Юлія Валеріївна Стодолінська


старший викладач кафедри англійської філології
Інституту філології ЧНУ імені Петра Могили
кандидат філологічних наук

Освіта та професійний шлях

У 2010 році Юлія Валеріївна закінчила Інститут філології ЧНУ імені Петра Могили (магістр філології, спеціальність: мова та література (англійська)). У 2006-2007 н. р. навчалася за спеціальністю «Бізнес» у Riverland Community College за програмою обміну для студентів вищих навчальних закладів UGRAD (Eurasian Undergraduate Exchange Program).
Пройшла стажування у Martin Luther Universität Halle Wittenberg у 2009 р. за стипендією DAAD. З 2010 р. працює на посаді викладача, а з 2013 р. – старшого викладача кафедри англійської філології ЧНУ імені Петра Могили. У 2010-2013 рр. навчалася в аспірантурі ЧНУ імені Петра Могили.

 

Захист дисертацій

2013 р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Концепт діти в американському дискурсі маркетингу: лінгвокогнітивний і комунікативно-прагматичний аспекти» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 — германські мови, у Херсонському державному університеті.

 
 

Наукові інтереси: когнітивна лінгвістика, лінгвокультурологія, ділова та міжкультурна комунікація.

 

Google Scholar

Електронна адреса: yuliia.stodolinska@chmnu.edu.ua

Телефон: (0512) 76-92-79
 

Основні публікації

Кількість опублікованих праць – близько 20-ти. Серед них:

  • Стодолінська Ю. В. Специфіка художнього порівняння у дитячому дискурсі / Ю. В. Стодолінська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика” : збірник наукових праць. – Випуск 26. – Херсон : ХДУ, 2016. – С. 70–75.
  • Stodolinska Yuliya. Classification of Creolized Texts in the Marketing Discourse of American Children’s Clothing Companies / Yuliya Stodolinska // Когнітивна лінгвістика в міждисциплінарному контексті : теорія і практика. Матеріали Міжнародної наукової конференції УАКЛіП / ЧНУ імені Богдана Хмельницького, Черкаси, 8-10 жовтня 2016 р. : [відп. ред. С. А. Жаботинська]. − Черкаси : Видавець ФОП Гордієнко Є.І., 2016. – С. 61.
  • Стодолінська Ю. В.  Вербально-пікторіальна метафора у креолізованих текстах дискурсу маркетингу американських компаній дитячого одягу / Ю. В. Стодолінська // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Випуск 138. – Кіровоград : Видавець Лисенко В.Ф., 2015. – С. 143–147.
  • Стодолінська Ю. В. Дискурс маркетингу американських компаній дитячого одягу: структура та характерні риси / Ю. В. Стодолінська // Studia Linguistica. – Випуск 7. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. –  С. 402–406.
  • Стодолінська Ю. В. Концепт ДІТИ в американському дискурсі маркетингу: лінгвокогнітивний і комунікативно-прагматичний аспекти : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Юлія Валеріївна Стодолінська ; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2013. – 20 с.
  • Стодолінська Ю. В. Класифікація креолізованих текстів у дискурсі маркетингу американських компаній дитячого одягу / Ю. В. Стодолінська // Наукові праці [ЧДУ імені Петра Могили]. Філологія. Мовознавство. – Випуск 204, Т. 216. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – С. 103–109.
  • Стодолінська Ю. В.  Основні константи культури в дискурсі маркетингу американських компаній дитячого одягу / Ю. В. Стодолінська // Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні Науки.   – Випуск №7 (220). – Черкаси : Черкаський національний університет, 2012. – С. 59–63.

Події та оголошення


жовтня
23

  Шановні колеги! У рамках підтримки Руху відкритого доступу наукова бібліотека ЧНУ ім. Петра Могили пропонує Вам серію вебінарів від фахівців Scopus  та Web of Science, що відбудуться 23-25 жовтня 2018  Міжнародний Тиждень Відкритого Доступу, присвячений Руху Відкритого Доступу до …

Відкрито конкурс мобільності для студентів за програмою Еразмус + КА107 на другий семестр 2018-2019 навчального року в Університеті Кадісу, Іспанія

Студенти програми Erasmus + КА107 отримують стипендію для проходження навчання. Стипендія не покриває всі витрати студента, а являє собою лише економічну допомогу для оплати можливих витрат, пов’язаних з перебуванням за кордоном. Усі студенти, які бажають взяти участь у програмі мобільності, повинні принести до міжнародного …

жовтня
19
Конкурс для викладачів на проходження стажування за програмою Erasmus+

Шановні викладачі! Оголошено конкурс для викладачів на проходження стажування за програмою Erasmus+ протягом двох тижнів в університеті Ка’Фоскарі, Венеція. Викладач отримає повний грант у розмірі 140 євро на день + сумарне відшкодування витрат на проїзд до 360 євро. Дедлайн подачі …