Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій


 

Безперечно, що АВТОМАТИЗАЦІЯ та впровадження КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ є головними засобами, завдяки яким забезпечується прибутковість виробництв, послуг та бізнесу. У зв’язку з цим, за світовими прогнозами, сучасні виробництва у найближчі 30-40 років неминуче перетворюватимуться на автоматизовані, роботизованні, комп’ютеризовані системи, що здатні до гнучкої перебудови. Безумовно, що це висуває нові вимоги до фаху їх працівників. Освітня програма спеціальності 151 «Автоматизація та компютерно-інтегровані технології» забезпечує, умови для набуття знань та навичок з автоматизації, роботизації, електроніки мікропроцесорної техніки та інструментів програмування, що обумовить перевагу її випускникам. Тісна співпраця з промисловими підприємствами Миколаївщини, а також впровадження колективних наукових викладацько-студентських проектів утворює атмосферу творчого і вмотивованого вивчення необхідного набору фундаментальних, фахових та гуманітарних дисциплін.

Такий інноваційний підхід, що впроваджується випусковою кафедрою АКІТ дозволяє викладати сучасні технології створення та експлуатації автоматизованих систем, розглядати впровадження комп’ютерно-інтегрованого управління на реальних прикладах, а також проходити практичну підготовку, виконуючи реальні проекти. Високий рівень у тому числі дослідницької  складової підготовки забезпечується науковою школою з розробки сучасних автоматизованих інформаційно-вимірювальних приладів на чолі з професором, доктором технічних наук Труновим О.М., розвиненою міжнародною співпрацею в науковій та освітній сферах, творчою атмосферою, що створено на кафедрі доцентом В. І. Кубовим, старшим викладачем О.Є. Бєліковим О.Є., Н.І Сіделевим, студентами старших курсів Павлом Ткаченко, Максимом Скороїдом, Віталієм Пулашкіним,  Андрієм Кравцовим, наявністю спеціалізованих лабораторій. Фахівці, залучені до професійної підготовки, пройшли стажування у провідних європейських та українських університетах, мають міжнародний досвід освітньої і наукової діяльності.

Навчання здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

Бакалавр – 4 роки.

Магістр – 2 роки.

  Студенти здобувають знання:

 • з фундаментальних інженерних наук – математика, фізика, гідрогазодинаміка, теплотехніка, комп’ютерні технології та програмування, моделювання процесів за допомогою ЕОМ;
 • з професійно-орієнтованих наук – теорія автоматичного керування, метрологія, технологічні вимірювання та прилади, технічні засоби автоматизації, архітектура комп’ютерних систем та мереж, електротехніка та електроніка, мікросхемотехніка та мікропроцесори;
 • з наук, пов’язаних з автоматизацією технологічних процесів – проектування систем автоматизації, автоматизовані системи керування технологічними процесами;
 • із сучасних методів побудови систем автоматизації – комп’ютерно-інтегровані технології, програмування систем реального часу, WEB-дизайн та комп’ютерна графіка.

У результаті підготовки студенти також навчаються:

 • аналізувати чинні системи керування технологічними процесами, комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва, розробляти заходи щодо їх удосконалення, проводити ідентифікацію об’єктів автоматизації;
 • проводити розрахунки автоматичних систем регулювання;
 • моделювати автоматизовані технологічні процеси, системи керування;
 • обгрунтовано вибирати апаратні засоби автоматичних та автоматизованих систем керування технологічними процесами;
 • розробляти алгоритми та програмне забезпечення отримання та обробки первинної інформації та прийняття керуючих рішень;
 • використовувати сучасні методи побудови комп’ютерно-інтегрованих систем;
 • оформлювати технічну документацію на систему автоматизації, згідно з вимогами Державних стандартів України;
 • формулювати задачу оптимального керування технологічним процесом або виробництвом, вибирати критерії оптимізації.

Перспективи для студентів:

Після завершення підготовки наші випускники вміють досліджувати технологічні процеси, визначати ділянки виробництва, які потребують автоматизації та використання обчислювальної техніки, розробляти моделі і алгоритми управління технологічними комплексами, проектувати комп’ютерні системи управління та програмувати їх.

Фахівці з вищою освітою можуть працювати за такими напрямами:

 • Розробка й супровід засобів автоматизації й автоматичних систем управління для різних об’єктів;
 • Програмування систем управління процесами;
 • Розробка, комплектація й монтаж локальних комп’ютерних мереж;
 • Системне й прикладне програмування для інженерних та економічних завдань в ОС Microsoft Windows;
 • Проектування, створення і експлуатація баз даних в архітектурі «клієнт-сервер» для використання в корпоративних мережах і мережах Internet;
 • Web-дизайн і розробка програм для глобальної мережі Internet;

Під час навчання студенти мають змогу проходити практику на підприємствах Миколаєва (Нібулон, Зоря-Машпроект, ТОВ Сандора, Лакталис тощо) та в організаціях, пов’язаних з комп’ютерним, інженерним, медичним та іншим обладнанням.

Майбутні професії:

 • Керівник малого підприємства
 • Розробник комп’ютерних програм
 • Керівник підозділу комп’ютерних послуг
 • Інженер із впровадження нової техніки та технологій
 • Інженер з організації керування виробництвом
 • Адміністратор баз даних

Сертифікати ЗНО:

 • Українська мова та література
 • Математика
 • Фізика або англійська мова (або хімія)

У нас всі досягають таких результатів та успіхів, не бійтесь, Ви це зможете!

Контактна інформація:
2-й корпус, каб. 2-303

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Викладач

Науковий ступінь, вчене звання

Посада

Контакти

Трунов Олександр Миколайович доктор технічних наук, професор завідувач ant@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-85
Google Scholar
Scopus
Кубов Володимир Ілліч кандидат фізико-математичних наук, доцент доцент kubov@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-85
Google Scholar
Прищепов Олег Федорович кандидат технічних наук, доцент доцент oleh.pryshchepov@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-85
Google Scholar
Сідєлєв Микола Іванович кандидат технічних наук, доцент доцент nikolay.sidelev@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-85
Google Scholar
Щесюк Олег Володимирович кандидат технічних наук, доцент доцент oleh.shchesyuk@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-85
Google Scholar
Бєліков Олександр Євгенович старший викладач oleksandr.byelikov@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-85
Приставко Леонід Олексійович завідувач лабораторією (0512) 46-40-14
Димитров Юрій Юрійович в.о. викладача yuriidymytrov@chmnu.edu.ua
Google Scholar
(0512) 76-92-85
Шенкевич Володимир Миколайович старший викладач, завідувач лабораторіями фізики vlnshenk@ukr.net
(0512) 76-92-85
Герасимова Аліна Євгеніївна  провідний фахівець kafedraavtomatizacii@gmail.com
(0512) 76-92-85

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Кафедри факультету

Події та оголошення


листопада
25
Запрошуємо на психологічну трансформаційну гру «Подорож до щастя»

Навчально-науковий центр соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню запрошує викладачів та усіх співробітників ЧНУ імені Петра Могили на психологічну трансформаційну гру “Подорож до щастя”. Гра відбудеться  25 листопада 2020 року о 12:30  в аудиторії 10-109.

листопада
12
Міжнародний воркшоп ICT&ES-2020 у ЧНУ імені Петра Могили

12 листопада в ЧНУ імені Петра Могили відбудеться 2-й міжнародний воркшоп Information-Communication Technologies & Embedded Systems (ICT&ES-2020) з питань інформаційно-комунікаційних технологій та вбудованих систем. Захід проводиться Факультетом комп’ютерних наук ЧНУ імені Петра Могили. Мета ICT&ES – створити платформу для публікації …

листопада
11
Запрошуємо на відкриту лекцію від IT компанії FluidWeb Team

11 листопада 2020 року о 14,00 відбудеться відкрита  лекція від IT компанії FluidWeb Team. Компанія FluidWeb Team запрошує студентів факультету комп’ютерних наук ЧНУ ім. Петра Могили на онлайн лекцію на тему: «Кар’єра IT спеціаліста. Актуальні  технології та тренди в  IT». Приєднатися …