Підопригора Світлана Володимирівна


доктор філологічних наук, професор
Інституту філології ЧНУ імені Петра Могили

 

Освіта та професійний шлях

У 2000 р. закінчила філологічний факультет за спеціальністю «ПМСО. Українська мова і література та мова і література (англійська)»; у 2001 р. – магістратуру Миколаївського державного педагогічного університету та здобула кваліфікацію «Магістр педагогічної освіти. Викладач української мови і літератури».

Упродовж 2003-2006 рр. навчалася в аспірантурі за спеціальністю 10.01.01 – українська література.

З вересня 2001 р. по жовтень 2015 р. працювала на посадах викладача, старшого викладача, доцента кафедри філологічної підготовки, кафедри української мови і методики навчання, кафедри української мови і літератури ЧНУ імені Петра Могили.

Упродовж 2015-2018 рр. була докторантом кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З вересня 2019 р. працювала на посаді професора б.в.з. кафедри української філології, теорії та історії літератури Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

З січня по серпень перебувала на посаді в.о. завідувача кафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

Наразі є професором б.в.з. кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

 

Захист дисертацій

2008 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Романний триптих «Вогненні стопи» у жанровій системі історичної прози Романа Іваничука» зі спеціальності 10.01.01 – українська література у спеціалізованій вченій раді Д.26.001.15 Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2019 р. – захист докторської дисертації на тему «Українська експериментальна проза ХХ – початку ХХІ століть: «неможлива література» зі спеціальностей 10.01.01 – українська література, 10.01.06 – теорія літератури у спеціалізованій вченій раді Д.26.001.15 Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Нагороди та відзнаки

2013 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри української літератури і методики навчання.

2015 р. – нагороджена почесною грамотою Департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської обласної державної адміністрації.

 

З 2014 р. підтримується зв’язок з організаторами Міжнародного конкурсу «Коронація слова». Зокрема 2019 р. брала участь у проекті підготовки (член редколегії) науково-довідникового видання «Коронація слова» (Київ, Світ успіху, 2019).

2019 р. – відповідальний виконавець наукової теми «Модель памʼяті в українській модерній та постмодерній літературі» (№ держаної реєстрації 0119U103602). За результатами роботи сформовано звіт та опубліковано колективну монографію (Поліщук О., Підопригора С., Косарєва Г. Модель пам’яті в українській пост/модерністській літературі. – Миколаїв, Вид-во ЧНУ імені Петра Могили, 2019. – 104 с.)

 

Наукові інтереси: теорія літератури, експериментальна література ХХ – початку ХХІ століть.

 Google Scholar
svitp@ukr.net
(0512) 76-92-80

Основні публікації

Монографії

  1. «Вогненні стовпи» Романа Іваничука : правда, схована за «художнім камуфляжем» : монографія / С. В. Підопригора. – Миколаїв : Іліон, 2012. – 211 с.
  2. Українська експериментальна проза ХХ – початку ХХІ століть : «неможлива» література : монографія / С. В. Підопригора. – Миколаїв : Іліон, 2018. – 392 с.
  3. Сучасна українська белетристика : координати «Коронації слова» : колективна монографія / за заг. редакцією С. В. Підопригори. – Миколаїв : Іліон, 2014. – 282 с. (С. 113–122; С. 163–177; С. 187–196; С. 245–252; С. 271–279)

Посібники

  1. Сучасний літературний процес : навч. посібн. / С. В. Підопригора. – Миколаїв : Іліон, 2014. – 127 с.
  2. Філологічні дослідження : методологія, інструментарій, організація, апробація : навч.-метод. посібн. – Миколаїв : Іліон, 2015. – 101 с. (у співавторстві).

Статті

  1. Експериментальна проза як літературознавча проблема : зарубіжний досвід / С. В. Підопригора // Кременецькі компаративні студії : наук. часопис / ред. Д. Чик, О. Пасічник. – 2017. – Вип. VII. – Т. 1. – С. 240–247.
  2. Інтермедіальні координати художнього моделювання травматичного минулого в романі «Вільхова кров» М. Бабака / С. В. Підопригора // Літературний процес : методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки). / редкол. І. Є. Руснак, О. В. Єременко, І. Р. Буніятова та ін. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. – № 11. – С. 46–51.
  3. «Розірваний» текст Мирослава Ягоди : некласична естетика твору «Вóйна малого жорстокого числа» / С. В. Підопригора // Філологічний дискурс : зб. наук. пр. – Хмельницький : Видавець ФОП Сікорська С. В., 2018. – Вип. 7. – С. 152–161.
  4. Підопригора С. В. Артбук у просторі літератури : художні особливості / С. В. Підопригора // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 8 : Філологічні науки (мовознавство та літературознавство). – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 10. – С. 44–50.
  5. Experimental Poetics of I. Kostetsky’s Prose Works : Intermedial Aspect / S. Pidoprygora // Spheres of Culture. Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies. Branch of Ukrainian Studies of Maria Curie-Sklodovska University in Lublin / ed. Ihor Nabytovych ; red. Stefan Kozak, Yaroslav Polishchuk, Petro Mats’kiv, Oleh Tyshchenko. – 2017. – Vol. XVI. – P. 279–287.