Запорожець Галина Вікторівна


доцент кафедри англійської філології
Інституту філології ЧНУ імені Петра Могили
кандидат педагогічних наук, доцент

Запорожець - заступник завідувача - другою після Матвєєва

Освіта та професійний шлях

У 1979 р. закінчила Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О.С.Пушкіна.

1980-1998 рр. – викладач, старший викладач, доцент кафедри іноземних мов Миколаївського державного педагогічного інституту.

З 1998 року – доцент кафедри англійської філології ЧНУ (колишній. МДГУ) імені Петра Могили, завідувач кафедрою англійської філології ЧНУ імені Петра Могили з 2001 року, заступник завідуючого кафедрою англійської філології, завідувач кафедрою іноземних мов 2014-2015 рр.

З 2016 р. –  доцент кафедри англійської філології.

Є учасником міжнародних програм обміну:

 • Salzburg Global Seminar Fellowship,  (Teaching English to Speakers of Other Languages ). April, 1995
 • Trainer  Development Program, University of Kent, Canterbury, Great Britain, 1995;
 • Junior Faculty Development Program, University of Nebraska,  Omaha, 1996-1997;
 • Fulbright Scholar Program, University of Maryland, College Park, 2000– 2001;
 • Erasmus+ “Teaching Academic Writing for PhD Students: Training for Trainers”, March, 2012, NAUKMA, Kyiv.
 • Erasmus+ Program January , 2013, Ilia State University, Tbilisi, Georgia.

Брала участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, в тому числі: Зальцбург, Австрія (1995), Омаха, Небраска США (2001), Клайпеда, Литва (2004), Майамі, США (2009).

Членство у професійних організаціях: міжнародна асоціація Phi Beta Delta, міжнародна організація викладачів англійської мови TESOL, організація Американських літературних студій в Україні (CALSU), член НГО «Жіноча перспектива».

З 1995 р. – керівник секції англійської мови МАН в Миколаївській області.

 

Захист дисертації

В 1988 р. захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 13.00.01 – Теорія та історія педагогіки. Тема дисертації: «Виховання колективізму у студентів на основі принципу наступності в системі школа – педвуз».

 

Звання, нагороди та особисті відзнаки

1992 р. – присвоєно вчене звання доцента.

2005, 2007 рр. – грамоти Міністерства освіти і науки України.

2004 р. – грамота Управління освіти і науки облдержадміністрації.

2005 р. – грамота Миколаївської міської ради.

2009 р. – «Відмінник освіти України».

2014 р. – нагрудний знак «Відмінник освіти».

2016 р. – грамота Миколаївської обласної ради.

 

Наукові інтереси: Американознавство та Британознавство,  міжкультурна комунікація,  методика викладання іноземних мов у ВНЗ, академічне письмо.

Google Scholar
(0512) 76-92-79
halyna.zaporozhets@chnu.edu.ua

Основні публікації

Кількість опублікованих праць – близько 50-ти. Серед них:

Наукові статті  і тези доповідей

 • Запорожець Г.В. Developing language teacher competence at the university/ Ольвійський форум – 2019: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі: тези. – Мовно-культурна політика. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2019. – c.44-45.
 • Zaporozhets H.V. Teaching English Scientific Writing in Ukraine: Changes and Challenges / Качество подготовки специалистов в техническом университете: проблемы, перспективы, инновационные подходы. III Международная научно-методическая конференция. 24-25 ноября 2016года. Могилев. МГУП, 2016.- c.355-357.
 • Запорожець Г.В. Water-River Image and the Search for Identity in Native American Women’s Writing// Ольвійський форум – 2016: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі: тези. – Том2. Академічні свободи, університетська автономія, наука і освіта для сталого розвитку. Мовно-культурна політика. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – c.64-65.
 • Запорожець Г.В. Формування професійної компетенції викладача під час асистентської практики// Всеукраїнська науково-методична конференція “Могилянські читання -2016: досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти”: [збірник тез]. – Том 3. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – c.46-47.
 • Запорожець Г.В.Teaching Assistant Practice as a Major Stage in Preparing Specialists in Education// Ольвійський форум – 2015: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі: тези. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015.- Том 3.- c.73-74.
 • Запорожець Г.В. Наукова стаття як провідний жанр у світі вчених / Г.В. Запорожець // Ольвійський форум – 2014: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі: тези. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – c. 143-145.
 • Запорожець Г.В.New Perspectives in Teaching English Scientific Writing in Ukraine / XVIII TESOL – Ukraine National Conference: Global English – Global decisions. April 12-13, 2013. Sevastopol.
 • Запорожець Г.В. English Academic Writing Skills Development as a Way to Promote International Professional Communication/ Ольвійський форум 2013: стратегії України в геополітичному просторі.- Міжнародна науково-практична конф. 5-9 червня 2013, Ялта. – c.94-97.
 • Zaporozhets H. English as an International Language: how to express local culture/ Галина Запорожець// Новітня філологія. – № 42. – Миколаїв, Вид -во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – c.49-54.
 • Zaporozhets H. Teaching Global English to University Students /Галина Запорожець// English in Globalised World: збірник наукових праць (англ.м.).- Кам’янець-Подільський: ВПП ‘Апостроф’, 2012. – c.195-199.
 • Making Changes Together: Integrating Gender and Ethnicity into Ukrainian University Curriculum //Medallion. The International Newsletter of Phi Beta Delta Honor Society for International Scholars. Annual Conference Abstracts. – May, 2010. – P.8. / www.phibetadelta.org
 • Взаємодія глобального і локального: гендерна та етнічна тематика в підготовці вчителя іноземної мови // Наукові записки. – Випуск 81(2). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 4 ч.-  Кіровоград: РВВ КДПУ імені В.Винниченка, 2012. – c.355-358.

 

 Навчальні посібники і методичні вказівки

 • Запорожець Г.В. Академічне письмо для наукових цілей: навчальний посібник. – Миколаїв: 2016. -(електронний варіант).
 • Запорожець Г.В. Oрганізація практики студентів напряму підготовки 6.020303 «Філологія (англійська)» та спеціальностей 02030302,8.02030302 «Мова і література (англійська)»: [методичні рекомендації] / Г.В.Запорожець, Ю.В.Стодолінська. – Миколаїв:  Видавництво ЧДУ імені Петра Могили, 2014. – 108с.
 • Запорожець Г.В.Цивілізація та лінгвокраїнознавство країн, мова яких вивчається (Великобританія та США): методичні рекомендації. – Миколаїв: Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. Вип.147. – 72с.
 • Joined Together: American Womеn’s Literature and History in the XXth Century// Сучасна американська література: проблеми вивчення та  викладання. Навчальний посібник. Миколаїв: Видавництво МДГУ,  2002, с. 226-246
 • Запорожець Г.В. Жінка в історії та літературі США. Робоча програма курсу// Гендерні і  жіночі курси у вищих навчальних закладах України. Програми курсів. Миколаїв, МДГУ, 2002. – 59с.

 

Події та оголошення


березня
4
Набір на військову підготовку за програмою офіцерів у 2020 році

4 березня 2020 року о 12:00 в читальній залі університету відбудеться зустріч із представником Харківського національного університету повітряних сил ім. Івана Кожедуба щодо навчання на військовій кафедрі. Запрошуються студенти 1-5 курсів. За детальною інформацією звертайтеся до кабінету 5-102.

лютого
20
Запрошуємо на відкриту зустріч із членами експертної групи з акредитації освітньої програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Запрошуємо на відкриту зустріч із членами експертної групи з акредитації освітньої програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»  в рамках спеціальності  151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (РВО – бакалавр). Зустріч відбудеться 20 лютого о 17-00 в приміщенні 1-314 (деканат факультету комп’ютерних наук).

березня
17
Запрошуємо до участі у I (університетському) турі Всеукраїнської студентської олімпіади з математики

I (університетський) тур Всеукраїнської студентської олімпіади з математики відбудеться 17 березня 2020 року (вівторок) о  10:00 (2-3 пари) в аудиторії 2-202 Учасники та призери будуть відзначені керівництвом університету