Освітні програми


 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

№ з/п Спеціальність Назва освітньої програми Інститут / факультет
1. 014 Середня освіта
014.01 Українська мова і література
Теорія і методика навчання: Українська мова і література та англійська мова Факультет філології
2. 017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт Факультет фізичного виховання та спорту
3. 032 Історія та археологія Історія та археологія Факультет політичних наук
4. 035 Філологія спеціалізація 035.043 Германські мови та літератури  (переклад включно), перша – німецька Теорія та практика перекладу з німецької та англійської мови Факультет філології
5. 035 Філологія спеціалізація 035.043 Германські мови та літератури  (переклад включно), перша – німецька Німецька мова та література і англійська мова та переклад Факультет філології
6. 035 Філологія
035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)
Англійська мова та література
(4 курс)
Факультет філології
7. 035 Філологія
035.041 Германські мови та літератури (переклад включно, перша – англійська.
Англійська мова і література і друга іноземна мова та переклад Факультет філології
8. 035 Філологія
035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська мова.
Теорія та практика перекладу з англійської мови та другої іноземної мови Факультет філології
9. 035 Філологія,
035.01 Українська мова та література
Українська мова і література, іноземна мова (4 курс) Факультет філології
10. 035 Філологія,
035.01 Українська мова та література
Українська мова та література й іноземні мови (3 курс) Факультет філології
11. 035 Філологія,
035.01 Українська мова та література
Українська мова і література, англійська мова та переклад Факультет філології
12. 035 Філологія,
035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)
Німецька мова та література (4 курс) Факультет філології
13. 035 Філологія,
035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)
Переклад (німецька мова) (4 курс) Факультет філології
14. 035 Філологія,
035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)
Переклад (англійська мова) (4 курс) Факультет філології
15. 052 Політологія Політологія Факультет політичних наук
16. 053 Психологія Психологія Медичний інститут
17. 054 Соціологія Соціологія (4 курс) Факультет політичних наук
18. 054 Соціологія Соціальні комунікації, реклама і PR Факультет політичних наук
19. 061 Журналістика Журналістика Школа журналістики
20. 071 Облік і оподаткування Облік і аудит підприємницької діяльності Факультет економічних наук
21. 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит з поглибленим вивченням іноземної мови Факультет економічних наук
22. 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінансовий менеджмент Факультет економічних наук / Навчально-науковий інститут післядипломної освіти
23. 073 Менеджмент Менеджмент Факультет економічних наук
24. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Бізнес у сфері послуг Факультет економічних наук
25. 081 Право Право Юридичний факультет
26. 101 Екологія Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування Медичний інститут
27. 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення Факультет комп’ютерних наук
28. 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки Факультет комп’ютерних наук
29. 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія Факультет комп’ютерних наук
30. 124 Системний аналіз Системний аналіз Факультет комп’ютерних наук
31. 151 Автоматизація та КІТ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Факультет комп’ютерних наук
32. 193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій Факультет економічних наук
33. 226 Фармація, промислова фармація Фармація Медичний інститут
34. 227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична терапія, ерготерапія Факультет фізичного виховання та спорту
35. 231 Соціальна робота Соціальна робота Інститут державного управління
36. 281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування Інститут державного управління
37. 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини Факультет політичних наук

 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

№ з/п Спеціальність Назва освітньої програми Інститут / факультет
1. 017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт Факультет фізичного виховання та спорту
2. 032 Історія та археологія Історія та археологія Факультет політичних наук
3. 035 Філологія,
035.01 Українська мова та література
Українська філологія, англійська мова та перекладацькі студії Факультет філології
4. 035 Філологія,
035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська.
Сучасна англомовна комунікація і переклад – англійська мова і література та друга іноземна мова Факультет філології
5. 035 Філологія,
035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька
Сучасна німецькомовна комунікація і переклад – німецька мова і література та англійська мова Факультет філології
6. 052 Політологія Політологія Факультет політичних наук
7. 053 Психологія Психологія Медичний інститут
8. 054 Соціологія Соціологія Факультет політичних наук
9. 061 Журналістика Журналістика Школа журналістики
10. 071 Облік і оподаткування Облік і аудит підприємницької діяльності Факультет економічних наук
11. 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит з поглибленим вивченням іноземної мови Факультет економічних наук
12. 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінансовий менеджмент Факультет економічних наук / Навчально-науковий інститут післядипломної освіти
13. 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінансовий менеджмент у сфері охорони здоров’я та фармації Факультет економічних наук / Навчально-науковий інститут післядипломної освіти
14. 073 Менеджмент Менеджмент Факультет економічних наук
15. 073 Менеджмент Менеджмент в сфері охорони здоров’я в галузі знань «Управління та адміністрування» Факультет економічних наук / Навчально-науковий інститут післядипломної освіти
16. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка та управління підприємством Факультет економічних наук
17. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Управління закладами охорони здоров’я Факультет економічних наук / Навчально-науковий інститут післядипломної освіти
18. 081 Право Право Юридичний факультет
19. 091 Біологія Фізіологія рухової активності Факультет фізичного виховання та спорту
20. 101 Екологія Екологія та охорона навколишнього середовища Медичний інститут
21. 122 Комп’ютерні науки Інтелектуальні інформаційні системи Факультет комп’ютерних наук
22. 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія Факультет комп’ютерних наук
23. 124 Системний аналіз Системний аналіз Факультет комп’ютерних наук
24. 151 Автоматизація та КІТ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Факультет комп’ютерних наук
25. 193 Геодезія та землеустрій Землеустрій та кадастр Факультет економічних наук
26. 222 Медицина Медицина Медичний інститут
27. 227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична терапія Факультет фізичного виховання та спорту
28. 231 Соціальна робота Соціальна робота Інститут державного управління
29. 281 Публічне управління та адміністрування Державна служба Інститут державного управління
30. 281 Публічне управління та адміністрування Місцеве самоврядування Інститут державного управління
31. 281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління закладами охорони здоров’я Інститут державного управління
32. 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини Факультет політичних наук

 

Рівень вищої освіти: третій (доктор філософії / PhD)

№ з/п Спеціальність Назва освітньої програми Інститут / факультет
1. 032 Історія та археологія Історія та археологія Факультет політичних наук / Відділ аспірантури
2. 035 Філологія Філологія Факультет філології / Відділ аспірантури
3. 052 Політологія Політологія Факультет політичних наук / Відділ аспірантури
4. 054 Соціологія Соціологія Факультет політичних наук / Відділ аспірантури
5. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Факультет економічних наук / Відділ аспірантури
6. 091 Біологія Біологія Факультет фізичного виховання та спорту / Відділ аспірантури
7. 101 Екологія Екологія Медичний інститут / Відділ аспірантури
8. 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки Факультет комп’ютерних наук / Відділ аспірантури
9. 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія Факультет комп’ютерних наук / Відділ аспірантури
10. 222 Медицина Медицина Медичний інститут / Відділ аспірантури
11. 281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування Інститут державного управління / Відділ аспірантури