програми «Геодезія та землеустрій» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2020-2021 навчального року