Дисертації - ЧНУ iм. Петра Могили

Дисертації


Дисертації, що прийняті до захисту у спецрадах Університету

Дисертації, що прийняті до захисту у спеціалізованих вчених радах
ЧДУ імені Петра Могили

 

Спеціалізована вчена рада  К 38.053.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальностями 23.00.02 «Політичні інститути та процеси», 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних Руденя Д. М. (завантажити)

Дисертація Руденя Дениса Миколайовича «Лівий рух в політичній системі сучасної України», подана на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та проблеми (завантажити)

Відгук офіційного опонента доктора політичних наук, професора Польового М. А. на дисертацію Руденя Д. М. (завантажити)

 

Дисертація Барщевського Євгена Ігоровича «Еволюція АСЕАН в контексті глобалізаційних викликів ХХІ століття», подана на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку (завантажити)

 

 

Відгук офіційного опонента доктора політичних наук, професора Шергіна С. О. на дисертацію Барщевського Є. І. (завантажити)

 

Відгук офіційного опонента кандидата політичних наук, доцента Константинова В. Ю. на дисертацію Барщевського Є. І. (завантажити)

 

Дисертація Оврамця Михайла Анатолійовича «Чинники імміграції в політиці Європейського Союзу на початку ХХІ ст. (концептуальний та праксеологічний виміри)», подана на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку (завантажити)

 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних Оврамця М. А. (завантажити)

 

Відгук офіційного опонента доктора політичних наук, професора Дудко І. Д. на дисертацію Оврамця М. А. (завантажити)

 

Відгук офіційного опонента кандидата політичних наук, доцента Макар В. Ю. на дисертацію Оврамця М. А. (завантажити)

 

Дисертація Бєлєя Станіслава Ігоровича «Концепція «держави середньої сили» в сучасних міжнародних відносинах», подана на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку (завантажити)

 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних Бєлєя С. І. (завантажити)

 

Відгук офіційного опонента доктора політичних наук, професора Дудко І. Д. на дисертацію Бєлєя С. І. (завантажити)

 

Відгук офіційного опонента кандидата політичних наук, доцента Константинова В. Ю. на дисертацію Бєлєя С. І. (завантажити)

 

Дисертація Мурашкіної Мар’яни Зіновіївни «Взаємодія та суперництво Росії, США і Китаю в Центральній Азії», подана на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку (завантажити)

 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних Мурашкіної М. З. (завантажити)

 

Відгук офіційного опонента доктора політичних наук, професора Рижкова М. М. на дисертацію Мурашкіної М. З. (завантажити)

 

Відгук офіційного опонента кандидата політичних наук, доцента Стадніченко Р. В. на дисертацію Мурашкіної М. З. (завантажити)

 

Дисертація Орленко Марини Володимирівни «Інституціоналізація молодіжних громадських організацій у сучасному політичному процесі України», подана на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси (завантажити)

 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних Орленко М. В. (завантажити)

 

Відгук офіційного опонента доктора політичних наук, професора Семенченка Ф. Г. на дисертацію Орленко М. В. (завантажити)

 

Відгук офіційного опонента кандидата політичних наук, доцента Букорос Т. О. на дисертацію Орленко М. В. (завантажити)

 

Дисертація Холода Івана Юрійовича «Еволюція інтеграційних моделей у Східній Азії: порівняльний аналіз», подана на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку (завантажити)

 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних Холода І. Ю. (завантажити)

 

Відгук офіційного опонента доктора політичних наук, професора Шергіна С. О. на дисертацію Холода І. Ю. (завантажити)

 

Відгук офіційного опонента кандидата політичних наук, доцента Кана Д. С. на дисертацію Холода І. Ю. (завантажити)
Дисертація Голованя Олександра Олексійовича «Еволюція зовнішньої політики США на початку XXI століття», подана на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку (завантажити)

 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних Голованя О. О. (завантажити)

 

Дисертація Власова Володимира Геннадійовича «Політика з регулювання міжнародних зв’язків регіонів: західноєвропейський досвід», подана на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси (завантажити)

 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних Власова В. Г. (завантажити)

 

 Відгук офіційного опонента доктора політичних наук, професора Худолій А. О. на дисерт. роботу Голованя О. О. (завантажити)

 

Відгук офіційного опонента Осадчої О. на дисертаційну роботу Голованя О.О. (завантажити)

 

Відгук офіційного опонента Букорос Т.О. на дисертаційну роботу Власова В.Г. (завантажити)

 

Відгук офіційного опонента Лупул Т.Я. на дисертаційну роботу Власова В.Т. (завантажити)

 

Спеціалізована вчена рада Д 38.053.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук за спеціальностями 07.00.01 «Історія України» та 07.00.02 «Всесвітня історія»

Дисертація Литовченко Владлени Володимирівни «Роль ЮНЕСКО в охороні та збереженні культурної спадщини в Україні (1954-2010 рр.)», подана на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія (завантажити)

 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Литовченко В. В. (завантажити)

 

Відгук офіційного опонента доктора історичних наук, професора Тодорова І. Я. на дисертацію Литовченко В. В. (завантажити)

 

Відгук офіційного опонента кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника Катаргіної Т. І. на дисертацію Литовченко В. В. (завантажити)

 

Відгук офіційного опонента І.І. Кривошея на дисертацію Зелінського М.В.(завантажити)

 

Відгук офіційного опонента Романюка І. М. на дисертацію Шауренкової А. В.(завантажити)

 

Відгук офіційного опонента Трояна С. С. на дисертацію Зелінського М. В.(завантажити)

 

Дисертація Зелінського М.В. на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук(завантажити)

 

Дисертація Шауренко А.В. на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук(завантажити)

 

Відгук офіційного опонента О.П. Тригуба на дисертацію Шауренко А. В.

 

Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Зелінського М. В.(завантажити)

 

Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Шауренко А. В. (завантажити)

 

Спеціалізована вчена рада Д 38.053.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління»

 

Дисертація Ніколаєва Владислава Олександровича «Удосконалення механізмів державного управління інформаційно-аналітичною діяльністю», подана на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління (завантажити)

 

Дисертація Криштановича Мирослава Франковича «Модернізація механізмів державного управління в системі органів внутрішніх справ сучасної України», подана на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління Криштановича М. Ф. (завантажити)

 

Відгук офіційного опонента доктора наук з державного управління, професора Івашова Л.М. на дисертацію Криштановача М.Ф. (завантажити)

 

Відгук офіційного опонента доктора наук з державного управління, професора Парубчака І.О. на дисертацію Криштановача М.Ф. (завантажити)

 

Відгук офіційного опонента доктора наук з державного управління, професора Садкового В.П. на дисертацію Криштановача М.Ф. (завантажити)

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Ніколаєва В. О. (завантажити)

 

Відгук офіційного опонента доктора наук з державного управління, професора Лопушинського І. П. на дисертацію Ніколаєва В. О. (завантажити)

 

Відгук офіційного опонента кандидата наук з державного управління Соколова А. В. на дисертацію Ніколаєва В. О. (завантажити)

 

Спеціалізована вчена рада К 38.053.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальностями 10.01.04 «Література зарубіжних країн» та 10.01.06 «Теорія літератури»

 

Дисертація Лівіцької Оксани Вікторівни «Еволюція епітетної системи в поетичних текстах Т. С. Еліота», подана на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.04 – література зарубіжних країн (завантажити)

 

Відгук офіційного опонента доктора філологічних наук, професора Потніцевої Т. М. на дисертаційну роботу Лівіцької О. В. (завантажити)

 

Відгук офіційного опонента кандидата філологічних наук, доцента Статкевич Л. П. на дисертаційну роботу Лівіцької О. В. (завантажити)

 

Відгук Мазіна Д. М. на дисертацію Расевич Л. П.

 

Відгук офіційного опонента Мегели І. П. на дисертацію Расевич Л. П.Відгук офіційного опонента Михед Т. В. на дисертацію Шебуренкової Т. В..pdf

 

Дисертація Драпак Галини Борисівни «Ідентичність читача: від тексту до гіпертексту», подана на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури (завантажити)

 

Відгук офіційного опонента доктора філологічних наук, професора Татаренко А. Л. на дисертаційну роботу Драпак Г. Б. (завантажити)

 

Автореферат дисертації Фель О. Л. «Проблематика та поетика малої прози Жана Дютура» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (завантажити)

 

Дисертація Фель Олени Леонідівни «Проблематика та поетика малої прози Жана Дютура», подана на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.04 – література зарубіжних країн (завантажити)

 

Відгук офіційного опонента доктора філологічних наук, професора Аллахвердян Т. Н. на дисертаційну роботу Фель О. Л. (завантажити)

 

Відгук офіційного опонента кандидата філологічних наук Зани Л. Ю. на дисертаційну роботу Фель О. Л. (завантажити)

 

Автореферат дисертації Кумпан С. М. «Новелістика Івліна Во: поетика комічного» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (завантажити)

 

Дисертація Кумпан Світлани Михайлівни «Новелістика Івліна Во: поетика комічного», подана на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.04 – література зарубіжних країн (завантажити)

 

Відгук офіційного опонента доктора філологічних наук, професора Потніцевої Т. М. на дисертаційну роботу Кумпан С. М. (завантажити)

 

Відгук офіційного опонента кандидата філологічних наук, доцента Нагачевської О. О. на дисертаційну роботу Кумпан С. М. (завантажити)

 

Автореферат дисертації Работяги Г. І. «Поетика події у французькій драматургії 80-90 років ХХ ст. (на матеріалі п’єс Б.-М. Кольтеса і Ф. Міньяна)» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (завантажити)

 

Дисертація Работяги Ганни Ігорівни «Поетика події у французькій драматургії 80-90 років ХХ ст. (на матеріалі п’єс Б.-М. Кольтеса і Ф. Міньяна)», подана на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.04 – література зарубіжних країн (завантажити)

 

Відгук офіційного опонента доктора філологічних наук, доцента Драненко Г. Ф. на дисертаційну роботу Работяги Г. І. (завантажити)

 

Відгук офіційного опонента кандидата філологічних наук, доцента Баняс Н. Ю. на дисертаційну роботу Работяги Г. І. (завантажити)

 

Автореферат дисертації Романової С. В. «Художні стратегії конструювання постмодерністської ідентичності у романах Роси Монтеро» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (завантажити)

 

Дисертація Романової Світлани Володимирівни «Художні стратегії конструювання постмодерністської ідентичності у романах Роси Монтеро», подана на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.04 – література зарубіжних країн (завантажити)

 

Відгук офіційного опонента доктора філологічних наук, старшого наукового співробітника Рязанцевої Т. М. на дисертаційну роботу Романової С. В. (завантажити)

 

Відгук другого опонента кандидата філологічних наук, доцента Оржицького І. О. на дисертаційну роботу Романової С. В. (завантажити)

 

Автореферат дисертації Шапарєвої Н. О. «Художня концепція світу у трилогії Л.-Ф. Селіна «Із замку в замок», «Північ», «Рігодон»» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (завантажити)

 

Дисертація Шапарєвої Наталії Олегівни «Художня концепція світу у трилогії Л.-Ф. Селіна «Із замку в замок», «Північ», «Рігодон»», подана на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.04 – література зарубіжних країн (завантажити)

 

Відгук офіційного опонента доктора філологічних наук, професора Аллахвердян Т. М. на дисертаційну роботу Шапарєвої Н. О. (завантажити)

 

Відгук офіційного опонента кандидата філологічних наук, доцента Кушнір І. Б. на дисертаційну роботу Шапарєвої Н. О. (завантажити)

 

Автореферат дисертації Ісапчук Ю. В. «Дихотомія провінції та метрополії у прозі Інґеборґ Бахман» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (завантажити)

 

Автореферат дисертації Поліщук О. Л. «Альтернативна історія в новітньому літературному процесі» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (завантажити)

 

Автореферат дисертації Расевич Л. П. «Шерлок Холмс А. Конан Дойля як інтерпретація «міфу надлюдини» у форматі мідллітератури» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (завантажити)

 

Автореферат дисертації Шебуренкової Т. В. «Поетика національного міфу в романній творчості Пола Остера» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (завантажити)

 

Ісапчук Ю. В. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (завантажити)

 

Поліщук О. Л. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (завантажити)

 

Расевич Л. П. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (завантажити)

 

Шебуренкова Т. В. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук(завантажити)

 

Відгук Маценки С. П. на дисертацію Ісапчук Ю. В. (завантажити)

 

Відгук офіційного опонента Даниленко І. І. на дисертацію Поліщук О. Л. (завантажити)

 

Відгук офіційного опонента Гладир Я. С. на дисертацію Поліщук О. Л. (завантажити)

 

Відгук офіційного опонента Орлової М. О. на дисертацію Ісапчук Ю. В. (завантажити)

 

Відгук офіційного опонента Криницької Н. І. на дисертацію Шебуренкової Т. В. (завантажити)

Відгук Мазіна Д.М. на дисертацію Расевич Л.П. (завантажити)

 

Відгук офіційного опонента Мегели І.П на дисертацію Расевич Л.П. (завантажити)

 

Відгук офіційного опонента Михед Т.В. на дисертацію Шебуренкової Т.В. (завантажити)

 

Спеціалізована вчена рада Д 38.053.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» та 05.13.06 «Інформаційні технології»

 

Автореферат дисертації Горбаня Г. В. «Методи та об’єктно-орієнтована інформаційна технологія інтелектуального аналізу багатомірних даних» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (завантажити)

 

Дисертація Горбаня Гліба Валентиновича «Методи та об’єктно-орієнтована інформаційна технологія інтелектуального аналізу багатомірних даних», подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології (завантажити)

 

Відгук офіційного опонента доктора технічних наук, професора Шаховської Н. Б. на дисертаційну роботу Горбаня Г. В. (завантажити)

 

Відгук офіційного опонента доктора технічних наук, професора Філатова В. О. на дисертаційну роботу Горбаня Г. В. (завантажити)

 

Автореферат дисертації Крайника Я. М. «Дослідження та розроблення високоефективних частково паралельних LDPC декодерів на базі FPGA» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (завантажити)

 

Дисертація Крайника Ярослава Михайловича «Дослідження та розроблення високоефективних частково паралельних LDPC декодерів на базі FPGA», подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти (завантажити)

 

Відгук офіційного опонента доктора технічних наук, професора Опанасенка В. М. на дисертаційну роботу Крайника Я. М. (завантажити)

 

Відгук офіційного опонента доктора технічних наук, доцента Пауліна О. М. на дисертаційну роботу Крайника Я. М. (завантажити)

 

Події та оголошення


січня
3
Про нарахування стипендії

Шановні студенти! Стипендія, на другий триместр,  буде нараховуватись у відповідності до постанов Кабінету Міністрів України:

грудня
18
День Відкритих Дверей

18 грудня 2016 року о 10.00 відбудеться День Відкритих Дверей, в Чорноморському національному університеті ім. Петра Могили.