Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій


«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Галузь знань:

Автоматизація та приладобудування

Напрям “Автоматизація і комп’ютерно–інтегровані технології” орієнтований на автоматизовані системи керування техно–логічними процесами виробництв різних галузей промисловості та високі сучасні технології, здійснення котрих неможливе без інтеграції комп’ютерних технологій як на стадії проектування, так і на стадії експлуатації.

Сучасним підприємствам нині потрібні фахівці, що глибоко володіють не лише мовами програмування, але і прекрасно розуміють принципи побудови обчислювальної техніки й мереж, що вміють налагоджувати системи управління устаткуванням та підприємством в цілому. Великий попит мають фахівці, які володіють досвідом проектування, монтажу та відлагоджування мікропроцесорних систем, без якої сьогодні не працює жоден електронний пристрій, жоден прилад та виробництві. Саме тому Вас будуть навчати висококваліфіковані викладачі.

Ми прагнемо готувати грамотних і всебічно розвинених фахівців, перед якими за рахунок знань мов відкривається світ.

Навчання здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

Бакалавр – 4 роки.

Магістр – 2 роки.

  Буклет._Автоматизація_1

Буклет._Автоматизація_2

Могилянські читання – 2018

     На кафедрі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій           16 листопада 2018 р. пройшла робота однойменної підсекції (керівник Щесюк О.В., секретар Яремчук О. М.) в рамках XXI Всеукраїнської науково-методичної конференції «Могилянські читання – 2018: Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти».

     Метою заходу є огляд та оцінка досягнень наукової роботи викладачів, аспірантів та студентів кафедри.

     На конференції були представлені роботи по матеріалознавству, автоматизації технологічних процесів, комп’ютерно-інтегрованим технологіям, енергозбереженню і холодильний техніці.

     Матеріали підсекції опубліковані в тезах «Комп’ютерні і технічні науки».

Студенти здобувають знання:

 • з фундаментальних інженерних наук – математика, фізика, гідрогазодинаміка, теплотехніка, комп’ютерні технології та програмування, моделювання процесів за допомогою ЕОМ;
 • з професійно-орієнтованих наук – теорія автоматичного керування, метрологія, технологічні вимірювання та прилади, технічні засоби автоматизації, архітектура комп’ютерних систем та мереж;
 • з наук, пов’язаних з автоматизацією технологічних процесів – проектування систем автоматизації, автоматизовані системи керування технологічними процесами;
 • із сучасних методів побудови систем автоматизації – комп’ютерно-інтегровані технології, програмування систем реального часу, WEB-дизайн та комп’ютерна графіка.

У результаті підготовки студенти також навчаються:

 • аналізувати чинні системи керування технологічними процесами, комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва, розробляти заходи щодо їх удосконалення, проводити ідентифікацію об’єктів автоматизації;
 • проводити розрахунки автоматичних систем регулювання;
 • моделювати автоматизовані технологічні процеси, системи керування;
 • обгрунтовано вибирати апаратні засоби автоматичних та автоматизованих систем керування технологічними процесами;
 • розробляти алгоритми та програмне забезпечення отримання та обробки первинної інформації та прийняття керуючих рішень;
 • використовувати сучасні методи побудови комп’ютерно-інтегрованих систем;
 • оформлювати технічну документацію на систему автоматизації, згідно з вимогами Державних стандартів України;
 • формулювати задачу оптимального керування технологічним процесом або виробництвом, вибирати критерії оптимізації.

Перспективи для студентів:

Після завершення підготовки наші випускники вміють досліджувати технологічні процеси, визначати ділянки виробництва, які потребують автоматизації та використання обчислювальної техніки, розробляти моделі і алгоритми управління технологічними комплексами, проектувати комп’ютерні системи управління та програмувати їх.

Фахівці з вищою освітою можуть працювати за такими напрямами:

 • Розробка й супровід засобів автоматизації й автоматичних систем управління для різних об’єктів;
 • Програмування систем управління процесами;
 • Розробка, комплектація й монтаж локальних комп’ютерних мереж;
 • Системне й прикладне програмування для інженерних та економічних завдань в ОС Microsoft Windows;
 • Проектування, створення і експлуатація баз даних в архітектурі «клієнт-сервер» для використання в корпоративних мережах і мережах Internet;
 • Web-дизайн і розробка програм для глобальної мережі Internet;

Під час навчання студенти мають змогу проходити практику на підприємствах Миколаєва (Нібулон, Зоря-Машпроект, ТОВ Сандора, Лакталис тощо) та в організаціях, пов’язаних з комп’ютерним, інженерним, медичним та іншим обладнанням.

Майбутні професії:

 • Керівник малого підприємства
 • Розробник комп’ютерних програм
 • Керівник підозділу комп’ютерних послуг
 • Інженер із впровадження нової техніки та технологій
 • Інженер з організації керування виробництвом
 • Адміністратор баз даних

Сертифікати ЗНО:

 • Українська мова та література
 • Математика
 • Фізика або англійська мова (або хімія)

Контактна інформація:
Кафедра розташована: 2-й корпус, каб. 2-303

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Викладач

Науковий ступінь, вчене звання

Посада

Контакти

Трунов Олександр Миколайович доктор технічних наук, доцент завідувач ant@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-85
Google Scholar
Кубов Володимир Ілліч кандидат фізико-математичних наук, доцент доцент kubov@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-85
Google Scholar
Прищепов Олег Федорович кандидат технічних наук, доцент доцент oleh.pryshchepov@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-85
Google Scholar
Сідєлєв Микола Іванович кандидат технічних наук, доцент доцент nikolay.sidelev@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-85
Google Scholar
Щесюк Олег Володимирович кандидат технічних наук, доцент доцент oleh.shchesyuk@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-85
Google Scholar
Жук Ірина Юріївна старший викладач iryna.zhuk@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-85
Яремчук Ольга Миколаївна старший викладач olha.yaremchuk@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-85
Бєліков Олександр Євгенович викладач oleksandr.byelikov@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-85
Приставко Леонід Олексійович завідувач лабораторією (0512) 46-40-14
Мальченюк Олександр Вікторович в.о. викладача
Димитров Юрій Юрійович в.о. викладача yuriidymytrov@chmnu.edu.ua

Google Scholar
(0512) 76-92-85

 

Кафедри факультету

Події та оголошення


квітня
20
У Могилянці пройде семінар «Правовий захист від дискримінації»

20 квітня 2019 року в рамках реалізації проекту з протидії дискримінації «Миколаїв –місто рівності» відбудеться семінар «Правовий захист від дискримінації» для осіб, які зіткнулися з дискримінацією за деякою ознакою та порушенням прав людини. Протягом семінару Ви дізнаєтеся про гарантовані Конституцією …

квітня
17
У Могилянці відбудеться показ франкомовного кіно

17 квітня о 12:30 в актовій залі ЧНУ ім. Петра Могили відбудеться показ франкомовного кіно для студентів навчальних закладів в рамках відзначення Року французької мови в Україні. Захід реалізується за підтримки управління молодіжної політики спільно з Alliance Française Odessa / Альянс …

квітня
17
Засідання Економічного клубу

Студенти І-ІІ курсів продовжують досліджувати економіку крізь призму актуальних питань сучасності. Саме тому 17 квітня о 15:30 в ауд.10-306 пройде чергове дискусійне засідання Економічного Клубу! Будуть розглянуті такі теми: Дилема моделей поведінки раціонального споживача в супермаркеті та інтернет-магазині. Рівновага інформації …