Діагностична робота


З метою вчасного виявлення проблемних питань соціально-психологічного характеру, які можуть негативно позначитися на освітній діяльності,  фахівцями Центру організовано опитування:

  • серед студентів 2-3 курсів щодо проявів явища булінгу, дискримінації, сексуальних домагань в університеті (І півріччя 2022 р.),
  • анкетування першокурсників з питання проходження адаптації до навчання у виші (ІІ півріччя 2022 р.);
  • психодіагностичне опитування співробітників університету щодо актуального психоемоційного стану (ІІ півріччя 2022 р.).

Використання гугл-форм в діагностичній практиці Центру

Опитування здійснювалося за допомогою спеціально розроблених гугл-форм. Результати анкетування та тестування аналізувалися для визначення актуальних потреб учасників освітнього процесу та надання адресної психологічної допомоги.