Оглобліна Мирослава Володимирівна


кандидат фармацевтичних наук, доцент,
завідувач кафедри фармації, фармакології, медичної, біоорганічної та біологічної хімії
Медичного інституту ЧНУ імені Петра Могили

ооо.jpg

 

Освіта

1996-1998 рр. – Стахановське медичне училище, м. Стаханов, Луганська області. Спеціальність «Фармація» (диплом з відзнакою), кваліфікація «фармацевт».

1998-2003 рр. – Національна фармацевтична академія, м. Харків. Спеціальність «Фармація», кваліфікація «провізор».

2003 р. – закінчила інтернатуру у ІПКСФ при НФаУ і отримала кваліфікацію «Провізор загального профілю».

 

Науковий ступінь і вчене звання

2006 р. – кандидат фармацевтичних наук (спеціальність: 14.03.05 – фармакологія). Тема дисертації «Пошук засобів профілактики ішемії головного мозку серед антиаксидантів в ряду похідних тіазолідину» захищена у спеціалізованій вченій раді при Національному фармацевтичному університеті.

2013 р. – отримала вчене звання доцента кафедри клінічної фармакології та фармакотерапії.

Професійна діяльність

Фармацевт з 1998 року, провізор за сумісництвом з 2003 по 2013 рік ЛОКВП «Фармація» м. Луганськ, Луганська обл. Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Організація та управління фармацією» (посвідчення №118 від 14.11.2018р.).

З 2013 р. позаштатний фахівець ДП «Державний експертний Центр МОЗ України» з питань фармаконагляду в Луганській області, а з 1 січня 2017 р. – в Миколаївській області.

З 2017 р. голова комісії з атестації провізорів та фармацевтів при Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Миколаївській області (наказ МОЗ України №2371  від 04.12.2019 р.).

Педагогічна діяльність

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти 3-4 рівня акредитації – 13 років, у тому числі в ДЗ «Луганський державний медичний університет» (2006-2016 рр.), Міжнародний класичний університет імені П. Орлика (2016-2019 рр.), з вересня 2019 р. і на тепер – Чорноморський національний університет імені Петра Могили.

Коло наукових інтересів. Пошук та вивчення лікарських засобів метаболічного типу дії за умов невідкладних станів, в основі патогенезу яких лежить гіпоксичний синдром.

Підвищення кваліфікації

2012 рік – Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ, м. Харків – цикл «Вища освіта та Болонський процес» (посвідчення №1 від 14.02.2012 р.).

2013 рік – ДЗ «Луганський державний медичний університет», м. Луганськ, ПАЦ «Організація і управління фармацією».

2016 рік – Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ, м. Харків – цикл «Професійна діяльність і особистість викладача ВНЗ» (посвідчення № 18 від 14.12.2016р.).

2018 рік – ДЗ «Луганський державний медичний університет», м. Рубіжне, ПАЦ «Організація і управління фармацією».

2019 рік – Люблінський медичний університет, м. Люблін, Польща «New and innovation teaching methods in pharmacy» (4 кредити EKTS сертифікат NR 06/03/2019 від 19.11.2019р.).

Публікації

Є автором (співавтором) більше ніж 70 друкованих робіт у тому числі 9 навчально-методичних робіт (з них 3 під грифом МОН та МОЗ України) та 2 патенти України на винахід.