Дисципліни вільного вибору студентів


Розпорядження щодо дисциплін вільного вибору студентів на 2020-2021 навч. рік

121 Інженерія програмного забезпечення

Бакалаврат

122 Комп’ютерні науки

Бакалаврат

Магістратура (5 курс)

Магістратура (6 курс)

123 Комп’ютерна інженерія

Бакалаврат

Магістратура (5 курс)

Магістратура (6 курс)

124 Системний аналіз

Магістратура

151 Автоматизація та комп`ютерно інтегровані технології

Бакалаврат

Магістратура

Дисципліни вільного вибору студентів на 2021-2022 навч. рік

Дисципліни загальноуніверситетського каталогу для вибору студентами першого курсу

  Назва дисципліни Силабус
1 Психологія кар’єри та лідерства Силабус
2 Психологія інтернету Силабус
3 Економіка для неекономістів Силабус
4 Основи менеджменту та маркетингу Силабус
5 Проблеми забезпечення  конституційних прав людини Силабус
6 Право соціального захисту Силабус
7 Друга іноземна мова (польська) Силабус
8 Соціологія Інтернету Силабус
9 Сакральна історія України Силабус
10 Етикет ведення переговорів Силабус
11 Маркетинг Силабус
12 Бізнес комунікації Силабус
13 Брендинг та PR Силабус
14 Управління та фінансування стартапів Силабус
15 ФінТех і криптовалюти Силабус

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ спеціальностей факультету комп’ютерних наук

121 Інженерія програмного забезпечення

 

Назва дисципліни Викладач Силабус
1. Розробка web-застосунків на базі фреймворків Канд. техн. наук, доцент, в. о. зав. кафедри інженерії програмного забезпечення Давиденко Є. О. Силабус
2. Web-програмування Канд. техн. наук, доцент, в. о. зав. кафедри інженерії програмного забезпечення Давиденко Є. О. Силабус
3. Frontend розробка Канд. техн. наук, доцент, в. о. зав. кафедри інженерії програмного забезпечення Давиденко Є. О. Силабус
4. Теорія автоматів і формальних мов Д-р техн. наук, професор, професор кафедри інженерії програмного забезпечення Фісун М. Т. Силабус
5. Інтелектуальний аналіз даних Д-р техн. наук, професор, професор кафедри інженерії програмного забезпечення Коваленко І. І. Силабус
6. Методи та моделі Datamining Д-р техн. наук, професор, професор кафедри інженерії програмного забезпечення Коваленко І. І. Силабус
7. Основи нечіткої логіки Д-р техн. наук, професор, зав. кафедри інтелектуальних інформаційних систем Кондратенко Ю. П. Силабус
8. Теорія прийняття рішень Д-р техн. наук, професор, зав. кафедри інтелектуальних інформаційних систем Кондратенко Ю. П. Силабус
9. FullStack web-розробка Ст. викладач кафедри інженерії програмного забезпечення Дворецький М. Л. Силабус
10. Backend розробка Ст. викладач кафедри інженерії програмного забезпечення Дворецький М. Л. Силабус
11. Розробка адаптивних web-інтерфейсів Ст. викладач кафедри інженерії програмного забезпечення Дворецький М. Л. Силабус
12. Програмування для мобільних пристроїв Ст. викладач кафедри інженерії програмного забезпечення Нездолій Ю. О. Силабус
13. Розробка програмного забезпечення для ОС Android Ст. викладач кафедри інженерії програмного забезпечення Нездолій Ю. О. Силабус
14. Кросплатформне програмування Канд. техн. наук, доцент (б.в.з.) кафедри інженерії програмного забезпечення Горбань Г. В. Силабус
15. Системне програмування Канд. техн. наук, доцент (б.в.з.) кафедри інженерії програмного забезпечення Горбань Г. В. Силабус
16. Програмування під операційні системи Канд. техн. наук, доцент (б.в.з.) кафедри інженерії програмного забезпечення Горбань Г. В. Силабус
17. Мова програмування Ruby Канд. техн. наук, доцент (б.в.з.) кафедри інженерії програмного забезпечення Горбань Г. В. Силабус
18. Мікроконтролери Канд. техн. наук., доцент, в. о. зав. кафедри комп’ютерної інженерії

Крайник Я. М.

Силабус
19. Постреляційні бази даних Канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри інженерії програмного забезпечення Кірей К. О. Силабус
20. SPA та PWA застосунки Ст. викладач кафедри інженерії програмного забезпечення Дворецький М. Л. Силабус
21. Розробка web-застосунків на базі ASP.NET Канд. техн. наук, доцент (б.в.з.) кафедри інженерії програмного забезпечення Горбань Г. В. Силабус
22. Розробка web-застосунків на базі Java EE Ст. викладач кафедри інженерії програмного забезпечення Нездолій Ю. О. Силабус
23. Вбудовані системи Канд. техн. наук., доцент, в. о. зав. кафедри комп’ютерної інженерії

Крайник Я. М.

Силабус
24. Реінжиніринг програмного забезпечення Канд. техн. наук, доцент (б.в.з.) кафедри інженерії програмного забезпечення Горбань Г. В. Силабус
25. Архітектура та проєктування програмного забезпечення Канд. техн. наук, доцент (б.в.з.) кафедри інженерії програмного забезпечення Горбань Г. В. Силабус
26. Технології Інтернет речей (IoT) Канд. техн. наук., доцент, в. о. зав. кафедри комп’ютерної інженерії Крайник Я. М. Силабус
27. Розробка ігрових застосунків Канд. техн. наук, доцент, в. о. зав. кафедри інженерії програмного забезпечення Давиденко Є. О. Силабус
28. Нормативно-правове забезпечення в ІТ галузі Д-р техн. наук, професор, професор кафедри комп’ютерної інженерії Журавська І. М. Силабус
29. 3D моделювання та 3D друк (в хмарному середовищі Onshape) Ст. викладач кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Бєліков О. Є. Силабус
30. Стартап: від створення до реалізації Ст. викладач кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Бєліков О. Є. Силабус

 

Студент має право обирати дисципліни із запропонованого переліку, або будь-які дисципліни з навчального плану іншої спеціальності, які відповідають необхідному обсягу кредитів та викладаються у відповідному семестрі (осіньому або весняному).

Студент не може обирати дисципліну з інших освітніх програм, коли вивчення даної дисципліни передбачає опанування певних результатів навчання, які є передумовами.

123 Комп’ютерна інженерія

 

Назва дисципліни Викладач Силабус
Кросплатформне програмування Канд. техн. наук, ст. викл. кафедри інженерії програмного забезпечення Горбань Г.В. Силабус
Мова програмування Python Ст. викл. кафедри інженерії програмного забезпечення Боровльова С.Ю. Силабус
Database development та трьохланкові застосунки Ст. викл. кафедри інженерії програмного забезпечення Дворецький М.Л. Силабус
Постреляційні бази даних Канд. пед. наук, доцент  кафедри інженерії програмного забезпечення Кірей К.О. Силабус
Людино-машинна взаємодія Ст. викл. кафедри  інженерії програмного забезпечення Дворецький М.Л. Силабус
Розробка програмного забезпечення для ОС Android Ст. викл. кафедри інженерії програмного забезпечення Нездолій Ю.О. Силабус
Теорія керування Д-р техн. наук, професор, професор кафедри інтелектуальних інформаційних систем Кондратенко Ю.П. Силабус
Теорія прийняття рішень Д-р техн. наук, професор, професор кафедри інтелектуальних інформаційних систем Кондратенко Ю.П. Силабус
Основи нечіткої логіки Д-р техн. наук, професор, професор кафедри інтелектуальних інформаційних систем Кондратенко Ю.П. Силабус
Сенсори та перетворювачі Викл. кафедри  комп’ютерної інженерії Дарнапук Є.С. Силабус
Програмовані логічні інтегральні схеми Канд. техн. наук., доцент, доцент кафедри комп’ютерної інженерії Крайник Я.М. Силабус
Естетика Web-дизайну

 

Канд. фіз-мат наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерної інженерії Дворник О.В. Силабус
Чисельні методи Д-р фіз-мат наук, професор, професор кафедри інтелектуальних інформаційних систем Хомченко А.Н. Силабус
Інтелектуальний аналіз даних Канд. пед.наук, доцент кафедри інтелектуальних інформаційних систем Болюбаш Н.М. Силабус
Веб-програмування, веб-дизайн та управління контентом Ст. викл. кафедри інтелектуальних інформаційних систем Кошовий В.В. Силабус
Методи та системи штучного інтелекту Д-р техн. наук, проф.,  професор кафедри інтелектуальних інформаційних систем Гожий О.П. Силабус
Методи та засоби інженерії знань Канд. техн. наук., доцент, доцент кафедри інтелектуальних інформаційних систем Сіденко Є.В. Силабус
Технології створення SPA Викл. кафедри  інтелектуальних інформаційних систем Таранов М.О. Силабус
Нормативно-правове забезпечення в ІТ-галузі Д-р техн. наук, професор, професор кафедри  комп’ютерної інженерії  Журавська І.М. Силабус
Адміністрування ПК та систем Ст. викл. кафедри інтелектуальних інформаційних систем Кошовий В.В. Силабус
Якість програмного забезпечення та тестування Ст. викл. кафедри інженерії програмного забезпечення Нездолій Ю.О.. Силабус
Розпізнавання образів Д-р техн. наук, професор, професор кафедри комп’ютерної інженерії Кутковецький В.Я. Силабус
3D моделювання та 3D друк (в хмарному середовищі Onshape) Ст. викл. кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Бєліков Є.О. Силабус
Стартап: від створення до реалізації Ст. викл. кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Бєліков Є.О. Силабус
Алгоритмічні основи комп'ютерної графіки Ст. викл. кафедри комп’ютерної інженерії Старченко В.В. Силабус
Основи робототехніки Ст. викл. кафедри комп’ютерної інженерії Старченко В.В. Силабус
Дизайн користувацьких інтерфейсів Ст. викл. кафедри комп’ютерної інженерії Бурлаченко І.С. Силабус
Серверні фреймворки веб-застосувань Ст. викл. кафедри комп’ютерної інженерії Бурлаченко І.С. Силабус
Прогресивні web-застосунки (PWA) Ст. викл. кафедри комп’ютерної інженерії Бурлаченко І.С. Силабус
Функціональне і логічне програмування Ст. викл. кафедри комп’ютерної інженерії Старченко В.В. Силабус
Система комп'ютерної математики Канд. фіз-мат наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерної інженерії Дворник О.В. Силабус
Апаратні платформи Канд. техн. наук., доцент, доцент кафедри комп’ютерної інженерії Крайник Я.М. Силабус
Основні напрямки Industry 4.0 Канд. техн. наук., доцент, доцент кафедри комп’ютерної інженерії Крайник Я.М. Силабус
Теорія автоматів і формальних мов Д-р техн. наук, проф., професор кафедри інженерії програмного забезпечення Фісун М.Т. Силабус
Web-технології (Python.Django) Викл. кафедри комп’ютерної інженерії  Дарнапук Є.С. Силабус
Комп’ютерна обробка аудіовізуальної інформації Ст. викл. кафедри комп’ютерної інженерії Старченко В.В. Силабус
Програмування комп’ютерних мереж Канд.ф.-м. наук, доцент кафедри комп’ютерної інженерії Пузирьов С.В. Силабус
Технології розробки Android-застосунків Ст. викл. кафедри комп’ютерної інженерії Бурлаченко І.С. Силабус

 

Студент має право обирати дисципліни із запропонованого переліку, або  будь-які дисципліни з навчального плану іншої спеціальності, які відповідають необхідному обсягу кредитів та викладаються у відповідному семестрі (осіньому або весняному).

Студент не може обирати дисципліну з інших освітніх програм, коли вивчення даної дисципліни передбачає опанування певних результатів навчання, які є передумовами.

 

122 Комп’ютерні науки
Назва дисципліни Викладач Силабус
Крос-платформне програмування Канд. техн. наук, доцент (б.в.з.) кафедри інженерії програмного забезпечення Горбань Г. В. Силабус
Мова програмування Python Ст. викл. кафедри інженерії програмного забезпечення Боровльова С.Ю. Силабус
Database development та трьохланкові застосунки Ст. викл. кафедри інженерії програмного забезпечення Дворецький М.Л. Силабус
Постреляційні бази даних Канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри інженерії програмного забезпечення Кірей К.О. Силабус
Людино-машинна взаємодія Ст. викл. кафедри інженерії програмного забезпечення Дворецький М.Л. Силабус
Розробка програмного забезпечення для ОС Android Ст. викл. кафедри інженерії програмного забезпечення Нездолій Ю.О. Силабус
Мікроконтроллери Канд. техн. наук, доцент, в.о. зав. кафедри комп'ютерної інженерії Крайник Я.М. Силабус
Вбудовані системи Канд. техн. наук, доцент, в.о. зав. кафедри комп'ютерної інженерії Крайник Я.М. Силабус
Комп'ютерне проєктування у середовищі 3D MAX

 

Канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерної інженерії Бойко А.П. Силабус
Естетика Web дизайну

 

Канд. фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерної інженерії Дворник О.В. Силабус
Цифрова обробка сигналів Канд. фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерної інженерії Дворник О.В. Силабус
Методи та засоби інженерії знань Канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри інтелектуальних інформаційних систем Сіденко Є.В. Силабус
Технологія комп'ютерного проєктування Канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри інтелектуальних інформаційних систем Донченко М.В. Силабус
Комп’ютерна графіка Канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри інтелектуальних інформаційних систем Донченко М.В. Силабус
Технології створення SPA Викл. кафедри інтелектуальних інформаційних систем Таранов М.О. Силабус
Нормативно-правове забезпечення в ІТ галузі Д-р техн. наук, професор, професор кафедри комп'ютерної інженерії Журавська І.М. Силабус
Адміністрування ПК та систем Ст. викл. кафедри інтелектуальних інформаційних систем Кошовий В.В. Силабус
Системне програмування Ст. викл. кафедри комп’ютерної інженерії Бурлаченко І.С. Силабус
Технології тестування програмного забезпечення Викл. кафедри інтелектуальних інформаційних систем Скакодуб О.С. Силабус
Проєктування інформаційних систем Викл. кафедри інтелектуальних інформаційних систем Скакодуб О.С. Силабус
Розпізнавання образів Д-р техн. наук, професор, професор кафедри комп’ютерної інженерії Кутковецький В.Я. Силабус
3D моделювання та 3D друк (в хмарному середовищі Onshape) Ст. викл. кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Бєліков Є.О. Силабус
Стартап: від створення до реалізації Ст. викл. кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Бєліков Є.О. Силабус
Основи робототехніки Ст. викл. кафедри комп’ютерної інженерії Старченко В.В. Силабус
Дизайн користувацьких інтерфейсів Ст. викл. кафедри комп’ютерної інженерії Бурлаченко І.С. Силабус
Функціональне і логічне програмування Ст. викл. кафедри комп’ютерної інженерії Старченко В.В. Силабус
Система комп'ютерної математики Канд. фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерної інженерії Дворник О.В. Силабус
Апаратні платформи Канд. техн. наук, доцент, в.о. зав. кафедри комп'ютерної інженерії Крайник Я.М. Силабус
Програмування мобільних пристроїв Ст. викл. кафедри інженерії програмного забезпечення Нездолій Ю.О. Силабус
Серверні фреймворки веб-застосувань Ст. викл. кафедри комп’ютерної інженерії Бурлаченко І.С. Силабус
Комп’ютерна обробка аудіовізуальної інформації Ст. викл. кафедри комп’ютерної інженерії Старченко В.В. Силабус
Прогресивні web-застосунки (PWA) Ст. викл. кафедри комп’ютерної інженерії Бурлаченко І.С. Силабус
Frontend розробка Канд. техн. наук, доцент, в. о. зав. кафедри інженерії програмного забезпечення Давиденко Є. О. Силабус
Backend розробка Ст. викладач кафедри інженерії програмного забезпечення Дворецький М. Л. Силабус
Мова програмування Ruby Канд. техн. наук, доцент (б.в.з.) кафедри інженерії програмного забезпечення Горбань Г. В. Силабус
Технології Інтернет речей (IoT) Канд. техн. наук., доцент, в. о. зав. кафедри комп’ютерної інженерії Крайник Я. М. Силабус
Розробка web-застосунків на базі ASP.NET Канд. техн. наук, доцент (б.в.з.) кафедри інженерії програмного забезпечення Горбань Г. В. Силабус
Розробка web-застосунків на базі Java EE Ст. викладач кафедри інженерії програмного забезпечення Нездолій Ю. О. Силабус

 

Реінжиніринг програмного забезпечення Канд. техн. наук, доцент (б.в.з.) кафедри інженерії програмного забезпечення Горбань Г. В. Силабус
Розробка ігрових застосунків Канд. техн. наук, доцент, в. о. зав. кафедри інженерії програмного забезпечення Давиденко Є. О. Силабус
Технології створення програмних продуктів Викл. кафедри інтелектуальних інформаційних систем Скакодуб О.С. Силабус
Основи нечіткої логіки Д-р техн. наук, професор, зав. кафедри інтелектуальних інформаційних систем Кондратенко Ю.П. Силабус
Структури та організація даних Канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри інженерії програмного забезпечення Кірей К.О. Силабус
Програмування в Internet Викл. кафедри інтелектуальних інформаційних систем Таранов М.О. Силабус
Теорія систем керування Канд. техн. наук, доцент, доцент каф. інтелектуальних інформаційних систем Кондратенко Г.В. Силабус
Методи та системи штучного інтелекту Д-р техн. наук, професор, професор каф. інтелектуальних інформаційних систем Гожий О.П. Силабус
Геоінформаційні системи та технології Канд. техн. наук, доцент, доцент каф. інтелектуальних інформаційних систем Донченко М.В. Силабус

Студент має право обирати дисципліни із запропонованого переліку, або  будь-які дисципліни з навчального плану іншої спеціальності, які відповідають необхідному обсягу кредитів та викладаються у відповідному семестрі (осіньому або весняному).

Студент не може обирати дисципліну з інших освітніх програм, коли вивчення даної дисципліни передбачає опанування певних результатів навчання, які є передумовами.

124 Системний аналіз

 

Назва дисципліни Викладач Силабус
Мова програмування Python Ст. викл. кафедри інженерії програмного забезпечення

Боровльова С.Ю.

Постреляційні бази даних Канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри інженерії програмного забезпечення Кірей К.О.
Комп'ютерне проєктування у середовищі 3D MAX

 

Канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерної інженерії Бойко А.П.
Геоінформаційні системи та технології Канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри інтелектуальних інформаційних систем

Донченко М.В.

Методи та засоби інженерії знань Канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри інтелектуальних інформаційних систем

Сіденко Є.В.

Технологія комп'ютерного проєктування Канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри інтелектуальних інформаційних систем

Донченко М.В.

Нормативно-правове забезпечення в ІТ галузі Докт. техн. наук, професор, професор кафедри комп'ютерної інженерії Журавська І.М.
Програмування мобільних пристроїв Ст. викл. кафедри інженерії програмного забезпечення

Нездолій Ю.О.

Основи нечіткої логіки Докт. техн. наук, професор, зав. кафедри інтелектуальних інформаційних систем Кондратенко Ю.П.
Структури та організація даних Канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри інженерії програмного забезпечення Кірей К.О.
Інтелектуальні методи обробки даних Канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри інтелектуальних інформаційних систем Болюбаш Н.М.
Основи хмарних обчислень Ст. викл. кафедри інтелектуальних інформаційних систем Кошовий В.В.
Симетрійний аналіз ДРЧП на базі СКА Maple Канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри інтелектуальних інформаційних систем Воробйова А.І.
Функціональний аналіз Канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри інтелектуальних інформаційних систем Воробйова А.І.
Створення Web-застосункомп’ютерної інженеріїв за технологією ASP.NET Ст. викл. кафедри інженерії програмного забезпечення

Боровльова С.Ю.

Менеджмент ІТ-проєктів Викл. кафедри інтелектуальних інформаційних систем Асєєва А.В.

 

Студент має право обирати дисципліни із запропонованого переліку, або  будь-якомп’ютерної інженерії дисципліни з навчального плану іншої спеціальності, якомп’ютерної інженерії відповідають необхідному обсягу кредитів та викладаються у відповідному семестрі (осіньому або весняному).

Студент не може обирати дисципліну з інших освітніх програм, коли вивчення даної дисципліни передбачає опанування певних результатів навчання, якомп’ютерної інженерії є передумовами.

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

 

Назва дисципліни Викладач Силабус
3D моделювання та 3D друк (в хмарному середовищі Onshape) Старший викладач кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Бєліков О.Є. Силабус
Стартап: від створення до реалізації Старший викладач кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Бєліков О.Є. Силабус
Практикум з розробки Web-орієнтованих додатків Старший викладач кафедри ІІС Кошовий Віталій Володимирович Силабус
Основи програмування задач АСК  мовою JavaScript Аспірант кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, ст. викладач Белозьоров Ж.О. Силабус
Web-програмування К.т.н., доцент кафедри ІПЗ Давиденко Є.О. Силабус
Технології Інтернет-речей (IoT) К.т.н., доцент кафедри комп’ютерної інженерії Крайник Я.М. Силабус
Автоматизація транспортних засобів, холодильного, кондиціноуючого та побутового обладнання К.т.н., доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Щесюк О.В. Силабус
Автоматизація безпілотних транспортних систем Силабус
Динаміка маніпуляторів та мобільних робототехнічних систем Д.т.н., професор кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Трунов О.М. Силабус
Проектування елементів промислових маніпуляторів, ліній, інструменту і РТС  Силабус
Основи аналізу та проектування електронних схем промислових АСК К.т.н., доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Сідєлєв М.І. Силабус
Діагностика мікропроцесорних пристроїв  РТС та АСК К.т.н., доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Сідєлєв М.І. Силабус
Основи проектування схем електротехнічних засобів промислової автоматизації, РТС та IoT. К.ф.-м.н., доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Кубов В.І. Силабус
Контролери промислових РТС та їх програмування мовою C та C++ К.ф.-м.н., доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Кубов В.І. Силабус
Методи моделювання і проектування нелінійних об'єктів та РТС Силабус
Сучасні методи і форми представлення та перетворення моделей АСК Д.т.н., професор кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Трунов О.М. Силабус
Сучасні комп’ютерні мережі К.т.н., доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Сідєлєв М.І. Силабус
Адміністрування комп’ютерних мереж і систем К.т.н., доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Сідєлєв М.І Силабус
Апаратні платформи К.т.н., доцент кафедри комп’ютерної інженерії Крайник Я.М. Силабус
Рівняння математичної фізики та основи моделювання Силабус
Прикладна теорія цифрових автоматів К.т.н., доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Сідєлєв М.І. Силабус
Вимірювальні комплекси та засоби контролю ГВС Силабус
Фізичні основи та принципи проектування спеціалізованих вимірювальних систем Д.т.н., професор кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Трунов О.М. Силабус
Автоматизація переробних та зберігаючих технологій в АПК К.т.н., доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Щесюк О.В. Силабус
Гнучкі автоматизовані виробництва К.т.н., доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Прищепов О.Ф. Силабус
Основи проектування систем дистанційного прийому, обробки, передачі цифрової інформації АСК К.ф.-м.н., доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Кубов В.І. Силабус
Практикум з програмування мікропроцесорних та інтелектуальних сенсорних систем АСК К.ф.-м.н., доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Кубов В.І. Силабус

Студент має право обирати дисципліни із запропонованого переліку, або  будь-які дисципліни з навчального плану іншої спеціальності, які відповідають необхідному обсягу кредитів та викладаються у відповідному семестрі (осіньому або весняному).

Студент не може обирати дисципліну з інших освітніх програм, коли вивчення даної дисципліни передбачає опанування певних результатів навчання, які є передумовами.

 

 

Розпорядження щодо дисциплін вільного вибору студентів на 2021-2022 навч. рік

121 Інженерія програмного забезпечення

Бакалаврат

122 Комп’ютерні науки

Бакалаврат
Магістратура

123 Комп’ютерна інженерія

Бакалаврат

124 Системний аналіз

Магістратура

151 Автоматизація та комп`ютерно інтегровані технології

Бакалаврат
Магістратура

 

Список дисциплін(гуманітарний блок) вільного вибору студентів першого курсу
Список дисциплін(професійної підготовки) вільного вибору студентів першого курсу

Кафедри факультету

Події та оголошення


серпня
19
Юридичний факультет ЧНУ імені Петра Могили запрошує стейкхолдерів на круглий стіл для обговорення проєкту ОПП «Право» магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»

Юридичний факультет ЧНУ імені Петра Могили запрошує стейкхолдерів на круглий стіл для обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право». Коли? – 19 серпня 2022 року Де? – Zoom-конференція Відгуки на освітньо-професійну програму також …

липня
7
Запрошуємо на День відкритих дверей на факультеті фізичного виховання і спорту ЧНУ імені Петра Могили

Запрошуємо на День відкритих дверей на факультеті фізичного виховання і спорту ЧНУ імені Петра Могили! Коли? – 07 липня 2022 Початок о 15.00 Де? – Онлайнова зустріч Ідентифікатор конференції: 3106988262 Пароль: JP1aZb Майбутні студенти, Факультет фізичного виховання і спорту ЧНУ …

липня
4
Кафедра екології ЧНУ імені Петра Могили запрошує на семінар-практикум “Як писати мотиваційний лист”

Кафедра екології ЧНУ імені Петра Могили запрошує на семінар-практикум “Як писати мотиваційний лист”. Коли? – 4 липня (понеділок) 2022 року. Початок о 17:00. Де? – Платформа Zoom Ідентифікатор конференції: 835 5670 0990 Код доступу: Db05xH Цільова аудиторія: втупники на магістерські …