Кондратенко Юрій Пантелійович


 завідувач кафедри інтелектуальних інформаційних систем, доктор технічних наук, професор

 

 Освітня діяльність

В 1976 р. закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут ім. адмірала С.Й.Макарова (МКІ) за спеціальністю «Електрообладнання суден». З 1976 року по 1983 рік працював інженером, старшим інженером, молодшим науковим співробітником науково-дослідної частини та навчався в аспірантурі МКІ (1978 − 1981 рр.). 25 січня 1983 р. захистив кандидатську дисертацію в Одеському політехнічному інституті за спеціальністю 05.13.05 «Елементи і пристрої обчислювальної техніки та систем керування».

З 1983 по 1989 рр. – асистент, старший викладач, заступник декана електротехнічного факультету, доцент кафедри автоматичного регулювання суднових енергетичних установок МКІ (отримав вчене звання доцента у 1989 р.). В період з 1989 по 1991 рр. – заступник директора з наукової роботи Науково-виробничого центру при МКІ, а з 1991 по 1994 рр. – докторант Українського державного морського технічного університету. 26 травня 1994 р. захистив докторську дисертацію у Одеському національному університеті за спеціальністю 05.13.05 «Елементи і пристрої обчислювальної техніки та систем керування, сучасна назва – Комп’ютерні системи і компоненти». В період з 1994 по 1999 рр. – професор кафедри автоматики (отримав вчене звання професора по кафедрі автоматики у 1996 р.) та завідувач кафедри комп’ютеризованих систем управління Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова (НУК).

В Чорноморському національному університеті імені Петра Могили (ЧНУ) працює з 1999 р.  професором, а з 2019 р. – завідувачем кафедри інтелектуальних інформаційних систем.

 

Наукова діяльність

Напрямок наукової діяльності: інтелектуальні інформаційні системи, нечітка логіка, IoT-технології, методи прийняття багатокритерійних рішень, системи керування, інтелектуальні робототехнічні системи

 

Ідентифікатори вченого:

ORCID ID
SCOPUS
Профіль у Google Академії

Заслужений винахідник України, член-кореспондент Королівської Європейської Академії докторів наук (RAED – Barcelona 1914), академік Академії наук суднобудування України, Лауреат премії ВСНТО, Лауреат премії ЦК ЛКСМУ та УРР НТО, Фулбрайтівський науковець, Винахідник СРСР, Відмінник освіти України, нагороджений Почесними грамотами Верховної Ради України, Міністерства науки і освіти України, Спілки науково-інженерних об’єднань України, Південного відділення Національної Академії наук України, Миколаївської обласної ради, Миколаївського управління освіти ОДА,  Ювілейною медаллю «20 років незалежності України», Золотою медаллю Американського біографічного інституту − ABI (2011), почесним дипломом та сертифікатом КНР за перемоги в інноваційних конкурсах (2018), нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові та освітні досягнення» (2019).

Автор більше 140 винаходів і корисних моделей у галузі інтелектуальних систем та нечіткої логіки, робототехніки, автоматизації технологічних процесів, комп’ютерних та інформаційно-вимірювальних систем і компонентів, які захищені патентами України, РФ та авторськими свідоцтвами СРСР (18 – у співавторстві із студентами). Опублікував більше 700 наукових праць, більше 300 з яких – за кордоном; 152 публікації включені до науково-метричної бази SCOPUS, 1041 цитування, індекс Гірша h= 18. Переможець Всеукраїнського конкурсу “Винахід року – 2006” за розробку винаходу «Адаптивний захватний пристрій інтелектуального робота». Спів-редактор 8 монографій у видавництвах Springer, Швейцарія та River Publishers, Данія і спецвипуску журналу JCOEF видавництва Nova Science Publishers (США).

Член Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, член Національного Комітету Української Асоціації з автоматичного управління, голова Наглядової ради ГО «Українське освітньо-наукове ІТ товариство», Член Ради Спілки наукових та інженерних об’єднань України, член експертної секції МОН України за напрямом «Інформатика та кібернетика» (з 2016).

Читав наукові лекції на запрошення університетів у Касселі (Німеччина), Клівленді та Рочестері (США), Варшаві (Польща), Владивостоці (РФ), Полтаві, Херсоні, Івано-Франківську (Україна).

Проводив за міжнародними грантами наукові дослідження у провідних університетах Китаю (1988–1989 рр.), Німеччини (2000, 2010 рр., DAAD) та США (2003 р., IREX). В період 2015-2016 рр. проводив наукові дослідження за програмою ім. Фулбрайта в Кливлендському державному університеті, штат Огайо, США.

Координатор співпраці ЧНУ ім. П.Могили з DAAAM International Association for Automation & Manufacturing (Австрія), Real Academy of Doctors та Real Academia de Ciencias Economicas y Financieras (Іспанія), Ruhr University Bochum (Німеччина), Cleveland State University, компанією Aldec Іnc. та Nazareth College (США), Western Norway University of Applied Sciences (Норвегія), Barcelona University (Іспанія), Телавським державним університетом (Грузія).

Регіональний координатор і науковий керівник міжнародних проектів CABRIOLET (Tempus), ALIOT (Erasmus+). Нагороджений Сертифікатами Європейських програм TEMPUS та ERASMUS+ (2013-2018 рр.). Керівник міжнародного проекту в області мобільної робототехніки між ЧНУ ім. П.Могили та Саарландським університетом (Німеччина) в рамках програми OstPartnerShaftProgram.

Член редколегій журналів: Проблемы управления и информатики (заст. головного редактора), Journal of Automation and Information Sciences (Scopus), International Journal of Computing (Scopus), Східно-Європейський журнал передових технологій (Scopus), International Research and Review: Journal of Phi Beta Delta, Honor Society of International Scholars (США), Quantitative Methods in Economics (Польща), Технічні вісті,  Наукові записки НАУКМА, Наукові праці: «Комп’ютерні технології».

Рецензент Міжнародних журналів «Information Sciences», «Applied Computing and Informatics», «International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-based Systems», «Sustainable Cities and Society», «Advances in Modelling and Analysis», «Measurements», «Knowledge-based Systems» та ін.,  Праць Міжнародних конференцій Phi Beta Delta, AMSE, IFAC, IEEE, ACC-2009 та ACC-2010.

Голова (DESSERT’2020, ICT&ES’2020, ICDSIAI’2018) та член Програмних комітетів Міжнародних наукових конференцій: IDAACS-SWS 2020, DSMP’2020, MRQL-2020, AIRS2-20, ICST-2020, AICT’2019, IDAACS’2019, TheRMIT-2019 та ін.

Член спеціалізованих вчених рад (д.т.н., к.т.н.) в Одеському національному політехнічному університеті та в Національному університеті «Одеська морська академія», заступник голови (2011-2013 рр.) та голова (2014-2017 рр.) спеціалізованої вченої ради Д.38.053.05 при ЧНУ ім. П.Могили (д.т.н., к.т.н.) за спеціальностями 05.13.05 “Комп’ютерні системи та компоненти” і 05.13.06 “Інформаційні технології”.

Підготував 2-х докторів наук та 11 кандидатів наук.

Гарант освітньої програми PhD за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки».

 

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

Дисципліна Спеціальність Рівень вищої освіти
1 Основи нечіткої логіки 122 перший
(бакалаврський)
2 Теорія керування 122 перший
(бакалаврський)
3 Теорія автоматичного керування 151 перший
(бакалаврський)
4 Теорія прийняття рішень 122

 

123

перший
(бакалаврський)другий
(магістерський)
5 Нечіткі моделі та методи обчислювального інтелекту 122, 124 другий
(магістерський)
6 Інтелектуальні технології в СППР 122, 124 другий
(магістерський)
7 Сучасна теорія управління 124 другий
(магістерський)

 

Контакти:
yuriy.kondratenko@chmnu.edu.ua

 

Вибрані публікації

 1. Kondratenko, Y.P., Chikrii, A.A., Gubarev, V.F., Kacprzyk, J. (Eds). Advanced Control Techniques in Complex Engineering Systems: Theory and Applications. Dedicated to Professor Vsevolod M. Kuntsevich. Studies in Systems, Decision and Control, Vol. 203. Cham: Springer Nature Switzerland AG (2019).
 2. Kuntsevich, V.M., Gubarev, V.F., Kondratenko, Y.P., Lebedev, D.V., Lysenko, V.P. (Eds). Control Systems: Theory and Applications. Series in Automation, Control and Robotics, River Publishers, Gistrup, Delft, 329 (2018).
 3. Chertov, O., Mylovanov, T., Kondratenko, Y., Kacprzyk, J., Kreinovich, V., Stefanuk, V. (Eds.), Recent Developments in Data Science and Intelligent Analysis of Information. Proceedings of the XVIII International Conference on Data Science and Intelligent Analysis of Information, June 4–7, 2018, Kyiv, Ukraine. ICDSIAI 2018, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 836, Springer International Publishing, 384 p. (2019).
 4. Berger-Vachon C., Gil Lafuente A., Kacprzyk J., Kondratenko Y., Merigó J., Morabito C. (Eds.): Complex Systems: Solutions and Challenges in Economics, Management and Engineering. Series: Studies in Systems, Decision and Control, vol. 125, Springer, Cham, 543 p. (2018)
 5. Kharchenko V., Kondratenko Y., Kacprzyk J. (Eds): Green IT Engineering: Social, Business and Industrial Applications. Series: Studies in Systems, Decision and Control, Vol. 171. Springer, Cham, 604 p. (2019).
 6. Kharchenko V., Kondratenko Y., Kacprzyk J. (Eds): Green IT Engineering: Concepts, Models, Complex Systems Architectures. Series: Studies in Systems, Decision and Control, Vol. 74. Springer, Cham, 305 p. (2017)
 7. Kharchenko V., Kondratenko Y., Kacprzyk J. (Eds): Green IT Engineering: Components, Networks and Systems Implementation. Series: Studies in Systems, Decision and Control, Vol. 105. Springer, Cham, 355 p. (2017)
 8. Kondratenko, Y., Duro, R. (Eds): Advances in Intelligent Robotics and Collaboration Automation, Series on Automation, Control and Robotics, River Publishers, Denmark, 328 p. (2015)
 9. P. Kondratenko, І.S. Skarga-Bandurova, G.V. Kondratenko, Ie.V. Sidenko, M.O. Taranov, A.Y. Velykzhanin, L.V. Barbaruk. Development and Implementation of Internet of Things based Systems: Practicum / Yu.P. Kondratenko and І.S. Skarga-Bandurova (Eds.) – Ministry of Education and Science of Ukraine, Petro Mohyla Black Sea National University, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 115 p. (2019)
 10. Кондратенко Ю.П., Кондратенко Г.В., Сіденко Є.В., Харченко В.С. Моделі кооперації університетів та ІТкомпаній: системи прийняття рішень на нечіткій логіці/ Монографія. Під редакцією д.т.н., проф. Ю.П.Кондратенка, Харків: МОН України, ЧДУ ім. П.Могили, НАКУ «ХАІ», 133 с. (2015)
 11. Кондратенко Ю.П., Кондратенко Г.В., Сіденко Є.В. та ін. Університетсько-індустріальна кооперація. Том 2. Інтелектуальна знання-орієнтована система підтримки прийняття рішень. Монографія. Під редакцією д.т.н., проф. Ю.П.Кондратенка, д.т.н., проф. В.С.Харченка. Київ: Вид-во «Юстон», 297 с. (2017)
 12. Kondratenko, Y.P., Kondratenko, N.Y.: Soft Computing Analytic Models for Increasing Efficiency of Fuzzy Information Processing in Decision Support Systems. Chapter in book: Decision Making: Processes, Behavioral Influences and Role in Business Management, R. Hudson (Ed.), Nova Science Publishers, New York, pp. 41-78 (2015).
 13. Kondratenko, Y., Gerasin, O., Topalov, A. A simulation model for robot’s slip displacement sensors.   International Journal of Computing, Vol.15, Issue 4, Open Access, pp. 224-236 (2016).
 14. Kondratenko, Yu.P., Kozlov, A.V. Parametric optimization of fuzzy control systems based on hybrid particle swarm algorithms with elite strategy. Journal of Automation and Information Sciences 51(12), с. 25-45 (2019).
 15. Kondratenko, Y., Kondratenko, N. Real-Time Fuzzy Data Processing Based on a Computational Library of Analytic Models. Data 2018, Vol. 4, Issue 5, 59, MDPI – Academic Open Access Publishing, 19 pages (2018).
 16. Kondratenko Y.P., Kozlov A.V. Generation of Rule Bases of Fuzzy Systems Based on Modified Ant Colony Algorithms. Journal of Automation and Information Sciences, 51, Issue 3, New York: Begel House Inc., pp. 4-25 (2019).
 17. Kondratenko, Y.P., Simon, D. Structural and parametric optimization of fuzzy control and decision making systems. In: Zadeh L., Yager R., Shahbazova S., Reformat M., Kreinovich V. (eds),  Recent Developments and the New Direction in Soft-Computing Foundations and Applications. Studies in Fuzziness and Soft Computing, Vol. 361, Springer, Cham, 273-289 (2018).
 18. Taranov, M.O., Kondratenko, Y.P. Models of Robot’s Wheel-Mover Behavior on Ferromagnetic Surfaces. International Journal of Computing, Vol.17, Issue 1, Open Access, pp. 8-14 (2018).
 19. Kondratenko, Y.P. Robotics, Automation and Information Systems: Future Perspectives and Correlation with Culture, Sport and Life Science. In: Decision Making and Knowledge Decision Support Systems, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, vol. 675, A. M. Gil-Lafuente, C. Zopounidis, Eds. Springer International Publishing Switzerland, pp. 43–56 (2015).
 20. Kondratenko Y.P., Klymenko L.P., Al Zu’bi E.Y.M. Structural Optimization of Fuzzy Systems’ Rules Base and Aggregation Models. Kybernetes, Vol. 42, Iss: 5, pp. 831-843 (2013).
 21. Kondratenko Y.P., Kondratenko G.V., Sidenko I.V. (2018) Knowledge-Based Decision Support System with Reconfiguration of Fuzzy Rule Base for Model-Oriented Academic-Industry Interaction. In: Gil-Lafuente A., Merigó J., Dass B., Verma R. (eds), Applied Mathematics and Computational Intelligence. FIM 2015. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 730. Springer, Cham, pp. 101-112 (2018).
 22. Kondratenko, Y., Kozlov, O., Gerasin, O. Neuroevolutionary approach to control of complex multicoordinate interrelated plants. International Journal of Computing, Volume 18,Issue 4, Article No. 502, с. 502-514 (2019).
 23. Kondratenko Y.P., Kondratenko N.Y. Soft Computing Analytic Models for Multiplication of Asymmetrical Fuzzy Numbers. In: Shahbazova S., Kacprzyk J., Balas V., Kreinovich V. (eds) Recent Developments and the New Direction in Soft-Computing Foundations and Applications. Studies in Fuzziness and Soft Computing, vol 393. Springer, Cham (2021).
 24. Kondratenko Y.P., Khalaf P., Richter H., Simon D. Fuzzy Real-Time Multi-objective Optimization of a Prosthesis Test Robot Control System. In: Kondratenko Y., Chikrii A., Gubarev V., Kacprzyk J. (eds) Advanced Control Techniques in Complex Engineering Systems: Theory and Applications. Studies in Systems, Decision and Control, vol 203. Springer, Cham (2019).
 25. Kondratenko Y., Kondratenko G., Sidenko I. Multi-criteria decision making for selecting a rational IoT platform. In: IEEE 9th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT), Kiev, pp. 147-152 (2019).