Документи - ЧНУ iм. Петра Могили

Документи


Наказ про новий розклад дзвінків (від 23.01.17)

Положення про заліки та іспити ЧДУ (ЧНУ)-2015

Статут ЧНУ ім. Петра Могили

Трудовий колективний договір ЧДУ (ЧНУ)-Профком 2016-2020

Про концепцію розвитку універститету – 2008

Звіт ректора ЧНУ ім. Петра Могили Клименка Л. П. (за 2015 календарний рік)

Звіт ректора ЧНУ ім. Петра Могили Клименка Л. П. (за 2016 календарний рік)

Рішення вченої ради

27.08.2015

08.10.2015

12.11.2015

10.12.2015

16.01.2016

29.02.2016

14.04.2016

12.01.2017

13.04.2017

16.03.2017

27.02.2017

Рішення вченої ради про визначення системи контролю якості вищої освіти

Рішення вченої ради про затвердження документа про вищу освіту

Рішення вченої ради про концепцію розвитку університету

Положення

Правила внутрішнього розпорядку

Положення про Студентське наукове товариство

Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

Положення про бібліотеку

Положення про бухгалтерію

Положення про деканат

Положення про експлуатаційно-технічний відділ

Положення про Наглядову раду

Положення про музей

Положення про міжнародний відділ

Положення про кафедру

Положення про галерею мистецтв

Положення про факультет

Положення про інформаційно-комп’ютерний центр

Положення про навчальний відділ

Положення про підготовку кваліфікаційних робіт

Положення про редакційно-видавничий відділ

Положення про ректорат

Положення про системи рейтингової оцінки

Положення про центр соціально-психологічної підтримки

Положення про Вчену раду

Положення про обрання дисциплін за вибором

Положення про екзаменаційну комісію

Положення про відділ ліцензування, акредитації та контролю якості освіти

Положення про відділ практики ліцензування та сприяння працевлаштування

Положення про відділ капітального ремонту та будівництва

Положення про відділ кадрів

Положення про відділ аспірантури

Регламент вченої ради

Положення про студентське самоврядування

Положення про переведення на місця держзамовлення

Положення про організацію навчального процесу

Положенні про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором

 

Фінансова документація

ЗВІТ про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2016 р.

ЗВІТ про виконання плану по штатах і контрагентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів станом на 1 січня 2017 р. (форма складена за загальним фондом)

ЗВІТ про виконання плану по штатах і контрагентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів станом на 1 січня 2017 р. (форма складена за спеціальним фондом)

ЗВІТ про надходження та використання коштів загального фонду за 2016 р. (2201040 Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням тощо)

ЗВІТ про надходження та використання коштів загального фонду за 2016 р. (2201060 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредетації та забезпечення діяльності їх баз підготовки)

Реєстр виплат (бланк)

Порядок призначення Стипендії ЧНУ (проект від 11.01.2017)

Штатний розпис на 1.01.2017

Штатний розпис 2016 на 01.05.16

Вартість навчання на курсах у підготовчому відділенні

Вартість навчання бакалаврів, спеціалістів, магістрів (в т.ч. післядипломна підготовка) на 2016-2017

План використання бюджетних коштів ЧДУ (ЧНУ)-2016

Кошторис ЧДУ (ЧНУ)-2016

Звіт про здійснення державних закупівель ЧДУ (ЧНУ)-2016

Звіт про надходження і використання коштів ЧДУ (ЧНУ)-2015

Декларація про майно, витрати та інше за 2015

Вартість проживання в гуртожитках (2016)

Вартість навчання на курсах у підготовчому відділенні

Наказ ”Про розміри плати за проживання у гуртожитках університету” (від 30.12.2016)

 

Акредитація та ліцензування

Ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньому науковому рівні

Ліцензія про надання освітніх послуг

Експертні висновки акредитаційної експертизи зі спеціальності 8.05010104 Cистеми штучного інтелекту

Експертні висновки акредитаційної експертизи зі спеціальності 8.05010202 Системне програмування

Експертні висновки акредитаційної експертизи зі спеціальності 8.03050401 Економіка підприємства

Експертні висновки акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.030509 Облік і аудит

Наказ про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні

Акт узгодження переліку спеціальностей

Аспірантура та докторантура

Витяги з рішень Акредитаційної комісії

Повідомлення про розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Положення про Наглядову раду

Рішення вченої ради про затвердження документа про вищу освіту

Рішення вченої ради про концепцію розвитку університету

Рішення вченої ради провизнаення системи контролю якості вищої освіти

Склад Наглядової ради

Ліцензія

Експертні висновки

Експертні висновки акредитаційної експертизи з підготовки магістрів за спеціальністю 8.03010401 Політологія (від 21.04.2017)

Експертні висновки акредитаційної експертизи з підготовки магістрів за спеціальністю 8.13010201 Соціальна робота (від 15.02.2017)

Експертні висновки акредитаційної експертизи з підготовки магістрів за спеціальністю 8.03050901 Облік і аудит (від 15.02.2017)

Експертні висновки акредитаційної експертизи з підготовки магістрів за спеціальністю 8.02030304 Переклад (англійська і німецька мови) (від 15.02.2017)

Експертні висновки акредитаційної експертизи з підготовки магістрів за спеціальністю 8.18010010 Якість, стандартизація та сертифікація (від 15.02.2017)

Експертні висновки акредитаційної експертизи з підготовки магістрів за спеціальністю 8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища (від 15.02.2017)

Експертні висновки акредитаційної експертизи з підготовки магістрів за спеціальністю 8.03050801 Фінанси і кредит (від 15.02.2017)

Експертні висновки акредитаційної експертизи зі спеціальності 8.05010104 Cистеми штучного інтелекту

Експертні висновки акредитаційної експертизи зі спеціальності 8.05010202 Системне програмування

Експертні висновки акредитаційної експертизи зі спеціальності 8.03050401 Економіка підприємства

Експертні висновки акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.030509 Облік і аудит

Експертні висновки акредитаційної експертизи з напряму підготовки 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.010202 “Спорт”

Експертні висновки акредитаційної експертизи з підготовки магістрів за спеціальністю 8.15010002 Державна служба (від 21.04.2017)

 

Висновки стипендіальної комісії

Протокол №1 засідання стипендіальної комісії (від 11.01.2017)

Протокол №2 засідання стипендіальної комісії (від 19.01.2017)

Протокол №3 засідання стипендіальної комісії (від 10.02.2017)

Протокол №4 засідання стипендіальної комісії (від 17.02.2017)

Протокол №5 засідання стипендіальної комісії (від 3.03.2017)

Документи для студентів

Положення про ”Порядок призначення і виплати стипендій”

Положення про розрахунок рейтингу студента для призначення стипендії

Перелік кроків з підготовки загального рейтингу студента (від 13.01.2017)

Зведена таблиця рейтингу студентів

Події та оголошення


Травня
26
Психологічний Тест

26 травня буде проводитись психологічний тест для вступу на навчання до ХПУПС ім. Івана Кожедуба. 

Травень
19
Шановні науковці, працівники університету, ми щиро вітаємо вас з Днем науки!

Хай будуть із вами здоров’я і сила, І доля хай буде ласкава і щира, Щоб втоми не знали і суму ніколи, Хай злагода з миром панують у домі, І серце наповнюють щастя й надія. Ви – промені сонця, що гріють …

Травень
25
Оцінювання фізичної підготовленості студентів

25 – 26 травня о 14.00 у ЧНУ імені Петра Могили відбудеться щорічне оцінювання фізичної підготовленості студентської молоді.