Науково-дослідницька діяльність


Співробітники Центру ведуть активну науково-дослідницьку роботу,  займаючись вивченням актуальних питань функціонування психологічної служби сучасного ЗВО. Результати їхніх наукових напрацювань систематично презентуються на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах.

У 2022 р. Центр виступив співорганізатором наступних наукових заходів:

  • Всеукраїнський круглий стіл «Психологія російсько-української війни: внутрішній погляд» (7.04.2022 р.) (захід ініційовано Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України, Центр – співорганізатор);
  • Всеукраїнський круглий стіл «Виклики сьогодення для психологічної служби у воєнний час» (21.04.2022 р.). (захід проведено спільно з ГО «Асоціація психологів вищої школи України);
  • Науково-практична конференція «Тенденції розвитку сімейної психології в умовах війни та невизначеності: виклики, рішення, перспективи», яка відбулася в межах ХVІ Міжнародної наукової конференції «Ольвійський форум-2022: стратегії країн Причорномоського регіону в геополітичному просторі (24.06.2022р.).

Психологині  Центру презентують результати науково-дослідницької діяльності на онлайн-конференціях

Упродовж 2022 р. наукова діяльність фахівців Центру була представлена на таких заходах:

  • вебінар для фахівців-психологів «Психологічна підтримка особистості в умовах війни» (Україна-Польща) (27.04.2022 р.). Психологи Центру презентували адаптовану технологію проведення стабілізаційних груп для студентів і викладачів університету в умовах війни. Організатор заходу – Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Українська асоціація організаційних психологів та психологів праці;
  • ХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми екологічної психології: життєдіяльність особистості в умовах середовищної невизначеності» (13.05.2022 р.). Організатор конференції – лабораторія екологічної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Під час роботи конференції керівник Центру Л. А. Опанасенко проаналізувала питання висвітлення соціально-чутливих тем психологами у соціальних мережах в період війни (етичні аспекти);
  • VІІІ Конгрес освітян Донеччини «Упровадження педагогами сучасних освітніх трендів як чинник якісного супроводу обдарованих дітей та молоді» (23.08.2022 р.). На заході Д. В. Буй презентувала авторські розробки та їхнє наукове обґрунтування;
  • V Міжнародна наукова конференція «Інформаційні та інноваційні технології в ХХІ столітті. Організатор – Вища технічна школа в м. Катовіце (Польща). Тема наукової доповіді представника Центру – «Психологічна техніка для роботи з внутрішніми та зовнішніми ресурсами «Точки опори» (15.09.2022 р.);
  • ІІ Всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична онлайн-конференція «Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат». Організатор – Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Тема виступу представників Центру – «Психологічний супровід студентів з інвалідністю: досвід використання інтерактивних цифрових технологій» (20.10.2022 р.);
  • IV щорічна зустріч «Збереження психічного здоров’я та розвиток резильєнтності в умовах війни», яка відбулась у форматі круглого столу, ініційованого Психологічною службою КНУ імені Тараса Шевченка до Всесвітнього дня психічного здоров’я (24.10.2022 р.).

Презентація професійній спільноті науко-прикладних розробок психологинь Центру

Важливо зауважити той факт, що одна з авторських розробок (набір метафоричних асоціативних карт «Без меж»)  психологині Центру Д. В. Буй у 2022 р. увійшла до переліку «Кращих практик психолого-педагогічного супроводу та підтримки учасників освітнього процесу в умовах воєнних дій і збройних конфліктів, надання соціально-психологічної допомоги від насильства та торгівлі людьми» (за даними Інституту модернізації змісту освіти).

Аналіз розробки Д. В. Буй «Без меж»

у колі психологів-науковців університету