Пшиченко Вікторія Вікторівна


кандидат біологічних наук, доцент кафедри анатомії, клінічної анатомії, патоморфології та судової медицини
Медичного інституту ЧНУ імені Петра Могили

2003-2008 рр. закінчила з відзнакою Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського та здобула кваліфікацію викладача біології, вчителя екології та валеології.

З 2007 по 2010 рік працювала на посаді старшого лаборанта кафедри біології Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.

З вересня 2010 – викладач кафедри біології людини та тварин Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.

З вересня 2016 по вересень 2018 працювала на посаді доцента кафедри лабораторної діагностики Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.

З вересня 2019 р. старший викладач кафедри хімії Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.

З вересня 2020 р. в.о.доцента (б.в.з) кафедри медичної біології та фізики, мікробіології, гістології, фізіології та патофізіології Медичного інституту ЧНУ імені Петра Могили

З січня 2022 р. доцент кафедри анатомії, клінічної анатомії, патоморфології та судової медицини

Вчений ступінь: Кандидат біологічних наук, тема дисертації «Зміни морфо-функціонального стану шишкоподібної залози щурів при різних видах стресу», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 18.06.2015 р.

Вчене звання: доцент кафедри медичної біології та фізики, мікробіології, гістології, фізіології та патофізіології Медичного інституту ЧНУ імені Петра Могили. Диплом АД №008763 від 27.09.2021.

Член наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України (посвідчення №283 від  вересня 2015 р.)

Сертифікат, який підтверджує рівень В2 володіння англійською мовою №GE069ONU19 від 23.12.2019 р.

 

 1. CERTIFICATE № NSI-24229-UPL from 02.10.2020
  During the period from 24.08.20 – 2.10.20 in University of Life Sciences in Lublin (Republic of Poland) has completed scientific and pedagogic internship on the topic «Pedagogical excellence of teachers in biology, ecology, geography, geology, chemistry, and physics» by the speciality «Natural Sciences» in the volume of 6 credits (180 hours)
 1. СЕРТИФІКАТ №8-20 від 1 липня 2020 про підвищення кваліфікації за індивідуальною програмою стажування. Тема підвищення кваліфікації: вивчення педагогічного досвіду з основ викладання біологічних дисциплін, ознайомлення з дослідницькою роботою студентів. Термін: з 22 червня 2020 по 30 червня 2020. Обсяг: 1 кредит (30 годин)

Тези конференцій

 1. Зюзін Д.В., Пшиченко В.В., Черно В.С. Особливості мікрорельєфу венозних пазух головного мозку людини. Морфогенез та регенерація органів людини та тварин в нормі, при патології та за умов корекції: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю присвяченій 100-річчю з дня народження професора І.О. Жутаєва, Полтава, 14 квітня 2022 року. С. 39.
 2. Пшиченко В.В., Френкель Ю.Д. Особливості методики викладання нормативного курсу «Цитологія» студентам педагогічних спеціальностей у межах кредитно-трансферної системи навчання. Pedagogical excellence of teachers in biology, ecology, geography, geology, chemistry and physics. Lublin, Republic of Poland. 2020. C.110-113.
 3. Пшиченко В.В., Черно В.С. Сучасні морфологічні уявлення щодо структурної організації стінок пазух твердої оболонки головного мозку людини. Матеріали VII Конгресу наукового товариства АГЕТ України (2-4 жовтня 2019 року). Одеса, 2019. С. 136-138.
 4. Пшиченко В.В., Чеботар Л.Д. «Вплив елетромагнітного випромінювання комунікаційних пристроїв на морфометричні показники пінеалоцитів щурів. «МОГИЛЯНСЬКІ ЧИТАННЯ – 2021: Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти» ХХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція. С 41.
 5. Пшиченко В.В., Черно В.С. Зміни морфо метричних параметрів пінеалоцитів щурів при гострому стресі та корекції мексидолом. «МОГИЛЯНСЬКІ ЧИТАННЯ – 2022: Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти» XXV Всеукраїнська науково-практична конференція. С.
 6. Пшиченко В.В., Черно В.С. Антиоксидантний статус серця щурів при дії нітрату натрію. Ольвійський форум- 2023: СТРАТЕГІЇ КРАЇН ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ В ГЕОПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ» С.

Статті у наукометричній базі Web of Science

 1. Yu.D. Frenkel, V.S. Cherno, V.O. Zyuzin, V.V. Pshychenko, I.I. Starchenko, V.O. Kostenko, A.P. Stepanchuk. Pathomorphological state of liver tissues in pats with experimental metabolic syndrome with quercetin correction. Світ медицини та біології. 2023. № 1 (83). С. 243–247.
 2. Pshychenko V.V. Morphology and functional state of the rat pineal gland in chronic ethanol intoxication»/ V.V. Pshychenko,V.S. Cherno, Yu.D. Frenkel, L.D. Chebotar, О.М. Larycheva. // World of medicine and biology, 2022. № 1 (79). С. 223-227;
 3. Yu.D. Frenkel Main pathomorphological changes of liver tissues in experimental metabolic syndrome / Yu.D. Frenkel, V.S. Cherno, О.V. Kharchenko, О.М. Larycheva, L.D. Chebotar, V.V. Pshychenko, V.O. Kostenko // World of medicine and biology, 2022. № 2 (80). С. 242-247;
 4. Pshychenko V.V. Influence of high adrenalin doses on the morphofunctional status оf rats epiphysis under the condition of its hypofunction / Pshychenko V.V., Cherno V.S., Davydenko R.M., Kucher  О.O., Gavrilyuk I.M. // World of medicine and biology, 2020. № 1 (71). С. 211 – 213
 5. Pshychenko V.V  Influence of pineal gland’s hypofunction on the structure of visceral organs / V.V. Pshychenko, L.D. Chebotar, E.N. Larycheva, O.A.Tsvyakh, Ya.N. Anasevych. // World of medicine and biology, 2020. № 3 (73). С. 200-204

Статті у фахових виданнях України

 1. Pshychenko V.V., Cherno V.S., Chebotar L.D., Yulevich O.I., Petrova O.I Prooxidant-Antioxidant status of the heart of rats under the action of monosodium glutamate and correction with melatonin. Вісник проблем біології і медицини. 2023. Вип. 1 (168). С. 207–211. (Фахове видання Категорія Б)
 2. Pshychenko V.V., Cherno V.S., Chebotar L.D., Yulevich O.I., Shevchuk N.P Morphological changes of the pineal gland of rats under chronic intoxication with lead and correction with sodium selenite. ї2023. Вип. 1 (168). С. 325–330. (Фахове видання Категорія Б)
 3. Pshychenko V.V., Cherno V.S. Morphometric features of rat pinealocytes in conditions of chronic ethanol intoxication. Reports of morphology. 2021. Vol. 27, No1. P. 17-22
 1. Пшиченко В. В. Особливості екстраорганного кровопостачання епіфізу  в умовах хронічного стресу та порушеного фотоперіоду / В.В. Пшиченко, О.О. Кучер, С.М. Тарасова, Л.І. Костенко, В.О. Черно // Вісник проблем біології та медицини, – Вип. 4, том 1 (153). – 2019. – С 227-231. (Фахове видання Категорія Б)

Навчальні посібники:

 1. Пшиченко В.В., Черно В.С. Гігієна харчування: навчальний посібник. Миколаїв, 2023. 166 с.