Фесенко Артур Михайлович


доцент кафедри соціології
факультету політичних наук ЧНУ імені Петра Могили,
кандидат історичних наук, доцент

Фесенко А.М.

У 1996 році – закінчив із відзнакою історичний факультет Одеського державного (нині – національного) університету імені І. І. Мечникова та вступив до аспірантури даного університету (заочне відділення).

Протягом 1996 – 1999 рр. працював викладачем історичних, суспільствознавчих та правничих дисциплін у Миколаївському державному вищому музичному училищі. У 1998 р. йому була присвоєна II викладацька категорія.

З 2000 р. й до сьогодні – працює викладачем суспільно-політичних дисциплін факультету політичних наук ЧНУ імені Петра Могили. З вересня 2004 р. – доцент кафедри соціальної роботи, педагогіки та психології ЧНУ імені Петра Могили, з 2005 р. – доцент кафедри соціології, з 2021 р. – доцент кафедри соціології та політології.

З квітня 2004 р. по лютий 2006 р. – заступник декана факультету політичних наук ЧНУ імені Петра Могили; з лютого 2006 р. по січень 2017 р.  – заступник декана існуючого на той час факультету соціології ЧНУ імені Петра Могили.

 

Захист дисертації, наукове звання, підвищення кваліфікації, стажування

2004 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія, на тему: «Суспільно-політична ситуація в СРСР у 20-ті роки та альтернатива лівої опозиції» у Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова. (Диплом кандидата наук виданий ВАК України 9 червня 2004 року).

2005 р. – отримано звання доцента (атестат ДАК виданий 15.12.2005 р.).

2013 та 2018 р. – підвищення кваліфікації у Полтавському університеті економіки і торгівлі за програмами «Методика викладання дисциплін у вищій школі» (Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ № 029037) та «Використання інформаційно-комунікативних технологій» (Свідоцтво № ПК 01597997 01059-2021).

2017 р. – стажування у Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова при кафедрі соціології, метою якого є вивчення досвіду з навчально-методичного забезпечення викладання фахових дисциплін, методики проведення аудиторних занять та здійснення поточного та підсумкового контролю.

 

Навчальна діяльність

Викладання навчальних дисциплін,що забезпечують програми підготовки фахівців за спеціальностями «соціологія», «політологія», «соціальна робота» серед яких (у різні роки): «Технології політичного процесу», «Соціальна політика», «Менеджмент в соціальній сфері», «Соціологія управління», «Соціологія менеджменту», «Соціологія праці та зайнятості населення», «Соціологія масових комунікацій», «Соціологія реклами», «Паблік рілейшнз», «Івент-менеджмент соціально-політичних проектів», «Виборчий процес та його регулювання», «Історія світової соціально-політичної думки», а також навчальна дисципліна «Соціологія» для несоціологічних спеціальностей університету.

Керівництво написанням, рецензування кваліфікаційних (дипломних) бакалаврських та магістерських робіт студентів спеціальностей «соціологія», «політологія», «соціальна робота», «державне управління», «психологія», «міжнародні відносини».

Участь у підготовці та проведенні державних атестаційних екзаменів на спеціальності «соціологія».

 

Науковий доробок

Співавтор 2 колективних монографій, автор та співавтор більше 50 наукових публікацій у провідних наукових виданнях України, автор та співавтор 10 навчально-методичних посібників, доповідей на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, а також статей у періодичній пресі м. Миколаєва, що популяризують ЧНУ ім. Петра Могили та Миколаївський Центр соціологічних досліджень.

Був відповідальним виконавцем грантового науково-дослідницького проекту «Ефективне функціонування та розвиток регіонального соціокультурного середовища в умовах децентралізації як запорука національної безпеки України» протягом 2017-2019 рр. (номер Держреєстрації ID:60116 17.08.2016 (466-1; керівник проф. Мейжис І. А.).

Щорічно є учасником різноманітних наукових та науково-практичних конференцій (національних та міжнародних).

 

Соціологічні дослідження

З 2012 р. є членом Миколаївського Центру соціологічних досліджень при ЧНУ ім. Петра Могили, у якості якого береться участь у проведенні щорічних досліджень з якості освіти в університеті; у проведенні щорічних загальноміських опитувань громадської думки мешканців м. Миколаєва («омнібуси») з соціально-економічних, соціально-політичних, громадських та соціокультурних питань, дані яких публікуються у місцевій пресі й використовуються в контексті практики та написання наукових робіт студентів спеціальності «соціологія».

З 2017 р. є членом Соціологічної Асоціації України (САУ), Південноукраїнське відділення.

Наукові інтереси

Політична історія, політичні комунікації та технології, соціологія масової комунікації, реклама, паблік рілейшнз, виборчі технології, соціологія управління / менеджменту, соціологія праці та зайнятості населення, державна соціальна політика.

 

Google Scholar

Телефони: (0512) 76-55-52; (0512) 57-18-00