Агєєва Вікторія Олександрівна


кандидат філологічних наук,
старший викладач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови
Інституту філології ЧНУ імені Петра Могили

 

Захист дисертації

Тема дисертації: «Архетипна і стереотипна символіка вогню в англійській та українській мовах». Присвоєно ступінь кандидата філологічних наук із спеціальності 10.02.17 Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.

Сфера наукових інтересів: типологічне мовознавство, когнітивна лінгвістика.

Публікації

  1. Principles and methods of analysis of linguocultural archetypes and stereotypes in Modern Comparativistics. Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the first stage of the championship in research analytics in the field of Philology and 118th International Research and Practice Conference “Theoretical and practical problems of language tools transformation in the context of the accelerated development of public relations” are held from March 2 till March 9, 2016 \ International Academy of Science and Higher Education; Organizing Committee: T. Morgan (chairman) and others London: IASHE, 2016. C. 47-49 (Global International Scientific Analytical Project GISAP).
  2. Агєєва В.О. Транслітерація як прояв орфографічної інтерференції у перекладі / В.О.Агєєва // Науковий журнал «Молодий вчений» : зб. наук пр. – Х. : Молодий вчений, 2018. – С.92 – 95
  3. Агєєва В.О. Cross lingual orthographic interference and the process of translation / В.О. Агєєва // Наукове видання «Закарпатські філологічні студії», Випуск 7, том 1, 2019. – стр.61-65
  4. Агєєва В.О. Cross cultural communication and translation / В.О. Агєєва // Науковий журнал «Вчені записки Таврійського національного університету ім.. В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації» / В.О. Агєєва // Наукове видання «Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського», Том 30 (69), №2, 2019. – С.7-11
  5. Агєєва В.О. Types of interference in translation / В.О. Агєєва // Фаховий науковий журнал «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія» №39, Том 3, 2019. – С.52-54