Зак Максим Юрійович


Завідувач кафедри пропедевтичних та медико-профілактичних дисциплін,
доктор медичних наук, старший науковий співробітник

 

 

Освіта та професійний шлях

Максим Юрійович у 1995 р. закінчив лікувальний факультет Дніпропетровської державної медичної академії, з 1995 по 1997 роки проходив інтернатуру за фахом «Терапія» на базі Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечнікова. Після закінчення інтернатури 2 роки працював у практичній медицині –  лікарем-терапевтом на Придніпровській залізниці.

У 1999 р. після перемоги у конкурсі на 2 роки став клінічним ординатором кафедри госпітальної терапії №1 та професійної патології Дніпропетровської  державної медичної, яка є однією з найбільш авторитетних терапевтичних шкіл України.

Формування клінічного досвіду, перші кроки в науково-дослідній та викладацькій діяльності здійснювались під наставництвом відомих терапевтів – професора І.І. Крижанівської, професора С.С. Короленка, професора В.П. Гейченка.

Завдяки потужному клініко-діагностичному потенціалу лікарні ім. І.І. Мечнікова набув практичного та теоретичного  досвіду в лікуванні пацієнтів з серцево-судинною та ревматичною патологіями, хворобами органів травлення та респіраторної системи, алергічними захворюваннями. Під час навчанні в клінічній ординатурі була запланована кандидатська дисертація.

Після закінчення клінічної ординатури працював завідувачем відділення захворювань шлунка та дванадцятипалої  кишки ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» (2001 – 2003 р.р.), потім – старшим науковим співробітником (2003 – 2008 р.р.) та провідним науковим співробітником (2008 – 2013 роки) відділення.

З 2007 по 2011 роки – заступник директора ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» з міжнародного та міжвідомчого наукового співробітництва. У цей час під керівництвом директора Інституту, член-кореспондента НАМН України, професора Ю.О. Філіппова, відповідав за проведення фрагментів фундаментальних та прикладних наукових досліджень з проблем захворювань стравоходу, шлунка та підшлункової залози, патології гепатобіліарної системи та кишечнику.

У 2006 році був обраний вченим секретарем та членом Правління ГО «Українська гастроентерологічна Асоціація»; у 2010 та у 2014 роках двічі переобирався на посаду секретаря Асоціації.

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальностями «Терапія» та «Гастроентерологія».

 

Захист дисертацій та вчені звання

2005 р. – захистив кандидатську дисертацію «Особливості клінічних проявів, морфо-функціональних змін та лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки і хронічного гастриту у сполученні з артеріальною гіпертензією» за спеціальністю 14.01.36. – «Гастроентерологія» (науковий керівник – доктор медичних наук, професор О.В. Курята, завідувач кафедри внутрішніх хвороб №2 Дніпропетровської державної медичної академії).

2017 р. – захистив докторську дисертацію  «Хронічний гастрит у хворих на остеоартроз: клініко-прогностичні, морфо-функціональні та терапевтичні аспекти» за спеціальністю 14.01.02 – «Внутрішні хвороби» (науковий консультант – доктор медичних наук, професор Л.М. Пасієшвілі, завідувач кафедри загальної практики- сімейної медицини та внутрішніх хвороб Харківського національного медичного університету).

У 2009 р. отримав наукове звання старшого наукового співробітника за спеціальністю  «Гастроентерологія».

 

Міжнародна діяльність

У 2007 р. та у 2010 р. проходив стажування на базі кафедри пропедевтики  внутрішніх хворобі ім. В.Х. Василенко у Першому Московському Медичному Університеті ім. І.М. Сеченова.

Брав участь з усними доповідями на Слов’яно-Балтійському гастроентерологічному форумі – Санкт-Петербург, 2011 р. та Центрально-Азіатському гастроентерологічному тижні – Алма-Ати, 2010 р.;

Брав участь з доповідями у Європейському конгресі ревматологів – Лісабон 2003 р.; на Європейських гастроентерологічних тижнях: Лондон – 2008 р., Стокгольм -2009 р., Барселона – 2010 р., Відень – 2011 р., 2018 р., Берлін – 2012 р., Амстердам – 2014 р.

 

Наукова діяльність та публікації

Член редакційної колегії двох  наукових журналів: «Сучасна гастроентерологія» та «Актуальні питання клінічної та профілактичної медицини». Автор біля 70 наукових праць, серед яких 2 практичні підручники для лікарів, 5 Патентів України на корисну модель; методичних рекомендацій, затверджених МОЗ України та НАМН України.

Має публікації в наукових виданнях Польщі, Чехії, Естонії, Узбекистану.

Коло наукових інтересів: захворювання органів травлення, серця та судин, ревматологічна та ендокринна патологія.

 

Контакти:
Профіль у Google Академії
Електронна адреса: internist.mk@gmail.com

Події та оголошення


травня
23
Запрошуємо на “День факультету із Посвятою в економісти”

23 травня о 14.00 в актовій залі ЧНУ ім. Петра Могили відбудеться святкування Дня факультету економічних наук! Запрошуємо всіх охочих!

Вакансія в Міжнародному відділі ЧНУ ім. Петра Могили

УВАГА! Студентам (випускних курсів) та випускникам! Запрошуємо активних та цілеспрямованих на роботу у Міжнародний відділ ЧНУ ім. Петра Могили. Вакансія координатора міжнародних освітніх програм та грантової роботи. За детальною інформацією звертатися у міжнародний відділ (5-104). Графік роботи: повний робочий день. …

травня
18
Набір на навчання з підготовки педагогів-організаторів за програмою розвитку навичок “Proskills”

Шановні журналісти, з 18 по 28 травня в Одесі на базі літнього табору “Молода гвардія” проходить навчання з підготовки педагогів-організаторів за програмою розвитку навичок “Proskills”. Навчання відбувається за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA). Більше інформації можна прочитати тут.