Зюзін Дмитро Вікторович


аспірант кафедри анатомії, клінічної анатомії, патоморфології та судової медицини

У 1999 р. Дмитро Вікторович закінчив Українську медичну стоматологічну академію за спеціальністю стоматологія ортопедична, отримав кваліфікацію – зубний технік. У 2005 р. отримав ступінь бакалавра по спеціальності фізична реабілітація у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна». У 2006 р.отримав ступінь спеціаліста по спеціальності фізична реабілітація у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна». У 2007 р. отримав ступінь магістра по спеціальності фізична реабілітація  у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна».

Наукові інтереси: валеологія, фізична реабілітація, новітні технології у фізичній реабілітації, гігієна, екологія, гістологія.

Вступив до аспірантури у 2020 році. Тема дисертації: «Просторова та структурна організація пазух твердої оболони головного мозку основи черепа собаки», науковий керівник – д.мед.н, професор Черно Валерій Степанович.

Профіль у Google Академії 

Статті у фахових виданнях

  1. Сучасні аспекти захворюваності гінгівітом та пародонтитом дітей та підлітків України, ефективність лікування та профілактики / В.О. Зюзін, С.В. Черно, Ю.Д. Френкель, Д.В. Зюзін, Л.Я. Мунтян // Український журнал медицини, біології та спорту 2 (36), – 2022. – 150-159 с.
  2. Використання метода апроксимації для дослідження топографо-анатомічної просторової організації венозних пазух головного мозку / В.С. Черно, Д.В. Зюзін// Прикладні питання сучасної морфології: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвячена 100-річчю від дня народження професорки Вікторії Антонівни Малішевської. Чернівці. Мед.університет, 2022. – 144 с.
  3. Захворюваність населення України запальними захворюваннями пародонта, прогнозування та профілактика патологій в сучасних умовах / В.О. Зюзін, В.С. Черно, С.В. Черно, Д.В. Зюзін, Л.Я. Мунтян // Український журнал медицини, біології та спорту 6 (2), 30, – 2021
  4. Діагностика та профілактика метаболічного синдрому поєднаного із хронічним обструктивним захворюванням легень / В.О. Зюзін, В.С. Черно, О.М. Ларичева, Л.С. Половенко, Д.В. Зюзін // Український журнал медицини, біології та спорту, 8-13, – 2019