Береза Ігор Вадимович


аспірант кафедри анатомії, клінічної анатомії,

патоморфології та судової медицини

У 2008 році закінчив Українську медичну стоматологічну академію (м. Полтава) та отримав спеціальність «Лікар-стоматолог».

Вступив до аспірантури у 2021 році за спеціальністю 222 «Медицина».

Тема дисертаційного дослідження: «Морфологія внутрішньопазушних утворень склепіння черепу людини у постнатальному онтогенезі».

Науковий керівник – доктор медичних наук, професор Черно Валерій Степанович

 

Наукові публікації

  1. Краніотопографічні та морфометричні характеристики прямої пазухи твердої оболони головного мозку людини в залежності від форми будови черепу / В. С. Черно, О. М. Проніна, І. В. Береза // Морфологічні аспекти сучасної медицини та стоматології : матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 85-річчю з дня народження професора М. С. Скрипнікова у рамках святкування 100-річчя з дня заснування Полтавського державного медичного університету, м. Полтава, 19–20 травня 2021 р. – Полтава, 2021. – С. 97–98.