Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій


«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Галузь знань:

Автоматизація та приладобудування

Напрям “Автоматизація і комп’ютерно–інтегровані технології” орієнтований на автоматизовані системи керування техно–логічними процесами виробництв різних галузей промисловості та високі сучасні технології, здійснення котрих неможливе без інтеграції комп’ютерних технологій як на ста–дії проектування, так і на стадії експлуатації.

Сучасним підприємствам в даний час потрібні фахівці, що глибоко володіють не лише мовами програмування, але і відмінно розуміють принципи побудови обчислювальної техніки і мереж, що вміють налагоджувати системи управління устаткуванням та підприємством в цілому. Великий попит мають фахівці, що володіють досвідом проектування, монтажу та відлагоджування мікропроцесорних систем, без якої сьогодні не працює жоден електронний пристрій, жоден прилад та виробництво. Саме цьому Вас будуть навчати висококваліфіковані викладачі.

Ми прагнемо готувати грамотних і всебічно розвинених фахівців, перед якими за рахунок знань мов відкривається світ.

Навчання здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

Бакалавр – 4 роки

Магістр – 6 років

  Буклет._Автоматизація_1

Буклет._Автоматизація_2

Студенти здобувають знання:

 • з фундаментальних інженерних наук – математика, фізика, гідрогазодинаміка, теплотехніка, комп’ютерні технології та програмування, моделювання процесів за допомогою ЕОМ;
 • з професійно-орієнтованих наук – теорія автоматичного керування, метрологія, технологічні вимірювання та прилади, технічні засоби автоматизації, архітектура комп’ютерних систем та мереж;
 • з наук, пов’язаних з автоматизацією технологічних процесів – проектування систем автоматизації, автоматизовані системи керування технологічними процесами;
 • з сучасних методів побудови систем автоматизації – комп’ютерно-інтегровані технології, програмування систем реального часу, WEB – дизайн та комп’ютерна графіка.

В результаті підготовки студенти також навчаються:

 • аналізувати існуючі системи керування технологічними процесами, комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва, розробляти заходи щодо їх удосконалення, проводити ідентифікацію об’єктів автоматизації;
 • проводити розрахунки автоматичних систем регулювання;
 • моделювати автоматизовані технологічні процеси, системи керування;
 • обгрунтовано вибирати апаратні засоби автоматичних та автоматизованих систем керування технологічними процесами;
 • розробляти алгоритми та програмне забезпечення отримання та обробки первинної інформації та прийняття керуючих рішень;
 • використовувати сучасні методи побудови комп’ютерно-інтегрованих систем;
 • оформляти технічну документацію на систему автоматизації, згідно вимог Державних стандартів України;
 • формулювати задачу оптимального керування технологічним процесом або виробництвом, вибирати критерії оптимізації.

Перспективи для студентів

Після завершення підготовки наші випускники вміють досліджувати технологічні процеси, визначати ділянки виробництва, які потребують автоматизації та використання обчислювальної техніки, розробляти моделі і алгоритми управління технологічними комплексами, проектувати комп’ютерні системи управління та програмувати їх.

Фахівці з вищою освітою можуть працювати за такими напрямами:

• Розробка і супровід засобів автоматизації і автоматичних систем управління для різних об’єктів

• Програмування систем управління процесами

• Розробка, комплектація і монтаж локальних комп’ютерних мереж

• Системне і прикладне програмування для інженерних і економічних завдань в ОС Microsoft Windows

• Проектування, створення і експлуатація баз даних в архітектурі «клієнт-сервер» для використання в корпоративних мережах і мережах Internet

• Web-дизайн і розробка програм для глобальної мережі Internet

Під час навчання студенти мають змогу проходити практику на підприємствах Миколаєва (Нібулон, Зоря-Машпроект, ТОВ Сандора, Лакталис тощо) та в організаціях, пов’язаних із комп’ютерним, інженерним, медичним та іншим обладнанням.

Майбутні професії:

 • Керівник малого підприємства
 • Розробник комп’ютерних програм
 • Керівник підозділу комп’ютерних послуг
 • Інженер із впровадження нової техніки та технологій
 • Інженер з організації керування виробництвом
 • Адміністратор баз даних

Сертифікати ЗНО:

 • Українська мова та література
 • Математика
 • Фізика або англійська мова (або хімія)

Контактна інформація:
Кафедра розташована: 4-й корпус, кімн. 4–303
Телефон: (0512) 46-40-14

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Викладач

Науковий ступінь, вчене звання

Посада

Контакти

Трунов Олександр Миколайович

доктор технічних наук, доцент

завідувач

ant@chmnu.edu.ua
(0512) 55-15-39
Google Scholar

Кубов Володимир Ілліч

кандидат фізико-математичних наук, доцент

доцент

kubov@chmnu.edu.ua
(0512) 46-40-14
Google Scholar

Прищепов Олег Федорович

кандидат технічних наук, доцент

доцент

oleh.pryshchepov
@chmnu.edu.ua
(0512) 46-40-14
Google Scholar

Сідєлєв Микола Іванович

кандидат технічних наук, доцент

доцент

nikolay.sidelev
@chmnu.edu.ua
(0512) 46-40-14
Google Scholar

Щесюк Олег Володимирович

кандидат технічних наук, доцент

доцент

oleh.shchesyuk
@chmnu.edu.ua
(0512) 46-40-14
Google Scholar

Жук Ірина Юріївна

старший викладач

iryna.zhuk@chmnu.edu.ua
(0512) 46-40-14

Саченко Павло Петрович

старший викладач

paul.sachenko@ chmnu.edu.ua
(0512) 46-40-14

Яремчук Ольга Миколаївна

старший викладач

olha.yaremchuk
@chmnu.edu.ua
(0512) 46-40-14
(0512) 76-55-54

Бєліков Олександр Євгенович

викладач

oleksandr.byelikov
@chmnu.edu.ua
(0512) 46-40-14

Приставко Леонід Олексійович

завідувач лабораторією

(0512) 46-40-14

Аулова Крістіна Сергіївна

провідний фахівець

(0512) 46-40-14

 

Кафедри факультету

Події та оголошення


червня
19
Літня серія вебінарів Web of Science!

Шановні колеги! У ЧНУ імені Петра Могили розпочинається літня серія вебінарів 2018 року про можливості платформі Web of Science та інших ресурсів компанії Clarivate Analytics для наукової діяльності, яка проходитиме 19-21 червня. Вебінари безкоштовні! Долучайтеся та вдосконалюйте свої навички! Для ознайомлення з розкладом вебінарів …

червня
7
Вітаємо з відкриттям Ольвійського Форуму!

Шановні колеги, гості, молоді науковці та вчені! 7 червня розпочинається традиційна конференція ЧНУ імені Петра Могили – Міжнародний «Ольвійський форум: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі». Ми щиро вітаємо вас з початком цієї визначної події та зичимо творчої наснаги, цікавих …