Фесенко Артур Михайлович


кандидат історичних наук, доцент кафедри соціології та політології
факультету політичних наук ЧНУ імені Петра Могили

Фесенко А.М.

Освіта та професійний шлях

У 1996 році – закінчив із відзнакою історичний факультет Одеського державного (нині – національного) університету імені І. І. Мечникова та вступив до аспірантури даного університету (заочне відділення).

Протягом 1996 – 1999 рр. працював викладачем історичних, суспільствознавчих та правничих дисциплін у Миколаївському державному вищому музичному училищі.

2004 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія, на тему: «Суспільно-політична ситуація в СРСР у 20-ті роки та альтернатива лівої опозиції» у Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова.

2005 р. – отримано звання доцента.

З 2000 р. й до сьогодні – працює викладачем суспільно-політичних дисциплін факультету політичних наук ЧНУ імені Петра Могили. З 2021 р. – доцент кафедри соціології та політології.

З квітня 2004 р. по лютий 2006 р. – заступник декана факультету політичних наук ЧНУ імені Петра Могили; з лютого 2006 р. по січень 2017 р.  – заступник декана існуючого на той час факультету соціології ЧНУ імені Петра Могили.

Наукові інтереси: політична історія, політичні комунікації та технології, соціологія масової комунікації, реклама, паблік рілейшнз, виборчі технології, соціологія управління / менеджменту, соціологія праці та зайнятості населення, державна соціальна політика.

Google Scholar