Підопригора Світлана Володимирівна


завідувач кафедри журналістики
Інституту філології ЧНУ імені Петра Могили
доктор філологічних наук, професор

 

 

Освіта

2000 р. – закінчила філологічний факультет за спеціальністю «ПМСО. Українська мова і література та мова і література (англійська)» (Миколаївський державний педагогічний університет).

2001 р. – закінчила магістратуру та здобула кваліфікацію «Магістр педагогічної освіти. Викладач української мови і літератури» (Миколаївський державний педагогічний університет).

2003–2006 рр. – навчання в аспірантурі за спеціальністю 10.01.01 – українська література (Миколаївський державний педагогічний університет).

2015–2018 рр. – докторант кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Захист дисертацій

2008 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Романний триптих «Вогненні стопи» у жанровій системі історичної прози Романа Іваничука» зі спеціальності 10.01.01 – українська література у спеціалізованій вченій раді Д.26.001.15 Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2019 р. – захист докторської дисертації на тему «Українська експериментальна проза ХХ – початку ХХІ століть: «неможлива література» зі спеціальностей 10.01.01 – українська література, 10.01.06 – теорія літератури у спеціалізованій вченій раді Д.26.001.15 Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Основні здобутки

2013 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри української літератури і методики навчання.

2015 р. – нагороджена почесною грамотою Департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської обласної державної адміністрації.

З 2010 р. співпраця із організаторами Міжнародного конкурсу романів, п’єс, кіносценаріїв, пісенної лірики та творів для дітей «Коронація слова».

2008–2017 рр. – член редколегії та відповідальний секретар фахового наукового видання «Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Філологічні науки (літературознавство)».

2019 р. – відповідальний виконавець наукового проекту 48410 «Модель памʼяті в українській модерній та постмодерній літературі» (№ державної реєстрації 0119U103602).

Науковий керівник робіт студентів, що посіли призові місця на Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (наказ МОН № 439 від 16.04.2015 року «Про підсумки ІV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка»).

Автор понад 80 наукових праць і навчально-методичних розробок, учасниця ряду українських та зарубіжних (Білорусія, Польща, Німеччина, Литва) наукових, науково-практичних конференцій, симпозіумів та семінарів.

 

Коло інтересів: література і медіа, художня комунікація, мас-медійна комунікація, національна ідентичність.

 

Основні публікації

 

Монографії

  • «Вогненні стовпи» Романа Іваничука: правда, схована за «художнім камуфляжем» : монографія. Миколаїв: Іліон, 2012. 211 с.
  • Українська експериментальна проза ХХ – початку ХХІ століть : «неможлива» література : монографія. Миколаїв : Іліон, 2018. 392 с.
  • Сучасна українська белетристика : координати «Коронації слова» : колективна монографія / за заг. редакцією С. В. Підопригори. Миколаїв : Іліон, 2014. 282 с. (С. 113–122; С. 163–177; С. 187–196; С. 245–252; С. 271–279).

Посібники

  • Сучасний літературний процес : навч. посібн. Миколаїв : Іліон, 2014. 127 с.
  • Філологічні дослідження : методологія, інструментарій, організація, апробація : навч.-метод. посібн. Миколаїв : Іліон, 2015. 101 с. (у співавторстві).

 Статті

  • Експериментальна проза як літературознавча проблема : зарубіжний досвід. Кременецькі компаративні студії : наук. часопис / ред. Д. Чик, О. Пасічник. 2017. Вип. VII. Т. 1. С. 240–247.
  • Інтермедіальні координати художнього моделювання травматичного минулого в романі «Вільхова кров» М. Бабака. Літературний процес : методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки). / редкол. І. Є. Руснак, О. В. Єременко, І. Р. Буніятова та ін. К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. № 11. С. 46–51.
  • «Розірваний» текст Мирослава Ягоди : некласична естетика твору «Вóйна малого жорстокого числа». Філологічний дискурс : зб. наук. пр. – Хмельницький : Видавець ФОП Сікорська С. В., 2018. Вип. 7. С. 152–161.
  • Артбук у просторі літератури : художні особливості. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 8 : Філологічні науки (мовознавство та літературознавство). Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. Вип. 10. С. 44–50.
  • Experimental Poetics of I. Kostetsky’s Prose Works : Intermedial Aspect. Spheres of Culture. Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies. Branch of Ukrainian Studies of Maria Curie-Sklodovska University in Lublin / ed. Ihor Nabytovych ; red. Stefan Kozak, Yaroslav Polishchuk, Petro Mats’kiv, Oleh Tyshchenko. 2017. Vol. XVI. P. 279–287.

 

Події та оголошення


березня
31
До уваги вступників! Контактнi данi приймальної комісії на період карантину

Шановні вступники та батьки! На період карантину з питань щодо вступної кампанії 2020 року звертайтеся за номером телефону: +38 (066) 165-50-19 або письмово на електронну пошту приймальної комісії: chdupruyom@gmail.com та групу у Facebook (понеділок – п`ятниця: з 09:00 до 17:00).