Ірина Володимирівна Астремська


доцент кафедри психології
Медичного інституту ЧНУ імені Петра Могили,
кандидат психологічних наук, доцент

Освіта та професійний шлях

Базова освіта: кваліфікація «Викладач психології, практичний психолог»; напрям підготовки «Психологія» (Херсонський державний університет, освітньо-професійна програма підготовки магістра, 2003 рік); кваліфікація «Практичний психолог в системі освіти. Вчитель російської мови та зарубіжної літератури»; спеціальність «Мова і література та практична психологія» (Миколаївський державний педагогічний інститут, освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста, 1997 рік); кваліфікація «Медична сестра», напрям підготовки «1101 Медицина. 110102 «Сестринська справа» (Миколаївське вище медичне училище, освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста, 2001 рік).

З 2001 року працювала викладачем курсу «Психологія» в Миколаївському базовому медичному коледжі. В 2004 році вступила до аспірантури Херсонського державного університету зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. В Чорноморському національному університеті імені Петра Могили працює з 2008 року.

Автор понад 70 публікацій, з них 1 закордонна монографія, 1 методичні матеріали, 1 навчальний посібник, 37 статей у фахових виданнях України, 29 статей в наукометричних базах та закордонних англомовних виданнях.

Викладає дисципліни: «Психодіагностика», «Психологічне консультування та основи корекції», «Конфліктологія», «Порівняльна психологія», «Супервізія в діяльності практичного психолога».

 

Захист дисертації

2010 р. – захист кандидатської дисертації на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології (диплом ДК № 062587). Тема дисертаційного дослідження: «Психологічні особливості емоційної сфери інтелектуально обдарованої особистості».

 

Звання

2013 р. – отримала вчене звання доцента кафедри соціальної роботи, психології та педагогіки  (атестат 12 ДЦ № 033907.

Наукові інтереси: психологічне консультування, супервізія в практичній психології, дитяча та сімейна психологія.

 

Сертифіковані програми навчання

  1. Сертифікат курсів підвищення кваліфікації на сесії Вищої соціально-психологічної школи (АР Крим, ДОЦ «Ласпі») при Інституті психології імені Г.С. Костюка та Українському науково-методичному центрі практичної психології і соціальної роботи АПН України (НЛП) 2006 рік.
  2. Сертифікат участі (№ 31) «Коктебельський інтенсив» Московського Гештальт Інституту 24.08. – 02.09.2007 рік (44 год.).
  3. Сертифікат Кримського центру гештальт терапії Московського Гештальт Інституту про закінчення І рівня підготовки (252 години підготовки, серед яких: групова терапія 200 годин, індивідуальна терапія 20 годин, лекції 6годин, інтенсиви – 26 годин) 2014 рік.
  4. Сертифікат підвищення кваліфікації МОКПО ІІІ Міжнародної літньої школи дитячої і підліткової кататимно-імагінативної психотерапії 04. – 07.08.2011 р. (Одеса, 40 год.).
  5. Свідоцтво про проходження навчання за модулями: «Теорія та практика дитячого психоаналізу» (20 ак.год.) 22 – 23.01.2011 р., «Структурована ігротерапія в роботі з дитячою депривацією» (20 ак.год.) 17-18.09.2011 р., «Психологія дитячої травми» (20 ак.год.) 24-25. 05.2011 р., «Теорія та практика аналітичної казкотерапії» (20 ак.год.) 21-22.09.2012 р., «Страхи, тривожні розлади, фобії, панічні атаки у дітей та підлітків» (20 ак.год.) 15-16.12.2012 р. видані Асоціацією практикуючих психологів Одеської області.
  6. Сертифікат підвищення кваліфікації (СП № 1541049, Протокол № 12 від 12.12.2012 р.) за модулем «Психодинамічна корекція емоційних і поведінкових розладів у дітей» (Національна академія педагогічних наук України, Український науково-методичний центр практичної психології та соціальної роботи (170 годин).
  7. Сертифікати про проходження семінарів «Експрес-діагностика та корекція негативних емоційних станів дітей та дорослих методами арт-терапії» (12.09.2015 р., 6 год.); «Психологічні механізми виникнення страхів та їх корекція методом арт-терапії» (19.10.2015 р., 6 год.).
  8. Свідоцтво про підвищення кваліфікації (ПК № 31193118/153-17 від 27.01.2017 р.) зі спецкурсом «Основи клінічної психології та нейропсихології» (108 год.)

Google Scholar
arin9474@ukr.net
(0512) 76-92-76

Події та оголошення


вересня
17
Інноваційний кластер RinnoHUB запрошує на круглий стіл на тему «Інноваційний потенціал Миколаївщини»

Інноваційний кластер RinnoHUB, який активно займається розвитком інноваційного потенціалу нашого регіону, разом із Чорноморським національним університетом імені Петра Могили запрошує до участі у круглому столі на тему «Інноваційний потенціал Миколаївщини», який відбудеться 17 вересня 2020 року. Початок заходу о 14,00 …

вересня
7
Вебінари від компанії Clarivate про ресурси для успішної наукової діяльності

Запрошуємо на безкоштовні вебінари компанії Clarivate про ресурси, що будуть корисними для успішної наукової діяльності. 7-11 вересня 2020 року заплановано 12 вебінарів українською, щодня пропонується нова тема, у двох або трьох повторах. Обирайте зручний час. Після переходу за обраним посиланням …

Увага! Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ (ЗНО для магістрів)

Увага! Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ (ЗНО для магістрів) з 17.08 – 25.08.2020 року Детальніше тут