Тренінги


Відповідно до плану роботи Центру, у 2022 р. психологи провели тематичні тренінгові заняття для студентів 1-6 курсів та здобувачів PHd:

 • для першого курсу: «Тренінг соціально-психологічної адаптації, групової взаємодії та командоутворення (team building)»,  «Комунікативний тренінг» (тренери: А. В. Деркач);
 • для другого курсу: «Тайм-менеджмент для студентів», «Конфліктологія. Комунікативна ефективність» (тренер: А. В. Деркач);
 • для третього курсу: «Імідж та успішна самопрезентація студентів», «Публічний виступ: секрети ораторської майстерності» (тренер: Д. В. Буй);
 • для четвертого курсу: «Конкурентоздатність та успішна самопрезентація при працевлаштуванні», «Тренінг проектування професійного становлення та кар’єрного зростання» (тренер: Л. Г. Захарова);
 • для студентів-магістрів: «Тренінг з проектування кар’єрного розвитку» (тренер: Л. Г. Захарова);
 • для здобувачів PHd: «Тренінг з розвитку здатності до цілепоклаадння у науково-дослідницькій та професійній діяльності» (тренери: Л. Г. Захарова, Л. А. Опанасенко).

Починаючи з вересня 2022 р., до змісту вказаних тренінгових занять, які проводяться для студентської спільноти, було включено окремі блоки з основ першої психологічної допомоги і самодопомоги.

  Проведення тренінгових занять для студентів університету

Користуються попитом серед студентства й окремі тематичні тренінги. У 2022 р. для молоді були запропоновані наступні теми та відповідно проведено заняття:

 • «Допомога сім’ї в умовах війни» (26.03.2022 р.) / тренери: І. М. Кучманич, Л. А. Опанасенко;
 • «Спілкування під час війни: короткі смс чи довга розповідь» (30.03.2022 р.)  / тренери: Л. А. Опанасенко, В. С. Доній;
 • «Стабілізація психоемоційного стану» (17.05.2022 р.) / тренери: Л. Г. Захарова, Д. В. Буй;
 • «Емпатія: розуміння себе та інших» (27.10.2022 р.) / координатор: Л. Г. Захарова;
 • «Вербальне та невербальне спілкування: зрозумій мене без слів» (28.10.2022 р.) / координатор: Л. Г. Захарова;
 • «Як керувати своїми емоціями» (1.11.2022 р.) / координатор: Л. А. Опанасенко.

Фотозвіти про проведення тематичних тренінгових занять

Завдяки цікавим та інтерактивним тренінговим заняттям молодь має змогу набути важливих соціально-психологічних компетенцій, необхідних для успішної професійної діяльності та особистісної самореалізації.

Важливу розвивальну функцію у роботі зі студентами відіграють спеціально організовані ігрові психологічні заняття. Упродовж 2022 р. було проведено низку психологічних ігор, серед яких студенти особливо позитивно відгукнулися на наступні: «Я – студент» (ведуча: Д. В. Буй), «Монстрики почуттів» (ведуча: А. В. Деркач).

Проведення співпробітниками Центру психологічних ігор

Упродовж січня-лютого 2022 р. було організоване навчання для усіх бажаючих студентів з медіації. Перша «хвиля» учасників налічувала 14 осіб.

Викликають зацікавлення у студентів університету й тренінги з використанням арттерапевтичних технік. Приводом для організації таких занять є: переживання сильних негативних емоцій і потреба у відновленні внутрішніх ресурсів. Зазвичай такі заняття організовуються за запитом.