Укладено угоду про співпрацю між ЧНУ імені Петра Могили та Гуманістично-Природничим університетом ім. Яна Длугоша


7 жовтня 2021 року відбулась офіційна зустріч представників ЧНУ імені Петра Могили (д.і.н., проф., завідувачки кафедри соціології та політології Ольги Морозової та к.і.н., доц. кафедри історії Ольги Гайдай) з проректором із наукової та міжнародної роботи Гуманістично-Природничого університету ім. Яна Длугоша професором Янушем Капусняком (Janusz Kapuśniak). На зустрічі була підписана Угода про співпрацю між Чорноморським національним університетом імені Петра Могили та Гуманістично-Природничим університетом ім. Яна Длугоша в Ченстохові.

Підписаний договір є результатом багаторічної співпраці науковців обох інституцій. В умові йдеться про можливості міжнародного обміну та паралельного навчання в вищих навчальних закладах, а також отримання другого диплому за окремими напрямами (йдеться про спеціальності «Національна безпека», «Політологія»,  «Історія»,  «Медицина», «Фармація» тощо); створення спільної науково-методичної ради з питань узгодження та стандартизації навчальних планів і навчальних програм з метою отримання очікуваних результатів навчання, на підставі яких студенти зможуть отримати другий диплом; проведення спільних досліджень в межах наукових програм і грантів, організацію спільних конференцій і наукових семінарів, видання спільних статей та наукових і методичних монографій.

Угода фіксує також можливість навчання студентів в рамках міжнародного обміну або за подвійною програмою відповідно до чинного законодавства Республіки Польща та України, за навчальними планами здобуття вищої освіти першого (бакалаврат), другого (магістратура) та третього (аспірантура) ступеня, обміну викладачами з метою проведення навчальних занять,  обмінювання досвідом, організації наукових стажувань та інших форм підвищення кваліфікації.

Сподіваємось, що даний меморандум сприятиме подальшій реалізації спільних ідей та ініціатив!