Кафедра іноземних мов


Назву «кафедра англійської мови» було змінено на «кафедра іноземних мов», відповідно до рішення Вченої Ради ЧНУ імені Петра Могили від 31.08.2022 року (протокол № 6).

Кафедру було створено в 1997 р. З дня заснування завідує кафедрою доктор педагогічних наук, професор, Відмінник освіти України Р. О. Гришкова, яка за 25 років роботи на цій посаді без відриву від викладання написала і захистила кандидатську (2001 р.) і докторську дисертацію (2007 р.), у 2003 р. отримала вчене звання доцента і в 2010 р. – вчене звання професора. Має понад 130 наукових публікацій, є  автором монографії та чотирьох навчальних посібників із грифом Міністерства освіти і науки України.

Кафедра забезпечує навчання англійської, китайської, іспанської мов студентів нефілологічних спеціальностей – майбутніх екологів, політологів, соціальних працівників, правознавців, фахівців із комп’ютерних наук. Кафедра іноземних мов також забезпечує навчання методики викладання іноземних мов у закладах середньої та вищих навчальних закладів студентів філологічних спеціальностей.

На кафедрі працюють 12 науково-педагогічних працівників: кандидатка педагогічних наук, доцент Шерстюк Людмила Валеріївна, кандидат філологічних наук, старший викладач Головньова-Коппа Ольга Олексіївна; старші викладачі: Гриженко Ганна Юріївна, Димова Ірина Володимирівна, Диндаренко Оксана Анатоліївна, Чуєнко Вікторія Леонідівна; викладачі: Буровицька Аліна Ігорівна, Буровицька Юлія Миколаївна, Остафійчук Олена Дмитрівна, Чернюк Тетяна Іванівна, Шмуля Любов Володимирівна, Войцьо Інна Миколаївна.

За роки існування кафедри її викладачі працювали над такими проблемними темами: «Особистісно орієнтоване навчання англійської мови студентів нефілологічних спеціальностей». Результатом реалізації цієї проблематики став захист кандидатської дисертації «Формування іншомовної соціокультурної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей у процесі фахової підготовки». Розробка теми «Іншомовна підготовка студентів нефілологічних спеціальностей до міжкультурної взаємодії» завершилася захистом двох кандидатських дисертацій.

Щорічно викладачі кафедри беруть участь у роботі міжнародних, всеукраїнських, регіональних і університетських наукових конференцій.

Навчальний процес забезпечується не тільки використанням вітчизняних підручників і посібників, але й за допомогою автентичних джерел Cambridge University Press, Oxford University Press, Longman Publishing House.

 Контактна інформація:
Telegram (загально для факультету філології)

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Контакти
Гришкова Раїса Олександрівна доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри  raissagrishkova@gmail.com
(0512) 76-55-80
 Google Scholar
Шерстюк Людмила Валеріївна кандидат педагогічних наук, доцент  lvsherstiuk@gmail.com
(0512) 76-55-80
 Google Scholar
Головньова-Коппа Ольга Олексіївна кандидат філологічних наук, старший викладач  yaniolga@gmail.com
(0512) 76-55-80
Гриженко Ганна Юріївна старший викладач  annagryzhenko@gmail.com
(0512) 76-55-80
 Google Scholar
Димова Ірина Володимирівна старший викладач  rikitikidog@gmail.com
(0512) 76-55-80
 Google Scholar
Диндаренко Оксана Анатоліївна старший викладач  dindarenko_oksana@ukr.net
(0512) 76-55-80
 Google Scholar
Чуєнко Вікторія Леонідівна старший викладач  victoria.chuenko@ukr.net
(0512) 76-55-80
 Google Scholar
Постикіна Євгенія Геннадіївна старший викладач  (0512) 76-55-80
Шмуля Любов Володимирівна викладач  shmulialiubov@gmail.com
(0512) 76-55-80
Остафійчук Олена Дмитрівна викладач  lenkabaila@gmail.com
(0512) 76-55-80
 Google Scholar
Буровицька Аліна Ігорівна викладач  demaliya@ukr.net
(0512) 76-55-80
Буровицька Юлія Миколаївна викладач uliy2005@gmail.com

(0512) 76-55-80

Чернюк Тетяна Іванівна викладач  tatianka.cherniuk@gmail.com
(0512) 76-55-80
Войцьо Інна Миколаївна викладач  innavoytsyo1980@gmail.com
(0512) 76-55-80
Васильянц Олександра Сергіївна викладач oh.smth@gmail.com

(0512) 76-55-80