СЕРТИФІКАТИ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ


СЕРТИФІКАТИ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ НАЦІОНАЛЬНИМ АГЕНТСТВОМ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Бакалаврат

Сертифікат про акредитацію ОП Фізична культура і спорт
Сертифікат про акредитацію ОП Інженерія програмного забезпечення
Сертифікат про акредитацію ОП Комп’ютерна інженерія
Сертифікат про акредитацію ОП Комп’ютерні науки
Сертифікат про акредитацію ОП Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Сертифікат про акредитацію ОП Фармація
Сертифікат про акредитацію ОП Бізнес у сфері послуг

Магістеріум

Сертифікат про акредитацію ОП Журналістика
Сертифікат про акредитацію ОП Комп`ютерна інженерія
Сертифікат про акредитацію ОП Інтелектуальні інформаційні системи
Сертифікат про акредитацію ОП Економіка та управління підприємством
Сертифікат про акредитацію ОП Психологія
Сертифікат про акредитацію ОП Фізична терапія

Доктор філософії (PhD)

Сертифікат про акредитацію ОНП Публічне управління та адміністрування

СЕРТИФІКАТИ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ МОН УКРАЇНИ

Бакалаврат

Сертифікати про акредитацію від 27.08.2019
Сертифікати про акредитацію від 09.07.2019
Сертифікати про акредитацію від 12.06.2018
Сертифікати про акредитацію від 16.03.2018
Сертифікати про акредитацію від 01.12.2017
Сертифікати про акредитацію від 10.07.2018
Сертифікати про акредитацію від 24.01.2018
Сертифікати про акредитацію від 30.08.2018

Магістеріум

Сертифікати про акредитацію від 12.06.2019
Сертифікати про акредитацію від 04.04.2018
Сертифікати про акредитацію від 01.12.2017
Сертифікати про акредитацію від 21.02. 2018
Сертифікат про акредитацію від 19.02.2019