Зак Максим Юрійович


доктор медичних наук, професор,
завідувач кафедри терапевтичних дисциплін
Чорноморського Національного університету імені Петра Могили

  

Освіта та професійний шлях

Зак Максим Юрійович у 1995 р. закінчив лікувальний факультет Дніпропетровської державної медичної академії, із 1995 по 1997 роки проходив інтернатуру за фахом «Терапія» на базі провідної в Україні багатопрофільної лікарні – Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І. І. Мечникова. Після закінчення інтернатури 2 роки працював у практичній медицині – лікарем-терапевтом на Придніпровській залізниці.

У 1999 р., після перемоги у конкурсі, на 2 роки став клінічним ординатором кафедри госпітальної терапії №1 та професійної патології Дніпропетровської  державної медичної академії, яка є однією з найбільш авторитетних терапевтичних шкіл України. Формування клінічного досвіду, перші кроки в науково-дослідній та викладацькій діяльності здійснювались під наставництвом відомих терапевтів: професора І. І. Крижанівської, професора С. С. Короленка, професора В. П. Гейченко, професора О. В. Куряти.

Завдяки потужному клініко-діагностичному потенціалу Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І. Мечникова, набув практичного та теоретичного  досвіду в лікуванні пацієнтів з серцево-судинною та ревматичною патологіями, хворобами органів травлення та респіраторної системи, алергічними захворюваннями. Під час навчання в клінічній ординатурі була запланована кандидатська дисертація.

Після закінчення клінічної ординатури працював завідувачем відділення захворювань шлунку та дванадцятипалої  кишки ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» (2001 – 2003 рр.), потім – старшим науковим співробітником (2003 – 2008 рр.) та провідним науковим співробітником (2008 – 2013 рр.) цього відділення.

Із 2007 по 2011 роки – заступник директора ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» із міжнародного та міжвідомчого наукового співробітництва. У цей час під керівництвом директора Інституту, член-кореспондента НАМН України, професора Ю. О. Філіппова відповідав за проведення фрагментів фундаментальних та прикладних наукових досліджень з проблем захворювань стравоходу, шлунку та підшлункової залози, патології гепатобіліарної системи та кишечника. Упроваджував надсучасні світові технології в наукову та клінічну діяльність Інституту. У цей період проводив організаційну діяльність із впровадження нових методів діагностики та лікування хвороб органів травлення в практичну охорону здоров’я, брав активну участь у проведенні конгресів та науково-практичних конференцій для лікарів-гастроентерологів, терапевтів, абдомінальних хірургів, сонологів, ендоскопістів.

У 2006 році був обраний вченим секретарем та членом Правління ГО «Українська гастроентерологічна Асоціація»; у 2010 та у 2014 роках двічі переобирався на посаду секретаря Асоціації.

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальностями «Терапія» та «Гастроентерологія».

Захист дисертацій та вчені звання

У 2005 році  захистив кандидатську дисертацію «Особливості клінічних проявів, морфофункціональних змін та лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки і хронічного гастриту у сполученні з артеріальною гіпертензією» за спеціальністю 14.01.36. – «Гастроентерологія» (науковий керівник – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішніх хвороб №2 Дніпропетровської державної медичної академії О. В. Курята).

У 2017 році захистив докторську дисертацію  «Хронічний гастрит у хворих на остеоартроз: клініко-прогностичні, морфофункціональні та терапевтичні аспекти» за спеціальністю 14.01.02 – «Внутрішні хвороби» (науковий консультант – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб Харківського національного медичного університету Л. М. Пасієшвілі).

У 2009 році отримав наукове звання старшого наукового співробітника за спеціальністю  «Гастроентерологія».

У 2020 році отримав атестат професора кафедри терапевтичних дисциплін Чорноморського Національного університету імені Петра Могили.

Міжнародна діяльність

У 2007 р. та у 2010 р. проходив стажування за спеціальністю «Гастроентерологія» на базі кафедри пропедевтики  внутрішніх хвороб імені В. Х. Василенка в Першому Московському Медичному Університеті. Брав участь із постерними доповідями у Європейському конгресі ревматологів (Лісабон, 2003 р.); Європейських гастроентерологічних тижнях (Лондон, 2008 р., Стокгольм, 2009 р., Барселона, 2010 р., Відень, 2011 р. та 2019 р., 2018 р., Берлін, 2012 р., Амстердам, 2014 р.). Брав участь із усними доповідями у Слов’яно-Балтійському гастроентерологічному форумі (Санкт-Петербург, 2011 р.) та Центрально-Азіатському гастроентерологічному тижні (Алма-Ати, 2016 р.)

Наукова діяльність та публікації

 Автор тасоавтор біля 100 наукових праць, серед яких: статті у виданнях, які цитуються у Scopus & Web of Science, практичні підручники для лікарів, Патенти на винахід та на корисну модель; методичні рекомендації, затверджені МОЗ України та НАМН України.

Має публікації в наукових виданнях Польщі, Чехії, Естонії, Узбекистану.

Коло наукових та клінічних інтересів: захворювання органів травлення, серця та судин, ревматологічна та ендокринна патологія; ендоскопічна та променева діагностика захворювань органів травлення; проблеми антистаріння, лікування стовбуровими клітинами та лізосомами.

Контакти:
Профіль у Google Академії
Електронна адреса: internist.mk@gmail.com

Публікації  за 2020-2022 р.р.

 1. Overweight and obesity: Is there a relationship with eating behaviour? Zak M.Yu., Kiro L.S., Chernyshov O.V., Sverdlova M.V. УЖБМС 2021, 6(1): 84-90. Журнал включено до переліку фахових видань України (категорія  «Б»). https://jmbs.com.ua/en/archive/6/1/84
 2. Kiro LS, Zak MY, Chernyshov OV, Nikolenko AE, Iakovenko NO. EATING BEHAVIOUR AND OBESITY: GENDER-AGE FEATURES. Wiad Lek. 2021;74(5):1114-1119. PMID: 34090274. PubMed / Medline, Scopus. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34090274/
 3. Traditional medicine and pharmacology.Achievements, innovations, and alternatives: collective monograph. Kiro L., Zak M.,Chernyshov O.: Overweight and obesity: the role of food behaviour and mental features of personality – International Science Group .- Boston: Premedia eLaunch, 2021. 173-188 p. https://isg-konf.com/traditional-medicine-and-pharmacology-achievements-innovations-and-alternatives-medical-sciences/
 4. Харчова поведінка та ожиріння: гендерно-вікові особливості. L.S. Kiro, M.Yu.Zak,O.V. Chernyshov, M.V. Sverdlova. Ендокринологія 2021, 26(2): 119-127. Журнал включено до переліку фахових видань України (категорія  «Б»). https://endokrynologia.com.ua/index.php/journal/article/view/598
 5. Kiro LS, Zak MY, Chernyshov OV, Nikolenko AE, Iakovenko NO. EATING BEHAVIOUR AND OBESITY: GENDER-AGE FEATURES. Wiad Lek. 2021;74(5):1114-1119. PMID: 34090274. Proceeding of the International Distance Conference. Sumy, Aprile 22-23, 2021. Pp.1114-1119. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34090274/
 6. Kiro L., Zak M., Chernyshov O., Sverdlova M. Features of food behaviour in patients with non-alcoholic fat liver disease on the background of abdominal obesity// European scientific discussions. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Roma, Italy. September 12-14, 2021. Pp. 33-39 ci-conf.com.ua/xi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-european-scientific-discussions-12-14-sentyabrya-2021-goda-rim-italiya-arhiv/
 7. Kiro L., Zak M. Features of food behaviour in patients with non-alcoholic fatty liver  disease depending on the body weight index // Modern directions of scientific research development. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Chicago, USA. January 26-28, 2022. Pp.118-128. https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development-26-28-yanvarya-2022-goda-chikago-ssha-arhiv/.
 8. «Світ Медицини та Біології». M.Y. Zak, L.S. Kiro, I.V. Kushnirenko, T.M. Yablonska, I.A. Airapetian, M.V. Sverdlova . PECULIARITIES OF THE COURSE OF SOMATIZED AND ANXIETY DISORDERS IN PATIENTS WITH NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE ON THE BACKGROUND OF ABDOMINAL OBESITY. № 2(80), 2022, 65-69 р.Web of Science https://womab.com.ua/en/smb-2022-02/9359
 9. Collective monography/MODERN MEDICAL SCIENCE AND EDUCATION In UKRAINE AND EU COUNTRIES: IMPERATIVES, TRANSFORMATION, DEVELOPMENT VECTORS/Kiro L.S., Zak M.Yu., Kushnirenko I.V. Improving personalized Approaches To lifestyle modification for patients with overweight and obesity – публікація принята до друку та буде опублікована у листопаді (Польша).
 10. The effect of cognitive-behavioral therapy on indicators of lipid and carbohydrate metabolism in patients with non-alcoholic fatty liver disease on the background of abdominal obesity. Liudmyla S. Kiro, Maksym Y. Zak, Inesa V. Kushnirenko. Wiadomości Lekarskie – стаття на етапі рецензування. https://www.editorialsystem.com/wle/
 11. Liudmyla Kiro, Maksym Zak, Inesa Kushnirenko, Oleh Chernyshov. Complex correction of eating behaviour disorders, anthropometric and physiological indicators in patients with non-alcoholic fatty liver disease on the background of abdominal obesity. Стаття прийнята до друку у журналі “Health, sport, rehabilitation”/ SCOPUS. Опублікується у березні 2023 р.