Наукова робота факультету


Наукові школи

Кондратенко Юрій Пантелійович – доктор технічних наук, професор, Лауреат премії ВСНТО, Заслужений винахідник України, завідувач кафедри інтелектуальних інформаційних систем Чорноморського національного університету ім. Петра Могили.

Науковий керівник і координатор міжнародних проектів з в рамках  Європейських програм TEMPUS (Cabriolet), Erasmus+ (Aliot) та DAAD-OstPartnerSchaftsProgram. Член-кореспондент Королівської Академії докторів наук (Каталонія, Іспанія). Нагороджений Почесними нагрудними знаками МОН «За наукові та освітні досягнення», “Відмінник освіти України”, Почесними Грамотами Верховної Ради України, МОН України, Спілки науково-інженерних об’єднань України, Південного відділення Національної Академії наук України, а також Ювілейною медаллю «20 років незалежності України», Золотою медаллю Американського біографічного інституту, почесним дипломом та сертифікатом КНР за перемоги в інноваційних конкурсах.

Засновник наукової школи з інтелектуальних систем прийняття рішень та управління, підготував 2-х докторів (Атаманюк І.П., Тимченко В.Л.) та 11 кандидатів наук (Герасін О.С., Іяд Ясін Мустафа Аль-Зубі, Козлов О.В., Коробко О.В., Подопригора Д.М., Сидоренко С.А., Сіденко Є.В., Ставинський Р.А., Тимченко І.В., Топалов А.М., Шишкін О.С.).

Отримав персональні гранти на наукове стажуваня в: Чунцинському університеті, Інститут автоматики, КНР (1988-89); Рурському університеті Бохум, ФРН (2000, 2010-11, DAAD); Назарет коледжі, США (2003, IREX); Кливлендському університеті, США (2015-16, Програма імені сенатора Фулбрайта).

Член Наукового комітету національної Ради України з питань розвитку науки і технологій, Національного комітету Української асоціації з автоматичного управління, Ради СНІО України та Українського Фулбрайтівського Кола, голова Наглядової ради Українського науково-освітнього ІТ-товариства. Член редколегій  міжнародних та вітчизняних журналів.

Наукові інтереси пов’язані з робототехнікою, штучним інтелектом, теорією нечітких множин та нечіткою логікою, інтелектуальними системами підтримки прийняття рішень та керування, автоматизацією виробничих процесів, в т.ч. на  основі технології Інтернету речей, SCADA та Green-технологій.

 

Коваленко Ігор Іванович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри інженерії програмного забезпечення Чорноморського національного університету ім. Петра Могили.

Наукову діяльність Коваленко І. І. почав у 1980 р. в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут», де пропрацював до 2003 р. Займав посади старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника, завідувача відділом проблемної науково-дослідної лабораторії, директора КБ інформаційних систем, директора Центру інтегрованих комп’ютерних виробництв, заступника директора з наукової роботи Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» при НТУУ «КПІ».

Був науковим керівником 6 наукових проєктів (3 з них мали держбюджетне фінансування), що були присвячені розробці систем підтримки прийняття рішень в задачах технологічної підготовки суднокорпусного виробництва. Результати розробок були передані до Херсонського суднобудівного заводу. На чолі авторського колективу вперше в суднобудівній галузі України підготував цикл книг (2 монографії, 2 навчальних посібника), в яких розглянуті питання застосування методів прикладного системного аналізу для вирішення організаційних задач у суднобудуванні, судноремонті та судноплавстві.

Значний вклад Коваленко І. І. вносить у підготовку висококваліфікованих наукових кадрів. Протягом 20 років був та є членом 5-ти спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій (ННТУ «КПІ», Інститут космічних досліджень НАНУ і НКАУ, Херсонський національний технічний університет, Чорноморський національний державний університет ім. Петра Могили, Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова).

Виконував експертизу та виступав офіційним опонентом при захисті 12 докторських та 35 кандидатських дисертацій. Підготував 5 кандидатів наук та 1 доктора.

Коваленко І.І. входить до складу 4-х редакційних колегій науково-технічних збірників: «Проблеми інформаційних технологій» (ХНТУ), «Збірник наукових праць НУК ім. адм. Макарова», «Комп’ютерні технології» (ЧНДУ ім. П. Могили), «Геометричне  моделювання та інформаційні технології» (МНУ ім. В.О. Сухомлинського). Є автором 23 книг (з них 6 монографій, 8 навчальних посібників з грифом МОНУ, 9 навчальних посібників та препринтів) та понад 200 публікацій та наукових праць.

Протягом ряду років Коваленко І.І. входив до складу наукової ради МОНУ (секція «Інформатика та кібернетика») в якості експерта з розгляду бюджетних науково-технічних проектів, був членом методичної комісії МОНУ за напрямком «Програмна інженерія», працював експертом Державної акредитаційної комісії МОНУ з ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів. За високий професіоналізм та значний внесок у підтримку обдарованої молоді Коваленко І. І. нагороджений Почесною грамотою Миколаївської обласної держадміністрації, внесений до складу «Сучасної енциклопедії України» (том 13).

 

Трунов Олександр Миколайович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегровних технологій.

До кола наукових інтересів Трунова О.М. входять: підводна техніка, робототехніка, сенсорна техніка, методи розв’язання нелінійних крайових задач, дослідження операцій.

Трунов О.М. є автором 150 наукових праць, у тому числі посібників з грифом Міністерства освіти і науки України (МОН), чотири монографії, три з яких опубліковані у країнах Євросоюзу англійською мовою, а дві війшли до науково-метричних баз Scopus, 23 наукових статті видані у журналах та трудах, що увійшли до науково-метричних баз Scopus, 32 авторських свідоцтв та патентів України.

Вагомість здобутків Трунова О.М. відзначено науковими установами України та інших держав, про що свідчать диплом та почесна медаль університету М.Л. Драгоманова, звання почесного доктора Вісконсінського міжнародного університету (США) в Україні, сертифікат Почесної спілки міжнародних науковців та чисельні сертифікати міжнародних конференцій Міжнародної спілки інженерів-електриків, подяка Української асоціації європейських студій.

Трунова О.М. нагороджено нагрудним знаком МОН України “Відмінник освіти України” (2007 р.), нагрудним знаком МОН України “За наукові та освітні досягнення” (2014 р.), нагрудним знаком “Лідер освіти” Миколаївської області (2009 р.), ювілейною медаллю «20 років незалежності України» (2011 р.), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2009 р.), нагрудним знаком МОН України «За наукові та освітні досягнення» (2014 р.), Грамотою південного наукового центру Національної академії наук України і МОН України (2014 р.). За розбудову вищої освіти та приклад ствердження загальнолюдських цінностей Трунова О.М. відзначено Почесною нагородою «Медаль Святого Петра Могили» Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Під керівництвом Трунова О.М. було успішно захищено дисертацію на здобуття ступеню кандидата технічних наук Бєліковим Олександром Євгеновичем.

 

Фісун Микола Тихонович – доктор технічних наук, професор кафедри інженерії програмного забезпечення Чорноморського національного університету ім. Петра Могили. Є консультантом компанії Globallogic Ukraine (Миколаївський офіс) з розробки інформаційних систем і програмування.

Лауреат премії Ради Міністрів СРСР (диплом № 00752, 1981 р.), медаль «За трудову відзнаку» (1982 р.), дійсний член  Української Академії Інформатики (атестат №125, 1996 р.), Відмінник освіти України (посвідчення № 49836, Наказ МОНУ № 721-к dsl  02.11.2000 р.), Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (126779, 2003 р.), Подяка Прем’єр-міністра України (№11429, 2009 р.), Ювілейна медаль «20 років незалежності» (24 серпня 2011 р.), Почесна грамота Миколаївської обласної ради професійних спілок (січень 2011 р.), Нагрудний знак «Відмінник освіти» №52 (наказ №417к від 08.08.2014 р.), Почесна грамота Кабінету Міністрів України (№26318 від 30.03.2016 р.).

Засновник наукової школи з інформаційних систем інтелектуального аналізу багатомірних даних та проблемно-орієнтованих мов програмування.

Під керівництвом  Миколи Тихоновича було захищено одну дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук (Трунов О. М.) та три дисертації  на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук (Давиденко Є. О., Горбань Г. В., Дворецький М. Л.).

Наукові інтереси пов’язані з інтелектуальним аналізом даних, сучасними моделями даних, оптимізацією структури БД, інфологічним моделюванням, засобами та методами розробки мов програмування, автоматизацією виробничих процесів.

 

Чуйко Геннадій Петрович – доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри комп’ютерної інженеріі.

Керівник науково-дослідної теми «Розробка апаратно-програмного комплексу неінвазивного моніторингу тиску крові та частоти серцевих скорочень подвійного призначення» (номер державної реєстрації № 0120U101266), що фінансується з державного бюджету.

Наукові інтереси пов’язані з використанням можливостей систем комп’ютерної математики, зокрема Maple 2020, з обробкою та дата-майнингом для більшості біомедичних показників: тиск крові, глікемічних показників, міографії, оксигенації крові і т.д., а також розробкою концептуальної моделі e-health. Також  коло інтересів пов’язане з метою розробки та впровадження IoT в персоніфіковану медицину цивільного та військового призначення.

Під керівництвом Чуйка Г. П. успішно діє наукова школа, яка об’єднує студентів бакалаврату, магістеріуму,  PhD програм, а також співробітників кафедри комп’ютерної інженерії. Чуйко Г.П.  був керівником  чотирьох успішно захищених кандидатських дисертацій.

Результати наукової роботи за напрямом досліджень Чуйка Г. П. опубліковані як в працях конференцій в галузі інформаційних технологій, так і в журналах, що реферуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science.

Чуйком А. Н. опубліковано понад 180 наукових та навчально-методичних праць (з них 25 – індексуються у міжнародних наукометричних базах видань, зокрема у Scopus та Web of Science), 2 монографії, 3 навчальних посібники.

 

Хомченко Анатолій Никифорович д-р фіз.-мат. наук, професор кафедри Інтелектуальних інформаційних систем Чорноморського національного університету ім. Петра Могили.

Наукові інтереси професора Хомченка пов’язані з математичним моделюванням, ймовірнісними моделями у неймовірнісних задачах, геометричною ймовірністю.

Під керівництвом професора Хомченко А.Н.  було захищено 18  дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук, три – доктора наук.

За час своєї роботи професор Хомченко організував і провів 30 міжнародних та всеукраїнських конференцій. Міжнародні конференції з математичного моделювання (МКММ), проводилися у Херсонському національному технічному університеті під його керівництвом з 1996 і по 2012 рік.

Хомченко А. Н. тривалий час був заступником голови спеціалізованої вченої ради за спеціальностями: «Інформаційні технології (у ХНТУ і ЧНУ ім. Петра Могили м. Миколаїв), членом спеціалізованої вченої ради за спеціальностями «Математичне моделювання та обчислювальні методи; «Механіка деформівного твердого тіла» при ЗНУ (м. Запоріжжя), членом редколегій двох фахових наукових видань України.

За вагомий внесок у розвиток науки та вищої освіти у країні 15 серпня 2000 року професор А. Н. Хомченко був нагороджений медаллю «Відмінник освіти України».

Указом Президента України від 2 жовтня 2003 р. № 1136; АБ №101361 Хомченку А.Н. присвоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

Хомченко А.Н. систематично керує студентським науковим гуртком. Під його керівництвом студенти факультету комп’ютерних наук щорічно займають призові місця на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

Хомченком А. Н. опубліковано більше 550 наукових та навчально-методичних праць (з них 8 – індексуються у міжнародних базах наукових видань, зокрема, 4 – у Scopus), 3 монографія, 5 навчальних посібників.

 

Наукові лабораторії

НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ СУЧАСНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ, ТЕХНОЛОГІЙ  ТА ІОТ

Кафедра інтелектуальних інформаційних систем співпрацює за міжнародними проєктами ERASMUS+ ALIOT “Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications” та TEMPUS CABRIOLET «Model-Oriented Approach And Intelligent Knowledge-Based System for Evolvable Academia-lndustry Cooperation in Electronic and Computer Engineering» за підтримки програм ЄС, та з Саарландським університетом (Німеччина) в рамках OstPartnerShaftProgram. Відповідна співпраця дозволила отримати фінансування на обладнання для двох комп’ютерних класів сучасними ПК, лабораторії «Сучасних інтелектуальних систем і технологій» та «Науково-проблемної лабораторії IoT».

В лабораторії «Сучасних інтелектуальних систем і технологій» та «Науково-проблемній лабораторії ІоТ» (аудиторія 2-402) на основі 6DOF робо-руки та Rasberry Pi було створено дистанційно керовану роботизовану руку із можливістю передачі відео з маніпулятора руки. У даних лабораторіях студенти закріплюють знання з дисциплін «IoT-технології», «Методи та системи штучного інтелекту», «Нейромережеві методи обчислювального інтелекту», «Інтелектуальний аналіз даних» через застосування інтелектуальних методів і засобів, ІоТ-технологій до робо-руки і реалізації можливості виконання дій у автоматизованому режимі. Також, студенти застосовують знання з дисципліни «Комп’ютерна графіка» для створення 3D-моделей та отримання навичок з їх друкування на 3D принтері. А використовуючи Fischertechnik Factory Simulation, студенти мають можливість як опанувати візуальну мову програмування, так і спробувати себе у оптимізації та покращені відмовостійкості алгоритмів технологічних процесів.

Аспіранти, працюючи з обладнанням та програмним забезпеченням у відповідних лабораторіях отримують нові знання з інтелектуального керування пристроями, машинного навчання, IoT технологій та їх застосування в прикладних задачах. Так, наприклад, аспірант Таранов М.О. в рамках свого дисертаційного дослідження «Методи і засоби IoT для підвищення ефективності мобільних роботів з магнітокерованими рушіями» працював з відповідним лабораторним обладнанням, також досліджував методи машинного навчання, зокрема архітектуру нейронної мережі YOLOv3 для різних задач розпізнавання та класифікації.

На базі лабораторій працює науковий гурток «Інтелектуальні технології в системах управління та прийняття рішень» (керівник – канд. техн. наук, доцент Сіденко Є. В.). У ньому студенти працюють над створенням стартап-проєктів, підготовкою студентських наукових робіт, публікацій що корелюють з завданнями та тематикою кафедри інтелектуальних інформаційних систем, міжнародними проєктами. Результати наукових робіт студентів Бавикін С., Поліщук Д., Юрін Д., Румянков Д., Шурбін О., Стучинська Н. та Кравченко А. увійшли до монографії «Університетсько-індустріальна кооперація. Інтелектуальна знання-орієнтована система прийняття рішень. Вимоги, алгоритми, верифікація і застосування. Том 2. Під редакцією д-ра. техн. наук, проф. Ю. П. Кондратенка, д-ра. техн. наук, проф. В. С. Харченка» в рамках проєкту TEMPUS CABRIOLET. Результати досліджень студентів Борисенко В., Іванова К., Лейзерович Р., Морозов К., Хортюк Я., Хортюк І., Мартинова Л., Кушнерик П., Міхов Д., Омельяненко С., Поманисочка Ю., Шурбін О., Чабановський Д. та Філіна К. увішли у матеріали проєкту ERASMUS+ ALIOT, а саме у лекцію «Internet of Things for Industry and Human Application. In Volumes 1-3. Volume 2. Modelling and Development» та практикум «Development and Implementation of Internet of Things based Systems: Practicum». Стартап-проєкт «InstaAdver» під керівництвом канд. техн. наук, доцента Сіденка Є. В. та ст. викладача Бурлаченко І. С. посів призове місце на конкурсі студентських стартап-проєктів Startup BSNU 2020. Наукові роботи студентів Борисенко В., Іванова К., Лейзерович Р., Морозов К., Хортюк Я., Хортюк І., Мартинова Л., Кушнерик П., Міхов Д., Омельяненко С., Поманисочка Ю., Шурбін О., Чабановський Д. та Філіна К. опубліковані на міжнародних конференціях ICTERI: PhD Symposium, IDAACS, CMIS, COLINS та DESSERT, які індексуються науково-метричними базами даних Scopus та Web of Science.

 

НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ СИСТЕМНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Наукова лабораторія системного програмного забезпечення використовується для наукової роботи магістрів та аспірантів. Лабораторія обладнана 12 комп’ютерами, на яких встановлено сучасне програмне забезпечення математичного, інфологічного та імітаційного моделювання:  GPSS, Maple, MathCad,  Software Ideas Modeler, DBSchema та ін.. Окрім того, у лабораторії є необмежений доступ до мережі Інтернет, що надає доступ здобувачам освіти до міжнародних наукометричних баз, на які є підписка в університеті. Таким чином, здобувачі мають змогу вивчати та аналізувати іноземні публікації в межах їх наукових досліджень. Офісний пакет з підтримкою форматів doc, docx, pdf та інструменти Microsoft Equation 3.0, LaTeX дають змогу оформлювати публікації згідно з вимогами фахових видавництв.

 

НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ  КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

Наукова лабораторія комп’ютерних систем та мереж оснащена сучасним обладнанням, необхідним для проведення наукових досліджень. Так наявне обладнання фірми D-Link, яке інтегрується до мережі університету, що дозволяє працювати в напрямі організації мережевих досліджень. Наявні відлагоджувальні модулі мікроконтролерів (STM32, ESP8266, Arduino), одноплатних комп’ютерів (Raspberry Pi, :Orange Pi, Nano Pi) та модулі реконфігурованих систем FPGA для роботи з різними апаратними платформами. Серед апаратного забезпечення лабораторії можна виділити БПЛА DJI Phantom 4, який був закуплений в рамках виконання наукової роботи за кошти державного бюджету. Наявність такого обладнання дозволяє проводити дослідження, пов’язані з дослідженням місцевості з використанням засобів БПЛА. Для прототипування доступні 2 3D-принтери, один з яких отриманий в рамках співпраці з інноваційним кластером RinnoHub. Це дозволяє проводити розробку корпусів пристроїв безпосередньо в університеті. Також лабораторія оснащена 10 ноутбуками, які отримані в рамках співробітництва з компанією GlobalLogic.

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ НАНОКОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ

Науковий керівник лабораторії – доктор фізико-математичних наук Лисенков Едуард Анатолійович, який понад 10 років займається відповідним напрямком та має чималий доробок наукових праць з нанотехнологій.

Лабораторію створено для проведення досліджень в області нанокомпозитних матеріалів, наносистем та нанотехнологій. Лабораторія має науково-дослідний характер та використовується переважно для проведення наукових досліджень студентами магістрами при написанні кваліфікаційних робіт та здобувачами ступеня вищої освіти доктор філософії (PHD).

Лабораторія працює за трьома основними напрямами:

 1. Дослідження перколяційних явищ у нанонаповнених системах.
 2. Розробка нанокомпозитних матеріалів для створення резистивних сенсорів.
 3. Розробка нанокомпозитних матеріалів із антимікробними властивостями.

На базі лабораторії проводяться теоретичні дослідження, а саме компютерне моделювання перколяційних процесів у нанонаповнених системах, компютерна симуляція процесів фрактальної агрегації наночастинок у полімерному середовищі, розробка математичних моделей прогнозування властивостей полімерних нанокомпозитів.

Крім того, у лабораторії проводяться експериментальні дослідження структури та властивостей багатофункціональних полімерних нанокомпозитних матеріалів різного призначення. Зокрема розроблюються інноваційні технології створення нанокомпозитних матеріалів із регульованими та наперед заданими функціональними хараткеристиками. Наразі лабораторія вже має необхідне обладнання для проведення досліджень, серед яких:  диференціальний сканувальний калориметр, ультразвуковий диспергатор, вимірювач імітансу, магнітний змішувач з підігрівом, цифровий оптичний мікроскоп високої роздільної здатності і т.д.

Також лабораторія співпрацює із ключовими науковими лабораторіями Національної академії наук України та провідних університетів України.

 

Наукові гуртки

НАУКОВИЙ ГУРТОК «КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА КОМПОНЕНТИ»

(керівник – ст. викладач Бурлаченко І. С.)

 

Метою наукового гуртка «Комп’ютерні системи та компоненти» є популяризація наукових досліджень серед молодих науковців та студентів. Ведеться розробка з використанням сучасних апаратних платформ Arduino, STM32, Raspberry Pi та інших одноплатних комп’ютерів, ESP8266, FPGA. Доступні паяльні станції, 3D-принтери, фрезувальний станок, великий набір мережевих засобів. По результатам колективної роботи студентів і викладачів в різні роки було створена значна кількість стартап-проєктів, які заявили про себе, в тому числі, на всеукраїнському та міжнародному рівнях.

 

 

Festival of innovation (жовтень 2017 р.), проєкт PlayStick посів 1-ше місце серед економічних проєктів. PlayStick – інноваційна пропозиція геймпаду, яка покликана вирішити проблему зручності процесу керування як персонажами комп’ютерних ігор, так і БПЛА.

Стартап Tringl (розробники Кирило Данилов і Єгор Ухань) посів 1-е місце на Golden Byte Mykolaiv 2018.

Проєкт HomeMappy (студенти спеціальності «Комп’ютерна інженерія» Ірина Сімакова, Артем Шевченко, Костянтин Плюснин, Руслан Чернявський, Сергій Рибченко, Дмитро Чумаченко. Ментор, старший викладач кафедри комп’ютерної інженерії Іван Бурлаченко.) посів ІІІ місце на Всеукраїнському фестивалі інновацій у м. Київ (травень 2019 р).

 

В 2020 році студенти спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» взяли участь у startup конкурсах світового (Think Big Online Boot Camp) та всеукраїнського рівня (Всеукраїнський фестиваль інновацій, номінація ІТ-Eureka, фестиваль бізнес-ідей «StartUp Fest»).

Стартап HomeМappy посів перше місце на Think Big Online Boot Camp, 2020 р.

Стартап HomeMappy став переможцем всеукраїнського конкурсу студентських проєктів Studway Awards 2019, м. Київ.

 

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ»

 (керівник – канд. техн. наук, доцент Сіденко Є. В.)

Студенти освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр» спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки» і 124 «Системний аналіз» разом з викладачами кафедри інтелектуальних інформаційних систем в рамках наукового гуртка «Інтелектуальні технології в системах управління та прийняття рішень» працюють над створенням стартап-проєктів, підготовкою студентських наукових робіт, публікацій, що корелюють з завданнями та тематикою кафедри і проєктів TEMPUS CABRIOLET «Model-Oriented Approach And Intelligent Knowledge-Based System for Evolvable Academia-lndustry Cooperation in Electronic and Computer Engineering» (544497-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPHES) та ERASMUS+ ALIOT project “Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications” (573818-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP) за підтримки програм ЄС. Координатором відповідних проєктів від ЧНУ ім. П. Могили є завідувач кафедри інтелектуальних інформаційних систем, Заслужений винахідник України, доктор технічних наук, професор Кондратенко Ю. П. Так, наприклад, результати наукових робіт студентів (Бавикін С., Поліщук Д., Юрін Д., Румянков Д., Шурбін О., Стучинська Н., Кравченко А.) увійшли до монографії «Університетсько-індустріальна кооперація. Інтелектуальна знання-орієнтована система прийняття рішень. Вимоги, алгоритми, верифікація і застосування. Том 2. Під редакцією д-ра. техн. наук, проф. Ю. П. Кондратенка, д-ра. техн. наук, проф. В. С. Харченка» в рамках проєкту TEMPUS CABRIOLET. Результати досліджень студентів (Борисенко В., Зінченко В., Іванова К., Кушнерик П.) відображені в матеріалах проєкту ERASMUS+ ALIOT, зокрема «Internet of Things for Industry and Human Application. In Volumes 1-3. Volume 2. Modelling and Development» та «Development and Implementation of Internet of Things based Systems: Practicum». Відповідна співпраця за проєктами дозволила отримати фінансування на придбання обладнання для лабораторії «Сучасних інтелектуальних систем і технологій» та науково-проблемної лабораторії IoT. Стартап-проєкт «InstaAdver» під керівництвом канд. техн. наук, доцента Сіденка Є. В. та ст. викладача Бурлаченко І. С. посів призове місце на конкурсі студентських стартап-проєктів Startup BSNU 2020 (https://www.facebook.com/groups/1751510471824132/permalink/2429979090643930/, https://www.facebook.com/groups/1751510471824132/permalink/2426408957667610/). Крім того, завдяки роботі наукового гуртка «Інтелектуальні технології в системах управління та прийняття рішень» наукові роботи студентів (Борисенко В., Іванова К., Лейзерович Р., Морозов К., Хортюк Я., Хортюк І., Мартинова Л., Кушнерик П., Міхов Д., Омельяненко С., Поманисочка Ю., Шурбін О., Чабановський Д., Філіна К.) опубліковані на міжнародних конференціях (IEEE Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering, International Conference on ICT in Education, Research, and Industrial Applications: PhD Symposium (ICTERI: PhD Symposium), IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS), International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS), Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS), International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT)), праці яких індексуються науково-метричними базами даних Scopus та Web of Science (https://chmnu.edu.ua/zaluchennya-studentiv-kafedri-intelektualnih-informatsijnih-sistem-chnu-imeni-petra-mogili-do-mizhnarodnih-proyektiv/, https://chmnu.edu.ua/participation-of-the-pmbsnu-students-participants-in-aliot-project-in-the-international-conferences-with-publications-on-results-of-aliot-project/).

 

НАУКОВИЙ ГУРТОК «МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ»

(керівник – д-р фіз.-мат. наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України А. Н. Хомченко)

Основні напрями досліджень:

 • Імовірнісно-геометричні моделі теорії наближення функцій.
 • Методи барицентричного усереднення граничних потенціалів.
 • Когнітивні системи і моделі- сучасні підходи до «жорсткого» та «м’якого» математичного моделювання.
 • Стереометрія ізопараметричних апроксимацій: нестандартні базиси.
 • Комп’ютерні експерименти на серендипових поверхнях вищих порядків.

По результатам роботи наукового гуртка кожного року проводиться конкурс студентських наукових робіт. Найкращі роботи подаються на ІІ етап Всеукраїнського конурсу студентських наукових робіт, де займають призові місця.

 

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ЗАДАЧІ ПІДВИЩЕНОЇ СКЛАДНОСТІ: ОЛІМПІАДНІ МАТЕМАТИЧНІ ЗАДАЧІ»

(Керівник – канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри ІІС, Соросівський доцент А. І. Воробйова

Основні напрями досліджень:

 • Методи і підходами до розв’язування олімпіадних задач.
 • Нестандартні та олімпіадні задачі лінійної алгебри та аналітичної геометрії.
 • Нестандартні та олімпіадні задачі математичного аналізу.
 • Нестандартні та олімпіадні задачі теорії ймовірностей.
 • Симетрійний аналіз ДРЧП на базі СКА Maple;

Учасники гуртка щорічно беруть участь в загальноуніверситетських олімпіадах з вищої математики. Переможці загальноуніверситетських олімпіад направляються для участі в Всеукраїнських олімпіадах.

 

 

НАУКОВИЙ ГУРТОК «КЛУБ ЛЮБИТЕЛІВ АЛГОРИТМІВ»

(Керівник – старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення Боровльова Світлана Юріївна)

Алгоритми є життєво необхідними складовими для вирішення будь-яких задач по різним напрямкам комп’ютерних наук. Вони грають ключову роль на сучасному етапі розвитку технологій.

Основною метою роботи клубу любителів алгоритмів є не просто вивчення алгоритмів, а підготовка студентів до участі в ICM ICPC та інших олімпіадах, схожого профілю.

Найкращій метод вивчення – це реалізація. Членам гуртка в цьому допомагають студенти, які постійно посідають призові місця в Миколаївській області та південному регіоні України: Мудрієвський Петро, Раєвський Олександр та Єрмолаєв Олександр.

Заняття проводяться один раз на місяць, у зручний для студентів час.

 

Наукові видання

З 2019 року на факультеті комп’терних наук запроваджено періодичне наукове видання Computer Science and Engineering. Пріоритетною метою журналу є представлення актуальних теоретичних та прикладних інноваційних досліджень і розробок в галузі комп’ютерних наук та інженерії.

Сфери наукових інтересів:

 • Комп’ютерні науки: загальні та прикладні питання комп’ютерних наук; прикладні та теоретичні аспекти проектування програмного забезпечення інформаційних та інтелектуальних систем; структури даних та інформаційні системи; кібербезпека; комп’ютерна графіка та системи автоматизованого проектування; комп’ютерне бачення та розпізнавання образів; великі та хмарні обчислення; математичне моделювання.
 • Комп’ютерна інженерія: загальні та прикладні питання комп’ютерної інженерії; вбудовані системи; Інтернет речей; безпровідні технології; цифрова обробка сигналів.

Мова видання: англійська.

Періодичність видання: 1 номер у квартал (4 номери на рік)

Посилання на сайт журналу

 

 

Наукові конференції

Міжнародний воркшоп Information Communication Technologies & Embedded Systems (ICT&ES)

Міжнародний воркшоп ICT&ES було започатковано на факультеті комп’ютерних наук Чорноморського національного університету ім. Петра Могили у 2019 році. Метою міжнародного воркшопу ICT&ES є надання платформи для поширення результатів наукових досліджень та розвитку взаємодії між науковцями, що працюють у галузі комп’ютерних наук. Зокрема, акцент робиться на дослідженнях, присвячених сучасним технологіям (IoT, SDN, AI, Big Data, Data Mining, Blockchain та ін.). Також до участі залучаються представники провідних IT-компаній м. Миколаєва, які проводять майстер-класи та тренінги відповідно до свого профілю. Так у 2019 р. у заході взяли участь представники компанії GlobalLogic Ukraine, яка виступає активним стейкхолдером для спеціальностей факультету комп’ютерних наук. До складу програмного комітету воркшопу входять представники провідних університетів Європи та Північної Америки. Так під час першого воркшопу участь взяли представники України, Польші, США, Німеччини, Іспанії, Румунії. Збірник за результатами роботи першого воркшопу опублікований у CEUR-WS та увійшов до наукометричної бази цитувань Scopus.

Більш детальна інформація про воркшоп на сайті

Науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Інтелектуальні інформаційні системи»

Проводиться факультетом комп’ютерних наук ЧНУ імені Петра Могили з 2011 року. Була започаткована як конференція для магістрантів з метою апробації результатів кваліфікаційних робіт. Згодом конференція розширилася на всеукраїнський рівень. У певні роки учасниками конференції були студенти та молоді вчені з Херсону, Одеси, Черкас, Харкова, а також інших закладів вищої освіти міста Миколаєва.

Напрямами роботи конференції є:

 1. Інформаційні системи та їх інтелектуалізація;
 2. Системний аналіз, моделі і засоби підтримки прийняття рішень;
 3. Методи і засоби комп’ютерної інженерії;
 4. Методи і засоби програмної інженерії;
 5. Автоматизація та інтегровані комп’ютерні технології;
 6. Вебтехнології та вебдизайн;
 7. Інформаційні технології у навчальному процесі.