Мунтян Лілія Яківна


кандидат технічних наук, доцент кафедри гігієни, соціальної медицини, громадського здоров’я та медичної інформатики

Освіта та професійний шлях

Закінчила у 2000 році Мелітопольський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Біологія і хімія, мова і література» за кваліфікацією вчитель біології і хімії, англійської мови і літератури. Трудову діяльність розпочала педагогом організатором в МДЦ «Артек». У період з 2001 по 2009 р. була викладачем хімії і біології у Професійному аграрному ліцеї м. Нова Одеса, Миколаївської області. Після цього с 2009 до 2012 р. викладачем хімії у Вищому професійному училищі № 21, м. Миколаєва. Також була викладачем біології в КЗ ЗОШ І-ІІІ ст. центр загальної і професійної освіти КР Миколаївської області в період 2012-2013 років.

Продовжуючи далі свою наукову діяльність, стала викладачем хімії та біології у відокремленому підрозділі Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені В.Л. Лазаряна. В 2019 році захистила дисертацію і стала кандидатом технічних наук за спеціальністю «Екологічна безпека». Темою праці було «Удосконалення методів оцінки екологічної безпеки при емісії небезпечних речовин на залізничному транспорті».

Для підвищення кваліфікації у 2020 році пройшла стажування у Університеті природничих наук міста Люблін (Польща). Тема: «Педагогічна майстерність викладачів у галузі біології, екології, географії, геології, хімії та фізики» за фахом «Природничі науки».

У 2021 році отримала Міжнародний сертифікат про знання англійської мови на рівні В2:

Universal test ECL authorised exam centre.

У цьому ж році отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації Навчально-наукового інституту післядипломної освіти ЧНУ імені Петра Могили напряму «Педагогіка вищої школи в медичній сфері», сертифікат слухача онлайн-курса за програмою «Методологія доказової медицини» (Клініка первинної медичної допомоги м. Запоріжжя).

 

Звання, нагороди та особисті відзнаки

2008 р. – нагороджена грамотою Управління освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації.

2018 р. – отримала почесну грамоту від Миколаївської міської ради.

2019 р. – отримала почесну грамоту від Миколаївської обласної державної адміністрації.

 

Публікації в наукових фахових виданнях України, що включені до міжнародних наукометричних баз Scopus

  1. Liliia Muntian, Mykhailo A. Anishchenko, Viktor Ziuzin, Demianchuk Yurii Viktorovych, Djbrenka Nataliia Vsktorivna, Dmytro Ziuzin. Legal and social aspects fo patient rights ensuring in order to access quality and blood component safety: international experience and necessity for its implementation in Ukraine Teikyo Medical Journal (issn: 03875547) is a scopus indexed medical journal published by Teikyo University School of Medicine since 1990. TMJ welcomes all types of medical journal includes medicine, pharmacy, bio-chemistry, psychology etc. ISSN: 03875547 Volume 44, Issue 02, February, 2021 Scopus
  2. Liliia Muntian, Mykhailo A. Anishchenko, Iryna Mazur, Leonid S. Hamburh, Anatolii V. Samko. The legal regulation in Ukraine victims of domestic violence medical examination and providing them medical assistance. Teikyo Medical Journal (issn: 03875547) is a scopus indexed medical journal published by Teikyo University School of Medicine since 1990. TMJ welcomes all types of medical journal includes medicine, pharmacy, bio-chemistry, psychology etc. ISSN: 03875547 Volume 44, Issue 02, February, 2021Scopus

 

Статті в українських наукових фахових виданнях:

  1. Зюзін В. О., Мунтян Л. Я., Френкель Ю.Д., Тузова О. В. Санітарно-гігієнічна характеристика водних ресурсів Миколаївської області та якість питної води. Могилянські читання – 2019 : Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні : глобальний, національний та регіональний аспекти : ХХІІ Всеукр. наук.-метод. конф. : тези доповідей. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2019. – 176 с.
  2. Зюзін В. О., Мунтян Л. Я., Френкель Ю.Д., Тузова О. В. Санітарно-гігієнічна та екологічна характеристика Миколаївської області та громадського здоров’я. Могилянські читання – 2019 : Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні : глобальний, національний та регіональний аспекти : ХХІІ Всеукр. наук.-метод. конф. : тези доповідей. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2019. – 176 с.
  3. Зюзін В. О., Мунтян Л. Я., Френкель Ю.Д., Тузова О. В.  Динаміка показників здоров’я Чорнобильських контингентів населення Миколаївської області за 1998 – 2018 рр. Могилянські читання – 2019 : Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні : глобальний, національний та регіональний аспекти : ХХІІ Всеукр. наук.-метод. конф. : тези доповідей. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2019. – 176 с.
  4. Зюзін В. О., Мунтян Л. Я. Екологічний моніторинг навколишнього середовища, як основа поліпшення стану здоров’я населення та екологія безпеки в сучасних умовах. Могилянські читання – 2019 : Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні : глобальний, національний та регіональний аспекти : ХХІІ Всеукр. наук.-метод. конф. : тези доповідей. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2019. – 176 с.
  5. Мунтян Л. Я., Зюзін В. О., Френкель Ю.Д. Вплив фотохімічного смогу на здоров’я людини, санітарно – екологічна оцінка результатів моніторингу емісії небезпечних речовин на залізничному транспорті. Могилянські читання – 2019 : Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні : глобальний, національний та регіональний аспекти : ХХІІ Всеукр. наук.-метод. конф. : тези доповідей. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2019. – 176 с.
  6. Мунтян Л.Я. Генотипування лістерій за допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) та його епідеміологічне значення / В.О. Зюзін, О.В. Тузова, Ю.Д. Френкель, Л.Я. Мунтян, Д.В. Зюзін // Український журнал медицини, біології та спорту. Т.6, №2 (30) Миколаїв, 2021. – С. 115-124
  7. Мунтян Л. Я. Моделювання просторово-часової оцінки територіального ризику при аваріях під час транспортування залізницею хімічно небезпечного вантажу / Л.Я. Мунтян, В.С. Черно, Г.В. Нєпєіна // Наукові доповіді НУБіП України №2 (90), 2021. ISSN 2223-1609 підрозділ: Біологія, біотехнологія, екологія
  8. Мунтян Л. Я. Екологічна безпека України в контексті сталого розвитку / О.В. Кратко, Л.Я. Мунтян, Л.І. Демчук // Екологічні науки: науково-практичний журнал Головний редактор Бондар О.І.-К: Виданичий дім «Гельветика», 2021. – №7(34).-234с. підрозділ: проблеми сталого розвитку