Реєстрація на ЄВІ / ЄФВВ


До уваги вступників на здобуття другого (магістерського) рівеня вищої освіти!

Реєстрація осіб, які бажають узяти участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра для проходження єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та/або єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, основний період розпочинається 08 травня і закінчується 31 травня 2023 року та додатковий період 12 липня і триватиме до 14 липня 2023 року.

Для реєстрації необхідно надіслати на електронну пошту приймальної комісії pk_pruyom@chmnu.edu.ua скановані копії (фотокопії):

  1. заповненої заява-анкета з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (Назва файлу – Ваше ПІБ_заява.);
  2. копію (фотокопії) документа, що посвідчує особу. (Назва файлу – Ваше ПІБ_паспорт).;
  3. копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП). (Назва файлу – Ваше ПІБ_ІНН). Якщо РНОКПП відсутній – документ, що підтверджує відмову від прийняття РНОКПП;
  4. копію довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, які завершують навчання в поточному році);
  5. копію документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);
  6. копію медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/0 (у разі необхідності створення особливих умов для проходження тестування);
  7. 1 фотокартка для документів.

У темі листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Приймальна комісія підтверджує факт отримання документів, надіславши відповідь на електронний лист.

Після реєстрації вступнику надсилаються скановані копії бланка екзаменаційного листка та реєстраційної картки. Вступник має перевірити інформацію, зазначену на сканованих копіях документів, та в разі виявлення помилок звернутися до приймальної комісії для з’ясування ситуації.

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру створюють інформаційну сторінку «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Наказ про пункти проведення тестування