Храмцов Денис Миколайович


кандидат медичних наук, доцент кафедри терапевтичних дисциплін

У 1992 закінчив ЗОШ м.Клайпеда, Літва  та вступив до Одеського медичного училища №2, яке закінчив з відзнакою у 1996 році, отримав кваліфікацію фельдшер. У тому же році поступив до Одеського медичного університету, закінчивши який з відзнакою у 2002 році та отримав  кваліфікацію лікаря за спеціальністю «Лікувальна справа» У 2003 році  закінчив інтернатуру та отримав кваліфікацію лікаря-спеціаліста за спеціальністю «неврологія». У 2006 році отримав спеціальність «Медицина невідкладних станів».

 Підвищення кваліфікації:

 • Рефлексотерапія в лікуванні гострих та хронічних больових синдромів»,2019р Україна, Харківська медична академія післядипломної освіти
 • Спеціальність “Організація і управління охороною здоров’я” 2019 рік Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України
 • З 2008 року вища кваліфікаційна категорія за спеціальностями «Неврологія» та «Медицина невідкладних станів».

 Досвід праці:

1993-1996 молодша медична сестра швидкої медичної допомоги м.Одеси,

1996-2002 фельдшер швидкої медичної допомоги м.Одеси

2002-2003 лікар-інтерн  КУ «Одеська міська клінічна лікарня №10»

2003-2006 лікар- невропатолог з дозволом сумісництва посади лікаря швидкої медичної допомоги

2006-2009 лікар –невропатолог медичного центру «Андромед»

2006-2007 завідуючий  4-ої підстанції  КУ  « Одеська міська станція швидкої медичної допомоги».

2007-2016 лікар з медицини невідкладних станів КУ  «Одеська міська станція швидкої медичної допомоги»

01.09.2015-30.06.2021  асистент кафедри Неврології та нейрохірургії ОНМУ.

2016-2018 лікар-невропатолог Центру реконструктивної та відновної медицини Університетської клініки  ОНМУ на посаду.

2018-2021 лікар-невропатолог  неврологічного відділення з ліжками інтенсивного нагляду Центру реконструктивної та відновної медицини Університетської клініки  ОНМУ.

2019 по теперішній час директор медичного центру Експерт Хелс

01.09.2021  по теперішній час   доцент  кафедри терапевтичних дисциплін Чорноморського національного університету ім..П.Могили.

Стажування

 • По неврології (тромболізисна терапія) та реабілітація (31.01.2017-05.02.2017р) м. Каунас, Літва.
 • The participated in the educational activity of Neurology (14.03.2017-18.03.2017р) Respublikine KaunoLigonine, Lietuvos
 • Навчання за програмою науково-практичної конференції з міжнародною участю «ІХ Міжнародна конференція «Нейросимпозіум»» ( 12-14 серпня 2017 року, м.Одеса )

(25 атестаційних балів)

 • Electrical Stimulation and sEMGBsofeedback in the Treatment of Dysphagia (29.10.2016-30.10.2016)/ Kiev, Ukraine
 • Тренінг RCV SPEAKERS TRAINING on November 8th-9th in Vienna, Austria
 • Тренінг « Належна клінічна практика (GCP). Нормативно-правове регулюівння проведення клінічних випробувань/ “GoodClinicalPractice (GCP), Clinical trialregulation”
 • Тренінг «Master classin antidepressantt reatment 2018» 07 September-08 September 2018, Amsterdam, Netherlands
 • Навчальний курс на робочому місці з використанням апарату мембранного лікування та донорського плазмоферезуАМПлд-ТТ «Гемофенікс» 11.03.2016р
 • Тренінг «Організація надання допомоги пацієнтам з ГПМК»26-27 лютого 2015р,м Вінниця.

Приймає участь у телепередачах присвячених питанням профілактики та лікування неврологічних захворювань ТК «Круг», МГ «Глас»,

Научна діяльність

У 2015 році отримав диплом кандидата медичних наук за спеціальністю «нервові хвороби». Тема дисертації: «Комплексна патогенетична терапія паркінсонізму, який розвинувся після черепно-мозкової травми з урахуванням модуляції внутрішньомозкового нейромедіаторного забезпечення (клініко-експеріментальне дослідження)», спеціальність 14.01.15 – нервові хвороби (рішення АК від 26.02.2015 р.)

Автор/співавтор  біля 47 наукових праць, серед яких: статті у виданнях, які цитуються у Scopus & Web of Science , патенти на винахід та на корисну модель; методичні рекомендації.

Участь у міжнародних наукових проектах

 Cerebrolysin REGistry Study in Stroke (CREGS-S)

Має членство у:

 • Всесвітній федерації нейрореабіліації/ World Federation for NeuroRehabilitation.
 • Всесвітній організації інсультів/ World Stroke Organization.
 • Міжнародній спілці паркінсонізму і рухових розладів/MDS Movement Disorder Society.
 • Європейській академії неврології/European Academy of Neurology.
 • Європейській організації інсультів/ European Stroke Organization.
 • Європейській спілці з розладів ковтання/ European Society for Swallowing Disorders
 • Українській спілці боротьби з інсультами УАБИ.
 • Українській протиепілептичній лізі.
 • Співзасновник Південно-Української регіональної асоціації ангіоневрології.