Юлія Ігорівна Сидоренко


старший викладач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови
Інституту філології ЧНУ імені Петра Могили,кандидат педагогічних наук

 

Освіта та професійний шлях

2005 – закінчила МДУ імені В.О.Сухомлинського за спеціальністю Педагогіка та методика середньої освіти  «Мова і література (англійська, німецька)». У тому ж році почала працювати викладачем кафедри англійської філології МДУ імені В.О.Сухомлинського.

2007-2016 рр. – викладач кафедри перекладознавства МНУ імені В.О.Сухомлинського.

2016-2019 рр. – старший викладач кафедри перекладу МНУ імені В.О.Сухомлинського.

2006-2011 рр. – аспірантка Інституту проблем виховання НАПН України. У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.07. – «Теорія та методика виховання».

З 2019 року – старший викладач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови ЧНУ імені Петра Могили.

 
Коло наукових інтересів: сучасне українське перекладознавство, актуальні проблеми сучасної лінгвістики.
 
Навчальні курси:

  • «Основна іноземна мова»

Контакти:
 
Електронна пошта: yusidorenko@ukr.net
Телефон: (0512) 76-55-87
 

Основні наукові та методичні публікації

  1. Проблеми передачі перекладацьких лінгвокультурем// Культурно-детерміновані фактори у практиці перекладу: монографія/ за наук.ред. А.К.Солодкої. – Миколаїв: ФОП Швець В.М.,2017. – 232 с. (власний внесок С. 88-105).
  2. Теоретичний підхід до визначення поняття лінгвокультурема /Ю.І.Сидоренко // Молодий вчений. – 2017. – №4.1. – С.128-131
  3. Роль інтерференції в процесі міжкультурної комунікацїї  /Ю.І.Сидоренко // Молодий вчений. – 2018. – №4.4. – С.103-106
  4. Develop your skills (частина І): навчальний посібник для самостійної роботи студентів І курсу спеціальності “Переклад” (денна та заочна форми навчання). / автори-укладачі Н.М.Абабілова, Ю.І.Сидоренко, І.В,Усаченко, Ю.В.Бондур. – Миколаїв: ФОП Швець, 2019 – 288 с.