Юридична клініка «V E R I T A S»


Юридична клініка «Veritas» є структурним підрозділом юридичного факультету Чорноморського національного університету імені Петра Могили, як база для практичного навчання та проведення практики студентів спеціальності «Право» шляхом надання безоплатної правової допомоги та здійснення правопросвітньої діяльності.

Юридичну клініку утворено було 3 липня 2018 року відповідно до рішення Вченої ради. Її першою керівницею була завідувач кафедри історії та теорії держави і права, кандидат юридичних наук, доцент Лісна Іванна Стефанівна. Проте тоді режим роботи клініки істотно відрізнявся від сьогодення,  робота студентів не розглядалася як спосіб проходження практики. У 2021 році в історії Юридичної клініки «Veritas» відбулося переродження, керівником було призначено доцента кафедри конституційного та адміністративного права і процесу, кандидата юридичних наук Каплій Олену Володимирівну. Почався активний процес роботи, незважаючи на складний навчальний процес і зовнішні обставини.

30 липня 2021 року Вченою радою юридичного факультету та ректором Чорноморського національного університету ім. Петра Могили було затверджено Положення про юридичну клініку «Veritas» Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Зараз у клініці активно працює 37 клініцистів, керівниця та 3 викладачі-куратори.

Метою юридичної клініки є:  підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок студентів юридичних спеціальностей; забезпечення доступу представників соціально-вразливих та малозабезпечених груп суспільства до правової допомоги; формування правової культури громадян; підготовка та навчання студентів у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства права, справедливості і людської гідності; розширення співробітництва університету із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, державної влади і місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями, інститутами громадянського суспільства тощо.

Основні завдання юридичної клініки:

 • надання студентам юридичної клініки можливості набуття навичок практичної діяльності за фахом;
 • створення місць для проходження студентами юридичного факультету різних видів практик згідно навчального плану;
 • надання соціально-вразливим та малозабезпеченим верствам населення безоплатної правової допомоги у формах (в тому числі дистанційно): правової інформації, консультацій, підготовки правових та процесуально-правових документів, надання правової допомоги з представництва інтересів клієнта в органах державної влади, місцевого самоврядування, інших органах та організаціях, надання правової допомоги в суді;
 • проведення заходів з правової просвіти населення.

Правова просвіта юридичних клінік здійснюється у формах безпосередньої та дистанційної роботи з аудиторією.

Відповідно до мети та завдань юридичної клініки «Veritas», для її повного та ефективного функціонування юридична клініка, юридичний факультет та Університет, у межах своїх повноважень організовує й забезпечує:

 • проведення теоретичних та практичних інтерактивних занять (практичне право / street law) в процесі діяльності юридичної клініки;
 • надання правової інформації чи контактів правової допомоги;
 • надання правової консультації;
 • підготовка та складання правових несудових документів;
 • підготовка та складання процесуально-правових документів;
 • надання безоплатної правової допомоги з питань захисту прав і свобод людини та організацій з усіх галузей права, окрім кримінального та кримінально-процесуального права відповідно до чинного законодавства України;
 • співробітництво з іншими юридичними клініками закладів вищої освіти України та за межами держави;
 • співпрацю з представниками державних і недержавних органів та організацій (міжнародних) для реалізації завдань юридичної клініки;
 • участь у національних та міжнародних грантах у сферах розвитку та удосконалення освіти і науки, нормотворчої та законотворчої діяльності, місцевого самоврядування, соціальних програм та проектів щодо реалізації, захисту та відновлення порушених прав учасників бойових дій (АТО/ООС), внутрішньо переміщених осіб та інших соціально-вразливих верств населення;
 • підготовку й поширення публікацій для населення з актуальних правових питань;
 • проведення семінарів, круглих столів, шкіл та форумів права, інших заходів з актуальних правових питань;
 • проведення роботи із систематизації й аналізу практики правоохоронних органів і судів України, практики Європейського суду з прав людини та інших міжнародних організацій.

Юридична клініка надає правову допомогу з питань: захисту конституційних прав і свобод громадян та організацій, військового права, міграційного права, медичного права, сімейного права, договірного права, трудового права та права соціального забезпечення, спадкового права, будівельного права (право нерухомості), прав споживачів, протидії булінгу, насильству та дискримінації та міграційного права.

Категорія осіб яким надається консультація:

 • внутрішньо переміщені особи;
 • ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
 • особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • члени сімей загиблих учасників АТО/ООС;
 • особи з інвалідністю;
 • особи похилого віку;
 • неповні та багатодітні сім’ї, безробітні, підлітки й молодь;
 • діти, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту;
 • особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі;
 • маломобільні групи населення.

Юридична клініка зобов’язується: ознайомити клієнта з особливостями надання правової допомоги, інформувати його про години роботи клініки; надати клієнту інформацію про прийняття його звернення до розгляду чи відмову у такому прийнятті забезпечити можливість клієнтам подати керівнику юридичної клініки свій відгук про якість наданої йому правової допомоги; забезпечити належні та безпечні умови праці. План правопросвітницьких заходів на 1-ий семестр 2023-2024 н.р. юридичної клініки “Veritas”

Положення про юридичну клініку “Veritas” Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Положення про юридичну клініку “Veritas” Чорноморського національного університету імені Петра Могили Як нас знайти? Електронна скринька: ur.klinika.veritas@gmail.com Facebook Instagram Telegram

Консультації

Представники юридичної клініки «Veritas» ЧНУ імені Петра Могили провели юридичну консультацію особи з інвалідністю Представники юридичної клініки «Veritas» провели юридичну консультацію зі сфери дії трудового права

Події

Клініцисти юридичної клініки «Veritas» відвідали вебінар присвячений «Міжнародному дню прав людини»
Стажисти юридичної клініки «Veritas» відвідали тренинг «Порядок та умови компенсації за пошкоджені та знищенні обʼєкти нерухомого майна. Юридичні аспекти»
Клініцисти юридичної клініки «Veritas» відвідали вебінар на тему: «Протидія онлайн-шахрайствам та кібергігієна» в рамках Всесвітнього тижня медіа- та інформаційної грамотності
Студенти-магістри юридичного факультету зустрілись з начальником юридичного відділу Південного регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, регіональним координатором взаємодії з громадськістю
Студенти юридичного факультету відвідали кінотренінг на тему: «Медіація – сучасний спосіб вирішення конфліктів»
На базі ЮК “Veritas” провели вебінар на тему “Освітні права студентів”
Запрошуємо долучитися до вебінару на тему «Освітні права студента» від юридичної клініки «Veritas»
Вітаємо студентів ЧНУ імені Петра Могили з призначенням академічної стипендії Верховної Ради України на 2023 – 2024 навчальний рік
Вітаємо клініцистку Марію Самойленко з другим місцем у конкурсі «Найкращий клініцист 2022-2023 навчального року»
Клініцисти відвідали вебінар «Запобігання та протидія явищу безгромадянства»
Вебінар на тему: «Інтелектуальна власність та як її захистити” для клініцистів ЮК “Veritas”
На базі ЮК “Veritas” провели вебінар “Відновне правосуддя для неповнолітніх, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення
Клініцисти юридичної клініки «Veritas» та студенти юридичного факультету ЧНУ імені Петра Могили відвідали вебінар «Як протидіяти дискримінації та гендерно зумовленому насильству?»
Студенти та викладачі юридичного факультету ЧНУ імені Петра Могили взяли участь в онлайн-дискусії «Гендер і оплата праці»
Програма зі зміни соціальних норм щодо запобігання домашньому насильству в українських громадах: участь представників ЧНУ імені Петра Могили
Юридична клініка «Veritas» ЧНУ імені Петра Могили провела захід для студентів-юристів першого курсу «Правова допомога захисникам України та членам їх сімей в діяльності юридичної клініки»
Керівниця юридичної клініки «Veritas» Чорноморського національного університету імені Петра Могили Олена Каплій узяла участь у тренінгу “Адвокація: як залучати людей до творення змін”
Юридична клініка «Veritas» ЧНУ імені Петра Могили: порядок укладення та продовження договору оренди сільськогосподарських земель в умовах воєнного стану
Про круглий стіл щодо початку ІІ-го Всеукраїнського конкурсу наукових робіт здобувачів вищої освіти та молодих вчених
Студенти-магістри в межах виробничої практики магістерського рівня та учасники юридичної клініки «Veritas» долучилися до вебінару «Парламентський нагляд та контроль за дотриманням прав ВПО з боку Уповноваженого ВРУ з прав людини»
Членкиня юридичної клініки «Veritas» ЧНУ імені Петра Могили Аліна Журавська є учасницею першої юридичної онлайн-платформи з надання безкоштовної юридичної допомоги «Адвокат Народу»
Керівниця юридичної клініки «VERITAS» ЧНУ імені Петра Могили Олена Каплій узяла участь у з’їзді Асоціації юридичних клінік
Про вебінар «Юридичний маркетинг та юридичний бренд» для клініцистів юридичної клініки «Veritas» та студентів практикантів виробничої практики-1
Про виробничу практику студентів на базі Юридичної клініки для студентів-магістрів юридичного факультету ЧНУ імені Петра Могили в дистанційному форматі
Юридична клініка «Veritas» ЧНУ імені Петра Могили запрошує охочих відвідати онлайн-вебінар із теми «Юридичний маркетинг та юридичний бренд»
Про укладання Меморандуму між представником Уповноваженого Верховної ради України з прав людини в південних областях та Юридичною клінікою «Veritas» Чорноморського національного університету імені Петра Могили
Представники Юридичної клініки «Veritas» провели онлайн-конференцію для студентів-юристів «Soft skills у студентів-юристів. Навички важливі для роботодавців»
Вітаємо переможців національного етапу конкурсу “UP” у межах Міжнародного студентського стажування 2022, організованого Асоціацєю юридичних клінік України
Про участь Юридичної клініки «Veritas» юридичного факультету ЧНУ імені Петра Могили онлайн-конференції «Антикорупція у вищій освіті»