Людмила Іванівна Григор’єва


завідувач кафедри екології Медичного інституту ЧНУ імені Петра Могили, доктор біологічних наук, професор

Освіта та професійний шлях

У 1987 р. Людмила Іванівна закінчила механіко-математичний факультет Одеського державного університету імені І.І.Мечнікова за спеціальністю «математика», отримавши кваліфікацію «математик».

На початку професійного шляху працювала на посаді інженера в ПКБ «Електрогідравліка» НАН України.

Тривалий час (1991-2000 рр.) працювала у державному підприємстві ДП «Миколаївська науково-дослідна лабораторія з проблем радіаційної безпеки населення» (НДЛ «Ларані») на посадах інженера-математика, провідного радіоеколога-спектрометриста; у 1999-2000 рр. займала посаду директора ДП НДЛ «Ларані».

У цій науково-дослідній лабораторії виконано чимало науково-дослідних робіт з питань радіаційної безпеки територій, регламентації та обмеження дозового навантаження на населення від радіонуклідних екополютантів, на підставі результатів досліджень яких Людмила Іванівна підготувала і захистила кандидатську та докторську дисертації: у КНУ імені Тараса Шевченка у 2004 році захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю “Радіобіологія (радіоекологія) на тему ” Оцінка динаміки радіоекологічної ситуації та дозового навантаження на населення в районах функціонування основних зрошувальних систем Миколаївської області “, а у 2010 році там же захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук зі спеціальності – Радіобіологія (радіоекологія) на тему “Інтегральне навантаження на людину в умовах півдня України”.

Людмила Іванівна працює в ЧНУ імені Петра Могили з 2002 р.  До 2004 р. – старшим викладачем кафедри медичної екології та безпеки життєдіяльності, з 2004 р. – доцентом кафедри техногенної безпеки.

У період з 2008 р. по 2010 р. навчалася у докторантурі ЧНУ імені Петра Могили, а після дострокового закінчення докторантури – обрана за конкурсом завідувачем кафедри біології та екологічної безпеки.

З 2014 р. очолювала кафедру якості, стандартизації та техногенно-екологічної безпеки, а з 2018 р. – кафедру екології.

Пройшла навчання і отримала кваліфікацію: у 2015 р. – внутрішнього аудитора систем якості за ДСТУ ISO 9001:2009, ДСТУ ISO 22000:2007; у 2018 р. – Training of Trainers GHG Verification and Accpeditation (навчання верифікації та акредитації щодо викидів парникових газів); Training on Accreditation for compliance with ISO 14065. Також у 2018 р. пройшла зарубіжне стажування “Ensuring the quality of education in higher educational institutions” (WSZOP, Katowice, Poland).

Сьогодні Людмила Іванівна є:

 • заступником голови наукової координаційної ради «Радіоекологія і радіаційна безпека» Південного наукового центру НАН Украіни і МОН України;
 • членом спеціалізованої вченої ради Д.26.004.19 при Національному університеті біоресурсів і природокористування;
 • членом дорадчої науково-методичної ради МОН України з Цивільного захисту.
 • членом Радіобіологічного Товариства України,
 • членом міжнародного союзу радіоекологів (International Union of Radioecology),
 • співпрацює з ТК 82 стандартизації України «Охорона довкілля»;
 • членом редколегії зарубіжного наукового журналу International Journal of Environmental Monitoring and Analysis.

Захист дисертацій

2004 р. – захист дисертації на тему: «Оцінка динаміки радіоекологічної обстановки та дозового навантаження на населення в районах функціонування головних зрошувальних систем Миколаївського регіону» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.01 – радіобіологія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України.

2010 р. – захист дисертації на тему: «Інтегральне радіаційне навантаження на людину в умовах півдня України» на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.01 – радіобіологія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України.

Нагороди та відзнаки

2004 р. – нагороджена почесною грамотою Управління освіти Миколаївської обласної державної адміністрації.

2005 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри техногенної безпеки

2011 р. – присуджено вчене звання професора кафедри біології та екологічної безпеки.

2013 р. – нагороджена почесною грамотою Південного наукового центру НАН України і МОН України

2014 р. – нагороджена почесною грамотою Південного наукового центру НАН України і МОН України

2016 р. – нагороджена Подякою міністра освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність;

2018 р. – нагороджена Почесною грамотою Миколаївської облдержадміністрації

 

Коло наукових інтересів: радіоекологія, екологічна стандартизація, екологічна сертифікація та якість

Контакти:
Електронна адреса: ludmila.grygorieva@chmnu.edu.ua
Телефон: (0512) 46-54-95

 

Основні публікації

 1. Григор’єва Л.І. Оцінка стану навколишнього середовища до пуску в експлуатацію об’єктів екологічного аудиту: Монографія. /Л.І. Григор’єва, Ю.А. Томілін – Миколаїв: ЧДУ імені Петра Могили. – 2013. –162 с .
 2. Григор’єва Л.І. Управління ризиком дефляційних явищ на хвостосховищах переробних підприємств у системі їх ризик-менеджменту: Монографія.   / Л. І. Григор’єва, Ю.А. Томілін – Микола-їв: ЧДУ ім. Петра Могили. –2017. –270 с.
 3. Григор’єва Л.І. Експрес прогноз  дозового навантаження на населення від газоаерозольних викидів АЕС / Л.І. Григор’єва, Ю.А. Томілін Ю.А. // Ядерна фізика та енергетика – Вип. 174– 2014. – С. 73-87.
 4. Григор’єва Л.І. Якість зрошувальної води: підходи до розробки радіаційно-гігієнічних критеріїв // Зб. наук. праць Одеської державної академії технічного регулювання і якості (ОДАТРЯ) – 2(9)-2016. – с. 6-11.
 5. Grygorieva L, Tomilin Yu. Doses from radon-222 irradiatuon for workers of the granite mining industry // Problems of radiation medicine and radiobiology – VOL. 22, 2017.
 6. Tomilin , L. Grygorieva, A. Grishan RADIOACTIVE DUST WITH 106RuOVER THE SOUTHERN REGION OF UKRAINE // Nuclear Physics and Atomic Energy – 2018, Vol. 19/3

 

 

Події та оголошення


Контактна інформація Приймальної комісії ЧНУ ім. Петра Могили

У разі виникнення питань з приводу вступу на навчання до ЧНУ  ім. Петра Могили, телефонуйте за номером (0512) 24-41-89 або звертайтесь на офіційну сторінку у Фейсбуці.  

липня
27
Молодіжний обмін до Польщі

Оголошується набір учасників для молодіжного обміну «Keep calm and follow your passion». Молодіжний обмін має на меті зібрати молодь з руховою або зоровою інвалідністю та без них на півночі Польщі, щоб дізнатися більше один про одного, про захоплення, пристрасті та хобі. …

серпня
5
Відбудеться XIV Всеукраїнський пленер з питань студентського самоврядування, стратегічного планування та фізичного виховання студентської молоді

З 22 по 27 серпня 2019 року у с. Коблеве Березанського району Миколаївської області триватиме XIV Всеукраїнський пленер з питань студентського самоврядування, стратегічного планування та фізичного виховання студентської молоді (на базі навчально-оздоровчого табору «Політехнік-3»). Організатори заходу: Всеукраїнська молодіжна громадська організація …