Клименко Микола Олексійович


 

Доктор медичних наук, професор,

проректор з науково-педагогічної роботи та питань розвитку ЧНУ ім. Петра Могили,

професор кафедри медичної біології та фізики, мікробіології, гістології, фізіології та патофізіології Медичного інституту ЧНУ імені Петра Могили

Клименко М.

Освіта та професійний шлях

У 1974 р. закінчив з відзнакою лікувальний факультет Харківського медичного інституту (ХМІ) (нині Харківський національний медичний університет) за спеціальністю лікувальна справа. Кваліфікація – лікар.

У 1974-1977 рр. – аспірант кафедри патологічної фізіології ХМІ. З 1977 р. – асистент кафедри патологічної фізіології ХМІ, з 1982 р. – доцент, з 1987 р. – зав. кафедри.

З 2013 р. – зав. кафедри клінічної патофізіології, топографічної анатомії та оперативної хірургії Харківської медичної академії післядипломної освіти. З 2015 р. – проректор з науково-педагогічної роботи та питань розвитку, ЧНУ ім. П. Могили. Професор кафедри за суміщенням.

Підготував 13 докторів та 19 кандидатів медичних наук.

Автор та співавтор понад 570 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 10 монографій, 19 патентів, 230 журнальних статей, з них 68 – у виданнях, що індексуються у наукометричній базі Scopus; 9 видань підручників, 15 видань навчальних посібників, методичних рекомендацій до практичних занять для студентів з патологічної фізіології українською та англійською мовами.

Двічі стажувався в США – з системи освіти, системи медичної освіти та зі спеціальності.

Член Президії правління Наукового товариства патофізіологів України, голова обласного товариства патофізіологів, член Міжнародного товариства з патофізіології, почесний член Болгарської асоціації з клінічної та експериментальної патофізіології тощо.

Викладає дисципліну «Патологічна фізіологія» для студентів-медиків та фармацевтів.

Захист дисертацій

1978 р. – захистив кандидатську дисертацію у Київському медичному інституті ім. акад. О.О.Богомольця за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.

1992 р. – захистив докторську дисертацію у Сибірському державному медичному університеті за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.

Звання

1984 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри патологічної фізіології.

1993 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри патологічної фізіології .

1996 р. – Соросівський Професор.

2019 р. – академік Української академії наук.

Наукові інтереси: патофізіологія запалення, імунної системи, алергії, дії іонізуючого випромінювання, обміну речовин.

Профіль у Google Академії

Основні публікації за останні 5 років

Монографії

  1. Лікування поранених з бойовими ушкодженнями грудей / за заг. ред. В.І. Цимбалюка. – Тернопіль-Київ-Харків: Укрмедкнига, 2023. 236 с.
  2. Вогнепальні поранення м’яких тканин (досвід антитерористичної операції / операції об’єднаних сил). Під. заг. ред. В.І. Цимбалюка. Харків: Колегіум, 2020. 400 с.
  3. Микола Клименко, Лілія Нетюхайло. Структурно-метаболічні зміни легень та їх корекція при опіковій хворобі. GlobeEdit, 2020. 128 с.

Статті

  1. Клименко М.О. Низькоступеневе дифузне хронічне запалення. Актуальні проблеми транспортної медицини. 2022;3(69):7-19.
  2. Natalya Sarafanyuk, Mykola Klymenko. Production of interleukins 1β, 2, 4, 10 and C-reactive protein in ischemic stroke. Wiad Lek. 2022;75(3):598-604. PubMed/Medline, Scopus etc.
  3. Rita Kozaeva, Mykola O. Klymenko, Oleksandr V. Katrushov, Vitalii O. Kostenko. Bioflavonoids as agents for correcting nitro-oxidative stress and salivary gland functions in rats exposed to alcohol during modeled lipopolysaccharide-induced systemic inflammatory response. Wiad Lek. 2022;75(3):685-690. PubMed/Medline, Scopus etc.
  4. Козаєва Р.С., Клименко М.О., Костенко В.О. Ліпополісахаридіндукована системна запальна відповідь обтяжує розвиток оксидативно-нітрозативного стресу в слинних залозах щурів при їх алкогольному ураженні // Фізіол. журн. 2021. Т. 67, № 6. С. 60-67. PubMed/Medline, Scopus etc.
  5. Rita Kozaeva, Mykola O. Klymenko, Vitalii O. Kostenko. Resveratrol inhibits reactive oxygen and nitrogen species formation in rats’ salivary glands and their functions under alcohol exposure and lipopolysaccharide-induced systemic inflammatory response. PharmacologyOnLine. 2021. Vol. 3. P. 106-115. PubMed/Medline etc.