Зубенко Тетяна Володимирівна


доцент кафедри англійської філології
Інституту філології ЧНУ імені Петра Могили
кандидат педагогічних наук, доцент

Освіта та професійний шлях

У 1984 р. Тетяна Володимирівна закінчила Запорізький державний педагогічний інститут.

У вищій школі працює з 1987 року.

Регулярно займається самоосвітою, дистанційно навчалася в Харківському політехнічному університеті, Хмельницькому національному університеті та в Університеті менеджменту освіти НАПН України з основ дистанційного навчання та використання в навчальному процесі платформи Moodle. Активний учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій, семінарів, тренінгів. Має досвід організації та проведення Інтернет конференцій.

Членство у професійних організаціях: Член професійної асоціації викладачів англійської мови носіям інших мов (TESOL) з 2007 р..

Засновник і координатор неприбуткової неурядової громадської організації «Центр міжкультурних комунікацій». Співорганізатор серії українсько-американських проектів сумісно з професором Державного університету м. Салем (штат Мссачусетс) Алланом Шведелом (2013-2015 рр.). Організатор участі студентів у волонтерській роботі в Міжнародному центрі зустрічей молоді в м. Кшижова (Польща) за програмою ERASMUS+ European Voluntary Service (EVS).

Виборола гранти європейської програм Erasmus +, SALTO-YUOTH і німецько-польського фонду «Кшижова за європейське порозуміння» та взяла участь в міжнародних проектах:

 • міжнародний німецько-польсько-український обмін студентів «Футбол і музика», Требніц, Німеччина – 31липня -7 серпня 2016 р.;
 • міжнародний німецько-польсько-український обмін студентів «Футбол і музика», Кшижова, Польща – серпень 2015 рік;
 • міжнародний німецько-польсько-український обмін студентів «Футбол і музика», Кшижова, Польща – червень 2012 рік;
 • семінар-тренінг «Європейське громадянство» Франція – 6-12 червня 2011;
 • семінар-тренінг «Як організувати обмін студентів», Кшижова, Польща – 9-17.03.2011;
 • семінар-тренінг «Сила досвіду» (навчання за методами неформальної освіти) 18-25 жовтня 2010 року, Україна.

 

Стажування та підвищення кваліфікації

 • Навчання в державному університеті штату Айова (США) з курсу «Використання інформаційних технологій на заняттях з англійської мови», 2017.
 • Стажування в Академічному товаристві Міхала Балудянського (Словаччина) з інноваційних методів та підходів в освіті, м. Братіслава, 2016 р.

 

Захист дисертації

У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 13.00.04 – «Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя до реалізації комунікативного підходу в навчанні іноземної мови учнів початкової школи».

Звання, нагороди та особисті відзнаки

2015 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри германської філології ЧДУ імені Петра Могили.

Коло наукових інтересів: використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні іноземних мов; електронне та змішане навчання іноземних мов.

 

Google Scholar
(0512) 76-92-79
zubenko47@gmail.com

Наукові публікації

Кількість опублікованих праць – близько 100. Серед них:

 • TetianaZubenko, Allan Shwedel, Integrating mobile listening and physical activity to facilitate intentional and incidental vocabulary acquisition. Language Learning and Technology http://ae.fl.kpi.ua/article/view/165717 “Advanced Education”,11, 2019. DOI:20535/2410-8286.165717
 • Зубенко Т.В. Відповідність сучасних інформаційних технологій умовам формування англомовної комунікативної компетентності студентів / Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 51 / редкол. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2018. – 425 с. – 233-237.
 • Зубенко Т.В. Формування англомовних навичок письма засобами інформаційних технологій/Гуманітарний вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка : зб. наук. праць [ред. кол.; гол. ред. Л.М. Рибалко]. – Полтава : ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, 2018. – Вип. 3. – 220 с. – С. 221-227.
 • Зубенко Т.В. Ефективність використання допоміжних засобів веб-сайтів для кращого розуміння тексту під час аудіювання у процесі навчання англійської мови онлайн. Advanced Linguistics, 1 / 2018, 41-46, http://al.fl.kpi.ua/article/view/148838/148097
 • Зубенко Т.В. Інформаційні технології в навчанні англійської мови як іноземної в системі освіти сполучених штатів Америки / Зубенко Т.В. // Інформаційні технології в освіті. – 2018. – №34. – С. 47-60. http://ite.kspu.edu/issue_34/p-47-60
 • Зубенко Т.В. Навчання лексики англійської мови засобами інформаційних технологій / Наукові праці : наук. журнал. / Чорном. Нац. Ун-т ім. Петра Могили ; ред. Кол. : О.П. Мещанінов (голова) [та ін.]. – Миколаїв, 2017. – Т. 303. Вип. 291. – 168 с. – (Педагогіка). – С. 144-147.
 • ЗубенкоТ.В. The use of mobile devices to enhance language acquisition/ Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум –2017: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» : тези. –Академічні свободи, університетська автономія, наука і освіта для сталого розвитку. Мовно-культурна політика. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2017 .
 • ЗубенкоТ.В. Використання мобільних пристроїв з метою інтенсифікації навчання іноземної мови/ Педагогика. Наука вчера, сегодня, завтра./Pedagogika. East European Conference.– 29-30.06.2017. – Lodz.-Wydawca:Sp. Z.o.o. Diamond trading tour, 2017
 • ЗубенкоТ.В.Використання мобільних пристроїв з метою створення іншомовного комунікативного середовища та інтенсивного навчання іноземної мови у внз./ Всеукраїнська науково-методична конференція «Могилянські читання – 2016: досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти» : [збірник тез]. – Том 3. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2016. – 192 с. – С. 43-45.
 • ЗубенкоТ.В.Bикористання мобільних пристроїв у процесі формування іншомовних комунікативних навичок студентів. – Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум –2016: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» : тези. – Том 2. Академічні свободи, університетська автономія, наука і освіта для сталого розвитку. Мовно-культурна політика. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2016 . – 184 с. – С. 65-67.
 • TetianaZubenko, Allan Shwedel, Why use co-created instructional rubrics? Ukrainian university students’ opinions and performance. – Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky (ISSN 1338-9432). – Volume 4, No. 4/2016. – Printed by UK TU Kosice, Slovakia, 2016. – 144 p. – P. 139-141.
 • TetianaZubenko, Allan Shwedel, Designing and Using Rubrics in Teaching English. – Сучасні наукові дослідження та розробки:теоретична цінність та практичні результати – 2016: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Братислава, 16-18 березня 2016 року)ю – К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2016. – 182 с. – С.104-105.
 • ЗубенкоТ.В. До питання жанрової типології інтернет-комунікації у науковій сфері. – Новітня філологія. – № 51. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2016. – 176 с. – С.132-140.
 • ЗубенкоТ.В. Learning English through Assessment.– Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2015 .
 • ЗубенкоТ.В. Обеспечение мотивации  иноязычной дятельности студентов средствами «Центра межкультурных коммуникаций» Zbiór raportów naukowych. „Pedagogika 2014. Osiągnięć, projekty hipotezę. „. (29.12.2014 -30.12.2014) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – 152 str. – 29-32
 • ЗубенкоТ.В. Использование мультимедийных технологий в учебно-познавательной деятельности будущого учителя иностранного язика начальной школы. Zbiór raportów naukowych. „Współczesna nauka. Nowe perspektywy„. (30.01.2014 – 31.01.2014 ) – warszawa: wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – 120 str. – S. 101-10
 • ЗубенкоТ.В. Інформаційно-комунікаційні технології в педагогічній освіті : навчальний посібник / за наук. ред. О.М. Пєхоти, Т.В. Тихонової. – Миколаїв : Іліон, 2013. – 252 с. – (Серія «Педагогічна освіта – ХХІ»).
 • ЗубенкоТ.В. Вплив психологічних чинників в навчанні іноземних мов молодших школярів / Zbiór raportów naukowych. «Trendy wspolczesnej nauki». (29.08.2013-31.08.2013) – Gdansk: Wydawca:Sp. Z.o.o. Diamond trading tour, 2013. – 108 str. ISBN: 978-83-63620-10-3 (t.3). – S. 10-13.
 • ЗубенкоТ.В. Web 2.0 services in teaching languages / Zbiór raportów naukowych. „Teoria i praktyka-znaczenie badań naukowych. (29.07.2013 – 31.07.2013 ) – Lublin: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – 124 str. – S. 82-85.
 • Зубенко Т.В.Переваги використання внс Moodle для укладання дистанційного курсу з іноземної мови. Zbior raportow naukowych. “Science – od teorii do praktyki’. (29.03.2013-31.03.2013) – Sopot: Wydawca: Sp. o.o. “Diamond trading tour”, 2013. – 92 str. – S. 73-75
 • ЗубенкоТ.В. Підготовка майбутнього вчителя до інтегрування навчальної діяльності учнів початкової школи. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського: Збірник наукових праць / За ред. В.Д. Будака, О.М. Пєхоти. – Випуск 1.40. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2013. – 222 с. – (Серія «Педагогічні науки»). – С. 185-187.
 • Зубенко Т.В. Iнтернет-комунікація у контексті розвитку міжкультурного діалогу // Наукоий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Філологічні науки. Випуск XVI. – Херсон: ХДУ, 2012. – 206 с. – С.154-156.
 • Зубенко Тетяна, Спрiнгман Галина.Web0 tools for Prоspective Foreign Language teachers in primary schools// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка.  2011. № 1.  С. 180-185.
 • Зубенко Т.В. Проблеми створення дистанційних курсів у процесі підготовки майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського: Збірник наукових праць / За ред. В.Д. Будака, О.М. Пєхоти. – Випуск 1.32. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2011.–154 с. – (Серія «Педагогічні науки»).
 • Зубенко Т.В. Професійна підготовка вчителя іноземної мови початкової школи в умовах європейської інтеграції/«Вересень». – №1-2 (54-55). – 2011. – С. 51-55.
 • Зубенко Т.В.Формування готовності майбутнього вчителя до реалізації комунікативного підходу в навчанні іноземної мови учнів початкової школи. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського: Збірник наукових праць / За ред. В.Д. Будака, О.М. Пєхоти. – Випуск 1.33. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2011. – 188 с. – (Серія «Педагогічні науки»). – С.155-158.
 • Зубенко Т.В. Використання мультимедійних технологій у навчально-пізнавальній діяльності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців:методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 25 / Редкол.: І.А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2010. – 575 с. – С. 321-325.
 • Зубенко Т.В.Моделювання підготовки майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи до реалізації комунікативного підходу.Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського: Збірник наукових праць / За ред. В.Д. Будака, О.М. Пєхоти. – Випуск 1.28. –Миколаїв: МДУ імені В.О. Сухомлинського, 2010.–224 с. – (Серія «Педагогічні науки»). – С. 144-151.
 • Зубенко Т.В.Досвід застосування Веб 2.0 технологій в практиці підготовки майбутнього вчителя іноземної мови. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського: Збірник наукових праць / За ред. В.Д. Будака, О.М. Пєхоти. – Випуск 1.31. – Миколаїв: МДУ імені В.О. Сухомлинського, 2010.–224 с. – (Серія «Педагогічні науки»). – С. 105-111.
 • Зубенко Т.В.Досвід застосування Веб 2.0 технологій в практиці підготовки майбутнього вчителя іноземної мови. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського: Збірник наукових праць / За ред. В.Д. Будака, О.М. Пєхоти. – Випуск 1.31. – Миколаїв: МДУ імені В.О. Сухомлинського, 2010.–224 с. – (Серія «Педагогічні науки»). – С. 105-111.
 • Зубенко Т.В. Застосування інноваційних комунікаційних технологій у навчальному процесі. VМіжнародна конференція «Стратегія якості у промисловості і освіті» (6-13 червня 2009 р., Варна, Болгарія); Матеріали. У 2-х томах. Том ІІ. Упорядники: Хохлова Т.С., Хохлов В.О., Ступак Ю.О.. – Дніпропетровськ-Варна, 2009. – 840 с. –С. 145-148.
 • Зубенко Т.В. Теорія та практика організації міжкультурної комунікації у вищому навчальному закладі / Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Збірник наукових праць. – Випуск 24 (1630): Філологічні науки. – Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2008. – 338 с. С. 90-95.
 • Зубенко Т.В.Проблемы изучения словообразовательных гнёзд /Міжнародная навуковая канференцыя «Скарына і наш час», 14 лістапада 2008 г.: [матєрыялы]: у 2 ч. Ч.2 / рєдкал.: А.А. Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 2008. – 310 с. – С. 16-20.
 • Зубенко Т.В. Комунікативний підхід до навчання іноземної мови учнів початкової школи як стратегічна проблема у підготовці майбутнього вчителя / Науковий вісник Миколаївського державного університету: Збірник наукових праць. – Випуск 23: Педагогічні науки. – Том 1 / За заг. ред. В.Д. Будака, О.М. Пєхоти. – Миколаїв: МДУ, 2008. – 200 с. – С.146-152.
 • Зубенко Т.В. Організація іншомовного комунікативного середовища у професійній підготовці майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи / Науковий вісник Миколаївського державного університету: Збірник наукових праць. – Випуск 20: Педагогічні науки. – Том 1 / За заг. ред. В.Д. Будака, О.М. Пєхоти. – Миколаїв: МДУ, 2008 – 260 с. – С. 206-211.

 

Навчально-методичні праці

 • Зубенко Т.В. Комунікативний підхід до навчання іноземної мови учнів початкової школи. – Навчально-методичний посібник. – Миколаїв: МДУ імені В.О. Сухомлинського, 2006. – 120 с. (Ркомендовано МОН України).
 • Зубенко Т.В. Вивчаємо англійську мову розважаючись (з інтерактивним мультимедійним електронним варіантом) – Навчально методичний посібник з англійської мови. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2013. – 158 с.
 • Інформаційно-комунікаційні технології в педагогічній освіті : навчальний посібник / за наук. ред. О.М. Пєхоти, Т.В. Тихонової. – Миколаїв : Іліон, 2013. – 252 с. – (Серія «Педагогічна освіта – ХХІ»).

Події та оголошення


травня
12
До уваги вступників на магістратуру

Увага! Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ (ЗНО для магістрів) з 12.05 – 05.06.2020 року Детальніше тут  

травня
15
Запрошуємо до участі у XVI Міжнародній науково-практичній он-лайн конференції «Сучасні проблеми екологічної психології: соціальні та особистісні ресурси створення благополучного локального середовища»

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у XVI Міжнародній науково-практичній он-лайн конференції «Сучасні проблеми екологічної психології: соціальні та особистісні ресурси створення благополучного локального середовища», яка відбудеться 15 травня 2020 року. До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі вищих навчальних закладів …

червня
4
Конференція «Залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України»

Шановні колеги! 4 червня 2020 року в Чорноморський національний університет імені Петра Могили заплановано II Міжнародну науково-практичну конференцію молодих учених «Залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України». З огляду на пандемію COVID-19 і оголошений …