Положення щодо навчально-наукової та іншої діяльності університету


Положення про кадрову комісію
Методичні рекомендації МОН щодо проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад НПП (діють з серпня 2021 року)
Положення про інституційний репозитарій
Положення про науково-методичну раду ІДУ
Положення про підвищення кваліфікації
Положення про проведення практики в ЧНУ
Положення про порядок призначення стипендії
Положення про неформальну освіту
Положення про систему рейтингової оцінки
Положення про академічну доброчесність. Порядок перевірки академічних текстів на плагіат
Положення про порядок перезарахування освітніх компонентів та визначення академічної різниці
Положення про організацію освітнього процесу
Положення про визнання іноземних документів про освіту в ЧНУ імені Петра Могили
Положення про екзаменаційну комісію
Положення про надання додаткових освітніх послуг
Положення про наукові, навчальні та електронні видання ЧНУ ім. Петра Могили
Положення про організацію методичної роботи кафедр
Положення про переведення на місця держзамовлення
Положення про підготовку кваліфікаційних робіт
Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників
Положення про порядок і методику проведення заліків та екзаменів у ЧНУ ім. Петра Могили
Положення про порядок поселення та проживання в гуртожитках
Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором (редакція 2018 р.)
Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) (чинне до серпня 2021 року)
Положення про студентське наукове товариство
Положення про студентське самоврядування
Положення про порядок реагування на випадки булінгу (цькування), сексуальних домагань та дискримінації у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили
Положення про порядок запобігання і врегулювання потенційного та реального конфлікту інтересів
Положення про асистентську (педагогічну) та переддипломну практики для здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Положення про атестацію здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Положення про організацію освітнього процесу здобувачів III рівня вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) у ЧНУ ім. Петра Могили
Положення про порядок замовлення, видачі та обліку диплома доктора філософії і додатку до нього європейського зразка
Положення про порядок та умови обрання здобувачами вищої освіти дисциплін за вибором (редакція 2021 р.)