Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій


Контактна інформація:
2-й корпус, каб. 2-303
тел.(0512) 76-92-85
kafedraavtomatizacii@gmail.com

Наші сторінки в соціальних мережах:

Напрям “Автоматизація і комп’ютерно–інтегровані технології” орієнтований на автоматизовані системи керування технологічними процесами виробництв різних галузей промисловості та високі сучасні технології, здійснення котрих неможливе без інтеграції комп’ютерних технологій як на стадії проектування, так і на стадії експлуатації.

Сучасним підприємствам в даний час потрібні фахівці, що глибоко володіють не лише мовами програмування, але і відмінно розуміють принципи побудови обчислювальної техніки і мереж, що вміють налагоджувати системи управління устаткуванням та підприємством в цілому. Великий попит мають фахівці, що володіють досвідом проектування, монтажу та відлагоджування мікропроцесорних систем, без якої сьогодні не працює жоден електронний пристрій, жоден прилад та виробництво.

Навчання здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

Бакалавр – 4 роки
Магістр – 2 роки
PhD – 4 роки

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ


Студенти здобувають знання:

 • з фундаментальних інженерних наук – математика, фізика, гідрогазодинаміка, теплотехніка, комп’ютерні технології та програмування, моделювання процесів за допомогою ЕОМ;
 • з професійно-орієнтованих наук – теорія автоматичного керування, метрологія, технологічні вимірювання та прилади, технічні засоби автоматизації, архітектура комп’ютерних систем та мереж;
 • з наук, пов’язаних з автоматизацією технологічних процесів – проектування систем автоматизації, автоматизовані системи керування технологічними процесами;
 • з сучасних методів побудови систем автоматизації – комп’ютерно-інтегровані технології, програмування систем реального часу, 3D-моделювання та комп’ютерна графіка.

В результаті підготовки студенти також навчаються:

 • аналізувати існуючі системи керування технологічними процесами, комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва, розробляти заходи щодо їх удосконалення, проводити ідентифікацію об’єктів автоматизації;
 • проводити розрахунки автоматичних систем регулювання;
 • моделювати автоматизовані технологічні процеси, системи керування;
 • обгрунтовано вибирати апаратні засоби автоматичних та автоматизованих систем керування технологічними процесами;
 • розробляти алгоритми та програмне забезпечення отримання та обробки первинної інформації та прийняття керуючих рішень;
 • використовувати сучасні методи побудови комп’ютерно-інтегрованих систем;
 • оформляти технічну документацію на систему автоматизації, згідно вимог Державних стандартів України;
 • формулювати задачу оптимального керування технологічним процесом або виробництвом, вибирати критерії оптимізації.
 • Проектувати вузли та системи автоматизованих ліній, маніпуляторів, дронів, тощо.

Сфери технічної діяльності випускників магістеріуму кафедри «АКІТ»:

 • автоматизование проектування;
 • електроніка та телекомунікації;
 • нетрадиційні та відновлювальні види енергії;
 • інженерія та технічне консультування;
 • технічне випробування та дослідження;
 • наукові дослідження та розробки;
 • викладання у вищій школі.

ПАРТНЕРИ КАФЕДРИ АКІТ

Регіональне та міжнародне співробітництво кафедри «АКІТ» є пріорітетним. Кафедра, факультет комп’ютерних наук та університет сприяють  участі студентів у виробничих практиках, наукових проектах та міжнародних програмах обміну, запрошують експертів та іноземних викладачів, співпрацюють як з закордонними організаціями так і основними представниками бізнесу та державних підприємств, укладають договори та репрезентують міжнародні програми. Щорічно проходять літні мовні стажування та практики у США та Німеччині. Щорічно кращі наукові студентські розробки займають високі місця у конкурсах стартапів всеукраїнського та міжнародного рівня, переможці отримують незалежне фінансуваня для впровадженя своїх розробок.

Після отримання диплому, випускники кафедри АКІТ мають змогу отримати високооплачуване робоче місце на автоматизованому виробництві, кількість яких щороку зростає.

Випускники кафедри «АКІТ» працюють на виробництвах: – агропромислового комплексу; – високотехнологічного машинобудування; – комп’ютерних та електронних компонентів; – електронного та оптичного устаткування; – вимірювального та дослідного обладнання; – медичного та терапевтичного устаткування; – космічних літальних апаратів; – побутових приладів та інше.

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

З перших курсів студенти кафедри АКІТ займаються науковою-дослідною роботою, приймають участь та перемагають у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

Студенти кафедри АКІТ є переможцями регіональних турів та фіналів всеукраїнських та міжнародних олімпіад, конкурсів стартапів.

На базі кафедри АКІТ функціонують наукові гуртки:

 1. Автоматизація та КІТ
 2. Моделювання в адронно-дроїдних світах

 

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

Умови навчання:

 • 7 навчальних корпусів;
 • 3 гуртожитки;
 • 2 спортивні зали та водна станція;
 • Їдальня та буфети;
 • Спеціалізовані лабораторії;
 • Галерея мистецтв;
 • Найбільша читальна зала області;
 • 14 комп’ютерних класів;
 • Зони відпочинку студ. містечка;
 • Вільний доступ до Wi-Fi.

Спортивні секції:

Академічне веслування, волейбол, баскетбол, футбол, бойові  мистецтва, настільний теніс, бадмінтон, важка та легка атлетика, плавання, художня гімнастика, шахи та інші (загалом більше 15).

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Студенти мають можливість виконувати лабораторні роботи з фахових предметів у дев’яти сучасно оснащених лабораторіях:

 • лабораторія метрології, матеріалознавства
 • лабораторія технології виробництва.
 • лабораторія основ термодинаміки, теплотехніки та гідро-газодинаміки
 • лабораторія електротехніки та електроніки
 • лабораторія автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
 • лабораторія 3D моделювання та адитивних технологій
 • науково-дослідна лабораторія приладів відновлювальної терапії
 • лабораторія механіки та молекулярної фізики
 • лабораторія електрики та магнетизму, коливань та хвиль, оптики і атомної фізики

Навчання здійснюється на спеціалізованих стендах, на котрих студенти можуть спостерігати й експериментально досліджувати хід роботи.

Навчання в комп’ютерних класах здійснюється на професійному ліцензійному програмному забезпеченні. В університеті є вільний доступ до мережі Internet та внутрішньої університетської мережі, в якій кожному студенту виділено власний аккаунт.

 

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Трунов Олександр Миколайович доктор технічних наук, професор професор  (0512) 76-92-85
(0512) 55-15-39
ant@chmnu.edu.ua
 Google Scholar
 Scopus
Сідєлєв Микола Іванович кандидат технічних наук, доцент т.в.о завідувача кафедри, доцент  (0512) 76-92-85
nikolay.sidelev@chmnu.edu.ua
 Google Scholar
 Scopus
Прищепов Олег Федорович кандидат технічних наук, доцент доцент  (0512) 76-92-85
oleh.pryshchepov@chmnu.edu.ua
 Google Scholar
 Scopus
Щесюк Олег Володимирович кандидат технічних наук, доцент доцент  (0512) 76-92-85
oleh.shchesyuk@chmnu.edu.ua
 Google Scholar
 Scopus
Бєліков Олександр Євгенович кандидат технічних наук старший викладач (0512) 76-92-85
oleksandr.byelikov@chmnu.edu.ua
 Google Scholar
 Scopus
Димитров Юрій Юрійович викладач (0512) 76-92-85
yuriidymytrov@chmnu.edu.ua
 Google Scholar
 Scopus
Скороїд Максим Юрійович викладач  (0512) 76-92-85
skoroyid.m@chmnu.edu.ua
Гекова
Тетяна Володимирівна
викладач  (0512) 76-92-85
Google Scholar
Приставко Леонід Олексійович завідувач лабораторією  (0512) 46-40-14
Шенкевич Володимир Миколайович старший викладач, завідувач лабораторіями фізики  (0512) 76-92-85
vlnshenk@ukr.net
Google Scholar
Антонюк Олена Олександрівна провідний фахівець  (0512) 76-92-85
kaf18akit@chmnu.edu.ua