Ірина Володимирівна Астремська


доцент кафедри психології
Медичного інституту ЧНУ імені Петра Могили,
кандидат психологічних наук, доцент

Освіта та професійний шлях

Базова освіта: кваліфікація «Викладач психології, практичний психолог»; напрям підготовки «Психологія» (Херсонський державний університет, освітньо-професійна програма підготовки магістра, 2003 рік); кваліфікація «Практичний психолог в системі освіти. Вчитель російської мови та зарубіжної літератури»; спеціальність «Мова і література та практична психологія» (Миколаївський державний педагогічний інститут, освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста, 1997 рік); кваліфікація «Медична сестра», напрям підготовки «1101 Медицина. 110102 «Сестринська справа» (Миколаївське вище медичне училище, освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста, 2001 рік).

З 2001 року працювала викладачем курсу «Психологія» в Миколаївському базовому медичному коледжі. В 2004 році вступила до аспірантури Херсонського державного університету зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. В Чорноморському національному університеті імені Петра Могили працює з 2008 року.

Автор понад 70 публікацій, з них 1 закордонна монографія, 1 методичні матеріали, 1 навчальний посібник, 37 статей у фахових виданнях України, 29 статей в наукометричних базах та закордонних англомовних виданнях.

Викладає дисципліни: «Психодіагностика», «Психологічне консультування та основи корекції», «Конфліктологія», «Порівняльна психологія», «Супервізія в діяльності практичного психолога».

 

Захист дисертації

2010 р. – захист кандидатської дисертації на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології (диплом ДК № 062587). Тема дисертаційного дослідження: «Психологічні особливості емоційної сфери інтелектуально обдарованої особистості».

 

Звання

2013 р. – отримала вчене звання доцента кафедри соціальної роботи, психології та педагогіки  (атестат 12 ДЦ № 033907.

Наукові інтереси: психологічне консультування, супервізія в практичній психології, дитяча та сімейна психологія.

 

Сертифіковані програми навчання

  1. Сертифікат курсів підвищення кваліфікації на сесії Вищої соціально-психологічної школи (АР Крим, ДОЦ «Ласпі») при Інституті психології імені Г.С. Костюка та Українському науково-методичному центрі практичної психології і соціальної роботи АПН України (НЛП) 2006 рік.
  2. Сертифікат участі (№ 31) «Коктебельський інтенсив» Московського Гештальт Інституту 24.08. – 02.09.2007 рік (44 год.).
  3. Сертифікат Кримського центру гештальт терапії Московського Гештальт Інституту про закінчення І рівня підготовки (252 години підготовки, серед яких: групова терапія 200 годин, індивідуальна терапія 20 годин, лекції 6годин, інтенсиви – 26 годин) 2014 рік.
  4. Сертифікат підвищення кваліфікації МОКПО ІІІ Міжнародної літньої школи дитячої і підліткової кататимно-імагінативної психотерапії 04. – 07.08.2011 р. (Одеса, 40 год.).
  5. Свідоцтво про проходження навчання за модулями: «Теорія та практика дитячого психоаналізу» (20 ак.год.) 22 – 23.01.2011 р., «Структурована ігротерапія в роботі з дитячою депривацією» (20 ак.год.) 17-18.09.2011 р., «Психологія дитячої травми» (20 ак.год.) 24-25. 05.2011 р., «Теорія та практика аналітичної казкотерапії» (20 ак.год.) 21-22.09.2012 р., «Страхи, тривожні розлади, фобії, панічні атаки у дітей та підлітків» (20 ак.год.) 15-16.12.2012 р. видані Асоціацією практикуючих психологів Одеської області.
  6. Сертифікат підвищення кваліфікації (СП № 1541049, Протокол № 12 від 12.12.2012 р.) за модулем «Психодинамічна корекція емоційних і поведінкових розладів у дітей» (Національна академія педагогічних наук України, Український науково-методичний центр практичної психології та соціальної роботи (170 годин).
  7. Сертифікати про проходження семінарів «Експрес-діагностика та корекція негативних емоційних станів дітей та дорослих методами арт-терапії» (12.09.2015 р., 6 год.); «Психологічні механізми виникнення страхів та їх корекція методом арт-терапії» (19.10.2015 р., 6 год.).
  8. Свідоцтво про підвищення кваліфікації (ПК № 31193118/153-17 від 27.01.2017 р.) зі спецкурсом «Основи клінічної психології та нейропсихології» (108 год.)

Google Scholar
arin9474@ukr.net
(0512) 76-92-76

Події та оголошення


червня
7
Запрошуємо школярів до літньої школи лідерства

7-18 червня у ЧНУ імені Петра Могили для школярів 11-13 років буде проводитись Літня Школа Лідерства. У ігровій та інтерактивних формах будуть проводитись заняття з лідерства, комунікації, тайм-менеджменту, основ створення власної справи та підприємництва. Познайомитись з більш детальною інформацією щодо Літньої Школи Лідерства можна …

травня
11
Наукова бібліотека ЧНУ імені Петра Могили запрошує долучитися до вебінарів (11-14 травня)

З 11 травня чекаємо колег на вебінарах, які пройдуть у Webex у двох повторах 10:15 та 16:15. Реєстрація на кожний окремо ( за окремим посиланням), після переходу натисніть на кнопку Register та заповніть анкету. Операційна система ХР на старі версії …

липня
5
Запрошуємо студентів до участі у VII конкурсі соціального проєкту “Scholarship в Україні”

Чим привабливий проєкт для молоді “Scholarship в Україні” надає одразу дві унікальні можливості: отримати грошову винагороду й прокачати свої скіли. Удосконалення себе, поштовх до розвитку, поліпшення комунікативних навичок, приправлене конкуренцією в боротьбі за виграш – проєкт не дозволить своїм учасникам …