Ліцензування


Акт узгодження переліку спеціальностей за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти та ліцензованого обсяг (від 6.11.2015)
Витяги з рішень акредитаційної комісії (травень 2015)
Ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньому науковому рівні
Ліцензія про надання освітніх послуг від 07.04.2015 р.
Ліцензія про надання освітніх послуг від 27.09.2016 р.
Наказ МОН України про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні (18.05.2016)
Повідомлення МОН України про розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (19.05.2016)
Повідомлення МОН України про розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (17.05.2016)
Повідомлення МОН України про розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (02.11.2018)
Склад наглядової ради

Повідомлення МОН України про розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (11.01.2019)

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (станом на 09.01.2020 р.)

Відомості щодо права провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (станом на 11.11.2020 р.)

Повідомлення МОН України про розширення провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою, підвищення кваліфікації. Наказ № 261-л від 07.12.2020р.

Повідомлення МОН України про розширення провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою, підвищення кваліфікації. Протокол від 07.12.2020р. №198.

Відомості щодо права провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти від 29.01.2021 р.

Відомості щодо права провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти