Свердлова Мзія Володимирівна


кандидат медичних наук,
старший викладач кафедри терапевтичних дисциплін

Освіта та професійний шлях

Народилася 13 листопада 1952 року в Грузії. Навчалася в 1960-1970роках ЗОСШ № 18,   Грузія,  м. Сухумі

1973 році вступила до Кримського державного медичного інституту за спеціалізацією «Лікувальна справа», закінчила в 1979 році.

Після закінчення інституту з серпня 1979року по червень 1980року проходила інтернатуру у спеціалізованих відділеннях Миколаївського обласного протитуберкульозного диспансеру.

В 1980 році присвоєно кваліфікацію лікаря-фтизіатра ІІІ категорії.

В 1983 році – ІІ категорія по фтизіатрії.

В 1989 році – І  категорію по фтизіатрії.

В 1994 році – вища категорія лікаря-фтизіатра.

З 1.09.1987року по 01.09.89рік навчалася в клінічній ординатурі Кримського ордена Трудового Червоного прапора медичному інституті. Закінчила повний курс за фахом «Фтизіатрія».

З 01.12.1989року по 30.11.1993рік навчалася в заочній аспірантурі при кафедрі туберкульозу Кримського медичного інституту.

29.11.1993року захистила кандидатську дисертацію по фтизіатрії уКиївському інституті фтизіатрії та пульмонології ім. Яновського на тему: «Порушення гомеостазу та його корекція у хворих на туберкульоз легень».

Рішенням спеціалізованої ученої ради від 29.11.1993р, протокол №40, присвоєно учену ступінь кандидата медичних наук. Видано диплом КН № 003995. Науковий керівник: зав. кафедри, доктор медичних наук, професорЗискін Л.Ю. 1930 р.н. Кримського державного медичного інституту

З 2000 року – керівник навчального процесу лікарів-інтернів у МОПТД.

У 2011році нагороджена Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України.

З 1996року по 12 серпня 2020рік– завідувач Диференціально – діагностичного відділення КНП «МФПРМЦ» МОР

З 01 вересня 2020 року по теперішній час працюю в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

В 2021 р прослухала курс підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті післядипломної освіти ЧНУ ім. Петра Могили. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК 232623471/0264-21, Педагогіка вищої школи в медичній сфері, видано 18.06.2021 реєстраційний № 264/21-2/8

Публікації в наукових фахових виданнях України, що включені до міжнародних наукометричних баз Scopus

Всього наукових публікацій шістнадцять.

Публікації за останні п’ять років:

  1. DOI: 10.26693/jmbs05.05.009 УДК 578.891: 616.36-002.2 ХРОНИЧЕСКИЙ ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ С: ЭВОЛЮЦИЯ НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ /Валецкий Н. И., Зак М. Ю., Чернышов О. В., Свердлова М. В., Поточняк В. С. // Український журнал медицини, біології та спорту – 2020 – Том 5, № 5 (27) С.9-16
  2. ВМЕШАТЕЛЬСТВО В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ СОМАТОФОРМНОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ./ Чернишов О. В, Зак М.Ю, Недєлєв О.І, Свердлова М.В.//International scientific and practical conference “Today’s problems in medicine, pharmacy and dentistry” : Conference proceedings, December 17-18, 2020. Arad: С.274-278
  3. НАДЛИШКОВА ВАГА ТА ОЖИРІННЯ:ЧИ Є ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З ХАРЧОВОЮ ПОВЕДІНКОЮ» Зак М.Ю., Кіро Л.С., Чернишов О.В., Свердлова М.В. Український журнал медицини, біології та спорту.- Т.6.- №1(29).-2021
  4. «МОГИЛЯНСЬКІ ЧИТАННЯ», ПНЕВМОЦИСТНА ПНЕВМОНІЯ: КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ У ПАЦІЄНТІВ З ВТОРИННИМИ ІМУНОДЕФІЦИТАМИ. Чеботарь М.Е., Свердлова М.В. – Ольвійський форум .-2021: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі: XV Міжнар. Наук. конф. 10-13 червня 2021р.- 59с. – Керівник студентської науково-дослідної роботи «Пневмоцистна пневмонія», студентка Чеботарь Марина, ІІІ курс.