Олена Петрівна Мітрясова


Доктор педагогічних наук, професор кафедри екології
Медичного інституту ЧНУ імені Петра Могили

Освіта

Закінчила з відзнакою хімічний факультет Одеського державного університету імені І. І. Мечникова (нині Одеський національний університет імені І. І. Мечникова) за фахом – органічна хімія. Кваліфікація – Хімік. Викладач.

Наукові ступені та звання

2000 р. – в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України (м. Київ) захистила кандидатську дисертацію з проблем екологічної освіти студентів; спеціальність – 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».

2009 р. – в Інституті педагогіки НАПН України (м. Київ) захистила докторську дисертацію з проблем інтегрованого навчання хімічних дисциплін студентів; спеціальність – 13.00.02 «Теорія та методика навчання (хімія)».

2003 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри ґрунтознавства та агрохімії.

2011 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри екології та природокористування.

Професійні навички

З 2018 р. – донині – професор кафедри екології Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

2010-2018 рр. – завідувач кафедри екології та природокористування Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

1993-2010 рр. – асистент, старший викладач, доцент, професор кафедри ґрунтознавства та агрохімії Миколаївського національного аграрного університету.

1990-1993 рр. – інженер-хімік відділу екології Науково-виробничого об’єднання «ТОР», м. Миколаїв.

Навчальні курси: Хімія з основами біогеохімії; Хімічна екологія; Педагогіка, психологія, методика викладання екології у вищій школі; Педагогіка вищої школи; Технології захисту навколишнього середовища; Геохімія навколишнього середовища; Біоорганічна хімія; Загальна екологія та основи сталого розвитку; Прісноводна екологія.

Підвищення кваліфікації та стажування

 • 2017 р. – кафедра неорганічної та аналітичної хімії, Саарландського університету, Німеччина;
 • 2017 р. – міжнародна літня школа Erasmus+ project «Instruments, Politics & the Best Practices of Environmental Protection in European Union», Київ;
 • 2017 р. – міжнародний семінар DAAD в Україні «Модуль – навчальна програма–подвійний диплом», Київ;
 • 2019 р. – навчальний курс і тренінг з підготовки експертів освітніх програм Національного агентства, Херсонський державний університет;
 • 2020 р. – Міжнародна літня школа «European Studies for Sustainable Development» (м. Київ, Національний університет харчових технологій);
 • 2020 р. – Міжнародний семінар «Інтегрований менеджмент відходів: Європейський досвід», Вінницький національний технічний університет;
 • Міжнародний науково-практичний семінар з декарбонізації та екомодернізації промисловості України і світу (24 вересня 2021 р., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна);
 • Міжнародна науково-практична конференція «європейська інтеграція вищої освіти в контексті Болонського процесу. Оцінювання якості: підходи та інструменти», Інститут вищої освіти НАПН України, м. Київ, 10 листопада 2021 р;
 • «Higher Education: Staff Mobility For Training», 16−22 May 2022, Palermo University, Italy;
 • «Sustainable development & climate change», 7 – 11 November, 2022, Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture of the Rzeszów University of Technology, Poland within the Visegrad Fund programme, (90 hours).

Наукові інтереси: Педагогіка вищої школи; методика викладання у вищій школі; Концептуальні підходи, зміст, методи, форми, інструменти екологічної, природничої та хімічної освіти; Інтегрований підхід до конструювання змісту навчання; Методологія та зміст освіти для сталого розвитку; Соціальні аспекти сталого (збалансованого) розвитку; Екологічний моніторинг водних об’єктів; екологічна безпека та менеджмент водних ресурсів; проблеми збалансованого природокористування.

Міжнародна наукова співпраця

 • International Project under the patronage by British Council «Internalization Higher Education» between Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv (PMBТNU) and University of the West of England (United Kingdom), 2016. Координатор.
 • International cooperation with Saarland University (Saarbrücken, Germany) under the patronage by DAAD. Conducting of the compatible research of the environmental assessment of the surface water resources, 2016/2017.
 • International Project 597938-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE «The Best European Practices for the „Water Security“ Platform to Achieve the Goals of Sustainable Development», 2018—2021. Координатор.
 • Visegrad and Ukraine Dialogues on Climate Change and Sustainable Development, Visegrad Fund– 22110149, 2021 – 2022. Координатор.
 • International Project 101081525−JM EUGD−ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH ЄС Еразмус+ Жана Моне_Кафедра «Європейські зелені виміри». Координатор.

Наукові публікації

 • Проф. Мітрясова О.П. має понад 350 наукових та методичних праць, зокрема 5 монографій, 6 авторських свідоцтв, 15 навчальних посібників із загальної, органічної хімії, хімічної екології, моніторингу довкілля; менеджменту водних ресурсів для студентів природничих спеціальностей.

Відзнаки

 • 2004 р. – грамота Миколаївського державного аграрного університету;
 • 2006 р. – диплом переможця Конкурсу екологічних інновацій, м. Миколаїв;
 • 2010 р. – наукове дослідження «Теорія і практика інтегрованого навчання» номінувалось на Державну премію України в галузі науки і техніки.
 • 2010 р. – грамота Миколаївської обласної ради;
 • 2012 р. – подяка Миколаївського міського голови;
 • 2013 р. – грамота Південного наукового центру НАН України і МОН України;
 • 2013 р. – грамота Миколаївської обласної державної адміністрації;
 • 2014 р. – грамота Південного наукового центру НАН України і МОН України;
 • 2015 р. – грамота Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України;
 • 2015 р. – подяка Секретаря Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;
 • 2017 р. – грамота Миколаївської обласної ради;
 • 2017 р. – подяка Директора Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради за багаторічну активну участь в щорічних Миколаївських міських екологічних читаннях «Збережемо для нащадків»;
 • 2019 р. – грамота Миколаївської обласної державної адміністрації;
 • 2019 р. – подяка Міністерства освіти і науки України;
 • 2020 р. – подяка Миколаївської міської ради.

Список основних публікацій

 • Mitryasova O. Environmental Footprint Enterprise as Indicator of Balance it’s Activity / Olena Mitryasova, Volodymyr Pohrebennyk, Anna Kochanek, Oksana Stepanova // Conference Proceedings [“17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017”], (Albena, Bulgaria, 29 June — 5 July 2017). — ISSUE 51. — Ecology, Economics, Education and Legislation. –– Volume 17. — Ecology and Environmental Protection. — P. 371—378.
 • Mitryasova O. Integrated Environmental Assessment of the Surface Waters Pollution: Regional Aspect / Olena Mitryasova, Volodymyr Pohrebennyk // Conference Proceedings [“17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017”], (Vienna, Austria, 27 November — 29 November 2017). — ISSUE 33. — Vol. 17. — Hydrology and Water Resources. — P. 235—242.
 • Mitryasova O. The Status of the Small River as an Indicator of the Water Security of Natural Surface Water. / Olena Mitryasova, Volodymyr Pohrebennyk // Conference Proceedings [“17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017”], (Vienna, Austria, 27 November — 29 November 2017). — ISSUE 33. — Vol. 17. — Hydrology and Water Resources. — P. 391—398.
 • Mitryasova О. Hydrochemical Aspects of Surface Water Quality Assessment / Оlena Mitryasova, Volodymyr Pohrebennyk,  Piotr Kardasz // Conference proceedings [18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018], (Albena, Bulgaria. 30 June — 9 July 2018). — Issue 5.2. — Vol. 18. − Ecology and Environmental Protection.  Ecology, Economics, Education and Legislation. — P. 513−520.
 • Мітрясова О. П. Органічна хімія: Навч. посібник / О. П. Мітрясова. — 3-е видан. — К. : Видавничий дім «Кондор», 2018—412 с.
 • Mitryasova O. Comparative analysis of the surface water environmental status / Оlena Mitryasova, Volodymyr Pohrebennyk, Anna Kochanek // Conference proceedings [19th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019], (Albena, Bulgaria. 30 June – 6 July 2019). – Issue 6.1. – Vol. 19. – Nano, Bio and Green-Technologes. – P. 101−108.
 • Mitryasova O., Pohrebennyk V., Staddon C. (2020) The Political Ecology of Shale Gas Exploitation in Ukraine. In: Buono R., López Gunn E., McKay J., Staddon C. (eds) Regulating Water Security in Unconventional Oil and Gas. Water Security in a New World. Springer International Publishing AG 2020, Cham. – P. 197−217.
 • Petrichenko S, Yushchishina A., Mitryasova O., Pohrebennyk V. Modernization of the water treatment process from hеavy metals // Water Supply and Wastewater Disposal: Monografie – Politechnika Lubelska, 2020 – P. 211–220.
 • Petrov O., Petrichenko S., Yushchishina A., Mitryasova O., Pohrebennyk V. Electrospark Method in Galvanic Wastewater Treatment for Heavy Metal Removal. Applied Sciences, Special Issue «Determination and Extraction of Heavy Metals from Wastewater and Other Complex Matrices»,  2020, 10(15), 5148;
 • Mitryasova O. Laboratory Practicum on Bioorganic Chemistry: teaching textbook / Оlena Mitrysova. – Кyiv : «Condor», 2020.– 124 p.
 • Мітрясова О. Екологічний інтегрований менеджмент водних ресурсів у європейських країнах: навчальний посібник / Олена Мітрясова, Віктор Смирнов, Євген Безсонов / за ред. проф. Олени Мітрясової, ˗  Миколаїв: ЧНУ імені Петра Могили, 2020. – 288 с.
 • Mitryasova Olena, Koszelnik Piotr , Gruca-Rokosz Renata, Smyrnov Victor, Smyrnova Svitlana, Kida Małgorzata, Ziembowicz Sabina, Bezsonov Yevhen, Mats Andrii. 2021. Environmental and Geochemical Parameters of Bottom-Sediment from the Southern Bug Estuary, Journal of Ecological Engineering, 2021, 22(2), 244–255.
 • Mitryasova Olena, Pohrebennyk Volodymyr, Salamon Ivan, Oleksiuk Alina, Mats Andrii. 2021. Temporal Patterns of Quality Surface Water Changes, Journal of Ecological Engineering, 2021, 22(4), 283–295.
 • Water Security, Issue 2: Monograph. – Edited by Olena Mitryasova & Chad Staddon.  – Mykolaiv: PMBSNU – Bristol: UWE, 2021. –  444 р.
 • Мітрясова О.П. Визначення залежності між кліматичними чинниками і захворюваністю на Сovid-19 / О.П. Мітрясова, А.С.Приходько // Екологічна безпека та природокористування, 2021. – № 2 (38). – С. 94–103.
 • Climate Change & Sustainable Development: New Challenges of the Century: Monograph / Editors: prof. Olena Mitryasova & prof. Piotr Koszelnik. – Mykolaiv: PMBSNU – Rzeszow: RzUT, 2021. – 492 p. ISBN 978-617-7421-80-0
 • Mitryasova O., Pohrebennyk V., Shybanova A., Nosyk A. Prognosis models of surface water status // Water Supply and Wastewater Disposal: Monografie – Politechnika Lubelska, 2022. – P. 194–208.
 • Malyushevskaya Antonina, Koszelnik Piotr, Yushchishina Anna,
 • Mitryasova Olena, Gruca-Rokosz Renata. 2022. Green Approach to Intensify the Extraction Processes of Substances from Plant Materials, Journal of Ecological Engineering, 2022, 23(7), 197–204.
 • Climate Change & Sustainable Development: New Challenges of the Century: Textbook / edited by prof. Olena Mitryasova. – Mykolaiv: PMBSNU, 2022. – 252 p.