Пашков Ігор Володимирович


кандидат медичних наук, доцент кафедри терапевтичних дисциплін

Освіта та професійний шлях

Творчий шлях Ігоря Володимировича у науці розпочався після закінчення 9 класу ЗОШ №8  в 1998р. та вступу до Миколаївського базового медичного училища, який закінчив у 2002р. Після закінчення працював на посаді помічника санітарного лікаря  в Миколаївській лінійній санепідемстанції  Одеської залізниці.

У 2004 році вступив на перший курс Одеського державного медичного університету на медичний факультет за спеціальністю «Медико-профілактична справа». Проходив навчання на військовій кафедрі при ОДМУ-офіцер запасу (старший лейтенант). В 2010році закінчив навчання. Після проходження інтернатури  працював лікарем з гігієни харчування в Миколаївській обласній державній санепідстанції.

З 2012р. позаштатний викладач в Миколаївському базовому медичному коледжі, з 2020р старший викладач, а з 2021р.доцент (б.в.з) кафедри терапевтичних та хірургічних дисциплін при медичному інституті ЧНУ ім. Петра Могили з циклу інфекційні хвороби.

В 2013р. пройшов курси первинної спеціалізації  «Інфекційні хвороби» при ЗМАПО. Отримав сертифікат лікаря –спеціаліста з інфекційних хвороб. Працював на посаді лікаря інфекціоніста Міської лікарні №3, за сумісництвом лікарем- інфекціоністом приймального відділення Миколаївської обласної інфекційної лікарні.

В 2014р. призначено завідувачем приймального відділення Миколаївської обласної інфекційної лікарні.

В 2014р. вступив до аспірантури на заочну форму навчання ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського».

В 2021р. захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня к.мед.н. за темою: Клініко-епідеміологічна характеристика перебігу хронічного вірусного гепатиту В у південному регіоні України та ефективність застосування нуклеотидних, нуклеозидних аналогів. Науковий керівник Федорченко Сергій Валерійович, д.мед.н., професор, завідувач відділу вірусних гепатитів та СНІДУ, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського».

В 2016-2018 році навчання на циклі спеціалізації «Організація і управління охороною здоров’я» НУОЗ України імені П. Л. Шупика

З 2017року та по теперішній час завідувач ІІ інфекційного відділення  КНП «Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб» Миколаївської обласної ради. Голова  та лікар- консультант Миколаївського гепатологічного центру.

З 2022р.в.о.медичного директора КНП «МОЦЛІХ» МОР

Підвищення кваліфікації:

 1. Участь у X з’їзді інфекціоністів України на тему: “ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ: ЗДОБУТКИ І ПРОБЛЕМИ У ДІАГНОСТИЦІ, ТЕРАПІЇ ТА ПРОФІЛАКТИЦІ” 07-09.10.2021р.
 2. ТУ«ВІЛ-інфекція: до тестове та після тестове консультування»
 3. 14.03.22 по 29.03.22р.
 4. Семінар «Інфекційні захворювання в період військових дій» 26-29 квітня 2022р.
 5. ТУ «Коронавірусна хвороба-COVID-19- 02.09.2021-16.09.2021р
 6. ТУ «Особливо небезпечні інфекції»-03.09.2022р-19.09.2022р.

Звання, нагороди та особисті відзнаки

2020 р.-нагороджений з нагоди Дня медичного працівника  почесною грамотою Миколаївської ОДА,

2020 р.- нагородженийгГрамотой  Верховної Ради України за заслуги перед Українським народом.

Публікації в наукових фахових виданнях України, що включені до міжнародних  наукометричних баз Scopus

 1. Пашков І.В. Клініко-епідеміологічні особливості перебігу хронічного вірусного гепатиту В у обстежених донорів крові на HBsAg у Південному регіоні України Миколаївській області за період 2007-2016рр. / І.В. Пашков // «Гепатологія».№4 (42), 2018. С. 45-54.
 2. Пашков І.В. Аналіз розповсюдженості HBsAg серед донорів крові у Південному регіоні України Миколаївській області за період 2007-2016 рр. / І.В. Пашков // «Гепатологія».№1 (43), 2019. С. 56-65.
 3.  Пашков І.В. Безпосередні результати лікування нуклеотидними, нуклеозидними аналогами у хворих на хронічний гепатит В / І.В. Пашков, С.Ф. Федорова // «Міжнародний медичний журнал».№2 (том 25), 2019. С. 76-80.
 4. Пашков І.В. Ефективність лікування хворих з HBeAg (+) маркером хронічного вірусного гепатиту В при застосуванні аналогів інтерферону / І.В. Пашков // «East European Scientific Journal».№7 (47), 2019. С. 56-63.
 5. Пашков І.В. Поширеність HBV–інфекції у вагітних в Миколаївській області / І.В. Пашков // «Профілактична медицина». № 4 (33), 2018. С. 17-25
 6. Козишкурт О.В. Сучасні етіологічні та епідеміологічні риси гострих вірусних вражень печінки / О.В. Козишкурт, К.А. Талалаєв, М.І. Голубятников, В.В. Бабієнко, А.І. Савчук, Н.В. Єремеєва, І.В. Пашков // «Вісник Морської медицини».№3 (80), 2018. С. 45-56.
 7. Аналіз роботи Миколаївського обласного гепатологічного центру за період дії Державної цільової програми з лікування вірусних гепатитів / І.В. Пашков // Матеріали Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання. Особливості клініки, діагностики, лікування та профілактики в сучасних умовах», 24-25 листопада 2016 року, м. Київ. – 2016. – С. 96-98.
 8. Виявлення HBsAg у вагітних в Миколаївській області / І.В. Пашков, Ю.В. Круглов // Матеріали Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека», присвячена щорічним «Читанням» пам’яті академіка Л.В. Громашевського НАМНУ», 10-11 жовтня 2019року, м. Київ. – 2019. – С. 147-149.